Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki

 

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. przy 55% redukcji emisji do 2030 roku w stosunku do roku 1990. Taki cel stawia sobie Unia Europejska. Dla Polski to szansa na skok rozwojowy oraz rozbudowę innowacyjnych gałęzi gospodarki, ale także wyzwania dla przedsiębiorstw i społeczeństwa. Zmiana mentalności na bardziej proekologiczną to złożony i wymagający proces, jednak jest to jedyna droga do nowoczesnego państwa przyszłości. O Europejskim Zielonym Ładzie i jego konsekwencjach dla polskiej gospodarki dyskutowali eksperci podczas Konferencji organizowanej przez Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Związek Pracodawców Klastry Polskie zauważa ogromny potencjał w zielonej energii i jest zaangażowany w debaty nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencji dla polskiego rynku energii. Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deal w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

- Inwestycje na rzecz zielonych rozwiązań wywołują obawy, że one obniżą konkurencyjność. Ja natomiast uważam, że są szansą i że już niedługo dojdzie do zielonego ładu w Polsce. Dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to niebywały skok, a my staramy się pomóc w przejściu tej transformacji z klasycznej ekonomii do ekonomii opartej na zielonych celach. Z naszego punktu widzenia, potrzebujemy polskiego czempiona, lidera we wdrażaniu zielonych energii, żeby zobaczyć, że da się to zrobić – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Jedną z branż, która w swoich założeniach ma redukcję emisji gazów cieplarnianych jest energetyka. Jest to wielkie wyzwanie w obszarach badań i rozwoju, ich finansowania, zdolności generowania nowych rozwiązań technologicznych, wdrożeń i wsparcia dla klientów. Wygląda jednak na to, że polskie przedsiębiorstwa widzą korzyści, jakie niesie ze sobą Green Deal i już przygotowują się do transformacji.

- PKN ORLEN ma spójną wizję dojścia do zeroemisyjności w 2050 r., którą zaprezentowaliśmy już w 2020 r. jako pierwszy koncern w Europie Środkowej. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań związanych z transformacją energetyczną dlatego już do 2030 r. planujemy redukcję o 20 proc. emisji CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2 z produkcji energii elektrycznej. Myślimy o nowoczesnej energetyce opartej o OZE, małych reaktorach jądrowych czy innowacyjnych paliwach jak wodór – powiedział Jan Szewczak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

PKN ORLEN w swojej strategii do 2030 roku zakłada, że dzięki optymalizacji dotychczasowych obszarów działalności, inwestycjom rozwojowym oraz realizowanym procesom przejęć, będzie w stanie zbudować zasoby kapitałowe dla realizacji potrzebnych inwestycji z celu realizacji strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Efektem finansowym realizacji przyjętej strategii będzie 2,5-krotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu ok. 26 mld zł w 2030 roku.

- Ta dyskusja jest spóźniona o 10 lat. Ważny jest lobbing – państwa na rzecz interesów swoich obywateli. To robią wszyscy. Dzisiaj nie ma polityki zagranicznej bez polityki energetycznej. Jak skonstruować nasz rynek? Poza spójną strategią ważna jest też obywatelska strategia i polityka energetyki rozproszonej. Orlen mógłby tu być stymulatorem – dodał Andrzej Szejna, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Rok 2021 rok to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

- Zielony Ład to są liczne regulacje, z którymi polskie firmy będą musiały się zmierzyć. Niektóre gałęzie gospodarki nie nadążą za zmianami, a niektóre będą się rozwijać. Wiele jeszcze jest do zrobienia, przechodząc do gospodarki w obiegu zamkniętym, skupiamy się w dużej mierze na odpadach komunalnych. W Polsce mamy silny rynek produkcji baterii do samochodów elektrycznych, ale niektóre firmy wychodzą też o krok dalej i jest wiele firm specjalizujących się w recyklingu tych baterii – mówi Marlena Tryka, zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Zielona energia ma też coraz większe poparcie społeczne, w szczególności wśród osób młodych. Potrzeba zmian dostrzegana jest również na wsi, która już dostrzega korzyści z proekologicznego podejścia. 

- To jest ogromna szansa i nadzieja, nawet nie spodziewacie się jak szybko to zorganizujemy, i pomimo tego, że rząd nie deklaruje swoich planów dot. uzyskania neutralności energetycznej do 2050 roku, ale my to osiągniemy. To czego oczekuję jako rolnik to propozycji i ofert w zakresie ekologicznego gospodarstwa rozumianego jako samowystarczalne energetycznie. Żebyśmy produkując żywność nie musieli korzystać z energii z zewnątrz.

Niestety interesy polityczne czasami szkodzą gospodarce. Mamy zapowiedź ogromnych pieniędzy i wskaźniki, które musimy osiągnąć. Żeby to zrobić musimy zrobić miejsce i dla dużych koncernów, i dla energetyki prosumenckiej – dzisiaj jest już ponad pół miliona, ale miejsce także dla prosumentów zbiorowych oraz autonomicznych rejonów energetycznych. Tu liczę na pilotaż np. z pomocą Orlenu. Fotowoltaika – z pewnością, ale również wiatr, turbiny poziome i pionowe, ale także biogazownie – gdyby z produktów odpadowych rolnictwa robić biogaz można by uzyskać 6 mld metrów sześciennych gazu – podkreśla Marek Sawicki, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 i 2014–2015 minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski.

Partnerem wydarzenia jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A..

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. uczestniczy w transformacji energetycznej, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, jako pierwsza polska firma, wspierając inwestycje w nowe technologie i innowacyjne, ekologiczne rozwiązania.