SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Kościół o mediach

Biskup Adam Śmigielski do diecezjan: Kościół jest przychylnie nastawiony do mediów.

Stosunek Kościoła do środków społecznego przekazu jest pozytywny - przypomina bp Adam Śmigielski w specjalnym liście, który zostanie odczytany we wszystkich kościołach diecezji sosnowieckiej w niedzielę, 18 września. Dodaje jednak, że zaniepokojenie budzi spychanie na margines spraw wiary i zły smak prezentowany przez niektóre media.

O pozytywnym nastawieniu Kościoła do środków społecznego przekazu świadczy fakt, że od wielu lat obchodzona jest specjalna niedziela im poświęcona. W Polsce jest to zawsze trzecia niedziela września. - Religijność wielu ludzi bardzo się wzbogaca dzięki mediom, które są źródłem wiadomości i informacji o wydarzeniach, ideach i osobistościach z życia religijnego oraz służą jako narzędzia preewangelizacji i katechezy - pisze w liście duszpasterskim do wiernych biskup Śmigielski. Zauważa jednak, że niektóre z mediów charakteryzuje "powierzchowność i zły smak". - Nie jest żadnym usprawiedliwieniem teza, że media odzwierciedlają gusty publiczności. Ponieważ oddziałują one bardzo mocno na upodobania odbiorców, mają zatem obowiązek kształtować je, a nie deformować - czytamy w liście. Innym problemem, zdaniem biskupa, jest ignorowanie lub spychanie na ubocze przez niektóre redakcje zagadnień i doświadczeń religijnych. Jako obowiązek każdego odbiorcy treści przekazywanych przez telewizję, radio, gazety i internet jest zdobywanie wiedzy o tym, co warto czytać, co oglądać i czego słuchać. -Ta swoista edukacja medialna jest dzisiaj niemal powinnością, jeśli chcemy, by media nas ubogacały, a nie demoralizowały - twierdzi biskup Śmigielski. Równie ważna, jego zdaniem, jest stała formacja ludzi pracujących w środkach społecznego przekazu.

W liście, który będzie czytany we wszystkich kościołach diecezji sosnowieckiej znalazło się również podziękowanie dla wszystkich mediów, które dobrze piszą, mówią i pokazują Kościół. - Mam nadzieję, że pracownicy różnych redakcji nadal będą zachęcać czytelników, słuchaczy i widzów, by sięgali do tego olbrzymiego potencjału dobra, jaki jest w każdym z nas, prezentując nauczanie Kościoła, przypominając słowa Jana Pawła II i omawiając bieżącą działalność Benedykta XVI - pisze sosnowiecki biskup.

Treść całego listu:

List Pasterski Biskupa Sosnowieckiego
MEDIA W SŁUŻBIE LUDZIOM
Środki społecznego przekazu stały się dzisiaj nieodłączną częścią współczesnego świata. W naszym życiu coraz więcej na ogół jest miejsca dla radia, prasy, filmu, a przede wszystkim telewizji i w ciągu ostatnich lat także dla internetu. Nic zatem dziwnego, że Kościół poświęca mediom jedną niedzielę w roku, zwaną Niedzielą Środków Społecznego Przekazu, która w Polsce obchodzona jest w trzecią niedzielę września.
1. Jan Paweł II zaapelował w opublikowanym już w styczniu orędziu na tegoroczny 39. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Środki przekazu powinny pomóc w zburzeniu muru niechęci, jaki dzieli dzisiejszy świat, ludy i narody". Ojciec św. podkreśla, że "od obrazu innych, jaki przynoszą media, zależy w dużej mierze nasz stosunek do nich, wrogość lub życzliwość i zrozumienie". Natomiast Benedykt XVI w jednym ze swoich przemówień przypomniał, że "w obecnej epoce obrazu, mass media są rzeczywiście niezwykłym narzędziem krzewienia solidarności i porozumienia rodziny ludzkiej. Przekonaliśmy się o tym w sposób nadzwyczajny przy okazji śmierci i uroczystości pogrzebowych mojego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II" (modlitwa Regina Coeli, 8 maja 2005 r.)
2. Zasięg i różnorodność mediów, do jakich mają dostęp ludzie w krajach zamożnych jest imponujący: książki i czasopisma, telewizja i radio, filmy, kasety wideo i magnetofonowe, elektroniczne formy przekazu rozpowszechniane za pośrednictwem fal radiowych, systemów kablowych, satelitów i internetu. Ten szeroki nurt niesie z sobą treści sięgające od informacji w ścisłym sensie po programy rozrywkowe, od modlitwy po pornografię, od kontemplacji po przemoc. Zależnie od tego, jak ludzie korzystają z mediów, mogą kształtować w sobie postawy solidarności i współczucia albo sięgać do najniższych, przeciwnych prawu naturalnemu i bożemu niemal zwierzęcych instynktów.
Stosunek Kościoła do środków społecznego przekazu jest pozytywny o czym świadczy ustanowienie specjalnego dnia im poświęconego. Nie przyjmuje on postawy agresywnej  w stosunku do  swoich adwersarzy; było by to przeciwne Jego posłannictwu: głoszeniu orędzia zbawienia i miłości w stosunku do każdego człowieka. Środki społecznego przekazu są wspaniałymi  darami Bożymi i wytworem geniuszu człowieka w przekazywaniu orędzia zbawienia dla każdego człowieka, zgodnie z mandatem Jezus Chrystusa, który przed swoim odejściem do Ojca polecił Apostołom: "Idźcie na cały świat  i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15).  Również religijność wielu ludzi bardzo się wzbogaca dzięki mediom, które są źródłem wiadomości i informacji o wydarzeniach, ideach i osobistościach z życia religijnego oraz służą jako narzędzia preewangelizacji i katechezy. Dzień po dniu dostarczają inspiracji, niosą otuchę i stwarzają sposobności do modlitwy ludziom zmuszonym do pozostawania w domach. Ogromne rzesze telewidzów na całym świecie w pewnym sensie uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia Kościoła, regularnie transmitowanych z Rzymu czy innych miejsc, w tym także śledząc nauczanie Ojca św.
3. Na progu trzeciego tysiąclecia ery chrześcijańskiej ludzkość jest już na najlepszej drodze do stworzenia globalnej sieci błyskawicznej wymiany informacji, idei i ocen w sferze nauki, handlu, oświaty, rozrywki, polityki, sztuki, religii i we wszystkich innych dziedzinach. Nikogo już nie dziwi fakt, że możemy śledzić wydarzenia - od zawodów sportowych po konflikty wojenne - dokonujące się w tym samym momencie na przeciwnym krańcu planety. Niestety, trzeba dostrzec również powierzchowność i zły smak prezentowany przy tej okazji w niektórych mediach. Nie jest żadnym usprawiedliwieniem teza, że media odzwierciedlają gusty publiczności. Ponieważ oddziałują one bardzo mocno na upodobania odbiorców, mają zatem obowiązek kształtować je, a nie deformować.
Innym problemem jest ignorowanie lub spychanie na ubocze przez niektóre redakcje zagadnień i doświadczeń religijnych, traktowanie religii bez należytego zrozumienia, a nawet z lekceważeniem jako przedmiotu płytkiej ciekawości, który nie zasługuje na poważne zainteresowanie; szerzenie religijnych nowinek kosztem tradycyjnej wiary.
Odbiorcy mediów, a więc my wszyscy, musimy mieć świadomość pozytywnego, ale też i negatywnego oddziaływania środków przekazu na nasze wnętrze, kiedy zasiadamy przed telewizorem, monitorem komputera czy biorąc do ręki jakąś gazetę. Pierwszą powinnością odbiorców społecznego przekazu jest rozeznanie i wybór. Każdy z nas powinien gromadzić informacje na temat mediów - ich struktur, sposobów działania i treści - i dokonywać odpowiedzialnych wyborów, kierując się zdrowymi kryteriami etycznymi, które wskazują, co warto czytać, co oglądać i czego słuchać. Ta swoista edukacja medialna jest dzisiaj niemal powinnością, jeśli chcemy, by media nas ubogacały, a nie demoralizowały.
4. Chrześcijanie pracujący w środkach przekazu mają natomiast do spełnienia zadanie prorockie, swego rodzaju powołanie: winni otwarcie występować przeciw fałszywym bogom i idolom współczesności, takim jak materializm, hedonizm, konsumpcjonizm, ciasny nacjonalizm i inne, ukazując wszystkim zespół prawd moralnych, których fundamentem jest godność i prawa człowieka, dostrzeganie ubogich, bezwarunkowe poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Przebywając na ziemi, Chrystus objawił się jako doskonały wzorzec komunikacji. Głosił Boże orędzie odważnie i bezkompromisowo. Z drugiej strony dostosowywał się do ludzkiego języka i sposobu myślenia. Nauczał, że komunikacja jest aktem moralnym. W Ewangelii wg. św. Mateusza czytamy: "Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony" (Mt 12, 34-37). Zbawiciel surowo zabraniał gorszenia "maluczkich" i przestrzegał, że gdyby się ktoś tego dopuścił, "temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze" (Mk 9, 42; por. Mt 18, 6; Łk 17, 2). Dla wszystkich, którzy uczestniczą w przekazie społecznym - jako ci, którzy podejmują decyzje, jako zawodowi pracownicy mediów, jako odbiorcy czy też w jakikolwiek inny sposób - wniosek jest oczywisty: "Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. (...) Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym" (Ef 4, 25-29). Przypomina o tym również Jan Paweł II we wspomnianym już orędziu pisząc: "Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu proszę, aby mężczyźni i kobiety mediów przyczynili się do zburzenia muru wrogości, jaki dzieli nasz świat, muru, który dzieli ludy i narody, podsycając niezrozumienie i nieufność; aby potrafili posługiwać się środkami, jakimi dysponują, dla umocnienia więzów przyjaźni i miłości, które wyznaczają wyraźnie początek Królestwa Bożego tu na ziemi".
5. Dzisiejsza niedziela jest okazją do tego, aby podziękować wszystkim pracowników mediów, którzy piszą lub mówią dobrze o Kościele sosnowieckim. Kiedy zmarł Jan Paweł II na Placu Papieskim i w dziesiątkach innych miejsc gromadziły się tysiące ludzi, aby modlić się w jego intencji. O wielu z tych spotkań w kościołach i na miejskich placach dowiadywaliśmy się dzięki informacjom w prasie, radiu, telewizji i internecie. Te niezwykłe dni były także dniami szczególnie intensywnej papieskiej katechezy, dzięki opracowaniom prezentowanym przez media. Za to wszystko pragnę dzisiaj gorąco podziękować. Mam nadzieję, że pracownicy różnych redakcji nadal będą zachęcać czytelników, słuchaczy i widzów, by sięgali do tego olbrzymiego potencjału dobra, jaki jest w każdym z nas, prezentując nauczanie Kościoła, przypominając słowa Jana Pawła II i omawiając bieżącą działalność Benedykta XVI. Dziękuje również za ofiarną służbę pracownikom mediów katolickich, szczególnie tych, które związane są z diecezją sosnowiecką. Dzięki wam nasz młody Kościół może stawać się jednością.
Duszpasterzom dziękuję za propagowanie katolickich mediów. Apeluję z całego serca do czytelnictwa naszych diecezjalnych i dobrze redagowanych tygodników, jakimi są  "Źródło" i "Niedziela". Zachęcam też do czytania innych czasopism, które są dostępne w większości parafii: "Gość Niedzielny", "Droga", "Jaś" i "Dominik" . Kolportaż tych pism jest częścią kapłańskiego posłannictwa czyli głoszenia Dobrej Nowiny. Przypominam też, że nasza diecezja ma swoją stronę internetową (http://www.kuria.sosnowiec.pl/). Również tam można się dowiedzieć wiele o Kościele sosnowieckim oraz przeczytać teksty, które pomogą nam stawać się dojrzalszymi chrześcijanami.
6. Z okazji nowego roku szkolnego i akademickiego,  moim tak bardzo drogim kapłanom - katechetom, osobom świeckim pełniącym funkcję katechetów, profesorom i nauczycielom życzę, by środki społecznego przekazu stały się wspaniałymi narzędziami  do przekazu orędzia zbawczego Jezusa Chrystusa..
Wszystkim wam, drodzy kapłani, katecheci i katechetki, dziennikarze i reporterzy telewizyjni, z całego serca życzę bogactwa darów Ducha Świętego, nieustannej opiekę Matki Bożej Stolicy Mądrości, Wspomożycielki Wiernych i z głębi serca błogosławię.
W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen.
                                                                   + Adam Śmigielski SDB
                                                                       Biskup Sosnowiecki

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Kościół o mediach

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl