SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Prognozy Nordea dla Polski: trwały wzrost na wysokim poziomie

Wzrost gospodarczy w Polsce na koniec 2007 oku przekroczyprawdopodobnie wartość 6%. W roku 2008 gospodarka najpewniej trochęzwolni, chociaż poziom konsumpcji sugeruje, iż wzrost gospodarczymoże utrzymać się na wysokim poziomie - informuje w raporcieNordea.

Prognozy Nordea dla Polski: trwały wzrost na wysokim poziomie

Najważniejszym czynnikiem ryzyka, wpływającym na szacowane tempowzrostu gospodarczego jest otoczenie międzynarodowe. Przedewszystkim odczuwalne mogą być skutki kryzysu na rynku kredytówhipotecznych, zmniejszenie popytu na głównych rynkach eksportowychoraz ograniczony dostęp do kredytów. Kluczowe uwarunkowaniawewnętrzne, wpływające na perspektywy wzrostu PKB - ryzyko wzrostucen żywności i energii - mogą wpłynąć na wzrost inflacji, a wkonsekwencji zmusić Narodowy Bank Polski (NBP) do podniesienia stópprocentowych w stopniu większym niż oczekiwania rynku.

Jeśli chodzi o pozytywne czynniki, sytuacja politycznaustabilizowała się po przeprowadzeniu wcześniejszych wyborówparlamentarnych. To, czy ujrzymy poprawę, zależy od programu nowegorządu formowanego przez Platformę Obywatelską oraz jego zdolnoścido skłonienia prezydenta, związanego z obecną opozycją, dozatwierdzenia tego programu. Chociaż współpraca rządu i prezydentamoże okazać się trudna, na dłuższą metę nie ma wątpliwości, że nowyrząd to dobra wiadomość dla gospodarki oraz perspektyw członkowstwaPolski w Europejskiej Unii Monetarnej.

Wzrost jest trwały na wysokim poziomie
Najnowsze badanie zasad polityki kredytowej oraz warunkówkredytowania w bankach, przeprowadzone przez NBP, sugeruje, iżbanki w rzeczywistości nieco poluzowały warunki kredytowaniaprzedsiębiorstw w III kwartale roku, lecz mają je w niewielkimstopniu zaostrzyć w IV kwartale. Co więcej, marże odsetkowe siępowiększyły, tak więc kryzys związany z kredytami hipotecznymipodwyższonego ryzyka miał do tej pory raczej umiarkowane skutki.Wobec tego, że nie nastąpiło znaczne pogorszenie płynnościfinansowej na globalnym rynku, znakomita sytuacja finansowaprzedsiębiorstw, dodatnia prognoza dotycząca popytu konsumpcyjnego,rosnący napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz środkówprzekazywanych z Unii Europejskiej powinny wspierać bardzo wysokietempo wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Irzeczywiście - inwestycje w pierwszej połowie roku zwiększyły się oponad 25% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, a wdrugiej połowie roku mają rosnąć w tempie tylko nieznacznieniższym, sądząc po wskaźnikach zaufania biznesowego i wykorzystaniamocy wytwórczych.

Poprawiające się warunki na rynku pracy dalej przyczyniają siędo silnego wzrostu wartości wolnych dochodów gospodarstw domowych.Poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw rośnie w tempieprzekraczającym 4% w stosunku rocznym, a w okresie ostatnich dwóchlat powstało ogółem 400 000 nowych miejsc pracy. Pozytywnymsygnałem jest przepływ kadr i wzrost zatrudnienia, w dziedzinachgospodarki generujących dużą wartością dodaną. Następuje odpływpracowników w rolnictwie do przemysłu wytwórczego i sektora usług.W wyniku tego oraz z powodu emigracji poziom bezrobocia znaczącospadł, a brak rąk do pracy stał się dotkliwym problemem w kilkusektorach gospodarki. Najbardziej paląca jest potrzeba pozyskanianowych, wykwalifikowanych pracowników w budownictwie, gdziezapotrzebowanie takie zgłasza blisko 60% przedsiębiorstw, oraz wprzemyśle wytwórczym, w którym 30% spółek boryka się z podobnymproblemem. Nowym zjawiskiem jest to, że spółki z tej branżyzgłaszają trudności, choć w mniejszym stopniu, ze znalezieniemtakże pracowników niewykwalifikowanych. W wyniku tego wynagrodzeniarosną o blisko 10% w układzie rocznym i mogą wzrosnąć o tę samąwartość także w przyszłym roku.

Oprócz wpływających na wzrost wynagrodzeń zmian na rynku pracy,na poziom konsumpcji prywatnej wpływają także przelewy pieniędzy odpolskich pracowników pracujących za granicą oraz gwałtowny wzrostpoziomu kredytowania, w tym w znacznej mierze na cele mieszkaniowe.Ponadto, poprzedni parlament zgodził się na obniżenie podatkudochodowego w przyszłym roku, w formie zmniejszonych składek naubezpieczenie emerytalne oraz zwiększonych ulg na dzieci.Podsumowując, gospodarstwa domowe są w dobrej sytuacji finansowej,a nastroje wśród konsumentów ustabilizowały się na dość wysokimpoziomie. W oparciu o dane dotyczące sprzedaży detalicznej orazsprzedaży samochodów do chwili obecnej, konsumpcja prywatnautrzymywała wysokie tempo w trzecim kwartale i na początkuczwartego. Jednakże w przyszłości spodziewamy się delikatnegoobniżenia tempa tego wzrostu.

Eksport zwalnia bardziej niż import
Eksport zwalnia wraz ze spowalnianiem wzrostu gospodarczego wstrefie euro oraz umacnianiem się złotego. Eksport do StanówZjednoczonych spadł w pierwszym półroczu tego roku w porównaniu zanalogicznym okresem roku 2006. Jednakże, najważniejszymi rynkamieksportowymi pozostają kraje Unii Europejskiej. Tak długo, jak tekraje będą radziły sobie ze spowolnieniem gospodarczym w USA,polski eksport powinien osiągać przyzwoite wartości.
Tempo wzrostu importu prześcigało tempo eksportu ze względu naznaczące wzmocnienie popytu wewnętrznego oraz na kontynuowane odwielu lat inwestycje w krajowe zdolności wytwórcze.

Słabnący w tym roku eksport netto ma więc niekorzystny wpływ nawzrost PKB i stan taki prawdopodobnie utrzyma się też w przyszłymroku. Silna dynamika popytu wewnętrznego sprawiła jednak, żegospodarka stała się w pewnym stopniu odporna na skutkitymczasowego spowolnienia eksportu.

Wyższa inflacja, wyższe stopy procentowe
Od jakiegoś czasu główną troską NBP jest trudny rynek pracy. Dopókipłace będą rosły szybciej niż wydajność pracy, spółki będąobserwowały, jak spadają im zyski w przeliczeniu na jedenwytworzony produkt. Chyba, że wzrost kosztów wynagrodzeń przerzucąna klientów w formie podwyżki cen. W ostatnich miesiącach szybkiwzrost cen żywności i energii, mimo iż być częściowo rekompensowanyumocnieniem się złotego, spowodował podniesienie się poziomu ryzykainflacji. W październikowym raporcie o inflacji NBP przewidywał, żeinflacja osiągnie górny poziom celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%+/-1% pod koniec przyszłego roku, lecz naszym zdaniem ryzyko jestwiększe.
Stopy procentowe zostały podniesione już trzykrotnie o 25pb, leczprawdopodobnie w najbliższym czasie doczekamy się dalszychpodwyżek. Co więcej, wzrosło ryzyko, iż NBP uzna, że jest zmuszonydo znacznego podniesienia stóp procentowych. W ostatnich kilkunastulatach NBP podejmował agresywne działania, gdy tylko zaczynałyrosnąć oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych. Utrzymujące sięwysokie podwyżki cen żywności mogą mieć dokładnie taki skutek. Wnaszym podstawowym scenariuszu zakładamy kolejne dwie podwyżki stópprocentowych, lecz także tutaj istnieje ryzyko gwałtownegoodchylenia stóp procentowych w górę.

Silny lecz nie za silny
Kurs złotego umacniał się zgodnie z naszymi prognozami, choć niecoszybciej, niż się spodziewaliśmy. Jednak nie uważamy obecnegopoziomu za zbyt wysoki, ze względu na mocne dane podstawowe,znakomitą kondycję polskich przedsiębiorstw oraz znaczący napływbezpośrednich inwestycji zagranicznych. Oczekujemy, że złoty nawetsię umocni w porównaniu z obecnym poziomem, choć tempo tego wzrostubędzie bardziej umiarkowane.

Bardziej agresywne od oczekiwanego realizowanie scenariuszapodstawowego może doprowadzić do nieco szybszego umocnienia sięwaluty aniżeli można by oczekiwać w innych warunkach, a przez to dowyraźniejszego spowolnienia w gospodarce. Głównym elementem ryzykaznacznej dewaluacji jest wzrost zainteresowania inwestycjamiwysokiego ryzyka. Do tej pory jednak złoty okazywał się dośćodporny.

Polska:

Wskaźniki makroekonomiczne (% roczne rzeczywiste zmiany,o ile nie zaznaczono inaczej)

2004 (mld zł) 2005 2006 2007(P) 2008(P)2009(P)

Konsumpcja prywatna
586 2,0 5,2 6,4 5,1 4,5

Konsumpcja rządowa
163 5,2 3,9 0,9 1,5 1,0

Nakłady brutto na środki trwałe (GFCF)
167 6,5 16,5 22,5 14,5 10,0

Przyrost zapasów*
18 -0,9 -0,4 -0,1 0,1 0,0

Eksport
347 8,0 14,5 11,5 9,9 9,3

Import
365 4,7 15,8 14,2 12,1 9,9

PKB
3,6 6,1 6,6 5,6 4,9

Nominalny PKB (mld zł)
925 983 1.058 1.144 1.233 1.325

Stopa bezrobocia, %
17,6 14,9 12,8 10,9 10,0

Wzrost cen konsumpcyjnych rok do roku
2,1 1,1 2,2 2,8 3,0

Rachunek bieżący, % PKB
-1,4 -1,7 -3,4 -4,2 -4,4

Ogólne saldo budżetu rządowego, % PKB
-4,3 -3,9 -3,6 -3,1 -3,0

* Udział we wzroście PKB (pkt proc.)

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Prognozy Nordea dla Polski: trwały wzrost na wysokim poziomie

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl