Zielone spojrzenie na branżę IT polskiego dostawcy rozwiązań technologicznych dla sektora publicznego

 

·       Nowa perspektywa funduszy unijnych na lata 2021-2027 będzie skupiać się na dofinansowaniu projektów wspierających transformację cyfrową oraz zrównoważony rozwój sektora publicznego. Również Krajowy Plan Odbudowy realizowany będzie pod szyldem cyfryzacji i zielonego ładu.

·   Wdrożenie rozwiązań IT oraz odpowiednie kryteria selekcji podwykonawców mogą znacząco przyczynić się do redukcji śladu węglowego.

·      W 2020 roku Polacy założyli rekordową liczbę 4 174 206 profili zaufanych.

·     Zielony ład w IT był jednym z tematów poruszanych podczas konferencji Państwo 2.0.
W swoim wystąpieniu, Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software, przedstawił oszczędności i korzyści płynące z wdrażania „zielonych” rozwiązań w procesy operacyjne w branży GovTech.

 

Jeden z bloków XI edycji konferencji Computerworld Państwo 2.0, dedykowanej sektorowi publicznemu, poświęcony był zagadnieniu zielonego ładu w IT. Sławomir Hemerling-Kowalczyk, prezes GIAP, członek zarządu Sputnik Software, w swojej prezentacji  „Zielony Ład cyfrowej dekady, czyli nowe oblicze GovTech 2021-2027” podkreślił, że cyfryzacja i troska o środowisko to dwa filary nowej perspektywy budżetowej UE na najbliższe 6 lat, jak również funduszu odbudowy po pandemii Covid-19.

Pandemia Covid-19 wstrząsnęła każdym sektorem gospodarki. Jednak szybkie wdrożenie różnorodnych rozwiązań technologicznych, pozwoliło nie tylko firmom z sektora IT odnaleźć się w nowej sytuacji, ale również ustabilizować działalność organizacji z innych obszarów. Konserwatywna do tej pory administracja publiczna, również zaadaptowała lub przyspieszyła wdrożenie części dostępnych na rynku rozwiązań  IT w trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz obywateli. Te zmiany nie tylko pomagają zachować zdrowie, ale już przekładają się na proekologiczne rezultaty wdrożeń IT. Płaszczyzną, w której zmiana jest najbardziej widoczna, jest popularyzacja komunikacji elektronicznej w warunkach izolacji społecznej.

- Jako firma świadcząca usługi dla administracji publicznej, byliśmy świadkami tego jak zmieniało się podejście naszych klientów chociażby do spotkań online. Jeśli wcześniej urzędy rzadko zgadzały się na prowadzenie szkoleń online, obecnie nawet wdrożenia realizujemy zdalnie. W efekcie Grupa Sputnik w 2020 roku, nie zmieniając wielkości floty samochodowej, zmniejszyła zużycie paliwa o 20 tys. litrów, czyli o 35% w porównaniu z rokiem 2019. Jeden litr spalonego paliwa to ponad dwa kilogramy dwutlenku węgla. Zatem przez jeden rok udało nam się ograniczyć emisję CO2 o 40 ton jednocześnie oszczędzając 85 tys. złotych. Wyłączając mikroprzedsiębiorstwa w Polsce działa nieco ponad milion firm, które posługując się ogólnodostępnymi rozwiązaniami IT są w stanie zrobić to samo - mówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk.

Kolejnym krokiem w drodze do zazielenienia się urzędów jest upowszechnienie wykorzystania dokumentów elektronicznych, które nie tylko prowadzi do redukcji wydruków i oszczędności papieru, ale także usprawnia obieg dokumentów. Dostarczenie plików w formie cyfrowej eliminuje koszty opakowania, służb kurierskich czy sortowni, a przy wykorzystaniu ogólnodostępnego repozytorium dokumentów nawet potrzebę wysyłania ich pocztą elektroniczną. Mimo, że w 2020 roku Polacy założyli rekordową liczbę 4 174 206 profili zaufanych, które służą do weryfikacji tożsamości w kontaktach z e-administracją, wciąż niedoceniony zostaje potencjał wykorzystania podpisu elektronicznego przez firmy.

- Ze względu na rosnącą liczbę dokumentów, Grupa Sputnik obecnie tworzy repozytorium podpisanych elektronicznie dokumentów, które będą udostępniane adresatom bez konieczności wysyłki drogą mailową. Już teraz polskie firmy mogą wykorzystać 250 milionów kopert i wydrukować nawet miliard stron dokumentów mniej, gdyby tylko skorzystały z uwierzytelniania ich podpisem kwalifikowanym. Hipotetycznie zaoszczędzony w ten sposób papier to 10 milionów ryz czyli 830 tys. niewyciętych drzew albo 380 ha lasu. Pamiętajmy, że jeden hektar lasu sosnowego w ciągu roku przefiltrowuje 20 ton CO2, a lasy są najlepszym zbiornikiem retencyjnym chroniącym przed powodzią – podkreśla prezes.

15 lat temu, na zlecenie Ministerstwa Finansów Sputnik Software stworzył system do zarządzania budżetem BeSTi@, który ograniczył wysyłkę dokumentów papierowych, umożliwiając jednostkom samorządu terytorialnego przekazywanie do regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego plików sprawozdań budżetowych, finansowych i skonsolidowanych bilansów. Od kiedy system działa, drogą elektroniczną przesłano około 32 milionów stron. Ewentualne zobligowanie wszystkich jednostek podległych do korzystania z tego oprogramowania pozwoliłoby trzykrotnie zwiększyć tę liczbę.

- Administracja publiczna może dbać o środowisko nie tylko adoptując rozwiązania technologiczne, które już z sukcesem sprawdziły się w środowisku biznesowym. Zarządzając dostępnymi środkami może też stymulować firmy do przejścia na zrównoważony tryb operacyjny np. przypisując większą wagę temu aspektowi działalności podwykonawców podczas przetargów. Zmotywowani w ten sposób usługodawcy będą chętniej stosować przyjazne środowisku rozwiązania we własnej działalności – podsumowuje Hemerling-Kowalczyk.

 

Więcej informacji

Grupa Sputnik powstała w maju zeszłego roku po połączeniu dwóch polskich dostawców usług IT dla sektora publicznego: Sputnik Software i GIAP (Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych). Jesienią grupa przejęła udziały w spółce DSGS.

Sputnik Software istnieje od 2000 roku. Spółka posiada w ofercie Platformę Nowoczesny Urząd dedykowaną samorządom i pozwalającą na zarządzanie kluczowymi zadaniami urzędu. Sputnik tworzy również dedykowane systemy informatyczne usprawniające procesy w obszarze finansów publicznych i bezpieczeństwa informatycznego oraz komunikacji elektronicznej.

GIAP funkcjonuje od 2013 roku. Podstawową specjalizacją jest tworzenie oprogramowania GIS, a głównym produktem jest Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych (SPDP) wspierająca realizację zadań administracji samorządowej. W jej skład wchodzą aplikacje dedykowane poszczególnym dziedzinom, portale mapowe, aplikacje mobile, e-usługi oraz przetwarzanie danych przestrzennych.