Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2013-06-03

A A A POLEĆ DRUKUJ

Jak minimalizować koszty przedsiębiorstwa, wdrażając rozwiązania ekologiczne?

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na seminarium poświęcone kwestii wdrażania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie oraz korzyści jakie się z nimi wiążą. Seminarium, które odbędzie się 4 czerwca, poprowadzi Ewa Zamościńska - Konsultant CSR.

Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant CSR w CSRinfo poprowadzi seminarium zatytułowane „Jak minimalizować koszty przedsiębiorstwa, wdrażając rozwiązania ekologiczne?”, organizowane przez Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Drugie z cyklu spotkanie dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur odbędzie się 4 czerwca w Olsztynie, w hotelu Dyplomat przy ul. Dąbrowszczaków 28.

„Ewa Zamościńska poruszy temat zielonych zamówień publicznych, które odgrywają coraz większą rolę w kwestii poprawy jakości życia oraz stanu środowiska przyrodniczego. Szczególnie ważne jest wspieranie efektywnych kosztowo rozwiązań energo-, wodo-  i materiałooszczędnych, atrakcyjnych z punktu widzenia ekonomicznego zarówno w krótkookresowej, jak i długookresowej perspektywie”.- powiedziała Eliza Popławska – Jodko, kierownik projektu.

Podczas seminarium zostaną poruszone także tematy związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii, zarządzaniem odpadami przemysłowymi czy zasobami takimi, jak energia i materiały wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

Ewa Zamościńska posiada wieloletnie doświadczenie jako koordynator projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Doradza w obszarze CSR m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG i energetycznej. Ewa Zamościńska wspiera merytorycznie organizacje pozarządowe i konsultuje charakter prowadzonych przez nie projektów społecznych.  Prelegentka prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym dedykowane kadrze menedżerskiej. Wspiera firmy w procesach motywowania i edukacji pracowników oraz kadry menedżerskiej z zakresu wdrażania CSR.

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu realizuje cykl bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur, na temat wdrażania strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak:  wiedzę o CSR, zwłaszcza w aspekcie relacji z pracownikami, otoczeniem i środowiskiem naturalnym, czy też wiedzę o zasadach tworzenia strategii CSR przedsiębiorstwa, uwzględniających takie aspekty, jak promowanie zatrudnienia kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz zarządzanie wiekiem w firmie.

*******

Forum WaMaBoss

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2012 w Olsztynie. Forum WaMaBoss zostało zawiązane na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Zadaniem tej innowacyjnej formuły jest wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu propaguje pozytywne wzorce i najlepsze inicjatywy, służące stworzeniu społecznej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców. 

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ