Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu / Business Development Director

Ogólnopolski nadawca telewizyjny