Co trzecia firma skarży się na brak odpowiednich pracowników

Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach - wynika z badań Keralla Research i Kantar Millward Brown.

Bezrobotnych ubywa, a przedsiębiorcy mają z tego powodu coraz większe problemy. W badaniu na temat trudności jakich doświadczyła firma w prowadzeniu działalności w ostatnich sześciu miesiącach, kłopoty zasygnalizowało niemal 9 na 10 respondentów.

Najbardziej przedsiębiorcom daje się we znaki nadmierna biurokracja (36 proc.), a tuż za nią problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (33 proc.) oraz rosnące koszty pracownicze (25 proc.). Na dalszych pozycjach znalazł się skomplikowany system podatkowy oraz wysoka, zaniżająca marże konkurencja.

Wraz ze spadającym bezrobociem rośnie znaczenie problemu braku rąk do pracy. W podobnym badaniu, przeprowadzonym przed wyborami do parlamentu jesienią 2015 r., spytano przedsiębiorców ogólnie o bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na tak zadane pytanie, brak ludzi do pracy wymieniany był na końcu długiego zestawienia barier, a stopa bezrobocia wynosiła wtedy 10 proc.

Listę otwierały wówczas podatki, regulacje prawne, biurokracja oraz ZUS. Na piątym miejscu były koszty pracy, które obecnie są w czołówce przeszkód prowadzenia biznesu.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat widać też, że obecnie przedsiębiorcy uznają za bardziej dokuczliwe opóźnienia w regulowaniu płatności przez kontrahentów - wymieniają je na czwartym miejscu, choć na ogólnej liście barier w 2015 r. znajdowały się na siódmym miejscu, o pozycję wyżej przesunęła się także wysoka konkurencja wywierająca presję na marże. Mimo zmian w systemie fiskalnym, m.in. wprowadzenia odwróconego VAT-u, skomplikowany system podatkowy zbiera obecnie mniej krytycznych uwag przedsiębiorców niż kategoria "podatki" oraz "regulacje prawne" przed dwoma laty, choć można założyć, że przedsiębiorcy wymieniając podatki jako barierę działania w Polsce w głównej mierze mieli na myśli ich wysokość.

Badanie "Zatory płatnicze w mikro, małych i średnich firmach" zostało przeprowadzone przez instytut Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor w sierpniu 2017 r., metodą wywiadów telefonicznych, na próbie 500 firm.
Badanie "Zatory płatnicze w mikro, małych i średnich firmach" zostało przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie BIG InfoMonitor we wrześniu 2015 r., metodą CATI (wywiady telefoniczne), na próbie 600 firm.

km