SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Migracja na nową platformę

Portal Pracuj.pl w oparciu o platformę Microsoft SQL Server 2005, ASP.NET 2.0 i BizTalk Server 2006

„Większość mechanizmów oprogramowania, które zostały zaplanowane do wykorzystania na etapie projektu, udaje się w praktyce zastosować i można z całą pewnością stwierdzić, że rzeczywiste cechy oprogramowania SQL Server 2005,  ASP.NET 2.0 oraz BizTalk Server 2006 okazały się znacznie przewyższać nasze wyobrażenia.” – Paweł Leks, Partner w  Communication Partners.

Zaledwie 3 miesiące trwała migracja portalu Pracuj.pl z dotychczasowej platformy Open Source do rozwiązania bazującego na SQL Server 2005, BizTalk Server 2006 i , ASP.NET 2.0. W tym czasie, korzystając z gotowych mechanizmów wbudowanych w narzędzia Microsoft, firma K2 zaprojektowała i wykonała oprogramowanie w nowej, w pełni skalowanej architekturze.

Pracuj.pl jest największym w Polsce serwisem rekrutacyjnym, skierowanym do specjalistów i menedżerów oraz studentów i absolwentów. Oprócz obszernej bazy aktualnych ofert pracy, w serwisie znajdują się artykuły poradnikowe, testy umiejętności zawodowych i interpersonalnych oraz prezentacje pracodawców i ich programów praktyk.

PRZEGLĄD
Kraj
: Polska

Branża: e-business

Profil klienta
Pracuj.pl jest największym w Polsce serwisem rekrutacyjnym, skierowany do specjalistów i menedżerów oraz studentów I absolwentów. Oprócz obszernej bazy aktualnych ofert pracy, w serwisie znajdują się artykuły poradnikowe, testy umiejętności zawodowych i interpersonalnych, prezentacje pracodawców i ich programów praktyk oraz sekcje branżowe, które zawierają szczegółowe informacje na temat pracy i zarobków w danej branży zawodowej.

Sytuacja biznesowa
W 2004 roku firma Communication Partners Sp. z o.o. - będąca właścicielem portalu Pracuj.pl – zadecydowała o wprowadzeniu zmian w stosowanej dotychczas technologii. Konieczność zmiany wynikała z dynamicznego rozwoju serwisu, rosnących potrzeb pracodawców oraz użytkowników portalu.

Rozwiązanie
Na początku 2005 r. firma Communication Partners zdecydowała się na wybór technologii Microsoft, która miała zastąpić dotychczasowe rozwiązania bazujące na Open Source. Zadania stworzenia nowej platformy podjęła się warszawska spółka K2 Internet S.A. Firma K2 zdecydowała się na wdrożenie Microsoft SQL Server 2005 jeszcze przed jego oficjalną premierą. Głównym celem wdrożenia było przejście na platformę technologiczną o dużej skalowalności, rosnącej wraz z portalem, o dużym współczynniku dostępności – 99,999% i otwartej na integrację z zewnętrznymi portalami.

Korzyści
- Wyższa wydajność i szybkość działania wyszukiwarki ofert pracy

- Łatwiejsza integracja i uproszczenie struktury danych dzięki wykorzystaniu XML

- Prostsza i szybsza integracja z zewnętrznymi portalami dzięki wykorzystaniu BizTalk Server 2006

- Łatwiejsza rozbudowa i modyfikacja funkcjonalności, dzięki wykorzystaniu standardowych rozwiązań i komponentów oprogramowania

- Wysoka skalowalność rozwiązania

- Niższe koszty eksploatacji


Gdy rosną potrzeby

Funkcjonalność portalu obejmuje m.in. wyszukiwanie ofert pracy, zamieszczanie i subskrypcję listów (newsletter Pracuj.pl), rejestrację użytkowników oraz możliwość konfiguracji ustawień ich kont. Portal umożliwia wyszukiwanie ofert pracy i praktyk według wielu określonych kryteriów. W serwisie zarejestrowało się do tej pory ponad 450 tysięcy użytkowników, a miesięcznie notuje się ponad 17 mln odsłon stron.  O tempie rozwoju portalu świadczy ponad stuprocentowa dynamika wzrostu przychodów rok po roku. Ze względu na szybki przyrost bazy ofert pracy oraz gromadzonych informacji o zarejestrowanych użytkownikach, konieczne były zmiany w stosowanej technologii uwzględniające dynamikę rozwoju portalu.

Na początku 2005 roku właściciel portalu Pracuj.pl – firma Communication Partners - zdecydował się na wybór technologii Microsoft, która zastąpić miała dotychczasowe rozwiązania bazujące na Open Source. Zadania stworzenia nowej platformy opartej o technologię Microsoft podjęła się warszawska spółka K2 Internet S.A., zajmująca się dostarczaniem rozwiązań z obszarów nowych mediów i technologii. Głównym celem wdrożenia było przejście na platformę technologiczną o dużej skalowalności, rosnącej wraz z portalem, o dużym współczynniku dostępności - 99,999%.

- Postawiliśmy na nowoczesną technologię, ułatwiającą integrację z zewnętrznymi partnerami – mówi Paweł Leks, zajmujący stanowisko Partnera w firmie Communication Partners.

Firma K2 zdecydowała się na wdrożenie Microsoft SQL Server 2005 jeszcze przed jego oficjalną premierą. System, zbudowany w klastrze,, wykorzystuje nowe funkcje bezpieczeństwa, m.in. best practises analyzer (narzędzie sprawdzające, czy system jest administrowany z zachowaniem najlepszych praktyk) , czy integrację z Microsoft Update i Microsoft Baseline Security Analyzer. Inne nowe cechy oprogramowania, takie jak dostęp do danych przez ADO.NET 2.0, wykorzystanie formatu danych XML, rozszerzenia T-SQL oraz SQL Server 2005 Notification Services były intensywnie wykorzystywane przez programistów. Architekci oprogramowania i administratorzy bazy danych zwrócili uwagę na nowe funkcje zarządzania, m.in. asystenta ułatwiającego zarządzanie wydajnością bazy danych (Database Tuning Advisor) i Management Studio, część platformy Business Intelligence ułatwiającej w tym projekcie szybki przegląd najważniejszych parametrów systemu.

„Początkowo naszym wyborem były technologie Open Source, które wydawały się tańsze. Jednak już na etapie analizy projektu okazało się, że skorzystanie z rozwiązań programistycznych zawierających gotową infrastrukturę do realizacji założonej funkcjonalności jest bardziej opłacalne, przyspieszy realizację projektu i przyczyni się do minimalizacji ryzyka związanego z implementacją.”
Paweł Leks, Partner w  Communication Partners (właściciel portalu Pracuj.pl).


Profesjonalizm bez ryzyka

Projekt wystartował w kwietniu 2005 roku i rozpoczął się od analizy wykonalności, dyskusji nad doborem narzędzi i technologii najwłaściwszej do osiągnięcia założonej funkcjonalności.

- Początkowo naszym wyborem były technologie Open Source, które wydawały się tańsze – wspomina początki prac nad projektem Paweł Leks. – Jednak już na etapie analizy projektu okazało się, że skorzystanie z rozwiązań programistycznych Microsoft zawierających gotową infrastrukturę do ealizacji założonej funkcjonalności jest bardziej opłacalne, przyspieszy realizację projektu i przyczyni się do minimalizacji ryzyka związanego z implementacją.

Zaproponowany przez K2 model płatności za licencje oprogramowania ASP (Application Service Provider) zapewnia minimalne koszty początkowe, rozkładając je na czas późniejszy, gdy system będzie już eksploatowany. Dzięki temu rozwiązaniu koszty ponoszone przez Pracuj.pl rozłożą się proporcjonalnie w czasie i jednocześnie dostosowane będą do poziomu przychodów portalu. Wraz z jego rozwojem, większą liczbą ogłoszeniodawców i użytkowników, stopniowo dodawane będą licencje niezbędne do obsługi wzrastającego ruchu. Z upływem czasu przychody portalu powinny wzrastać szybciej od ponoszonych kosztów, co jest optymalne z punktu widzenia płynności finansowej firmy.


Idealna skalowalność

- W czerwcu, po odbyciu końcowych szkoleń z zakresu Microsoft .NET i SQL Server 2005 projekt ruszył od strony programistycznej – mówi Tymoteusz Chmielewski, IT Director w K2.

W pierwszych dniach lipca, po trzech tygodniach pracy klient mógł już testować pierwszą wersję wyszukiwarki ofert pracy. W międzyczasie nastąpiła migracja danych z systemu PostgreSQL do SQL Server. Wykorzystanie narzędzi Integration Services ułatwiło zastosowanie udoskonaleń w strukturze bazy danych, mających na celu zwiększenie elastyczności rozwiązania, bazującego na mechanizmach ADO.NET 2.0 i formacie XML.

- Aby wykorzystać potencjał nowych możliwości SQL Server 2005, potrzebowaliśmy zmienić zupełnie strukturę bazy danych, w której przechowywane są informacje o ofertach pracy – mówi Tymoteusz Chmielewski.

„Jednym z powodów migracji portalu Pracuj.pl do technologii Microsoft była rosnąca uciążliwość rozwoju i utrzymania portalu w jego dotychczasowym kształcie. Autorskie narzędzia okazały się pod koniec 2004 roku niewystarczające, a wprowadzanie nowych funkcjonalności zbyt uciążliwe i długotrwałe.” – Paweł Leks, Partner w Communication Partners (właściciel portalu Pracuj.pl)

Bardzo trudne do spełnienia było wymaganie liniowej skalowalności wyszukiwarki ofert pracy. Zgodnie z założeniami projektowymi, dodanie nowych serwerów wspomagających wyszukiwanie danych przełoży się na proporcjonalną poprawę wydajności. Zadanie to udało się zrealizować, ponieważ informacje wyszukiwane przez użytkowników dostępne są tylko do odczytu. Jednoczesna multiplikacja tych samych danych na wiele serwerów umożliwia dostęp do nich w sposób równoległy (load balancing).

Zupełnie inaczej musiał być rozwiązany problem dostępu w centralnej bazie transakcyjnej, zawierającej informacje o użytkownikach i ich preferencjach, służącej zarówno do odczytu jak i zapisu. Jedyną możliwością przyspieszenia transakcji oraz zwiększenia dostępności bazy danych było wprowadzenie klastrów.

Większa automatyka

Ważna część oprogramowania portalu, tzw. moduł ekstranetowy służy do wprowadzania ogłoszeń na portal i obsługi pracodawców, m.in. w zakresie zarządzania treścią ogłoszeń, zarządzania czasem aktywności ogłoszeń i obsługą płatności. W projekcie przewidziano nowe cechy tego modułu oprogramowania zakładające wyższy poziom automatyzacji działań po stronie klienta.

Wykorzystanie nowych w SQL Server 2005, serwisów powiadamiających (Notification Services), umożliwiło uproszczenie mechanizmu powiadamiania o nowych ofertach pracy czekających na klienta portalu (Job Alert) oraz subskrypcję listów (Newsletter Pracuj.pl). Równolegle wykonywane są prace w części oprogramowania umożliwiającego integrację z innymi portalami i pobieranie ogłoszeń m.in. z Urzędu Służby Cywilnej oraz największych firm doradztwa personalnego, a także przekazywanie ofert do portali internetowych, między innymi do  Wirtualnej Polski. Integracja obejmuje także współpracę z zagranicznymi serwisami o pracy.

- Oprogramowanie do wymiany danych z innymi portalami działało dotychczas na zasadach custom development – zauważa Paweł Leks – Z czasem dodawanie nowych partnerów współpracujących z portalem stało się uciążliwe, a zarządzanie i zmiany funkcjonalności wymagały dużego nakładu pracy.

W nowym rozwiązaniu zastosowany został broker integracyjny z prawdziwego zdarzenia - BizTalk Server 2006 ułatwiający automatyzację wymiany danych z innymi portalami. Dane przekazywane są w formacie XML poprzez pliki w paczkach HTTP lub SMTP. Dzięki zastosowaniu XML proces przebiega w pełni automatycznie. Projekt zakłada wprowadzenie transakcyjności wymiany danych z potwierdzeniem przekazania i odebrania informacji między portalem

Pracuj.pl, a portalami zewnętrznymi. Ze względu na możliwość zapisu w strukturze XML danych o wybitnie luźnej strukturze, jakimi są ogłoszenia o pracę, format ten doskonale nadawał się do tego zadania. Ułatwiło to nie tylko projektowanie docelowej bazy ogłoszeń, ale usprawniło też proces wyszukiwania danych. Oferta pracy traktowana jako jedno pole XML-owe może być łatwo zindeksowana w ramach mechanizmów zawartych w nowym SQL Server, a następnie efektywnie przeszukiwana z wykorzystaniem mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego (Full Text SQL Search).

Korzyści z XML

- Możliwości wykorzystania mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego stanowiły jeden z kluczowych elementów przewagi nad innymi rozważanymi rozwiązaniami np. Open Source – mówi Paweł Leks. - Różnica w czasie dostępu do danych między starym rozwiązaniem, gdzie wyszukiwany był ciąg znaków w całej bazie, a nowym, gdzie korzysta się z mechanizmów indeksowania pełnotekstowego jest kolosalna – dodaje Paweł Leks.

Dzięki wykorzystaniu XML w prosty sposób udało się wprowadzić mechanizm szablonowania ofert pracy. Szablon oferty pracy zawiera wszystkie elementy związane z wyglądem ogłoszenia danego pracodawcy, takie jak logo firmy, specy­ficzna czcionka oraz stałe elementy tekstowe ogłoszenia. XML-owe podejście do danych uprościło też projektowanie struktury grupy ogłoszeń różniących się detalami: nazwą regionu, szczegółami opisu stanowiska, adresem e-mail.

Zarówno zespół projektowy jak i przedstawiciele klienta, portalu Pracuj.pl są usatysfakcjonowani uzyskaną wydajnością rozwiązania. Dla obszaru krytycznego dla funkcjonowania portalu, czyli wyszukiwarki ofert, szybkość działania przerosła wręcz oczekiwania klienta.
- Jestem bardzo zadowolony z wydajności prac nad wdrożeniem – mówi Tymoteusz Chmielewski. – Pomimo, że programiści pracują na wersjach beta produktów, spędzają czas wyłącznie na produktywnej pracy i realizacji zaprojektowanej funkcjonalności.. Przebieg projektu był także zgodny z oczekiwaniami klienta, dla którego płynne przejście na nową technologię było warunkiem koniecznym udanego wdrożenia.
- Większość mechanizmów oprogramowania, które zostały zaplanowane do wykorzystania na etapie projektu udało się w praktyce zastosować i można z całą pewnością stwierdzić, że rzeczy­ rzeczy­wiste cechy oprogramowania SQL Server 2005,  ASP.NET 2.0 oraz BizTalk Server 2006 spełniły nasze oczekiwania – podsumowuje Paweł Leks.

Porównanie najważniejszych cech dotychczasowego rozwiązania i rozwiązania opartego na technologii Microsoft:

 

Cecha

Dotychczasowe rozwiązanie oparte o Open Source

Nowe rozwiązanie oparte o SQL Server 2005, BizTalk Server 2006 i , ASP.NET 2.0

Wyszukiwanie w bazie danych

wyszukiwanie łańcucha znaków

wyszukiwanie pełnotekstowe

Integracja z portalami zewnętrznymi

Custom development

Profesjonalny broker integracyjny BizTalk Server

Job Alert

Custom development

Wykorzystanie standardowego rozwiązania
– Notification Services

Struktura danych

10 pól typu znakowego

Jedno pole XML optymalizujące rozmiar bazy danych i zwiększające elastyczność rozwiązania

Skalowalność

Jedynie poprzez wymianę sprzętu na nowszy

Klastrowanie, mirroring, replikacja,
load balancing

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Migracja na nową platformę

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl