Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2022-05-23

A A A POLEĆ DRUKUJ

Wysoko skuteczne wykrywanie wraz z natychmiastową neutralizacją Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) – antydronowy system Hawk polskiej firmy Hertz Systems

 

Wysoka skuteczność to jedna z głównych cech wykrywającego drony, i to niezależnie od typu ich budowy oraz trybu wykonywania przez nie lotu, działającego w trudnych warunkach atmosferycznych i nadającego się zarówno do użycia w ruchu, jak i stacjonarnie, systemu antydronowego Hawk stworzonego i produkowanego przez polską firmę Hertz Systems, a sprzedawanego przez Hertz New Technologies w Polsce i na świecie.

Identyfikując zagrożenia, jakie mogą wynikać z nieuprawnionego użycia BSP, Firma Hertz Systems posiada wypracowane od wielu lat przez jej inżynierów i techników technologie, systemy i urządzenia służące do neutralizacji takich latających pojazdów użytych w sposób bezprawny. Jednym z najnowszych, które stworzyli specjaliści z Hertz Systems, jest autorski, antydronowy system Hawk.

- Dzięki stałemu rozwojowi i wprowadzaniu kolejnych rozwiązań technicznych i technologicznych, Hawk staje się dziś potencjalnie jednym z najbardziej potrzebnych systemów do przeciwdziałania niepożądanym bezzałogowcom. To urządzenie wielofunkcyjne, a do tego występujące w różnych wersjach, w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika – wskazuje Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes Hertz New Technologies.

Wykryć i śledzić drona

Głównymi zadaniami antydronowego SYSTEMU HAWK jest wykrycie latającego obiektu bez załogi jeszcze przed wtargnięciem do strefy chronionej, a także śledzenie w czasie rzeczywistym oraz przejęcie kontroli, ściągnięcie go na ziemię lub neutralizację w powietrzu. Po wykryciu Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP), system automatycznie wysyła sygnał alarmowy i skutecznie neutralizuje ten niepożądany na chronionym terenie obiekt latający, jeszcze przed znalezieniem się nad nim. Hawk jest też w stanie określić z wysoką precyzją pozycję jego operatora.

Podstawowy element HAWKa stanowi stacja monitorowania ze specjalnym oprogramowaniem. Odpowiedzialna jest ona za analizę oraz wizualizację danych zebranych przez wszystkie składowe części systemu. Są one zainstalowane na obszarze chronionym. To właśnie w stacji monitorowania przetwarzane i wizualizowane są na mapach cyfrowych pozycje wykrytych dronów oraz inne dane z radarów, systemów detekcji radiowej, sensorów i kamer tam rozmieszczonych.

Stacja dowodzenia jest dostępna zarówno w wersji mobilnej, jak i przenośnej.

- HAWK działa w oparciu o unikatowe, nawet w skali światowej, oprogramowanie. Wyposażone jest ono w algorytmy fuzji danych, a także automatycznego, inteligentnego przydzielania zasobów neutralizacyjnych, które umożliwiają wiarygodną klasyfikację wykrytego drona jako intruza oraz jego natychmiastową neutralizację również poprzez przejęcie kontroli nad BSP przed granicą chronionego obiektu lub rejonu – wyjaśnia Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Oprócz samego wykrywania obcych bezzałogowych obiektów latających w chronionej przestrzeni, system umożliwia bowiem również neutralizację dronów komercyjnych, przemysłowych i wojskowych. W skład wyposażenia HAWKa wchodzą też takie innowacyjne rozwiązania jak neutralizator ręczny system mobilny, czy dla użycia militarnego działko przeciwlotnicze produkcji PGZ.

Neutralizatory i elementy wyposażenia  

Opracowany i produkowany przez Hertz neutralizator ręczny to wysokiej klasy urządzenie służące do całkowitego odcięcia systemu nawigacji GNSS oraz komunikacji drona z operatorem, co skutkuje wymuszeniem jego lądowania, spowodowaniem zawisu lub powrotem do miejsca startu. W czasie działania, neutralizator skutecznie blokuje przesyłanie danych do operatora drona np. zdjęć, filmów czy informacji o jego położeniu. Rozwiązanie to charakteryzuje się dużym zasięgiem neutralizacji - do 1,7 km, długim czasem ciągłego działania - do 60 minut oraz niską wagą - 3,5 kg.

        System mobilny HAWK przeznaczony jest do działań w ruchu – zarówno w lądowym, jak i morskim. Sensory i neutralizatory w tym rozwiązaniu na stałe zabudowane na pojeździe lub jednostce pływającej. Sensory mobilne działają precyzyjnie w ruchu, przy zmianie pozycji i kąta nachylenia. System działa również w trybie autonomicznym, nie wymagającym udziału człowieka. W skład wersji mobilnej wchodzą: stacja kierowania i kontroli, radary sektorowe, rozpoznanie radioelektroniczne, oprogramowanie do rozpoznawania, przechwytywania i neutralizacji  dronów. Dodatkowo wyposażony jest też w niezależne źródło zasilania umożliwiające pracę w każdych warunkach.

- Firma Hertz Systems będąc firmą z 30 letnim doświadczeniem, mająca wyraźną przewagę w  poziomie technologicznym oraz wynikającą z tego, że system jest projektowany i produkowany przez polskich specjalistów, prowadzących prace badawczo rozwojowe (R&D), jest przygotowana, aby spełnić każde zapotrzebowanie kontrahenta, odpowiadając kompleksowymi rozwiązaniami na potrzeby skutecznego zabezpieczenia przed atakami dronowymi – opisuje Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Potencjał, doświadczenie i uniwersalność

W nowej ustawie o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia br. w dziale V pt.: „Programowanie i finansowanie rozwoju Sił Zbrojnych” zapisany został program przebudowy i modernizacji naszych Sił Zbrojnych, który będzie realizowany przez Ministra Obrony Narodowej.

- Hertz Systems posiada odpowiedni potencjał technologiczny i doświadczoną kadrę inżynierską, co sprawia, że już dziś deklaruje gotowość  włączenia się z produkowanymi systemami i urządzeniami do neutralizacji BSP w program przebudowy i modernizacji naszej armii – zapewnia Zygmunt Rafał Trzaskowski, dodając, że oferowane przez Hertz Systems rozwiązanie do wykrywania i neutralizacji dronów znajdować może zastosowanie także w więziennictwie czy ochronie osób i mienia, a więc tam, gdzie w grę wchodzą działania szpiegowskie czy nielegalne próby dostarczania zakazanych przedmiotów.

 

Wyróżnienia i wykorzystania Hawka

Hertz Systems i opracowany przez zatrudnionych tam specjalistów system został nagrodzony już podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2016 roku i otrzymał nagrodę specjalną Komendanta Głównego Policji „Za produkt najbardziej przyjazny dla polskiej Policji”. Antydronowy system HAWK wykorzystała też Komenda Wojewódzką Policji w Szczecinie podczas finału regat „The Tall Ships Races 2017”, a także Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku podczas finałowego meczu Ligi Europy UEFA, rozgrywanym na stadionie Arena Gdańsk w maju 2021 roku. Cel był jeden - ochrona przed niepożądanymi wlotami dronów w chroniony obszar, w trakcie odbywania się imprezy traktowanej jako impreza masowa.

Hawk również w kwietniu br. przeszedł pozytywne testy w jednej z największych Infrastruktur krytycznych w Polsce gdzie obecnie pełni funkcję ochrony i neutralizacji wrogich dronów.

- Odnotowujemy obecnie szerokie zainteresowanie naszymi systemami i urządzeniami, a naszymi klientami są m.in. formacje mundurowe odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa naszego państwa i obywateli – informuje Zygmunt Rafał Trzaskowski i przyznaje, że Hertz dostarcza już mobilny system antydronowy Komendzie Policji w Szczecinie oraz realizuje wiele projektów dla obiektów ważnych dla bezpieczeństwa Państwa.

Również specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), wykonujące swoje zadania w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, które po nowelizacji ustawy Prawo lotnicze otrzymały uprawnienie do zniszczenia, unieruchomienia lub przejęcia kontroli nad lotem BSP, to dziś potencjalni  użytkownicy HAWKa. - Dziś wyrażają one chęć zakupu naszych systemów. Naszymi systemami zaineresowani są też zagraniczni kontrahenci, a niektórzy z nich już weszli w ich posiadanie – relacjonuje Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Pożądane ułatwienia i coraz szersze wykorzystanie

Jego zdaniem niezbędne jest przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy Prawo lotnicze, która utknęła na razie w komisjach URM. - W obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą, doprecyzowanie zasad użycia systemów antydronowych w walce z nieuprawnionym ich użyciem spowoduje, że wielu kontrahentów pozbędzie się jakichkolwiek wątpliwości co do zasadności ich zakupu i stosowania w ochronie zarządzanymi obszarami, obiektami i urządzeniami – uważa prezes Hertz New Technologies.

Jak odnotowuje, skala użycia dronów w konfliktach wojskowych dynamicznie rośnie. Również walki na Ukrainie pokazały, że musimy liczyć się ze zwiększonym zagrożeniem działaniami sabotażowymi, akcjami rozpoznawczymi, w tym z szpiegostwem z użyciem dronów, nazywanych fachowo BSP – Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi.

- Systemy Hawk, projektowane, produkowane i sprzedawane przez polską firmę, to wielosensorowe oparte na unikatowych rozwiązaniach w skali światowej, a także na wieloletnim doświadczeniu dla obronności, zaawansowanej myśli inżynierskiej oraz na najświeższych rozwiązaniach technologicznych rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo chronionym obszarom – wskazuje Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Szacuje się, że do 2026 roku wartość tego rynku wyniesie ok. 73,5 mld USD (Biała Księga rynku BSP opublikowana przez Ministerstwo Infrastruktury 2019 r). Według danych z grudnia 2021 roku, w Polsce jest ponad 200 tys. dronów, które wykonały ponad 95 tys. zarejestrowanych lotów, wykonanych przez 42 tys. zarejestrowanych operatorów. Drony wykorzystywane są w szerokim zakresie, między innymi do celów rekreacyjnych, sportowych, komercyjnych i wojskowych.

- Niestety coraz częściej spotykamy się z sytuacjami wykorzystania ich również przez przestępców, terrorystów, sabotażystów i nieświadomych użytkowników, których działania wyrządzają szkody, o czym wielokrotnie informowały media - Zygmunt Rafał Trzaskowski.

Jak podkreśla, stanowi to zagrożenie nie tylko dla obiektów wojskowych, infrastruktury krytycznej, obszarów czy urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, ale również zagraża bezpieczeństwu cywilnemu, w tym poprzez zakłócanie funkcjonowania lotnisk i portów morskich lub operacjami wykonywanymi nad strefami z zakazem lotów BSP.

W służbie bezpieczeństwa

Drony mogą z łatwością transportować ładunki wybuchowe, być wykorzystywane do działalności szpiegowskiej, dokonywania przerzutu przez granicę zabronionych przedmiotów, materiałów, broni chemicznej i biologicznej, towarów akcyzowych lub narkotyków, dostarczać narkotyki i inne zabronione przedmioty do zakładów penitencjarnych.

- Dlatego też, jednostki wojskowe, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora przemysłowego oraz bezpieczeństwo publiczne, powinny być szczególnie zainteresowane zabezpieczeniem skutecznych metod obrony przed atakami ze strony dronów – sądzi prezes Hertz Systems. Przypomina, że już przed wybuchem wojny na Ukrainie. nasze służby odnotowywały nieuprawnione wloty w Polską przestrzeń powietrzną dronów od strony wschodniej granicy.

Ostatni taki incydent miał miejsce 15 marca tego roku. Rosyjski dron, który fotografował zniszczenia poligonu w Jaworowie w Ukrainie, w pewnym momencie znalazł się w naszej przestrzeni powietrznej, by następnie wrócić w ukraiński obszar, gdzie został zestrzelony. Podobna sytuacja z rosyjskim dronem miała miejsce w Rumunii. Dron, który wleciał w jej obszar powietrzny, został również zestrzelony.

- W obecnej sytuacji, musimy liczyć się ze zwiększonym zagrożeniem atakami, działaniami sabotażowymi, akcjami rozpoznawczymi, w tym ze szpiegostwem z użyciem dronów, którym mogą podlegać instytucje i obiekty państwowe, przemysłowa infrastruktura krytyczna oraz obiekty wojskowe – zwraca uwagę Zygmunt Rafał Trzaskowski. System HAWK to właśnie odpowiedź na obecne wyzwania.

Słowa kluczowe:Hertz Systems

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ