SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Ile miliardów zarobiła Telekomunikacja Polska?

Grupa TP zaprezentowała wyniki finansowe razem ze sprawozdaniem zarządu za rok 2006.

Grupa TP poinformowała w komunikacie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy TP razem ze sprawozdaniem zarządu oraz jednostkowe sprawozdanie TP razem ze sprawozdaniem zarządu za rok 2006 zostały przekazane na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w Londynie.

Jak informuje TP publikacja jest 6 tygodni wcześniej niż analogiczna w zeszłym roku, co potwierdza, że Grupa TP wypełnia swoje zobowiązanie, żeby dostarczać na rynek wysokej jakości informacje finansowe w jak najkrótszym czasie.

- Mimo presji ze strony regulatora oraz rosnącej konkurencji przyjęty przez Grupę TP model biznesowy skutkował w 2006 roku wynikami powyżej oczekiwań, co spowodowało odwrócenie obserwowanego w 2005 roku trendu spadkowego i wzrost całkowitych przychodów o 1,5% do poziomu 18,6 bln zł. Marża operacyjna brutto pozostała na poziomie 44,2%. Wolne przepływy pieniężne na poziomie 4,1 bln zł, generowane przez działalność operacyjną pomniejszone o wydatki inwestycyjne na środki trwałe, stanowiły 22,2% przychodów, co oznacza 3% wzrost w porównaniu do 2005. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był nadal wzrost przychodów z usług telefonii komórkowej – o 17,3% w skali roku - podano w komunikacie.

Poniższa tabela prezentuje wybrane dane finansowe Grupy TP:

 

 (PLN mln) MSSF 2006  2005  Zmiana 
Przychody netto   18.625 18.342  1,50%
 Marża operacyjna brutto (GOM) 8,24 8,11 1,60%
 GOM (jako % sprzedaży) 44,20% 44,20% -
 Zysk netto przypisany akcjonariuszom TP SA 2,09 2,22 -5,50%
 Suma aktywów 32,74 35,33 -7,30%
 Kapitały własne razem 18,1 17,39 4,10%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7,23 7,22 0,10%

W 2006 roku, pomimo postępującej liberalizacji, TP utrzymała pozycję lidera na rynku telefonii stacjonarnej. Jednakże przychody z usług telefonii stacjonarnej znajdowały się pod presją zarówno ze względu na zjawisko zastępowania telefonii stacjonarnej przez komórkową jak i postępującą liberalizację rynku oraz konkurencję cenową.

Segment przesyłu danych, włączając dostęp do Internetu, zyskuje coraz większe znaczenie w obszarze telefonii stacjonarnej. W 2006 roku przychody z tego segmentu stanowiły około 12% całkowitych przychodów Grupy TP. W ubiegłym roku Grupa TP zanotowała dalszy dynamiczny rozwój w segmencie usług szerokopasmowych. Liczba klientów szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrosła na koniec 2006 roku do 1,7 mln, tj. o prawie 47% (co było zgodne z celem rocznym). Klienci usług szerokopasmowych TP stanowią obecnie 17% wszystkich klientów telefonii stacjonarnej.

2006 rok przyniósł dalszy rozwój rynku telefonii komórkowej w Polsce. Na koniec roku, wskaźnik penetracji dla kart SIM wynosił 96,5%, a liczba użytkowników telefonów komórkowych wzrosła do 36,8 mln, tj. o 26% w porównaniu ze stanem na koniec 2005 roku. Coraz więcej gospodarstw domowych i osób fizycznych decyduje się na korzystanie wyłącznie z telefonów komórkowych, rezygnując z opłacania abonamentu za telefon stacjonarny. W 2006 roku dzięki dynamicznym działaniom handlowym, liczba klientów usług telefonii komórkowej Grupy TP zwiększyła się o 2,6 mln, co stanowi rekordową liczbę aktywacji netto.

W warunkach silnej konkurencji, PTK Centertel utrzymał wiodącą pozycję na rynku telefonii komórkowej, z udziałem w rynku na poziomie 34% (pod względem liczby klientów).

W 2006 roku, Grupa TP osiągnęła imponujące wyniki pod względem aktywacji netto, a jednocześnie udało się zmniejszyć średni koszt pozyskania abonenta (SAC) do 135 zł, tj. o 15% w porównaniu z rokiem 2005.

Działalność finansowa w 2006
Przychody ze sprzedaży Grupy TP w 2006 roku wyniosły 18.625 mln zł i były o 283 mln zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Podstawowym źródłem przychodów Grupy jest sprzedaż usług telefonii stacjonarnej. W 2006 roku stanowiły one 46,8% przychodów ze sprzedaży zrealizowanych przez Grupę. W stosunku do danych porównywalnych odnotowano zmniejszenie tych przychodów przy jednoczesnym wzroście wartości przychodów z tytułu sprzedaży usług telefonii komórkowej, przychodów z tytułu rozliczeń z innymi operatorami oraz przychodów ze sprzedaży usług przesyłu danych (przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu).

Koszty operacyjne w 2006 roku wyniosły 15.258 mln zł i były wyższe w porównaniu do 2005 roku o 743 mln zł. Główne wzrosty zostały odnotowane w obszarze kosztów usług obcych w wysokości 467 mln zł i wynikały z wyższych wydatków na pozyskanie nowych i utrzymanie obecnych klientów w szczególności w sektorze telefonii komórkowej. Jednocześnie odnotowano oszczędności w obszarze kosztów pracy w kwocie 29 mln zł. Po uwzględnieniu wzrostu kosztów restrukturyzacji zysk operacyjny Grupy za 2006 rok był niższy o 460 mln zł w stosunku do danych porównywalnych i wyniósł 3.367 mln zł.

Koszty finansowe netto w 2006 roku były niższe o 213 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, co wynika przede wszystkim z niższych kosztów odsetkowych będących następstwem spłaty zadłużenia oraz pozytywnego wpływu wycen instrumentów zabezpieczających dług Grupy Kapitałowej.

Po uwzględnieniu wyższych o 177 mln zł obciążeń podatkowych w porównaniu do 2005 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 2.096 mln zł. W roku poprzednim Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 2.520 mln zł. W związku ze zwiększeniem udziałów TP w PTK Centertel do 100% w drugiej połowie 2005 roku, w 2006 roku skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej przypisany akcjonariuszom TP był niższy tylko o 122 mln zł i wyniósł 2.094 mln zł, co stanowi 1,50 zł na akcję w 2006 roku w porównaniu do 1,58 na akcję w 2005 roku.

Wyniki Spółki na koniec 2006 roku, umożliwiają rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenia dystrybucji środków pieniężnych w łącznej wysokości 2.660 mln zł (tj. równowartość 1,9 zł na jedną akcję), w tym:
- dywidendy zwykłej w wysokości 1.960 mln zł (tj. 1,4 zł na jedną akcję), płatnej w gotówce w pierwszej połowie 2007 roku,
- jednorazowej dystrybucji dodatkowych środków pieniężnych w wysokości 700 mln zł (tj. równowartość 0,5 zł na jedną akcję) w drugiej połowie 2007 roku, w formie do uzgodnienia.

Cele na 2007 rok
Uwzględniając presję po stronie przychodów oraz elastyczność kosztów, TP zakłada następujące cele: spadek przychodów przy utrzymaniu wskaźnika GOM na poziomie celu z początku 2006 roku (który udało się ponownie osiągnąć). Nakłady inwestycyjne utrzymają się na poziomie, który pozwoli TP na finansowanie przekształceń oraz ambitnych projektów w obszarach wzrostu. 


 Cel na rok 2007
 Liczba klientów usług szerokopasmowych > 2,2mln
 Liczba klientów telefonii komórkowej > 13,5 mln
 Przychody ok. -1%
 Wskaźnik GOM (poprzedni marża EBITDA) 42 - 44%
 Nakłady inwestycyjne 16 - 19%

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Ile miliardów zarobiła Telekomunikacja Polska?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl