SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Co nadawcy i operatorzy planują na 2009 rok?

Co wydarzy się w branży telewizyjnej w 2009 roku? Na pytania odpowiadają m.in.: Arnaud de Villeneuve (prezes Canal+ Cyfrowy), Andrzej Matuszyński (Cyfrowy Polsat), Simon Boyd (prezes UPC Polska), Mirosław Błaszczyk (prezes telewizji Polsat), Jarosław Burdek (wiceszef TVP2), Izabela Wiley (dyrektor MTV Network Polska) oraz Grzegorz Piekarski (dyrektor Mastiff Media Polska).

Co nadawcy i operatorzy planują na 2009 rok?

wmSimon Boyd, prezes zarządu UPC Polska


Co wydarzy się w branży w 2009 roku

W roku 2009 nastąpi dalsza cyfryzacja branży komunikacji kablowej co niesie za sobą ogromny potencjał, nowe usługi dodane. Według danych opublikowanych ostatnio przez Cable Europe, zrzeszenie branżowe reprezentujące operatorów mających w swoim zasięgu ponad 70 mln gospodarstw domowych, w pierwszej połowie 2008 r. liczba abonentów cyfrowej TV kablowej w Europie wzrosła o 18% do 16,3 miliona użytkowników, dzięki ich migracji w stronę usług zaawansowanych. Jest to rekordowy wzrost segmentu TV cyfrowej europejskiej branży kablowej oraz dowód na to, że platformy kablowe oferujące usługi TV cyfrowej, internetu i telefonii przyciągają rzesze nowych klientów.


Nastąpi dalszy wzrost konkurencji na rynku - branża kablowa konkuruje z operatorami platform satelitarnych, telekomami, dostawcami usług IPTV, wkrótce ruszy TV mobilna i spodziewany jest rychły start naziemnej TV cyfrowej.


Ponadto, branżę operatorów komunikacji kablowej czeka konsolidacja, która jest nieunikniona w obliczu rosnącej konkurencji i konieczności uzyskania efektu skali.


Plany na 2009 rok

Mimo kryzysu, patrzymy na rok 2009 z optymizmem. Jedną z ostatnich rzeczy, z której ludzie będą rezygnować w czasie kryzysu to telewizja, Internet i telefon. Będziemy nadal rozwijać naszą ofertę triple play i TV cyfrowej. Planujemy wprowadzenie usługi wideo na żądanie (VOD), zamierzamy nadal wyznaczać trendy w prędkościach internetowych oraz realizować naszą misję cyfrowego świata, dla wszystkich.wmAndrzej Matuszyński, członek zarządu Cyfrowego Polsatu


Co wydarzy się w branży w 2009 roku

W mojej opinii rynek płatnej telewizji będzie nadal rósł, w szczególności poprzez wzrost bazy abonentów platform satelitarnych. Nasycenie polskiego rynku usługami płatnej telewizji wynosi ok. 59 %, co w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, gdzie średnia dla pięciu najbardziej rozwiniętych rynków płatnej telewizji wynosi 90,6%, daje duże nadzieje na dalszy rozwój. Jednocześnie w dalszym ciągu będzie się w Polsce rozwijała telewizja wysokiej rozdzielczości, co mam nadzieję będzie miało odzwierciedlenie w rosnącej liczbie programów i kanałów HD, dzięki którym operatorzy platform satelitarnych będą mogli konstruować dla swoich abonentów coraz ciekawsze oferty programowe.


Plany na 2009 rok

Ponieważ w naszej ocenie telewizja jako produkt masowy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów i jest uniwersalną formą rozrywki, nie widzimy zagrożenia dla prowadzonej przez nas działalności ze strony kryzysu gospodarczego. W 2009 roku planujemy kontynuować realizowaną przez nas strategię rozwoju, przedstawiając naszym abonentów nie tylko nowe kanały telewizyjne, ale także potencjalnie nowe usługi, związane np. z łączeniem usługi telewizyjnej i telefonii komórkowej.wmJoanna Pasynkiewicz, wiceprezes zarządu Aster


Co wydarzy się w branży w 2009 roku

W 2009 roku, na rynku telekomunikacyjnym, nadal dużą rolę odgrywać będzie wzbogacanie oferty o dodatkowe usługi. Firmy telekomunikacyjne będą zmierzać do oferowania Klientowi maksymalnej ilości produktów. Priorytetem będzie szybkie zaspokajanie rosnących oczekiwań oraz stałe udoskonalanie jakości Obsługi Klienta. Liczyć się będzie doskonała jakość i zawartość oferty programowej i produktowej, krótki okres oczekiwania na montaż usług, szybkość reagowania w komunikacji z Klientem, wykorzystanie nowoczesnych kanałów sprzedaży. Niektóre firmy, będą rozbudowywać swoją ofertę o usługi, które do tej pory nie były w ich profilu. Dlatego uważam, że nadal będzie rosła rola dostawców takich jak np. ASTER, oferujących kilka usług w pakiecie. Jest to bardzo wygodne i przynosi Klientom wymierne korzyści. Nasi Klienci mają możliwość łączenia różnych usług telekomunikacyjnych: telewizji, szerokopasmowego internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Tym samym otrzymują jeden rachunek, korzystne bonusy w ramach łączenia różnych usług oraz kontaktują się poprzez jedną infolinię we wszystkich sprawach. Na rynku usług telekomunikacyjnych ASTER jest pierwszą firmą, która oferuje pakiet czterech usług telekomunikacyjnych (quadruple play) i gwarantuje pełen zakres usług dla domu i całej rodziny.

Dodatkowo, rozwój technologii powoduje wzbogacanie oferty operatorów o nowe funkcjonalności takie jak PVR (personal video recorder) czy VoD (video on demand). Większą rolę odegrają zapewne nowe usługi, wynikające z konwergencji technologii np. telewizja mobilna.


Wierzę, że przyszły rok będzie dla ASTER tak samo dobry jak obecny. W 2008 roku wprowadziliśmy telewizję HD oraz telefonię komórkową. Obecnie ASTER jest jedynym operatorem w Polsce, który świadczy cztery usługi dla domu i rodziny. Już wkrótce zainaugurujemy usługę PVR, a w roku 2009, wprowadzimy VoD oraz internet mobilny.wmArnaud de Villeneuve, prezes zarządu spółki Canal+ Cyfrowy


Co się wydarzy w branży w 2009 roku

Konkurencja między głównymi graczami na rynku będzie nadal bardzo silna. Biorąc jednak pod uwagę obecną dynamikę sprzedaży świadczącą o wciąż dużym popycie na usługi płatnej telewizji niekoniecznie należy spodziewać się rychłej konsolidacji. Będziemy obserwować rozwój synergii pomiędzy usługami branży telekomunikacyjnej i telewizyjnej. W 2009 powinny zapaść decyzje dotyczące projektu Naziemnej Telewizji Cyfrowej i telewizji mobilnej. Jeśli chodzi o kontent telewizyjny wciąż rozwijać się będą kanały tematyczne i oferty typu "premium" jak choćby kanały HD. Już teraz stwierdzamy wzrost zainteresowania abonentów ofertami z "wyższej półki" - np. sprzedaż naszej Opcji HD przekroczyła już o 50% zakładane plany.


Plany na 2009 rok

- udział w projekcie Cyfrowej Telewizji Naziemnej poprzez zaoferowanie jednego lub więcej kanałów FTA, a także jako operatora multiplexu.

- dalszy rozwój techniczny - oferowanie nowych usług i doskonalenie właśnie uruchamianych (Multiroom, VOD)

- poszerzanie oferty programowej (nowe kanały HD, tematyczne...)

Co do kryzysu ekonomicznego, wierzymy, że nie dotknie on znaczącą płatnej telewizji. Cięcia na wydatki obejmą w przede wszystkim inne formy rozrywki (kino, teatr, wyjścia do restauracji, wyjazdy na wakacje). Telewizja jest rozrywką najbardziej zróżnicowaną i relatywnie najtańszą. Za cenę jednego biletu do kina, Cyfra+ oferuje 30 dni filmów, wydarzeń sportowych, dokumentów, programów dla dzieci, itp.wmJanusz Kosiński, prezes zarządu Grupy Inea


Co wydarzy się w branży w 2009 roku


Myślę, że rok 2009 może być pierwszym rokiem przełomu, w którym wszyscy operatorzy, bez względu na historyczne korzenie, zaczną budować sieci NGN. Z jednej strony spowoduje to zatarcie różnic technologicznych, a z drugiej - spowoduje kilkukrotny skok jakościowy.


Plany na 2009 rok


W planach na nowy rok INEA ma rozpoczęcie budowy sieci NGN, rozszerzenie zakresu świadczonych usług o ofertę skierowaną do klientów biznesowych i korporacyjnych oraz uruchomienie usług na żądanie. Ponadto, inwestujemy coraz odważniej w sieci szkieletowe, łączące nasze lokalizacje na terenie Wielkopolski.


Ze względu na specyfikę naszych usług kryzys powoduje mniejszą skłonnością do zakupów wyrafinowanych serwisów. Innym dotkliwym skutkiem będzie na pewno zmniejszenie inwestycji na nowych terenach. Kryzys w budownictwie to także kryzys w poszerzaniu zasięgu naszych sieci.
Arkadiusz Taciak, channel manager NBCU Global Networks Polska


Co wydarzy się w branży w 2009 roku


Przyspieszy cyfryzacja sieci kablowych. Jeśli TP SA wejdzie bardziej dynamicznie na rynek usług tv może spowodować trochę zamieszania. Jeśli utrzyma się wysoki kurs walut nastąpić może spowolnienie zmian w ofertach programowych.


Plany na 2009 rok

Planujemy dalsze rozwijanie naszych aktywności w Polsce i bardziej dynamiczny wzrost dystrybucji naszych kanałów, które wysoko oceniane są przez rynek branżowy i coraz bardziej rozpoznawalne.

Czy kryzys wpłynie na sytuacje firmy to zależy czy kryzys będzie się pogłębiał.
wmMirosław Błaszczyk

Prezes Zarządu Telewizji Polsat
Plany na 2009 rok


Oczywiście wzmocnienie pozycji w grupach docelowych, ale także zwiększenie zasięgu i udziałów naszych kanałów tematycznych.

Mamy też plany uruchomienie nowych kanałów. Wkrótce ogłosimy nasze szczegółowe plany w tym zakresie.

wmMarek Szafarz, dyrektor marketingu TVN


Co wydarzy się w branży w 2009 roku


Branża będzie odzwierciedleniem ogólnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Czeka nas optymalizacja kosztów i zarządzanie w dobie niepewności. W mojej ocenie rynek wykaże tendencje spadkową.


Plany na 2009 rok


Jak każde przedsiębiorstwo analizujemy otoczenie rynkowe, planujemy kilka scenariuszy rozwoju sytuacji i dbamy o dyscyplinę w zakresie kosztów. Naszym podstawowym celem biznesowym jest utrzymanie - mimo kryzysu - rentowności na wysokim poziomie.


wmKatarzyna Wyszomirska, dyrektor pionu marketingu telewizji Polsat


Co wydarzy się w branży w 2009 roku


Utrzyma się sukcesywny spadek roli anten ogólno-tematycznych na rzecz intensyfikacji i rozbudowywania portfolio kanałów tematycznych. Oznacza to jeszcze większe profilowanie się widowni i jeszcze większą rywalizację zwłaszcza w sektorze stacji ogólnopolskich. W obliczu cyfryzacji mediów, której konsekwencją jest m.in. możliwości indywidualnego wyboru przez widza danego programu nie tylko poprzez kanał telewizyjny największa konkurencja będzie dotyczyła wciąż treści i jakości oferty programowej. W niedalekiej przyszłości nasz widz nie będzie tylko biernym odbiorcą telewizyjnej rzeczywistości, ale w pewnym sensie twórca "własnego" medium. Oczywisty jest również dalszy intensywny rozwój i synergia Internetu, telefonii mobilnej i telewizji.


Plany na 2009 rok


Zachwianie gospodarcze, które dotknie wszystkich sektorów nie ominie także i rynku telewizyjnego, chociaż trudno jest w tej chwili ocenić w jakim stopniu odczujemy skutki recesji. Pokażą to pierwsze miesiące przyszłego roku. Mimo wszystko w 2009 roku planujemy wprowadzanie kolejnych kanałów tematycznych, zintensyfikowanie i rozszerzenie obecności kontentu Polsatu w obecnych, jak i nowych kanałach dystrybucji, jak choćby w internecie poprzez aplikację IPLA - autorski program Re:define.

wmIzabela Wiley - Dyrektor Generalna MTV Network Polska


Co wydarzy się w branży w 2009 roku

W obecnej sytuacji, kiedy większość mediów zmaga się ze skutkami kryzysu gospodarczego, trudno jednoznacznie przewidzieć, jak rozwinie się rynek w 2009 roku.


Jednym z trendów będzie dalszy, ale już nie tak intensywny wzrost nowych technologii. Powstaną nowe portale wideo, telewizje czy radia internetowe i ich hybrydy. Odbiorca- zwany również użytkownikiem - będzie mógł konsumować media w wybrany przez siebie sposób, gdziekolwiek się znajdzie w danym momencie.


Jeśli chodzi o standardowe media, prawdopodobnie nastąpi dalszy wzrost telewizyjnych kanałów tematycznych, przystosowanych do konkretnych potrzeb widzów. Możliwe, że reklamodawcy - chcąc w bardziej efektywnym stopniu wydawać swoje budżety - zechcą dotrzeć do bardzo specyficznej grupy odbiorców, którą zapewniają im właśnie kanały tematyczne.


Już w tym momencie widać, że z kryzysu światowego wyjdą zwycięsko tylko ci nieliczni i najsilniejsi - dotyczy to zwłaszcza tych tradycyjnych mediów, takich jak prasa. Media będą zmuszone do znacznie większej konkurencji o względy odbiorców i reklamodawców, niż dotychczas. 2009 będzie więc trudnym rokiem dla branży.


Plany na 2009 rok


Dalszy kreatywny rozwój MTV Networks Polska - wzmacnianie istniejących już marek, poszerzanie portfolio o kolejne projekty, dynamiczny rozwój projektów internetowych - portalu wideo switch2one czy portalu rozrywkowego Namierz gwiazdę. Wzbogacanie ramówki naszych stacji o najlepsze, popularne na całym świecie produkcje, ale dostosowane do potrzeb polskich widzów.

wmJarosław Burdek, wicedyrektor TVP2 do spraw rozrywki


Co wydarzy się w branży w 2009 roku

Cokolwiek się wydarzy to mam nadzieję, że nie będzie to pochodna światowego kryzysu finansowego. Na pewno trendem będą produkcje mniej kosztowne, za to z lepszym pomysłem, czyli duże wyzwanie dla kreatorów formatów.


Plany TVP2 na 2009 rok


Siłą Dwójki jest różnorodność, dlatego właściwie w każdej dziedzinie sztuki telewizyjnej przygotowujemy kilka bardzo ciekawych premier. Pierwsza z nich pojawi się już na przełomie stycznia i lutego, będzie to nowoczesna w formule i sposobie realizacji lista przebojów. Do kluczowych projektów przyszłorocznych zaliczam także serial "Tancerze", nowy program rozrywkowy i teleturniej. Zamierzamy także uruchomić stałe pasmo ze znakomitymi dokumentami.
wmMaciej Grzywaczewski, wiceprezes zarządu ATM Grupa


Co wydarzy się w branży w 2009 roku


Przewidujemy, że w 2009 roku zaostrzy się rywalizacja pomiędzy stacjami telewizyjnymi, które będą walczyć o widzów, a co za tym idzie wyniki oglądalności swoich programów. Wydaje się, że w ofercie nadawców pojawią się nowe tematy serialowe i teleturnieje. Znaczny wpływ na taki dobór programów ma z pewnością tegoroczne spowolnienie gospodarcze. Stacje telewizyjne być może będą musiały ograniczyć swoje inwestycje, zamawiając na najbliższe sezony produkcje, których realizacja nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Nie obawiamy się jednak takich zmian i jesteśmy gotowi do realizacji programów, którymi z pewnością zainteresujemy nadawców. Należy jednak pamiętać, że ostatnie słowo należy do widzów - to od nich zależy, co w swojej ofercie zaprezentują stacje telewizyjne.

Plany na 2009 rok

ATM Grupa przygotowuje obecnie 7 nowych produkcji serialowych. W tym, w naszej ofercie z pewnością nie zabraknie także teleturniejów. Na tym etapie trudno jeszcze ocenić jak panujące obecnie spowolnienie gospodarcze wpłynie na wyniki finansowe ATM Grupy w 2009 roku, tym bardziej, że realizujemy dla polskich nadawców nowe programy, które będą emitowane w przyszłym roku. Jesienią przyszłego roku planujemy również premierę filmu "Miasto z morza" opowiadającego o powstaniu gdyńskiego portu. Wierzymy, że produkcja spotka się z dużym zainteresowaniem publiczności.

W 2009 roku będziemy również kontynuowali prace związane z budową nowoczesnego studia w Warszawie. Przewidujemy, że warszawskie studio zostanie oddane do użytku w 2010 roku. Ponadto, zakupiliśmy od Sony nowoczesny wóz transmisyjny wyposażony w technologię HD, pozwalający na produkcję teleturnieji, reality-show i innych widowisk w najwyższej jakości. Pojazd trafi do ATM Grupy już w lutym 2009 roku.

W przyszłym roku zamierzamy kontynuować dotychczasową strategię, której głównym założeniem jest poszerzanie oferty produktowej oraz inwestycje w zaplecze technologiczne.
wmRyszard Sibilski, dyrektor zarządzający Endemol Polska

Co wydarzy się w branży w 2009 roku

Prawdopodobnie nastąpi dalszy wzrost udziału w rynku nadawców spoza 'Wielkiej Czwórki', głównie kanałów tematycznych oraz mniejszych stacji, które powoli ale skutecznie podkradają widownię swoim wielkim konkurentom. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w grupie wiekowej 16-49 w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców).


Jeżeli chodzi o trendy programowe, to spodziewam się, że na nasz rynek trafi przynajmniej kilka formatów, cieszących się w tej chwili dużą popularnością na świecie, czyli programów tanecznych i randkowych. Po sukcesie programu 'Mam talent' pojawią się też pewnie różnej maści talent shows.


Jednym z obszarów, w których można spodziewać się dynamicznego wzrostu, jest produkcja różnych form programowych na potrzeby internetu. Serwisy tivi.pl czy wp.tv przetarły szlak dla tego typu działalności, w przyszłym roku ten segment rynku może się rozwinąć na szerszą skalę.


Plany na 2009 rok


W 2009 roku planujemy realizację około 10 nowych projektów, w tym programów rozrywkowych, teleturniejów, projektów fabularnych oraz przeznaczonych dla Internetu i telefonii komórkowej. W tym momencie nie mogę jednak zdradzić żadnych szczegółów. Jeżeli chodzi o wpływ obecnego kryzysu gospodarczego na sytuację naszej firmy, to - biorąc pod uwagę mniejsze budżety nadawców w 2009 roku - będziemy musieli poszukać tańszych metod produkcji, zachowując jednocześnie wysoką jakość naszych programów.wmGrzegorz Piekarski, dyrektor zarządzający Mastiff Media Polska


Co wydarzy się w branży w 2009 roku


Najbliższy rok będzie rokiem programów opartych na prawdziwych emocjach prawdziwych ludzi. Dowodem na to są sukcesy produkcji Mastiff Media Polska: "You Can Dance - Po prostu tańcz!", "Mamy MAMY", "Tak to leciało!" oraz "Co masz do stracenia?". Na drugi plan zejdą produkcje z gwiazdami w rolach głównych.


Plany na 2009 rok


W 2009 roku chcemy powtórzyć sukcesy ostatnich dwóch lat. To oznacza nieustanne inwestycje w nowe formaty telewizyjne, a także utrzymanie i rozbudowa stałego zespołu specjalistów.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Co nadawcy i operatorzy planują na 2009 rok?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl