SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Słabsze wyniki Nokii

W pierwszym kwartale 2004 Nokia notuje 2-procentowy spadek sprzedaży, do poziomu 6,6 mld euro, przy zachowaniu dobrej rentowności i zgłoszonym zysku na jedną akcję (w przeliczeniu na wszystkie akcje) wynoszącym 0,17 EUR

Najważniejsze dane z pierwszego kwartału 2004

(wszystkie porównania w skali rocznej, w odniesieniu do pierwszego kwartału 2003; wyniki przegrupowane stosownie do organizacji w roku 2004)

 • Sprzedaż netto spadła o 2%, do 6,6 mld EUR (6,8 mld EUR w 1. kw. 2003), wzrost o 7% w stałej walucie;
 • Zysk operacyjny Nokia wyniósł 1,1 mld EUR (1,4 mld EUR), przy marży operacyjnej równej 17,2% (20,2%)
 • Zgłoszony zyska na jedną akcję (w przeliczeniu na wszystkie akcje) wyniósł 0,17 EUR (0,20 EUR z uwzględnieniem dodatniego przeszacowania należności od France Telecom i zysku ze sprzedaży udziałów w Nokian Tyres);
 • Sprzedaż netto Mobile Phones spadła o 15% do 4,3 mld EUR (5,0 mld EUR), przy zysku operacyjnym 1,1 mld EUR (1,4 mld EUR) i marży operacyjnej 25,6% (29.0%);
 • Sprzedaż netto grupy Multimedia wzrosła o 60% do 776 mln EUR (484 EUR); sprzedaż netto grupy Enterprise Solutions wzrosła o 95% do 189 mln EUR (97 mld EUR).;
 • W branży telefonów komórkowych zanotowano duży wzrost wolumenu sprzedaży, wynoszący 29%, jak wynika z wstępnych oszacowań Nokia;
 • Całkowity wolumen sprzedaży urządzeń komórkowych Nokia wzrósł o 19%, do 44,7 mln sztuk, co wg wstępnego oszacowania Nokia daje 35-procentowy udział w rynku,;
 • Grupa Networks zanotowała wzrost sprzedaży netto o 16%, do 1,4 mld EUR (1,2 mld EUR), przy zysku operacyjnym 182 mln EUR (85 mln EUR z uwzględnieniem zysku 226 mln EUR z rewaluacji należności od France Telecom) i marży operacyjnej 12,9% (7%).

  JORMA OLLILA, PREZES I DYREKTOR NACZELNY:

  Jak wynika z naszych wstępnych oszacowań, w pierwszym kwartale 2004 w branży urządzeń mobilnych po raz kolejny zanotowano bardzo dobry przyrost wolumenu sprzedaży, wynoszący 29%. Wyraźnie widać, że jest to żywy rynek, obejmujący coraz to nowe obszary i codziennie przyciągający nowych użytkowników.

  Przyrost wolumenu sprzedaży odnotowany przez Nokia, wynoszący 19%, ma wartość mniejszą niż średnia dla rynku i odzwierciedla fakt niepełnego niewykorzystania przez Nokia sezonowego ożywienia rynku, zazwyczaj obserwowanego w marcu. W rezultacie nasze obroty w pierwszym kwartale były mniejsze od oczekiwanych, a nasze wstępne oszacowania wskazują, że udział Nokia w rynku urządzeń mobilnych spadł do 35%. Tym niemniej nasz długoterminowy cel, jakim jest osiągnięcie 40-procentowego udziału w rynku, nie ulega zmianie.

  Chociaż sprzedaż urządzeń przez grupy Mobile Phones i Multimedia była niższa od oczekiwanej, to generalnie utrzymujemy dobrą, solidną rentowność, świadczącą o tym, że nasza spółka dobrze sobie radzi z kosztami. Cieszy mnie duży wzrost obrotów działu Networks oraz uzyskana przez Networks marża operacyjna 12,9%, odzwierciedlająca dobry dobór produktów oraz pełną skuteczność środków restrukturyzacyjnych wprowadzonych na początku roku 2003. Nasza nowa grupa Enterprise Solutions ma przed sobą obiecujące perspektywy rozwoju, mogąc zaoferować udane urządzenia komunikacyjne takie jak Nokia 6820.

  Nokia pragnie utrzymać obszerną ofertę urządzeń mobilnych, obejmującą produkty na wszystkich rynkach i kategoriach technologicznych. Nasze plany produkcji urządzeń mobilnych świadczą o tym, że pragniemy wprowadzać konkurencyjne produkty na wszystkie segmentów rynku, w bogatym wyborze wzorniczym, konstrukcyjnym i technologicznym. Od początku tego roku rozpoczęliśmy dostawy sześciu modeli telefonów, w tym aparat Nokia 7200, będący naszym pierwszym składanym telefonem inspirowanym modą. Do dnia dzisiejszego w tym roku zaprezentowaliśmy dziewięć modeli telefonów: pięć z aparatami fotograficznymi, w tym nasz pierwszy telefon fotograficzny z matrycą megapikselową, cztery telefony CDMA oraz konsolę N-Gage drugiej generacji - N-Gage QD. Nasze plany przewidują, że w roku 2004 wprowadzimy na rynek łącznie około 40 produktów, przy czym ich dostawy nastąpią przede wszystkim w drugiej połowie roku.

  Zmiany organizacyjne, które zaczęliśmy wdrażać w ciągu pierwszego kwartału, mają na celu stopniowe zwiększenie naszych możliwości wykorzystania szczególnych możliwości występujących w sektorach telefonii komórkowej, konsumenckich mobilnych multimediów i rozwiązań dla przedsiębiorstw. Równocześnie pragniemy podnieść skuteczność naszych prac badawczo-rozwojowych oraz podnieść na wyższy poziom działania logistyczne.

  Nie jesteśmy zadowoleni z obrotów osiągniętych w pierwszym kwartale. Zdaję sobie sprawę z tego, że poprawa w tym zakresie wymaga dodatkowego wysiłku i ciężkiej pracy, ale nie wątpię, że zespół Nokia potrafi rozpoznać i spełnić potrzeby klientów we wszystkich segmentach, jeszcze bardziej wzbogacając w tym celu naszą ofertę produktów. - powiedziała prezes firmy Nokia.

  ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI I PROGNOZY

  Spadek wolumenu sprzedaży i oferta produktów w sektorze urządzeń mobilnych negatywnie wpływają na obroty w pierwszym kwartale

  Obroty Nokia w pierwszym kwartale spadły o 2%, do 6,6 mld EUR, w porównaniu z pierwszym kwartałem 2003. W przeliczeniu na stałą walutę obroty zanotowane przez grupę wzrosłyby o 7% licząc rok do roku.

  Obroty uzyskane w pierwszym kwartale przez Mobile Phones spadły o 15% licząc rok do roku, do wartości 4,3 mld EUR, pomimo że sprzedano więcej aparatów. Wzrost wolumenu sprzedaży był bardzo silny w Ameryce Łacińskiej, utrzymywał się na dobrym poziomie w Chinach, był wolniejszy w pozostałych państwach Azji i Ameryce Północnej i nie zmienił się w regionie Europy i Afryki. Obroty netto miały wysoki poziom w Ameryce Łacińskiej, a w Ameryce Północnej nie uległy zmianie, jednakże zostały skompensowane przez spadek obrotów w Europie, Afryce i Azji, w tym w Chinach. Na obroty netto we wszystkich obszarach sprzedaży, z wyjątkiem Ameryki Północnej, miał wpływ skład oferty produktów, w którym przeważały tańsze urządzenia. Oprócz tego na obroty netto w Europie i Stanach Zjednoczonych negatywny wpływ miała luka w środkowym zakresie naszej oferty.

  Obroty netto uzyskane w pierwszym kwartale przez grupę Multimedia wzrosły o 60%, do 776 mln EUR. Wyniki uzyskane przez urządzenia fotograficzne, w szczególności przez Nokia 6600, były bardzo dobre, z drugiej strony jednak rozczarowały nas efekty sprzedaży konsoli Nokia N-Gage.

  Obroty netto uzyskane w pierwszym kwartale wzrosły o 16% licząc rok do roku i osiągnęły wartość 1,4 mld EUR, co jest efektem dobrego doboru produktów i bardzo dobrej sprzedaży, zwłaszcza w Chinach i Ameryce Łacińskiej.

  Obroty netto uzyskane w pierwszym kwartale przez Enterprise Solutions wzrosły o 95%, do 189 mln EUR, głównie dzięki sukcesowi odniesionemu przez Nokia 6820.

  Dobra rentowność w pierwszym kwartale

  Zysk operacyjny Grupy Nokia wyniósł 1,1 mld EUR (1,4 mld), przy marży operacyjnej 17,2% (20,2%).

  Zysk operacyjny Mobile Phones wyniósł 1,1 mld EUR (1,4 mld EUR), przy marży operacyjnej 25,6% (29%). Na marżę operacyjną negatywnie wpłynęła mniejsza wartość sprzedaży.

  W pierwszym kwartale grupa Multimedia wykazała mały zysk operacyjny w wysokości 2 mln EUR przy marży operacyjnej 0,3%, co jest efektem sprzedaży telefonu Nokia 6600.

  Zysk operacyjny uzyskany przez grupę Networks już przez drugi z kolei kwartał jest większy niż oczekiwany przez spółkę i wyniósł182 mln EUR (85 mln EUR z uwzględnieniem zysku 226 mln EUR z rewaluacji należności od France Telecom), przy marży operacyjnej 12,9% (7%), co odzwierciedla większą od oczekiwanej wartość sprzedaży oraz zracjonalizowaną strukturę kosztów.

  Strata operacyjna grupy Enterprise Solutions, wynosząca 31 mln EUR, była mniejsza od oczekiwanej, co jest zasługą pozytywnego przyjęcia przez rynek modelu Nokia 6820. Marża operacyjna wyniosła -16,4%.

  Struktura kapitałowa Nokia nadal jest silna, co ma odzwierciedlenie w stanie gotówki na 31 marca 2004, wynoszącym 11,4 mld EUR oraz w stosunku zadłużenia netto do kapitału własnego (dźwigni finansowej) równym -77%.

  W pierwszym kwartale spółka wykorzystała 642 mln EUR na wykup własnych udziałów, co zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Doroczne Walne Zebranie Akcjonariuszy w roku 2003 zbliżyło łączną kwotę przeznaczoną na wykup do 2,0 mld EUR. Oprócz tego, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Akcjonariuszy z 25 marca 2004 Nokia zamierza nadal wykupywać swe udziały, wykorzystując maksimum 3,0 mld EUR na odkupienie udziałów w drugim kwartale 2004 i w następnych trzech kwartałach.

  Oprócz tego Nokia w dniu dzisiejszym wypłaciła 1,4 mld jako dywidendy z zysków z roku 2003, co bardzo zbliża całkowitą kwotę rozprowadzoną wśród akcjonariuszy w ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy do całkowitego zysku netto Nokia w roku 2003, który wyniósł 3,6 mld EUR.

  Szacunkowy, liczony rok do roku, wzrost wolumenu sprzedaży w branży urządzeń mobilnych wyniósł 29%, co odpowiada sprzedaży 128 mln aparatów. Wolumen sprzedaży urządzeń mobilnych Nokia wzrósł o 19% licząc rok do roku i osiągnął poziom 44,7 mln sztuk, co daje udział w rynku wynoszący 35%. Jest to spadek o 3% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2003 r. i kolejny kwartalny spadek o 2%, jak to wynika z aktualnych szacunkowych danych branżowych, mówiących o sprzedaży 148 mln sztuk aparatów w czwartym kwartale 2003.

  Nokia przewiduje, że w tym roku rynek urządzeń mobilnych nadal będzie się dobrze rozwijać, a bieżące oszacowania mówią, że w całym roku 2004 wzrost wolumenu sprzedaży będzie bliski 20%.

  Jeżeli chodzi o sektor infrastruktury sieci komórkowych, to Nokia przewiduje stabilny rozwój tego rynku i obecnie szacuje, że w sumie rynek zanotuje nieco lepsze wyniki w porównaniu z rokiem ubiegłym, licząc w euro z roku 2004.

  Przewidywane obroty netto Grupy Nokia w drugim kwartale utrzymają się na tym samym poziomie lub będą nieco niższe niż w drugim kwartale 2003 (7,0 mld EUR). Zgłoszony zysk na jedną akcję (w przeliczeniu na wszystkie akcje) w drugim kwartale powinien mieścić się w przedziale od 0,13 do 0,15 EUR (0,13 EUR z uwzględnieniem negatywnego wpływu w wysokości 0,06 EUR spowodowanego kosztami restrukturyzacji Nokia Networks wynoszącymi 399 mln EUR).

  W Nokia przewiduje się, że obroty i marże ze sprzedaży urządzeń mobilnych powinny ulec poprawie pod koniec roku dzięki nowym produktom wprowadzanym na rynek w ciągu tego roku. Produkty te, których dostawy zaplanowano na koniec roku, mają wzbogacić ofertę produktów Nokia. Oprócz tego Nokia zamierza dążyć do wykorzystania efektu ekonomii skali na rosnącym rynku urządzeń mobilnych. Firma spodziewa się też, że dzięki nowej strukturze organizacyjnej Nokia będzie mogła lepiej skoncentrować się na różnych możliwościach dostępnych na rynkach łączności głosowej, multimediów i przedsiębiorstw.
 • Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

  Dołącz do dyskusji: Słabsze wyniki Nokii

  0 komentarze
  Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl