01:20
Wojciech Cejrowski _ boso przez świat

Filmowa gawęda pełna dygresji i żartów, urozmaicona prezentacją kultury ludowej odwiedzanych regionów świata oraz rozmowami z miejscową ludnością.

01:50
Przedwiośnie

Cezary wraz z innymi mieszkańcami Nawłoci uczestniczy w balu w Odolanach. Zebrane podczas balu fundusze mają być przeznaczone na zakup protez dla żołnierzy rannych podczas wojny polsko-bolszewickiej.

07:00
Sam przeciw wszystkim... czyli pierwszy wolny związkowiec

Bohaterem filmu jest Kazimierz Świtoń. Autorzy przedstawiają początkową część jego aktywności politycznej w latach 70., gdy to niemal samotnie tworzył pierwsze w PRL związki zawodowe.

07:55
Wojciech Cejrowski _ boso przez świat

Filmowa gawęda pełna dygresji i żartów, urozmaicona prezentacją kultury ludowej odwiedzanych regionów świata oraz rozmowami z miejscową ludnością.

09:10
Biała wizytówka

Książę Hans Heinrich żeni się z piękną Angielką, księżną Daisy. Oczarowany jej urodą cesarz Wilhelm II nadaje jej małżonkowi tytuł Wielkiego Łowczego. Daisy spędza noc z cesarzem.

11:10
Flesz historii

Program prezentuje informacje na temat imprez historycznych, seansów filmowych, wystaw, konferencji naukowych i innych wydarzeń kulturalnych związanych z propagowaniem wiedzy historycznej.

11:45
My, dzieci z Lagrów

Byli więźniowie Auschwitz-Birkenau opowiadają o swoich przeżyciach. Wśród opowiadających są osoby, które urodziły się za drutami lub zostały przywiezione do obozu w wózkach niemowlęcych.

12:55
Było, nie minęło _ kronika zwiadowców historii

Program prezentuje wydarzenia z historii Polski. Skierowany jest do młodego widza i eksploruje najciekawszą stronę poszukiwań historycznych, porusza się w obszarze mało znanych tematów.

13:25
Sensacje XX wieku

Odcinek poświęcony zamachowi na Jana Pawła II. W programie rekonstrukcja wydarzeń poprzedzających zamach oraz próba odpowiedzi na pytania, kim był zamachowiec Ali Ağca i jaki był udział KGB i KPZR.

14:00
Sensacje XX wieku

Druga część odcinka poświęconego zamachowi na Jana Pawła II.

17:45
Biała wizytówka

Wybucha I wojna światowa. Daisy podejmuje pracę sanitariuszki w pruskim szpitalu. Książę dowiaduje się, że Daisy ukrywa rannego Anglika. Wymusza na żonie przyznanie się do zdrady małżeńskiej.

18:55
Sensacje XX wieku

Program przedstawia nieznaną historię pierwszych nalotów strategicznych wielkich sterowców w 1914 roku i unikatowe filmy pokazujące produkcję zeppelinów i ich loty bojowe.

19:25
Sensacje XX wieku

Allen Dulles przyjechał do Berna w listopadzie 1942 roku. Działał głównie we Włoszech, a jego celem było nakłonienie Włoch, a być może i Niemiec, do zawarcia pokoju na Zachodzie.

19:55
Było, nie minęło _ kronika zwiadowców historii

Program prezentuje wydarzenia z historii Polski. Skierowany jest do młodego widza i eksploruje najciekawszą stronę poszukiwań historycznych, porusza się w obszarze mało znanych tematów.

20:30
Tajemnice III Rzeszy

Erwin Rommel, znany niemiecki generał, przeszedł do historii jako niesamowity strateg. Zasłynął jako bohater kampanii francuskiej oraz był dowódcą Korpusu Afrykańskiego.

21:35
Na żywo - Przedwiośnie

Cezary wraz z innymi mieszkańcami Nawłoci uczestniczy w balu w Odolanach. Zebrane podczas balu fundusze mają być przeznaczone na zakup protez dla żołnierzy rannych podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Lista stacji

L
W

WDR

Z

ZDF