SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Sami swoi w radach Polskiego Radia

"Narzucanie kagańca partyjnego na media publiczne"

Piątkowy wybór rad nadzorczych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia członek KRRiT Jarosław Sellin określił jako "narzucanie kagańca partyjnego na media publiczne".

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odrzuciła wszystkie kandydatury zgłoszone do rad przez Juliusza Brauna, związanego z UW, i Jarosława Sellina, rekomendowanego przez AWS. Sellin zgłosił 89 kandydatur nadesłanych na jego prośbę przez stowarzyszenia twórcze, dziennikarskie i biznesowe.

Jego zdaniem, odrzucenie wszystkich tych kandydatur świadczy o tym, że mimo nasilonej ostatnio dyskusji o konieczności odpartyjnienia mediów publicznych zdecydowana większość członków KRRiT "z konkretnych środowisk politycznych, po prostu nic nie zrozumiała; nie wszystkie środowiska polityczne rozumieją, czym jest demokracja, czym jest wolność mediów".

"Wciąż, jak się okazuje, potrzebny jest im kaganiec partyjny nad mediami. Jeśli trudno jest im narzucić go mediom prywatnym, to narzuca się konsekwentnie mediom publicznym i to się również dzisiaj dokonało na najbliższe trzy lata" - ocenił Sellin podczas piątkowej konferencji prasowej.

Wskazywał, że dla członków KRRiT związanych z SLD i PSL "żadne rekomendacje poważnych stowarzyszeń nie odgrywają żadnego znaczenia, są godne wyrzucenia do kosza, bo ważniejszy jest notes Włodzimierza Czarzastego, Danuty Waniek, Aleksandra Łuczaka, Lecha Jaworskiego, Sławomiry Łozińskiej". Ta ostatnia, sama aktorka, nie poparła żadnego aktora - ubolewał Sellin.

Sellin podał dziennikarzom przykłady ponad 30 spośród 68 wybranych członków rad 17 rozgłośni, w których życiorysach związki polityczne są, jego zdaniem, ewidentne.

Rzeczniczka przewodniczącej KRRiT Dorota Jasłowska napisała w komunikacie, że Danuta Waniek odniosła się do inicjatywy Sellina krytycznie, bo nie była ona uzgodniona z całą Radą.

"Skutek był taki, że przedstawiciele organizacji, do których apelował Jarosław Sellin, zdezorientowani szukali potwierdzenia, czy zgłaszają swych kandydatów całej Radzie, czy jedynie jednemu członkowi. Rozbudziło to nadzieje, których Rada nie mogła spełnić" - uważa Waniek. Dodała, że przy desygnowaniu kandydatów kierowała się rozmowami, jakie przeprowadziła odwiedzając wcześniej rozgłośnie.

W wyniku piątkowego głosowania w każdej z pięcioosobowych rad nadzorczych zasiądą po dwie osoby zgłoszone przez członków KRRiT związanych z SLD, jedna - z PSL, i jedna rekomendowana przez Lecha Jaworskiego, delegowanego do Rady przez AWS. Piątego członka każdej rady wskaże - zgodnie z ustawą - minister skarbu państwa.

RADIO BIAŁYSTOK

1. Adam Józef Anastaziuk, urodzony 25 marca 1949 roku, specjalista finanse i marketing, dyrektor Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych (otrzymał 8 głosów).

2. Michał Bołtryk, ur. 23 maja 1950 roku, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Białostockiej (8 głosów).

3. Piotr Sykut, ur. 4 października 1973 roku, specjalista w zakresie ubezpieczeń, specjalista w Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (6 głosów).

4. Antoni Wakuluk, ur. 22 października 1953 roku, magister historii, doradca ministra spraw zagranicznych w Gabinecie Politycznym (7 głosów).

POLSKIE RADIO POMORZA i KUJAW w BYDGOSZCZY

1. Krzysztof Andracki, ur. 16 maja 1956 roku, specjalista do spraw marketingu, wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Prasowej (9 głosów).

2. Włodzimierz Ciepły, ur. 28 lipca 1946 roku, magister rolnictwa, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Bydgoszcz (6 głosów).

3. Krystyna Maria Rosłan-Kuhn, ur. 20 grudnia 1940 roku, inżynier, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (8 głosów).

4. Ryszard Ziętek, ur. 2 lutego 1951 roku, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii ogólnej, dyrektor naczelny Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy (7 głosów).

RADIO GDAŃSK

1. Zbigniew Jasiewicz, ur. 31 października 1957 roku, specjalista do spraw zarządzania, członek Zarządu - likwidator w Spółce Polski Fundusz Gwarancyjny w Warszawie (6 głosów).

2. Renata Karpisiak-Rokicka, ur. 3 lutego 1948 roku, ekonomista, METROPLAST Sp. z o.o, prezes Zarządu (7 głosów).

3. Dorota Sobieniecka-Kańska, ur. 25 czerwca 1956 roku, filolog, Redakcja "Głosu Wybrzeża", zastępca redaktora naczelnego (7 głosów).

4. Janusz Tołłoczko, ur. 9 października 1958 roku, specjalista prawa i administracji, Centralny Ośrodek Chłodnictwa, Kraków (8 głosów).

RADIO KATOWICE

1. Stanisław Gmitruk, ur. 25 października 1955 roku, doktor ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Częstochowie (6 głosów).

2. Zbigniew Macełko, ur. 3 sierpnia 1943 roku, prawnik, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, przewodniczący Rady Nadzorczej (8 głosów).

3. Ewa Piaskowska, ur. 7 maja 1949 roku, doktor nauk przyrodniczych, Rada Nadzorcza Sp. z o.o. Economicus (7 głosów).

4. Grzegorz Pawełczak, ur. 1 października 1956 roku, filolog, prezes Zarządu GAMA-FILM Sp. z o.o (7 głosów).

RADIO KIELCE

1. Jarosław Piotr Kusto, ur. 27 października 1963 roku, finansista, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, dyrektor finansowy (7 głosów).

2. Olgierd Pogorzelski, ur. 24 marca 1973 roku, prawnik, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (7 głosów).

3. Elżbieta Staniak-Rek, ur. 10 marca 1943 roku, filolog, Biuro Zarządu TVP S.A. (6 głosów).

4. Teresa Wołczyk-Rosołowska, ur. 12 maja 1955 roku, magister biologii, Kieleckie Centrum Kultury.

RADIO KOSZALIN S.A.

1. Kazimierz Dziurski, ur. 1 kwietnia 1937 roku, politolog, dziennikarz, Rada Nadzorcza Radia Koszalin (8 głosów).

2. Krzyszof Klimaszewski, ur. 11 grudnia 1966 roku, finansista, Sevroll System Sp. z o.o (8 głosów).

3. Michał Owczarczak, ur. 10 stycznia 1975 roku, politolog, asystent wojewody pomorskiego (8 głosów).

4. Andrzej Szczepański, ur. 5 stycznia 1947 roku, ekonomista, Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe "TRYG" (6 głosów).

RADIO KRAKÓW S.A.

1. Teresa Grabczyńska-Drecka, ur. 5 marca 1953 roku, doradca finansowy, dziennikarz, dyrektor Biura Informacji Prezydenta RP (8 głosów).

2. Włodzimierz Okrajek, ur. 28 lipca 1961 roku, ekonomista, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kraków (7 głosów).

3. Ryszard Skrzypczak, ur. 29 września 1952 roku, magister administracji, Teatr Stary w Krakowie (7 głosów).

4. Andrzej Włodzimierz Wyrobiec, ur. 3 sierpnia 1964 roku, historyk, dziennikarz, współwłaściciel agencji reklamowej (8 głosów).

RADIO LUBLIN S.A.

1. Ewa Bożena Bojar, ur. 16 maja 1949 roku, nauczyciel akademicki, profesor Politechniki Lubelskiej, polsko-amerykańskie menadżerskie studia podyplomowe, Lublin (8 głosów).

2. Antoni Pieniążek, ur. 3 marca 1940 roku, prawnik, profesor na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (7 głosów).

3. Mirosław Ziomek, ur. 29 sierpnia 1960 roku, adiunkt UMCS, Wydział Artystyczny Instytut Muzyki (8 głosów).

4. Jan Zuba, ur. 21 stycznia 1950 roku, ekonomista, Akademia Rolnicza w Lublinie (7 głosów).

RADIO ŁÓDŹ S.A.

1. Wojciech Ekiert, ur. 18 grudnia 1942 roku, prawnik (7 głosów).

2. Zbigniew Kubiński, ur. 25 września 1958 roku, prawnik, przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Łódź (7 głosów).

3. Mateusz Walasek, ur. 24 maja 1970 roku, ekonomista, rzeczoznawca handlowy (8 głosów).

4. Katarzyna Wiercińska, ur. 22 listopada 1976 roku, ekonomista, Wytwórnia Pasz Wróblew (7 głosów).

RADIO OLSZTYN S.A.

1. Henryk Łańko, ur. 19 stycznia 1960 roku, specjalista ds. marketingu i zarządzania, Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. w Warszawie (6 głosów).

2. Sławomir Malinowski, ur. 8 czerwca 1957 roku, dziennikarz, Rada Nadzorcza Radia Olsztyn (7 głosów).

3. Zbigniew Szczypiński, ur. 15 października 1962 roku, magister nauk politycznych, Rada Nadzorcza Radia Olsztyn (7 głosów).

4. Paweł Stawiski, ur. 5 grudnia 1969 roku, prawnik, Polska Agencja Informacyjna S.A. (8 głosów).

RADIO OPOLE S.A.

1. Aniela Bukała, ur. 21 lutego 1943 roku, socjolog, na emeryturze (6 głosów).

2. Jarosław Najmoła, ur. 28 marca 1956 roku, elektromechanik, TVP S.A. (9 głosów).

3. Wojciech Płażalski, ur. 20 lutego 1971 roku, politolog, Rada Nadzorcza Radia Opole (7 głosów).

4. Lech Rubisz, ur. 19 lutego 1957 roku, politolog, Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego (7 głosów).

RADIO MERKURY S.A. w POZNANIU

1. Kazimierz Kowalski, ur. 30 lipca 1951 roku, śpiewak operowy, solista Teatru Wielkiego w Łodzi (7 głosów).

2. Marian Podjacki, ur. 22 kwietnia 1961 roku, politolog, Rada Nadzorcza Radia Merkury (7 głosów).

3. Mirosław Słowiński, ur. 8 kwietnia 1953 roku, doktor nauk humanistycznych, Rada Nadzorcza Radia Merkury (7 głosów).

4. Edyta Lidia Wędrychowska, ur. 3 sierpnia 1969 roku, prawnik, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa (7 głosów).

RADIO RZESZÓW S.A.

1. Bożena Domino, ur. 13 stycznia 1961 roku, finansista, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie (8 głosów).

2. Janusz Przetacznik, ur. 5 stycznia 1958 roku, inżynier budownictwa, Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaśle (7 głosów).

3. Andrzej Trojanowski, ur. 24 lutego 1952 roku, prawnik, Zarząd Morskiego Portu Handlowego w Gdańsku (8 głosów).

4. Jerzy Wiśniewski, ur. 24 czerwca 1964 roku, pedagog, Urząd Marszałkowski Rzeszów (7 głosów).

RADIO SZCZECIN S.A.

1. Włodzimierz Kotwas, ur. 23 stycznia 1955 roku, inżynier leśnictwa, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (7 głosów).

2. Antoni Mickiewicz, ur. 6 marca 1941 roku, profesor specjalista - rolnictwo, Akademia Rolnicza w Szczecinie (7 głosów).

3. Arkadiusz Pawlak, ur. 6 lipca 1975 roku, specjalista od handlu i marketingu, OPTIMUM (7 głosów).

4. Beata Sak, ur. 14 marca 1941 roku, prawnik, Starostwo Powiatowe w Łobzie (8 głosów).

RADIO DLA CIEBIE S.A. (Warszawa)

1. Bogdan Kryspin, ur. 12 kwietnia 1931 roku, reżyser, TVP S.A. (6 głosów).

2. Jakub Lutyk, ur. 22 kwietnia 1973 roku, politolog, Biuro Rady Miasta Stołecznego Warszawy (6 głosów).

3. Marzena Sobolewska, ur. 22 maja 1974 roku, politolog, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (7 głosów).

4. Stefan Zajączkowski, ur. 26 sierpnia 1946 roku, psycholog, Rada Nadzorcza Radia dla Ciebie (6 głosów).

RADIO WROCŁAW S.A.

1. Marta Adaszyńska, ur. 11 lipca 1954 roku, technik-elektronik, Radio Opole (8 głosów).

2. Józef Dudziak, ur. 13 marca 1950 roku, prawnik, KGHM Polska Miedź (7 głosów).

3. Piotr Andrzej Kuryło-Gołoś, ur. 2 października 1943 roku, prawnik, twórca, autor scenariuszy, Rada Nadzorcza Radia Wrocław (7 głosów).

4. Andrzej Rutkowski, ur. 26 czerwca 1964 roku, specjalista ds. marketingu, ComputerLand S.A. Warszawa (6 głosów).

RADIO ZACHÓD S.A. ZIELONA GÓRA

1. Jan Andrykiewicz, ur. 14 czerwca 1953 roku, dr nauk politycznych, Uniwersytet Zielonogórski (5 głosów).

2. Maciej Bobrowicz, ur. 6 listopada 1954 roku, radca prawny (8 głosów).

3. Jacek Jeremicz, ur. 4 maja 1973 roku, pedagog, Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. (7 głosów).

4. Dariusz Skibniewski, ur. 1 stycznia 1964 roku, dziennikarz, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (8 głosów).

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Sami swoi w radach Polskiego Radia

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl