SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Sejmowa komisja za przyjęciem sprawozdań RMN i KRRiT

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu opowiedziała się za przyjęciem sprawozdań dotyczących działalności w ub.r. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych. W obu organach zaczęły się w br. nowe kadencje.

Sala plenarna Sejmu, fot. PAP / Jacek TurczykArticle

Za przyjęciem Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2022 roku zagłosowało 11 posłów, przeciw było 8, nikt się nie wstrzymał.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2022 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2022 roku poparło 12 posłów, przeciw głosowało 9. Nikt się nie wstrzymał.

Sprawozdania przedstawiali przewodniczący RMN Krzysztof Czabański oraz przewodniczący KRRiT Maciej Świrski.

Maciej Świrski szefem KRRiT od jesieni

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski podczas posiedzenia zwrócił uwagę, że Rada w obecnym składzie funkcjonuje od października 2022, także, jak tłumaczył "jest to sprawozdanie z działalności dwóch rad". Wymienił, że główne problemy mediów to kwestia wojny na Ukrainie i jej wpływu na stan mediów polskich, kwestie dezinformacji ze strony Rosji, kontynuacja wojny hybrydowej na granicy z Białorusią oraz Covid. Dodał, że KRRiT zajmował się też przyznawaniem koncesji i rekoncesjonowaniem.

Sprawozdanie K z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2022 r. zawiera informacje dotyczące sposobu wykonywania przez Krajową Radę ustawowych obowiązków, w tym m.in. prowadzenia postępowań koncesyjnych, sprawowania kontroli działalności nadawców, podziału opłat abonamentowych, organizowania współpracy międzynarodowej, wydawania rozporządzeń, jako wykonawczych aktów prawnych stosownie do posiadanych upoważnień.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Ze sprawozdania wynika, że KRRiT przyjęła 279 uchwał, przede wszystkim w związku z prowadzonymi postępowaniami koncesyjnymi. "Odbyły się 44 posiedzenia, zorganizowano 8 spotkań z nadawcami oraz innymi podmiotami działającymi na rynku mediów" - podano.

Do publikacji w Dzienniku Ustaw KRRiT skierowała 6 rozporządzeń, zaś w ramach udziału w procesie legislacyjnym, opiniowała 13 projektów ustaw dotyczących różnych dziedzin działalności związanej z rynkiem audiowizualnym.

Po uzgodnieniu warunków technicznych, KRRiT opublikowała 14 ogłoszeń o możliwości uzyskania lub rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób analogowy rozsiewczy naziemny oraz 2 ogłoszenia o możliwości uzyskania lub rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w ogólnopolskim multipleksie cyfrowym DAB+. W odpowiedzi na ogłoszenia łącznie wpłynęły 62 wnioski koncesyjne.

Przewodniczący KRRiT wydał 24 decyzje w sprawie tzw. rekoncesji naziemnych programów radiowych, 2 telewizyjnych programów naziemnych oraz 4 decyzje w sprawie rekoncesji telewizyjnych programów satelitarnych. Wydane zostały 4 nowe koncesje na radiowy lokalny program i 1 nowa koncesja na telewizyjny program satelitarny.

W sprawozdaniu KRRiT podano, że przewodniczący KRRiT wydał także 8 nowych koncesji oraz 8 koncesji na kolejny okres na rozpowszechnianie programów w sieciach telekomunikacyjnych (sieciach kablowych). Na koniec okresu sprawozdawczego 2022 r. obowiązywało 321 koncesji radiowych oraz 307 koncesji telewizyjnych. Koncesjonowane programy radiowe były rozpowszechniane przez 155 podmiotów, a programy telewizyjne przez 202 podmioty.

Do budżetu państwa odprowadzone zostały dochody w wysokości 37 mln 359 tys. 800 zł, na które m.in. złożyły się wpływy z tytułu opłat koncesyjnych (koncesje radiowe, telewizyjne, w sieciach telewizji kablowych), opłaty prolongacyjne i odsetki, wpływy za wpisy do rejestru programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemach teleinformatycznych i programów rozprowadzanych, wpływy z nałożonych kar pieniężnych od nadawców oraz wpływy z tytułu kosztów sądowych uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa. Przewodniczący KRRiT wydał blisko 49,5 tys. decyzji administracyjnych, w tym 49 tys. 401 decyzji abonamentowych, 51 koncesyjnych i 25 decyzji o nałożeniu kar finansowych w łącznej wysokości 475 tys. zł. W 2022 r. wydatki KRRiT wyniosły 66 mln 408 tys. 800 zł.

Z kolei "Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji" zawiera dane obrazujące aktualny i prognozowany kształt rynku mediów oraz usług służących ich udostępnianiu, przedstawia kondycję ekonomiczno-finansową podmiotów, które zajmują się tą działalnością, a także obrazuje sposób, w jaki Polacy korzystają z dostępnej im oferty programowej. W informacji wskazano, że "najważniejszym wydarzeniem 2022 r., które miało także wpływ na sytuację mediów w Polsce, jest agresja Rosji na Ukrainę".

"Już w pierwszych dniach wojny KRRiT wykreśliła z rejestru programów rozprowadzanych na terytorium Polski 7 programów: RT Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, Sojuz TV, Russija 24, Białoruś 24 (znany też jako: TV Białoruś) oraz Pierwyj kanał (znany też jako: Channel 1 Russia, ORT1) ze względu na treści zagrażające bezpieczeństwu i obronności Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazano.

Poinformowano też, że "analizując sytuację w tradycyjnej telewizji należy stwierdzić, że w Polsce jest ona nadal jednym z głównych mediów, ale powoli traci swój prymat". Zauważono jednak wzrost oglądalności programów informacyjno-publicystycznych.

Rada Mediów Narodowych w zmienionym składzie

W Informacji o działalności RMN podano, że, w okresie sprawozdawczym Rada Mediów Narodowych odbyła 15 posiedzeń. Wszystkie posiedzenia Rady prowadzone były z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość.

W sprawozdaniu przypomniano, że w skład Rady Mediów Narodowych wchodzi pięciu członków, z których trzech członków wybiera Sejm, a dwóch członków powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne lub poselskie tworzone przez ugrupowania, których przedstawiciele nie wchodzą w skład Rady Ministrów (kluby opozycyjne). Kadencja członka Rady trwa 6 lat.

W 2022 r. upłynęły kadencje czterech dotychczasowych członków Rady Mediów Narodowych - Juliusza Brauna, Krzysztofa Czabańskiego, Elżbiety Kruk i Joanny Lichockiej. Obecni członkowie Rady - Piotr Babinetz, Krzysztof Czabański i Joanna Lichocka zostali powołani przez Sejm 22 lipca 2022 r., natomiast Marek Rutka został powołany przez Prezydenta RP 27 lipca 2022 r. W składzie Rady zasiada Robert Kwiatkowski powołany przez Prezydenta RP 10 grudnia 2020 r. Na posiedzeniu 4 sierpnia 2022 r. Rada Mediów Narodowych wybrała na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego.

Do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy ponadto powoływanie rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. W 2022 r. Rada Mediów Narodowych zajmowała się uzupełnieniami wakatów w radach programowych. Rada kierowała się dyspozycją art. 28a ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych. "10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne, zaś pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów" - zaznaczono.

RMN powołuje wszystkich kandydatów zgłoszonych przez ugrupowania parlamentarne. Rada nie ocenia kompetencji poszczególnych osób, ograniczając się do sprawdzenia wymogów formalnych. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne oprócz kryteriów formalnych brane są pod uwagę kompetencje w obszarze kultury oraz mediów. Rada Mediów Narodowych powołała w skład rad programowych 6 osób, z czego 5 stanowili kandydaci zgłoszeni przez kluby parlamentarne.

Z kolei korespondencja Rady Mediów Narodowych obejmuje tematykę z zakresu sprawozdawczości spółek radiofonii i telewizji, a także wystąpień instytucji, stowarzyszeń, fundacji oraz indywidualnych (w tym parlamentarzystów RP), dotyczących m.in.: zmiany statutu w Radiu Szczecin S.A., łamania ustawy o radiofonii i telewizji, realizacji misji publicznej w TVP S.A., a także wsparcia dla inicjatywy nadawcy publicznego (Polskiego Radia) w zakresie pozyskania niezbędnych częstotliwości radiowych FM na potrzeby emitowania "Polskiego Radia dla Ukrainy" oraz informacji o pozycji Polskiego Radia S.A. jako lidera w rankingach najpopularniejszych badań mediów w Polsce. "Korespondencja wymagająca dodatkowych wyjaśnień była przesyłana do instytucji lub zarządów radiofonii i telewizji, zgodnie z właściwością. Część spraw członkowie Rady rozpatrywali na posiedzeniach" - wskazano w sprawozdaniu.

Zwrócono także uwagę na koszty działalności Rady Mediów Narodowych. Przypomniano, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych koszty funkcjonowania Rady obejmujące wydatki na pokrycie świadczeń przysługujących członkom Rady oraz koszty związane z obsługą administracyjno-biurową są pokrywane z budżetu państwa ze środków, których dysponentem jest Szef Kancelarii Sejmu. Obsługę biura Rady Mediów Narodowych stanowi trzech pracowników Kancelarii Sejmu zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Ogółem wydatki Rady Mediów Narodowych w 2022 r. wyniosły 968,9 tys. zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 4,4 proc.

Dołącz do dyskusji: Sejmowa komisja za przyjęciem sprawozdań RMN i KRRiT

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl