WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w Polsce

Gorący temat

Orange Polska: 15,395 mln klientów komórek, mniej internetu i stacjonarnych

WIĘCEJ
2011-03-29

POLEĆ DRUKUJ

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na kierownicze stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe magisterskie o kierunkach: dziennikarstwo lub marketing lub public relations albo inne wyższe magisterskie i studia podyplomowe z zakresu komunikacji medialnej, zarządzania strategicznego, kształtowania wizerunku organizacji,
• minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z marketingiem organizacji, promocją lub public relations,
• bardzo dobra znajomość jednego z języków obcych obowiązujących w Unii Europejskiej,
• znajomość prawa zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych,
• wiedza o mediach,
• umiejętność sporządzania tekstów informacyjnych,
• uprzejmość, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, dokładność w wykonywaniu pracy, umiejętność nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, lojalność, aktywność,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
• zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone kursy, szkolenia z zakresu komunikacji medialnej, zarządzania strategicznego, kształtowania wizerunku  organizacji,
• doświadczenie we współpracy z domami mediowymi,
• znajomość procesów budżetowania.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowanie budżetu wydatków na promocję marki Miasta Elbląg,
• przygotowanie i wdrożenie strategii marketingowej Miasta Elbląg (marketing miejsca, marketing regionalny, promocja gospodarcza, promocja turystyczna, strategia public relations, promocja potencjału akademickiego miasta, promocja projektów UE, komunikacja z lokalną społecznością, komunikacja w Internecie ze szczególnym wykorzystaniem narzędzi social media, polityka sponsoringowa Miasta, strategia działań marketingowych w obszarze kultury i sportu),
• zarządzanie całościowym planem komunikacyjnym marki Miasta,
• prowadzenie efektywnej komunikacji z lokalną społecznością,
• inicjowanie i realizacja kampanii komunikacyjnych i promocyjnych wzmacniających wizerunek Elbląga,
• organizacja wydarzeń: debaty publiczne, konsultacje społeczne, seminaria, konferencje,
• tworzenie treści reklamowych marki miejskiej dla wszystkich kanałów i narzędzi komunikacyjnych,
• nadzór nad merytoryczną, czasową i efektywną kosztowo realizacją zadań przez grupy i zespoły projektowe w Urzędzie Miejskim, zewnętrzne agencje reklamowe, domy mediowe oraz agencje promocyjne,
• zarządzanie komunikacją wewnętrzną Urzędu Miejskiego,
• współpraca przy tworzeniu strategii rozwoju miasta – opracowywanie strategii i planów rozwoju miasta, prowadzenie analiz i badań marketingowych.
 
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV), list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• dokument poświadczający wykształcenie wyższe / kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o odbytych studiach/,
• kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy wymagany w punkcie 2,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Szczegóły: http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/15986

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1,  82-300 Elbląg 
 lub składać osobiście  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 - w holu głównym w Punkcie Informacyjnym w terminie od dnia 22 marca 2011r. do dnia 12 kwietnia 2011r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w terminie do dnia 12 kwietnia 2011r.”

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu przy ul. Łączności 1.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)”.

Praca.Wirtualnemedia.pl

DATA STANOWISKO FIRMA REGION
2014-04-25 Dyrektor Programowy Eska TV mazowieckie
2014-04-25 Specjalista ds. Social Media Aflofarm łódzkie
2014-04-24 Specjalista ds. rozwoju e-commerce Nexterio.pl świętokrzyskie
2014-04-24 Junior Account Manager TradeTracker Poland mazowieckie
2014-04-24 Dziennikarz newsowy / Reporter Antyradio mazowieckie
2014-04-23 Specjalista ds. Sprzedaży TVN Media mazowieckie
2014-04-23 Senior Sales Executive Firma z branży Media / Reklama mazowieckie
2014-04-23 Starszy Kontroler Należności TVN mazowieckie
2014-04-22 Dyrektor Działu Sprzedaży Digital Open Group mazowieckie
2014-04-22 Specjalista od serwisów społecznościowych Digital Open Group mazowieckie
2014-04-22 Grafik Digital Open Group mazowieckie
2014-04-21 Manager ds. klientów kluczowych Lotniskowa Platforma Medialna mazowieckie
2014-04-21 Account Manager IQFM mazowieckie
2014-04-21 Key Account Screen Network mazowieckie
2014-04-21 Channel Manager Screen Network mazowieckie
2014-04-18 Stażysta Havas Engage Warsaw mazowieckie
2014-04-18 Junior Art Director/ Art Director Havas Worldwide Warsaw mazowieckie
2014-04-17 Programista PHP Edipresse Polska mazowieckie
2014-04-17 Product Manager Dax Cosmetics mazowieckie
2014-04-17 New Business Manager MyLED mazowieckie
2014-04-16 Dziennikarz Cosmopolitan mazowieckie
2014-04-16 stażysta w dziale PR Efigence mazowieckie
2014-04-16 Junior Data Buyer Data Exchanger mazowieckie
2014-04-15 Growth Hacker / Specjalista ds. pozyskiwania ruchu Grupa Onet.pl cała Polska
2014-04-15 New Business Manager Green Parrot mazowieckie
2014-04-14 Event Manager StarEvents mazowieckie
2014-04-14 New Business Manager StarEvents mazowieckie
2014-04-14 Podstawowy kurs prezenterski TVP mazowieckie
2014-04-14 Stażysta w dziale handlowym / Handlowiec KinAds mazowieckie
2014-04-13 Dziennikarz programów informacyjnych TVR mazowieckie
2014-04-13 Specjalista ds. Rozwoju Produktu Reklamowego TVN Media mazowieckie
2014-04-12 Dokumentalista Redakcja „Rozmów w Toku” małopolskie
2014-04-11 Menedżer Sprzedaży Agora małopolskie
2014-04-11 DJ / Prezenter Eska mazowieckie
2014-04-11 Dziennikarz informacyjny / Reporter Radio ZET Gold dolnośląskie

Wyszukaj ofertę

Wiadomości z działu Praca

Dla pracodawców

Dodawaj oferty pracy
Cena ogłoszenia już od 200 zł!
  • Portal Wirtualnemedia.pl miesięcznie odwiedza ponad 500 000 internautów

  • Newsletter czyta ponad 80 000 osób

DODAJ OFERTĘ