SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Projekcja NBP: wzrost PKB wyniesie 2,9 proc. w 2013 r.

Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r., a w kolejnym roku gospodarka zwolni do 3,2%, by w 2013 r. osiągnąć 2,9% wobec 3,8% w 2009 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowanym w "Raporcie o inflacji".

Projekcja NBP: wzrost PKB wyniesie 2,9 proc. w 2013 r.

"Stosunkowo szybka odbudowa popytu krajowego, będąca głównym źródłem wzrostu w 2010 r., kontynuowana będzie także w roku bieżącym. W latach 2012-2013, w wyniku działań obniżających deficyt SFP, zmniejszonej absorpcji transferów z UE, ograniczenia tempa wzrostu konsumpcji oraz zakończenia procesu odbudowy zapasów, dynamika popytu krajowego istotnie się obniży do poziomu poniżej 3% r/r" - głosi dokument.

Ze względu na powiązane z wolniejszym wzrostem popytu krajowego ograniczenie dynamiki importu, w mniejszym stopniu obniżeniu ulegnie tempo wzrostu PKB: z 4,0% w 2011 r., do około 3% w latach 2011-2012, podkreśla NBP.

"W 2011 roku, pomimo względnie wysokiego wzrostu nominalnego funduszu płac, dynamika realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych pozostanie na niskim, bliskim zera, poziomie, co wynikać będzie z wysokiej inflacji CPI oraz obniżenia tempa wzrostu transferów socjalnych w tym okresie (wynikającego m.in. z niższego niż w 2010 r. wskaźnika waloryzacji rent i emerytur oraz ze zmian systemowych obniżających te wydatki)" - napisał bank centralny.

Wzrost spożycia indywidualnego w bieżącym roku (3,7%) będzie więc finansowany w dużym stopniu spadkiem stopy oszczędności. W latach 2012-2013, pomimo obniżenia tempa wzrostu konsumpcji, pozostanie ona istotnym czynnikiem wzrostu PKB. Barierą dla szybszego wzrostu konsumpcji w tym okresie będzie umiarkowany wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, w tym funduszu płac (efekt ograniczonej poprawy sytuacji na rynku pracy) oraz dochodów z działalności na własny rachunek (efekt obniŜenia aktywności gospodarczej w długim horyzoncie projekcji), podano także.

"Po obniżeniu w 2010 r., stopa inwestycji nieznacznie wzrośnie w latach 2011-2013, przy średniej dynamice nakładów brutto na środki trwałe w tym okresie 4,7% r/r. W krótkim horyzoncie projekcji na wzrost inwestycji ogółem nadal składać się będzie przede wszystkim wysoka dynamika nakładów w sektorze publicznym, finansowanych w istotnej części napływem funduszy strukturalnych UE" - czytamy dalej.

NBP uważa, że latach 2012-2013 absorpcja funduszy UE oraz wydatki sektora finansów publicznych na jej współfinansowanie prawdopodobnie zmniejszą się, co przełoży się na istotne obniżenie dynamiki inwestycji publicznych.

"Argumentem przemawiającym za tym scenariuszem są plany rządowe przedstawione w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 oraz Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, a także możliwe ograniczenie nakładów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, ze względu na wzrost ich zadłużenia oraz obowiązujące reguły fiskalne. Wzrost nakładów brutto na środki trwałe będzie wspierany, początkowo umiarkowanie, natomiast w dłuższym horyzoncie projekcji istotnie, przez rosnący popyt inwestycyjny przedsiębiorstw" - ocenia raport.

Do stopniowego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw przyczyni się rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych, oraz względnie niski koszt użytkowania kapitału (wynikający z przyjętego w projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP). Oprócz poziomu stóp procentowych, także niska stopa bezrobocia będzie w horyzoncie projekcji sprzyjać wzrostowi inwestycji mieszkaniowych, których dynamika będzie nieco przewyższać tempo wzrostu konsumpcji, oszacowano także.

"Po wysokim wzroście obrotów handlowych w 2010 r., związanym z odbudową relacji handlowych po światowym kryzysie finansowym, w latach 2011-2013 oczekuje się obniżenia dynamiki eksportu i importu – ich poziomy wciąż jednak będą przewyższać tempo wzrostu PKB (Wykres 4.11). O ile w krótkim horyzoncie projekcji wkład eksportu netto do wzrostu PKB pozostanie ujemny, w latach 2012-2013, ze względu na obniżenie dynamiki popytu krajowego (przy względnie stabilnym poziomie efektywnego kursu walutowego oraz wzroście w strefie euro utrzymującym się na poziomie zbliżonym do 2% r/r), wzrośnie on do około 0,5 pkt. proc." - wylicza NBP.

Według centralnej ścieżki projekcji, produkt potencjalny wzrośnie o 3,1% w 2011 roku, a w latach 2012-2013 roku o 3,1% oraz 3,3% wobec 3,5% w ub. roku. Luka popytowa będzie wynosiła odpowiednio: 0,4% w 2011, 0,5% w 2012 i 0,1% w 2013 r. wobec ubiegłorocznych -0,4%.

"Polityka fiskalna pozostaje ważnym czynnikiem niepewności dla przyszłej inflacji i PKB, zwłaszcza w długim horyzoncie projekcji. Konsekwencją procedury nadmiernego deficytu, która obliguje Polskę do redukcji deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3% do 2012 r., mogą być dalsze dostosowania zwiększające wpływy i ograniczające wydatki tego sektora w latach 2012-2013. W konsekwencji rośnie prawdopodobieństwo ukształtowania się PKB poniżej ścieżki centralnej. (...). Dodatkowym źródłem niepewności dla prognozy PKB jest kształtowanie się inwestycji sektora finansów publicznych, łączące się ze stopniem wykorzystania środków UE" - napisano także w "Raporcie".

Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji.

zmiany w % 2010 2011 2012 2013
popyt krajowy  4,4 4,3 2,8 2,4
spożycie indywidualne 3,2 3,7 3 2,7
spożycie zbiorowe 3,8 1,9 1,6 2,4
nakłady inwestycyjne -1 7,6 4 2,6
wkład eksportu netto (pkt proc.) -0,6 -0,4 0,4 0,5
eksport 10,1 7,5 6,3 6,7
import 11,5 8,4 5,3 5,6
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Projekcja NBP: wzrost PKB wyniesie 2,9 proc. w 2013 r.

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl