SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Telekomunikacja: UKE w akcji

Przekształcenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w Urząd Komunikacji Elektronicznej i wydanie przez UKE ok. 40 decyzji liberalizujących rynek telekomunikacyjny.

To najważniejsze wydarzenia w polskiej branży telekomunikacyjnej w 2006 r.  - wg UKE

Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń 2006 roku:

STYCZEŃ

14.1. - Weszła w życie tzw. ustawa medialna, która m.in. zlikwidowała Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) i powołała na jego miejsce Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Ustawa przekazała do UKE kompetencje związane m.in. z analizami rynkowymi, nakładaniem tzw. obowiązków regulacyjnych i czynnościami związanymi z rezerwacją częstotliwości na cele rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych (w tym także w sposób cyfrowy). Obowiązki prezesa UKE zaczęła pełnić wiceminister transportu i budownictwa, odpowiedzialna za telekomunikację Anna Streżyńska.

16.1. - Od tego dnia klienci sieci komórkowych mogli, zmieniając operatora, zachować swój dotychczasowy numer telefonu. Możliwość zatrzymania numeru telefonu przy zmianie operatora dla klientów abonamentowych wprowadziła we wrześniu 2004 roku ustawa Prawo telekomunikacyjne. Usługa nie była jednak realizowana, ponieważ operatorzy komórkowi twierdzili, że nie mają technicznych możliwości jej świadczenia.

25.1. - Komisja Europejska uznała, że umorzenie opłat koncesyjnych dla alternatywnych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce nie było pomocą publiczną i nie stanowi pomocy państwa. 27 stycznia Ministerstwo Transportu i Budownictwa ogłosiło rozpoczęcie prac nad programem konwersji 1 mld euro opłat koncesyjnych za częstotliwości telefonii komórkowej trzeciej generacji UMTS, na inwestycje w rozwój dostępu do internetu na terenach wiejskich. Ostatecznie prace nad tym programem wstrzymano w październiku br.

LUTY

9.2. - Weszła w życie nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, wprowadzająca m.in. możliwość przenoszenia numerów dla użytkowników telefonów komórkowych "na kartę" (pre-paidów) oraz 2- letni obowiązek przechowywania danych o połączeniach telefonicznych.

16.2. - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że Telekomunikacja Polska (TP) naruszyła Prawo telekomunikacyjne, żądając od abonentów uiszczenia kary z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o Neostradę, zawartej na czas określony. UOKiK zażądał zaprzestania tych praktyk.

20.2. - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że trzej polscy operatorzy komórkowi mają tzw. kolektywną pozycję dominującą na rynku. Postanowienie UOKiK umożliwiło Urzędowi Komunikacji Elektronicznej nałożenie na operatorów obowiązków regulacyjnych. Kolektywna pozycja dominująca oznacza, że operatorzy ci są w stanie razem funkcjonować niezależnie od konkurentów, dostawców, a nawet konsumentów i przez to skutecznie powstrzymywać rozwój konkurencji na rynku.

24.2. - Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w przekazanym Ministerstwu Transportu i Budownictwa stanowisku zaapelowała, aby rząd płacił za zbieranie i przechowywanie przez operatorów danych telekomunikacyjnych o połączeniach.

MARZEC

1.3. - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) rozpisała otwarty konkurs, który miał wyłonić prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

KWIECIEŃ

19.4. - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Telekomunikację Polską SA (TP SA) 5,7 mln zł kary za nie wykonanie decyzji prezesa urzędu i pobieranie w dalszym ciągu wygórowanych opłat za międzystrefowe połączenie telefoniczne. TP odwołała się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Tego samego dnia wiceprezesem UKE został Krzysztof Dyl. Powołał go na to stanowisko minister transportu i budownictwa Jerzy Polaczek.

25.4.- Telekomunikacja Polska zapłaciła 1,2 mln zł kary nałożonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za nieprawidłowości w obsłudze abonentów korzystających z "Błękitnej Linii". Jest to jedyna z kar, nałożonych przez UOKiK, którą Telekomunikacja Polska zapłaciła w 2006 r. TP zapłaciła też w 2006 r. karę w wysokości 1 mln zł, wyznaczoną przez UKE. Według rzecznika UKE, Jacka Strzałkowskiego, kara ta była jedyną karą zapłaconą przez TP na rzecz UKE w 2006 r. Telekomunikacja Polska, według rzecznika UKE, "z zasady odwołuje się od wszystkich kar, nałożonych zarówno przez UKE, jak i UOKiK.

MAJ

8.5. - Premier Kazimierz Marcinkiewicz nominował Annę Streżyńską na prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), omijając nierozstrzygnięte postępowanie konkursowe KRRiT z marca br.

18.5. - Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne, wydłużający okres przechowywania billingów telefonicznych z 2 do 5 lat.

CZERWIEC

2.6.- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że Telekomunikacja Polska ograniczyła konkurencję wprowadzając podwyżkę cen połączeń międzynarodowych z numerami rozpoczynającymi się od 0-708-1 i nałożył na TP 12 mln zł kary. TP odwołała się od decyzji UOKiK.

LIPIEC

3.7.- Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ukarał PTK Centertel, operatora sieci Orange, karą w wysokości 5 mln zł za udzielanie niespójnych i nieprawdziwych informacji niezbędnych do prowadzenia analiz rynkowych. Operator odwołał się do sądu od decyzji UKE.

4.7. - Rząd zaakceptował "Strategię Regulacyjną 2006-2007". Zakłada ona m.in. spadek kosztów usług o 2-4 mld zł w ciągu trzech lat i otwarcie rynku telefonicznego przez wprowadzenie hurtowego dostępu do sieci, konkurencję na rynku rozmów telefonicznych.

5.7.- Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska podpisała decyzję regulującą zasady dostępu innych operatorów do sieci TP; stawki tego dostępu (interconnectu) zostały w niej obniżone o średnio 35 proc.

7.7. - Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce i Łotwie za brak książki telefonicznej obejmującej wszystkie sieci. We wrześniu br. UKE złożyła wyjaśnienia w tej sprawie.

17.7.- Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wyznaczył Telekomunikację Polską (TP SA) do świadczenia ogólnokrajowego biura numerów i spisu abonentów wszystkich sieci telefonicznych.

SIERPIEŃ

3.8.- Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) ukarał Telekomunikację Polską (TP) oraz operatorów telefonii komórkowej PTC Era GSM, Polkomtel i PKT Centertel za pobieranie zawyżonych opłat przy przenoszeniu numeru telefonicznego podczas zmiany operatora. Łącznie kary dla operatorów wyniosły 800 tys. zł.

22.8.- Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) nałożył 50 tys. zł kary na Telekomunikację Polską za nieprzedłożenie projektu zmiany cennika świadczonych usług w promocji "Telefon do planu". TP odwołała się od decyzji.

25.8. - Prezes UKE, Anna Streżyńska nałożyła na TP SA karę 100 mln zł za nierozdzielenie usług Neostrady od telefonii stacjornarnej. TP odwołała się od decyzji w końcu września br.

WRZESIEŃ

8.9. - Sejm odrzucił nowelizację Prawa telekomunikacyjnego, przedłużającą do 5 lat okres przechowywania danych telekomunikacyjnych, dotyczących połączeń stacjonarnych i komórkowych, SMS-ów i MMS-ów.

PAŹDZIERNIK

3.10. - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podtrzymując decyzję Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z 2002 r., orzekł, że TP SA ma zapłacić 10 mln zł kary za nieudostępnienie łączy spółce Multimedia Polska Mielec. TP odwołała się od tego orzeczenia do Sądu Administracyjnego.

27.10. - Ugoda Elektrimu z wierzycielami - Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek Elektrim Telekomunikacja SA (ET), spółki zależnej koncernu Vivendi, o stwierdzenie upadłości Elektrim SA. Podczas rozprawy zarówno Elektrim, jak i powiernik obligacji tej firmy - The Law Debenture Trust Corporation - wnieśli o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Elektrim bowiem wykupił obligacje od The Law Debenture Trust Corporation Plc za 525 mln euro. Środki na ten cel pochodziły od Deutsche Telekom. Firma ta przejęła w lutym br. 48 proc. akcji operatora komórkowego PTC od Elektrimu. Jednak Vivendi - akcjonariusz ET - złożył 22.10 w Sądzie Stanu Illinois w USA pozew przeciwko operatorowi komórkowemu T-Mobile, zależnemu od Deutsche Telekom oraz przeciwko kontrolującemu Elektrim Zygmuntowi Solorzowi. Zarzuca im bezprawne przejęcie udziałów w PTC i domaga się zwrotu tych udziałów lub 7,5 mld USD odszkodowania. Sprawa jest w toku.

LISTOPAD

13.11. - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) wyznaczył Telekomunikację Polską (TP SA) do świadczenia usługi powszechnej do 8 maja 2011 roku.

23.11. - Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) nałożył na Telekomunikację Polską SA (TP SA) 100 tys. zł kary za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji "Startowa promocja neostrady tp". TP uznała nałożenie kary za "nieuprawnione", stwierdzając, że UKE nie ma prawa, według Komisji Europejskiej, kontrolować warunków i cenników dostępu do Internetu. UKE nie zgodził się z tym stanowiskiem wysyłając swoje wyjaśnienie do KE.

29.11. - Telekomunikacja Polska SA (TP SA) rozpocznie przyjmowanie zamówień na rozdzielone usługi Neostrady i abonamentu od 15 stycznia 2007 roku, natomiast od 15 lutego ma nastąpić faktyczne, techniczne rozpoczęcie świadczenia samej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.

GRUDZIEŃ

8.12. - Sejm znowelizował w piątek ustawę Prawo telekomunikacyjne. Nowela dotyczy procedur przetargowych na wolne częstotliwości i rezerwacji częstotliwości.

16.12. - Urząd Komunikacji Elektronicznej zapowiada, że może nałożyć na Telekomunikację Polską SA karę za wprowadzenie dodatkowej opłaty w wysokości 36,60 zł brutto przy świadczeniu usługi neostrady osobno. Kara będzie wyższa niż nałożone wcześniej 100 mln zł za nierozdzielenie internetu od abonamentu telefonicznego.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Telekomunikacja: UKE w akcji

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl