WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w Polsce

2011-03-29

POLEĆ DRUKUJ

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na kierownicze stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe magisterskie o kierunkach: dziennikarstwo lub marketing lub public relations albo inne wyższe magisterskie i studia podyplomowe z zakresu komunikacji medialnej, zarządzania strategicznego, kształtowania wizerunku organizacji,
• minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z marketingiem organizacji, promocją lub public relations,
• bardzo dobra znajomość jednego z języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej,
• znajomość prawa zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,
• wiedza o mediach,
• umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych,
• uprzejmość, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, dokładność w wykonywaniu pracy, umiejętność nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, lojalność, aktywność,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
• zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone kursy, szkolenia z zakresu komunikacji medialnej, zarządzania strategicznego, kształtowania wizerunku  organizacji,
• doświadczenie we współpracy z domami mediowymi,
• znajomość procesów budżetowania.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowanie budżetu wydatków na promocję marki Miasta Elbląg,
• przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej Miasta Elbląg (marketing miejsca, marketing regionalny, promocja gospodarcza, promocja turystyczna, strategia public relations, promocja potencjału akademickiego miasta, promocja projektów UE, komunikacja z lokalną społecznością, komunikacja w Internecie ze szczególnym wykorzystaniem narzędzi social media, polityka sponsoringowa Miasta, strategia działań marketingowych w obszarze kultury i sportu),
• zarządzanie całościowym planem komunikacyjnym marki Miasta,
• prowadzenie efektywnej komunikacji z lokalną społecznością,
• inicjowanie i realizacja kampanii komunikacyjnych i promocyjnych wzmacniających wizerunek Elbląga,
• organizacja wydarzeń: debaty publiczne, konsultacje społeczne, seminaria, konferencje,
• tworzenie treści reklamowych marki miejskiej dla wszystkich kanałów i narzędzi komunikacyjnych,
• nadzór nad merytoryczną, czasową i efektywną kosztowo realizacją zadań przez grupy i zespoły projektowe w Urzędzie Miejskim, zewnętrzne agencje reklamowe, domy mediowe oraz agencje promocyjne,
• zarządzanie komunikacją wewnętrzną Urzędu Miejskiego,
• współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju miasta – opracowywanie strategii i planów rozwoju miasta, prowadzenie analiz i badań marketingowych.
 
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV), list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• dokument poświadczający wykształcenie wyższe / kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o odbytych studiach/,
• kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy wymagany w punkcie 2,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Szczegóły: http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/15986

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg 
 lub składać osobiście  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 - w holu głównym w Punkcie Informacyjnym w terminie od dnia 22 marca 2011r. do dnia 12 kwietnia 2011r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w terminie do dnia 12 kwietnia 2011r.”

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Łączności 1.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Praca.Wirtualnemedia.pl

DATA STANOWISKO FIRMA REGION
2016-05-01 Menedżer Oferty SVOD (Player.pl) TVN mazowieckie
2016-05-01 Sales Manager Multikino Media mazowieckie
2016-04-30 E-commerce Specialist Grupa Onet mazowieckie
2016-04-29 Wydawca / Redaktor social media Grupa Wirtualna Polska mazowieckie
2016-04-29 Account Manager Wirtualnemedia.pl mazowieckie
2016-04-28 Specjalista ds. reklamy internetowej ZPR MEDIA mazowieckie
2016-04-27 Kierownik produkcji Mass Koncept mazowieckie
2016-04-27 Z-ca Dyrektora Działu Informacji Grupa Multimedialna mazowieckie
2016-04-27 Specjalista SEO ONET i RASP małopolskie
2016-04-26 Dokumentalista / Researcher Mass Koncept małopolskie
2016-04-26 Ad Product Manager Grupa Wirtualna Polska mazowieckie
2016-04-26 New Business Manager Cape Morris mazowieckie
2016-04-25 Account Manager Filmweb mazowieckie
2016-04-25 Reporter/ Serwisant/ Prowadzący Polskie Radio RDC mazowieckie
2016-04-25 Dziennikarz Wirtualnemedia.pl mazowieckie
2016-04-24 Media Planner Media Direction mazowieckie
2016-04-23 Performance Specialist Ströer Digital Media mazowieckie
2016-04-23 ekspert ds. prawny w Departamencie Strategii Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mazowieckie
2016-04-22 Account Manager Brand Support mazowieckie
2016-04-21 Dyrektor Zarządzający Xantus mazowieckie
2016-04-21 Szef działu Postprodukcji Xantus mazowieckie
2016-04-20 Wydawca tvn24bis.pl TVN mazowieckie
2016-04-20 Redaktor tvnwarszawa.pl TVN mazowieckie
2016-04-20 Wydawca tvnwarszawa.pl TVN mazowieckie
2016-04-20 Account Executive (shopper marketing) Agencja Reklamowa FACTORIA mazowieckie
2016-04-19 Koordynator Wsparcia Rozwoju TVN7 TVN mazowieckie
2016-04-19 Recepcjonistka Endemol Shine Polska mazowieckie
2016-04-19 Podstawowy Kurs Prezenterski TVP mazowieckie
2016-04-19 Podstawowy Kurs Operatora Kamery TVP mazowieckie
2016-04-18 Senior Product Manager Grupa Onet cała Polska
2016-04-18 Junior Publisher Manager Optimise mazowieckie
2016-04-18 Junior Project Manager (Technologie) Lemon&Orange mazowieckie
2016-04-18 Senior Product Manager Onet.pl cała Polska
2016-04-17 Dziennikarz/ Reporter Grupa Onet cała Polska
2016-04-17 Montażysta Grupa Onet mazowieckie
2016-04-16 Konsultant ds. Sprzedaży TVN Online TVN Media mazowieckie
2016-04-16 Młodszy Specjalista ds. Playlisty TV Puls mazowieckie
2016-04-16 Producent ds. Promocji Antenowej TV Puls mazowieckie
2016-04-15 Dziennikarz Medical Tribune Polska mazowieckie
2016-04-15 Account Manager Email Network mazowieckie
2016-04-15 Specjalista ds. Marketingu Segmentu Moto i Technologie Grupa Onet-RASP mazowieckie
2016-04-15 Koordynator Zespołu Sprzedażowego Media Impact Polska mazowieckie
2016-04-14 Advertising Product Manager Grupa Onet cała Polska
2016-04-14 New Business Manager Ströer Digital Media mazowieckie
2016-04-14 Key Account Manager PMPG Polskie Media mazowieckie

Wyszukaj ofertę

Wiadomości z działu Praca

Dla pracodawców

Dodawaj oferty pracy
Cena ogłoszenia już od 200 zł!
  • Portal Wirtualnemedia.pl miesięcznie odwiedza ponad 500 000 internautów

  • Newsletter czyta ponad 80 000 osób

DODAJ OFERTĘ