SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Rząd przyjął dokument precyzujący warunki wstąpienia do systemuERM2

Rząd przyjął "Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów MapyDrogowej Przyjęcia Euro przez Polski", czyli dokument precyzującyuwarunkowania przystąpienia do realizacji drugiego etapu MapyDrogowej, wynika z poniedziałkowego komunikatu MinisterstwaFinansów. Zdaniem resortu obecnie Polska nie spełnia obecnie 3 z 5kryteriów z Maastricht, w tym najtrudniejszego de realizacji -kursowego. A od jego spełniania uzależnia wstąpienia do systemuERM2.

W przypadku niespełnienia formalnych warunków w I połowie 2009r., włączenie polskiej waluty do ERM2 może zostać przesunięte wczasie, zaznaczono w dokumencie. Późniejsze przystąpienie domechanizmu ERM2 nie wyklucza jednak przyjęcia euro w 2012 r., podałresort finansów.

"Uwzględniając daleko idącą zmianę uwarunkowań gospodarczych,jaka miała miejsce w ostatnich miesiącach, przystąpienie Polski doERM II będzie możliwe po ustabilizowaniu sytuacji na rynkachfinansowych oraz osiągnięciu porozumienia politycznego,pozwalającego na przeprowadzenie zmian legislacyjnych lubprzynajmniej dającego jasną perspektywę tych zmian w określonejprzyszłości. Jednoznaczne zdefiniowanie poziomu zmienności kursuzłotego pozwalającego na jego włączenie do ERM2 jest jednakutrudnione nie tylko z powodu stosowania różnych miar tejzmienności, lecz także konieczności uwzględniania innych zmiennychekonomicznych w ocenie bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynkuwalutowym" - wynika z dokumentu.

Niemniej - w ocenie rządu - nie jest wymagane wcześniejszeosiągnięcie stabilności, jaką kurs złotego charakteryzował się wokresie poprzedzającym zaburzenia na światowych rynkachfinansowych. Należy mieć bowiem na względzie fakt, że włączeniepolskiej waluty do ERM2 w ramach wiarygodnej ścieżki integracji zpewnością przyczyniłoby się do znaczącego obniżenia zmiennościkursu złotego.

"Bieżąca sytuacja na polskim rynku walutowym nie jest zatemwłaściwym wyznacznikiem dla kształtowania się kursu złotego wzupełnie innym reżimie, jakim jest mechanizm ERM2. Stabilnośćwaluty krajowej w tym systemie jest wzmacniana m. in. możliwościąprowadzenia aktywnej polityki interwencji walutowych, które - jakpokazują doświadczenia uczestników ERM i ERM2 - mogą być bardzoważnym instrumentem ograniczającym krótkookresowe wahania kursowe"- czytamy w dokumencie.

"Chociaż bieżąca zmienność kursu złotego nie jest właściwympunktem odniesienia dla jego przyszłego kształtowania się wsystemie ERM2, to niewątpliwie utrudnia ona wyznaczenie parytetucentralnego na poziomie spójnym z kursem równowagi. Ustalenieparytetu na poziomie istotnie różnym od kursu równowagi osłabiałobyz kolei jego wiarygodność jako nominalnej kotwicy ograniczającejwahania kursowe" - czytamy dalej.

W rezultacie moment wyznaczenia parytetu centralnego powinienpoprzedzać co najmniej kilkumiesięczny okres, w którym zmiennośćkursu złotego względem euro nie przewyższałaby w sposób znaczącyzmienności kursów walut innych krajów przed ich przystąpieniem doERM/ERM2.

"W przypadku niespełnienia powyższych warunków w I połowie 2009r., włączenie polskiej waluty do ERM2 może zostać przesunięte wczasie. Późniejsze przystąpienie do mechanizmu ERM2 nie wykluczajednak przyjęcia euro w 2012 r., jeśli okres stabilizacji złotego,poprzedzający jego włączenie do nowego systemu, będzie mieć miejscejeszcze w II kwartale br. Brak spełnienia i tego warunku oznaczałbyjednak konieczność przesunięcia planowanej daty uzyskaniaczłonkostwa w strefie euro" - podkreślono w dokumencie.

Analizy zmienności kursu walutowego będą prowadzone na bieżąco wcelu zidentyfikowania momentu pozwalającego na wprowadzenie złotegodo ERM2. Równocześnie Rząd podejmuje działania, które powinnysprzyjać zwiększeniu stabilności polskiej waluty.

"Działania te znalazły odzwierciedlenie m. in. w wystąpieniu doMFW o przyznanie Polsce tzw. elastycznej linii kredytowej.Instrument ten nie tylko stanowi polisę ubezpieczeniową przedryzykiem ataku spekulacyjnego przeciw złotemu, lecz równieżpozytywnie wyróżni polską gospodarkę na tle innych krajów regionu,gdyż przyznanie powyższej linii kredytowej jest uwarunkowanesilnymi fundamentami gospodarczymi i zdrową politykąmakroekonomiczną kraju. W rezultacie decyzja MFW powinna sprzyjaćograniczeniu tzw. ryzyka zarażania ( ang. contagion efect ), tj.przenoszeniu niekorzystnych zdarzeń z rynków finansowych innychkrajów wschodzących na polski rynek walutowy" - wyliczono.

Rząd dodaje, że oprócz kształtowania się sytuacji na rynkuwalutowym, decyzja o włączeniu złotego do nowego systemu kursowegobędzie także uwzględniać możliwość spełnienia po ok. dwuletnimpobycie w ERM2 wszystkich formalnych warunków przyjęcia euro, w tymdotyczących koniecznych do przeprowadzenia dostosowań prawnych.

"Zaniechanie tych interwencji jest możliwe, gdyby ichprowadzenie miało stać w sprzeczności z nadrzędnym celemstabilności cenowej w danym państwie członkowskim lub strefie euro"- czytamy dalej.

Oprócz uwarunkowań makroekonomicznych dokument wskazuje równieżinne konieczne do spełnienia wymagania. Są to osiągnięcieporozumienia politycznego odnośnie do przeprowadzenia niezbędnychformalnych dostosowań warunkujących przyjęcie wspólnej waluty.

"Charakter tego porozumienia nie powinien budzić wątpliwości codo trwałości podjętych zobowiązań. W przeciwnym razie, mającymiejsce w czasie pobytu w ERM2 wzrost niepewności co do spełnieniawszystkich kryteriów członkostwa w strefie euro mógłby doprowadzićdo zaburzeń na polskim rynku walutowym" - napisano w"Uwarunkowaniach..."

Rząd zauważa także konieczność innych działań niezbędnych dorzetelnego przygotowania Polski do przyjęcia wspólnej waluty, czyliprzedsięwzięcia organizacyjne związane z samą technologiąwprowadzenia nowej waluty oraz szeroka akcja edukacyjna wśródspołeczeństwa.

Pod koniec października rząd przyjął "mapę drogową", z którejwynika, że intencją rządu jest, aby w 2011 r. Polska spełniałanominalne kryteria konwergencji. Pozwoli to, po wydaniu przezKomisję Europejską pozytywnej opinii dotyczącej wejścia Polski dostrefy euro i uchyleniu derogacji przez Radę ECOFIN - na przyjęcieprzez nasz kraj wspólnej waluty europejskiej 1 stycznia 2012 r. istanowić będzie ukoronowanie procesu integracji z Unią Gospodarcząi Walutową.

  • Więcej informacji:
  • ERM2
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Rząd przyjął dokument precyzujący warunki wstąpienia do systemuERM2

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl