Maciej Chudkiewicz nowym zastępcą redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”

Maciej Chudkiewicz objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. Funkcję pełni od początku września.

Chudkiewicz jest związany z „Tygodnikiem” od 2009 roku. Odpowiada za tematykę gospodarczą, a obecnie zajmuje się głównie polityką.

Po odejściu Krzysztofa Świątka z redakcji obowiązki redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność” przejęła Ewa Zarzycka.

Maciej Chudkiewicz jest absolwentem Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.

łb