SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Słabe wyniki właściciela RMF FM

Większe przychody, ale zdecydowanie mniejszy zysk firmy Broker FM w 2006 roku.

Wczoraj zaprezentowany wyniki finansowe Grupy Broker FM (m.in. RMF FM) za I-IV kwartał 2006 roku .

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY BROKER FM w tys. zł

I-IV kwartał 2006 I-IV kwartał 2005 zmiana
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 179838 173566 6272
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15058 22680 -7622
III. Zysk (strata) brutto 19144 24240 -5096
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 15733 20078 -4345
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29533 16175 13358
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12946 -5204 -7742
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15498 -5055 -10443
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1089 5916 -4827
IX. Aktywa, razem 115308 99852 15456
XI. Zobowiązania długoterminowe 16333 19672 -3339
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 42322 33895 8427
XIII. Kapitał własny 56652 46285 10367
XIV. Kapitał akcyjny 3300 3300 -
XV. Liczba akcji (w szt.) 3300000 3300000 -
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł 4,77 6,08 -1,31

Wpływ na osiągnięcia finansowe Grupy miało zarówno zmniejszenie w IV kwartale budżetów radiowych przez branżę telekomunikacyjną i farmaceutyczną, przesunięcie budżetów reklamowych dotychczasowych klientów radia do telewizji, oraz agresywna polityka rabatowa konkurencji - jak i decyzje wewnętrzne. Mimo najwyższego w kraju wskaźnika słuchalności wprowadzone w pierwszej połowie roku zmiany w polityce cenowej stacji, polegające na ograniczeniu rabatów i zwiększaniu przychodów poprzez wzrost ceny jednostkowej, a nie ilość sprzedawanych reklam, nie przyniosły oczekiwanych przez Zarząd efektów. Wynikało to głównie ze zmniejszonej dynamiki rynku w drugiej połowie roku oraz coraz większej tendencji przenoszenia budżetów do lokalnych sieci radiowych - podano w komunikacie.

W tej sytuacji przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2006 roku wyniosły 50 058 tys. zł i były niższe o 4,4% w stosunku do przychodów czwartego kwartału 2005 roku. Przychody ze sprzedaży w czterech kwartałach 2006 roku wyniosły 179 838 tys. zł i były wyższe 3,6% w stosunku do przychodów w analogicznym okresie 2005 roku. Spadek przychodów w IV kwartale nastąpił w segmencie radiowym (o 10,7%), co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży głównego produktu Grupy - czasu reklamowego RMF FM. Największy wzrost przychodów wystąpił w segmencie pośrednictwa - o 24,1% - i był wynikiem konsekwentnej polityki Grupy w zakresie dalszego rozwoju sprzedaży czasu pozostałych rozgłośni.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za IV kwartał w porównaniu do analogicznych danych 2005 roku prezentuje poniższa tabela:

 

tys. zł IV kwartał 2006 IV kwartał 2005 zmiana %
Przychody ze sprzedaży 50058 52339 -4,40%
EBIT -785 8963 -108,80%
Marża operacyjna (%) -1,60% 17,10% -
EBITDA 1156 10380 -88,90%
Marża EBITDA (%) 2,30% 19,80% -
Zysk brutto 2261 9028 -75,00%
Zysk netto 2047 6701 -69,50%
Marża netto (%) 4,10% 12,80% -

- Prezentowane wyniki IV kwartału 2006 roku są znacznie poniżej oczekiwania Zarządu Grupy. Główny segment działalności - działalność radiowa - ze względu na znacznie niższe niż oczekiwano przychody, po raz pierwszy w historii obecności Grupy Broker FM na WGPW przyniósł stratę na poziomie operacyjnym, co przy znaczącym wpływie tego segmentu na wyniki całej Grupy spowodowało stratę na poziomie EBIT w wysokości 785 tys. zł. Przyjęta polityka zwiększania przychodów poprzez wzrost ceny jednostkowej, a nie przez ilość emitowanych spotów, w IV kwartale przyniosła efekty odwrotne od oczekiwanych. Należy jednak przypomnieć, że Zarząd Grupy już w komentarzu do sprawozdania za III kwartał podkreślał, że jest to długoterminowa strategia i w krótkim okresie może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Grupy Broker FM, jednak nie zakładał, że ten wpływ będzie aż tak znaczący - informuje Broker FM.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Słabe wyniki właściciela RMF FM

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl