SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

'Minutes': RPP przyjęła wniosek o obniżkę stóp o 25 pb w III,jedyny zgłoszony

Podczas marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zostałzgłoszony wniosek o obniżkę stóp procentowych o 25 pb, którynastępnie został przyjęty, wynika z "Opisu dyskusji na posiedzeniudecyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 25 marca 2009 r." (tzw."minutes"), opublikowanego w czwartek przez Narodowy Bank Polski(NBP).

'Minutes': RPP przyjęła wniosek o obniżkę stóp o 25 pb w III,jedyny zgłoszony

"Złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBPo 25 punktów bazowych. Wniosek został przyjęty. Rada postanowiłaobniżyć stopy procentowe do poziomu: stopa referencyjna 3,75%,stopa lombardowa 5,25%, stopa depozytowa 2,25%, a stopa redyskontaweksli 4,00%" - głosi dokument.

W trakcie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała natemat perspektyw kształtowania się inflacji w kontekście minionej,bieżącej, a przede wszystkim przewidywanej sytuacji gospodarczej.Dyskusja na posiedzeniu koncentrowała się na kształtowaniu siękrótkoterminowych stóp procentowych w kontekście prowadzonychoperacji otwartego rynku, zmianach kursu złotego, perspektywachinflacji i wzrostu gospodarczego w Polsce oraz sytuacji w sektorzebankowym, podano także.

Rada poświęciła wiele uwagi skutkom modyfikacji zasad operacjiotwartego rynku polegającej na ograniczeniu podaży bonówpieniężnych NBP. Konsekwencją tej modyfikacji jest pozostawieniewiększej płynności w sektorze bankowym i związane z tym obniżeniesię krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowymistotnie poniżej stopy referencyjnej NBP.

"Ponadto Rada uznała, że redukcja stopy rezerw obowiązkowychoraz obniżenie stopy depozytowej silniej niż pozostałych stópprocentowych NBP nie są obecnie uzasadnione" - napisał NBP.

Odnosząc się do kwestii kursu walutowego zwracano uwagę, że odlutowego posiedzenia Rady nastąpiło zahamowanie wcześniejszejdeprecjacji złotego.

"Dyskutując o kursie walutowym wskazywano, że wcześniejszaznacząca deprecjacja złotego jest głównym czynnikiem ryzyka dlastabilności cen w najbliższym okresie. Zwracano uwagę, żeosłabienie złotego, poprzez silny wzrost cen paliw, przyczyniło sięistotnie do wzrostu inflacji w lutym w stosunku do stycznia br.Równocześnie jednak część członków Rady podkreślała, że wpływ zmiankursu na inflację będzie prawdopodobnie krótkotrwały, a przełożeniesię deprecjacji na ceny krajowe może być ograniczone w warunkachspowolnienia gospodarczego" - czytamy w "minutes".

Inni członkowie Rady argumentowali, że wzrost cen produkcjisprzedanej przemysłu w lutym, który okazał się znacznie wyższy odoczekiwań, może być w dużym stopniu związany z wcześniejszymosłabieniem się kursu złotego. Zdaniem tych członków Rady, choćprzełożenie wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu na cenykonsumpcyjne nie jest automatyczne, w sytuacji słabnącego popytuzewnętrznego wzrost kosztów produkcji może zostać zrekompensowanypodniesieniem cen na rynku krajowym oddziałując w kierunku wyższejinflacji. Członkowi ci zwracali także uwagę, że ewentualne dalszeosłabienie złotego może spowodować, że wygaśnie antyinflacyjnyefekt związany z niższą importowaną inflacją.

"Podkreślano, że w kierunku wyższej inflacji, opróczwcześniejszej znacznej deprecjacji kursu złotego, oddziałuje przedewszystkim wzrost cen administrowanych, w tym zwłaszcza cenużytkowania mieszkania i nośników energii. Część członków Radyargumentowała, że w najbliższym okresie można oczekiwać utrzymaniasię dynamiki tych cen na podwyższonym poziomie, co będzieograniczało obniżanie się inflacji" - czytamy w "minutes".

Odnosząc się do innych czynników wpływających na perspektywyinflacji, część członków Rady zwracała uwagę, że pogłębiająca sięrecesja w gospodarce światowej powodująca presję na spadek inflacjiza granicą oraz kształtowanie się cen surowców na relatywnie niskimpoziomie - poniżej poziomu uwzględnionego w lutowej projekcji -będą ograniczały inflację w Polsce.

Dyskutując na temat krajowego wzrostu gospodarczego, zwracanouwagę, że recesja u głównych partnerów handlowych Polski przełożyłasię na spadek eksportu i produkcji przemysłowej, o czym świadcządane za pierwsze miesiące 2009 r.

"Argumentowano, że słabnący popyt w gospodarce prowadzi dospadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostu bezrobociaoraz obniżenia się dynamiki wynagrodzeń. Równocześnie podkreślano,że pogorszenie się sytuacji na rynku pracy powoduje ograniczeniepopytu konsumpcyjnego, co potwierdzają dane o sprzedażydetalicznej. Wskazywano także, że pogarszająca się sytuacjafinansowa przedsiębiorstw hamuje ich działalność inwestycyjną" -czytamy dalej.

Oceniając perspektywy wzrostu gospodarczego za granicą zwracanouwagę na pogłębiającą się recesję w Stanach Zjednoczonych i strefieeuro oraz na dalsze obniżenie prognoz dla tych gospodarek izwiązane z tym ryzyko dłuższej niż uwzględniono w lutowej projekcjirecesji w gospodarce światowej.

Rozważając decyzję o stopach procentowych, część członków Radyargumentowała, że znaczący spadek aktywności gospodarczejprowadzący do istotnego ograniczenia popytu, w połączeniu zobniżaniem się presji płacowej, a przez to również inflacyjnej,uzasadniają dalsze obniżenie stóp procentowych. Obniżenie stópprocentowych NBP powinno - ich zdaniem - przełożyć się na obniżenieoprocentowania depozytów i kredytów w bankach komercyjnychoddziałując w kierunku pobudzenia akcji kredytowej iprzeciwdziałając nadmiernemu obniżeniu aktywności gospodarczej.

"Inni członkowie Rady argumentowali natomiast, że decyzjadotycząca stóp procentowych powinna uwzględniać obniżenie siękrótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowymistotnie poniżej stopy referencyjnej NBP wywołane zmianą zasadprowadzenia operacji otwartego rynku. Ponadto wskazywali oni naryzyko dalszej deprecjacji kursu złotego i spadek realnej stopyprocentowej" - wynika z "minutes".

W rozpoczętym w listopadzie ub. r. cyklu luzowania politykipieniężnej RPP pięciokrotnie obniżała stopy procentowe, w sumie o225 pb do 3,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Analitycybankowi oczekują kolejnego cięcia - prawdopodobnie o 25 pb - aledopiero w czerwcu, po publikacji kolejnej projekcji inflacji.

  • Więcej informacji:
  • RPP
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: 'Minutes': RPP przyjęła wniosek o obniżkę stóp o 25 pb w III,jedyny zgłoszony

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl