SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Ankieta NBP: Przedsiębiorcy oczekują pogorszenia koniunktury w IIkw. 2009 r.

Przedsiębiorcy, ankietowani w marcu 2009 r. przez Narodowy BankPolski (NBP), oczekują w II kw. 2009 roku pogorszenia koniunktury,choć jego skala będzie mniejsza niż w I kw., wynika zopublikowanego w czwartek raportu. Barierę popytu odczuwa obecnie30% badanych firm, o ponad 9 pkt proc. więcej niż w poprzednimkwartale i najwięcej w historii tego badania.

"Klimat koniunktury oceniany jest obecnie pesymistycznie. W Ikw. br. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sektoraprzedsiębiorstw. W II kw. br. przedsiębiorstwa oczekują dalszegojej pogorszenia, jednak spodziewana skala spadku będzie słabsza niżw I kw. Utrzymało się zróżnicowanie ocen sytuacji w zależności odklasy i branży przedsiębiorstwa. Zmniejszyły się jednak obserwowanewcześniej różnice między sytuacją eksporterów i nieeksporterów" -podano w raporcie banku centralnego.

NBP zauważa także, z największym spadkiem popytu borykają sięeksporterzy z wysokim udziałem eksportu w przychodach, wśród sekcjiPKD - budownictwo, a ponadto przedsiębiorstwa oferujące dobrainwestycyjne. Relatywnie lepiej oceniany jest popyt na dobrakonsumpcyjne oraz usługi, choć i tu obserwowane jest pogorszeniesytuacji.

"Wśród przedsiębiorstw, które odczuły pogorszenie sytuacjipołowa oczekuje, że faza spowolnienia gospodarczego nie będzietrwała długo i jeszcze w 2009 r. można spodziewać się poprawykoniunktury" - czytamy w raporcie.

Przedsiębiorstwa informują jednak o dalszym obniżeniu wielkościeksportu w I kw. i zwiększającej się liczbie rezygnacji zesprzedaży zagranicznej. Prognozy na II kw. sugerują, co prawda,możliwość niewielkiej poprawy, jednak w próbie wciąż większośćprzedsiębiorstw spodziewa się obniżenia eksportu.

"Niski popyt przekłada się na spadek aktywności inwestycyjnej wsektorze przedsiębiorstw. Odsetek nowoplanowanych inwestycji na IIkw. spadł do najniższego poziomu od 2001 r. Jednocześnie wyraźniezwiększyła się grupa przedsiębiorstw, które zamierzają ograniczyćlub nawet całkowicie zrezygnować z dokończenia inwestycji będącychw fazie realizacji. Pogorszenie klimatu inwestycyjnego wynikaprzede wszystkim z pesymistycznych ocen odnośnie bieżącej iprzyszłej koniunktury" - czytamy dalej.

Jednocześnie przedsiębiorcy deklarują w skutek spadku aktywnościinwestycyjnej i wzrostu trudności w pozyskaniu finansowaniazewnętrznego ankietowane firmy deklarują obniżenie zadłużenia ztytułu kredytu bankowego. Plany zwiększenia wielkości kredytu majątylko największe przedsiębiorstwa w próbie.

"W I kw. dostępność kredytu bankowego wyraźnie się pogorszyła -co trzecia firma występująca o przyznanie kredytu spotkała się zodmową jego udzielenia (przy tym liczebność firm ubiegających się okredyt była nieco niższa niż w ciągu ostatnich kilku kwartałów).Przyczyny nie przyznania kredytu nie zmieniły się zasadniczo" -podał NBP.

Pozytywny jest natomiast fakt, że mimo znaczącego pogorszeniakoniunktury sytuacja płatnicza ankietowanych firm jest, zgodnie zich własnymi ocenami, wciąż relatywnie dobra, a tempo jejpogorszenia stopniowe.

"Jest to pokłosie wysokich zysków realizowanych jeszcze do IIIkw. 2008 r. Z tego powodu, mimo lekkiego spadku, oceny płynnościprzedsiębiorstw pozostają dobre, w tym zwłaszcza wysoko ocenianajest zdolność do spłaty zobowiązań wobec banków" - wynika zraportu.

Analitycy NBP zwracają również uwagę na niezbyt dobrą sytuacjęna rynku pracy. Z badań wynika, że spadek produkcji przekłada sięna plany redukcji zatrudnienia. Zmniejszyć liczbę pracownikówplanuje co czwarta firma w próbie, podczas gdy wzrost - niespełna5% firm. Plany ograniczenia zatrudnienia przeważają nad planamiwzrostu w większości klas i sekcji w próbie.

"Wraz z pogarszającą się koniunkturą, w tym zwłaszcza słabnącympopytem na pracę maleje również odsetek firm zamierzającychpodwyższać płace. W II kw. podwyżki wynagrodzeń planuje nieco ponad8% respondentów, zaś obniżki płac 9,5% firm. Skala podwyżek będzieprzy tym dwukrotnie niższa niż skala obniżek. [...] W dwóch na trzyprzypadki obniżek dokonają firmy zamierzające również zredukowaćwielkość zatrudnienia" - podał NBP.

Bank centralny zauważa, że maleje odsetek przedsiębiorstwzamierzających podnieść ceny na oferowane przez siebie produkty iusługi, a rośnie odsetek firm gotowych ceny obniżyć.

NBP dodaje, że obserwowany jest wyraźny spadek marż na sprzedażykrajowej. Najczęściej tłumaczony jest on redukcją wielkościprodukcji, nieco rzadziej wzrostem kosztów czynników produkcji, czyspadkiem cen na wyroby i usługi własne.

Eksperci NBP podkreślili także, że zwiększająca się opłacalnośćsprzedaży zagranicznej oraz straty finansowe, jakieprzedsiębiorstwa poniosły w wyniku stosowania instrumentówpochodnych (zwłaszcza opcji walutowych) sprawiły, że w okresieostatniego roku wyraźnie zmniejszył się odsetek eksporterówwykorzystujących instrumenty zabezpieczające przed ryzykiemkursowym - spadek z 41% do 32%.

Podstawą opracowania są wyniki szybkiego monitoringu NBP,przeprowadzonego w marcu 2009 roku na próbie 888 podmiotówniefinansowych, reprezentujących wszystkie sekcje PKD (pozarolnictwem, rybołówstwem i leśnictwem), zarówno sektorniepubliczny, jak i publiczny, przedsiębiorstwa z sektora MSP orazduże jednostki.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Ankieta NBP: Przedsiębiorcy oczekują pogorszenia koniunktury w IIkw. 2009 r.

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl