SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Dla kogo Mieszkanie dla Młodych? Dopłaty w stolicy dwa razy wyższe niż na Lubelszczyźnie

Ponad 25 tys. zł dopłaty w ramach rządowej pomocy będą mogli otrzymać młodzi ludzie kupujący nowe mieszkanie w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Z miast wojewódzkich najniższe dopłaty będą w Rzeszowie - maksymalnie 18,7 tys. zł.

<!-- 0.6708s -->

Choć program Mieszkanie dla Młodych najprawdopodobniej znajdzie się w ofercie banków dopiero w pierwszym kwartale 2014 r., już dziś można wyliczyć limity cen mieszkań kwalifikujących się do programu oraz wysokość dopłat, które obowiązywać będą do końca I kw. 2014 r.

„Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych” ma wspierać osoby do 35 roku życia (w przypadku małżeństwa wystarczy, by warunek spełniało jedno z małżonków, a wniosek musi być złożony do końca roku kalendarzowego, w którym beneficjent ukończył 35 lat) w zakupie pierwszego mieszkania. Program, nazwany popularnie „Mieszkanie dla Młodych”, promuje rodziny z dziećmi. Single i pary bezdzietne mogą otrzymać 10 proc. wartości odtworzeniowej kupowanego mieszkania, a rodziny i beneficjenci z dziećmi 15 proc. Przy czym jeśli w ciągu pięciu lat od transakcji urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, zostanie wypłacone kolejne 5 proc.

Warto przy tym pamiętać, że dopłaty będą dostępne dla osób kupujących mieszkania o powierzchni do 75 mkw lub domy o powierzchni do 100 mkw (o 10 mkw więcej dla rodziców z trójką dzieci) tylko z rynku pierwotnego, a dopłata będzie liczona dla maksymalnie 50 mkw., co oznacza, że kupujący 50-metrowe mieszkanie otrzymają taką samą dopłatę jak nabywcy większego lokalu.

Warunkiem koniecznym jest zmieszczenie się nieruchomości w limicie cenowym. Limity te, różne dla poszczególnych gmin i ogłaszane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, będą liczone jako 110 proc. średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. W większości województw wskaźniki są ogłaszane na przełomie marca i kwietnia oraz września i października, wyjątkiem jest woj. pomorskie, gdzie występuje kwartalne przesunięcie.

Policzyliśmy limity, jakie obowiązywać będą w IV kw. 2013 r. i I kw. 2014 r. Oczywiście najdroższe mieszkania kupić będzie można w Warszawie. Limit ceny metra kwadratowego w stolicy wynosić będzie 5864,65 zł, a dopłata do jednego mkw mieszkania wyniesie 533,15 zł, co oznacza, że maksymalnie będzie można otrzymać 26,66 tys. zł. Dopłata w kwocie przekraczającej 25 tys. zł będzie możliwa także w Gdańsku i Poznaniu (odpowiednio 519,95 zł za mkw i 509,50 zł za mkw), w miastach tych maksymalna cena nieruchomości kwalifikujących się do programu wynosić będzie do końca pierwszego kwartału 2014 r. 5718,35 zł i 5604,50 zł.

 

Limity cen nieruchomości kwalifikujących się do programu
Mieszkanie dla Młodych oraz kwoty dopłat dla poszczególnych obszarów

miasto / gmina

limit MdM na
IV kw. 2013 r.
i I kw. 2014 r.

dopłata
do 1 mkw

maksymalna dopłata

 
 

Wrocław

4 774,00 zł

434,00 zł

21 700,00 zł

 

gminy sąsiadujące z Wrocławiem

4 319,70 zł

392,70 zł

19 635,00 zł

 

woj. dolnośląskie

3 865,40 zł

351,40 zł

17 570,00 zł

 

Bydgoszcz i Toruń

4 439,60 zł

403,60 zł

20 180,00 zł

 

gminy sąsiadujące
z Bydgoszczą i Toruniem

4 043,05 zł

367,55 zł

18 377,50 zł

 

woj. kujawsko-pomorskie

3 646,50 zł

331,50 zł

16 575,00 zł

 

Lublin

4 230,48 zł

384,59 zł

19 229,45 zł

 

gminy sąsiadujące z Lublinem

3 564,45 zł

324,04 zł

16 202,04 zł

 

woj. lubelskie

2 970,37 zł

270,03 zł

13 501,70 zł

 

Gorzów Wlkp. i Zielona Góra

4 251,50 zł

386,50 zł

19 325,00 zł

 

gminy sąsiadujące
z Gorzowem Wlkp. i Zieloną Górą

4 092,55 zł

372,05 zł

18 602,50 zł

 

woj. lubuskie

3 933,60 zł

357,60 zł

17 880,00 zł

 

Łódź

5 031,40 zł

457,40 zł

22 870,00 zł

 

gminy sąsiadujące z Łodzią

4 445,65 zł

404,15 zł

20 207,50 zł

 

woj. łódzkie

3 859,90 zł

350,90 zł

17 545,00 zł

 

Kraków

4 894,45 zł

444,95 zł

22 247,50 zł

 

gminy sąsiadujące z Krakowem

4 568,03 zł

415,28 zł

20 763,75 zł

 

woj. małopolskie

4 241,60 zł

385,60 zł

19 280,00 zł

 

Warszawa

5 864,65 zł

533,15 zł

26 657,50 zł

 

gminy sąsiadujące z Warszawą

4 404,84 zł

400,44 zł

20 022,00 zł

 

woj. mazowieckie

3 670,70 zł

333,70 zł

16 685,00 zł

 

Opole

4 206,95 zł

382,45 zł

19 122,50 zł

 

gminy sąsiadujące z Opolem

4 037,55 zł

367,05 zł

18 352,50 zł

 

woj. opolskie

3 868,15 zł

351,65 zł

17 582,50 zł

 

Rzeszów

4 105,20 zł

373,20 zł

18 660,00 zł

 

gminy sąsiadujące z Rzeszowem

3 678,13 zł

334,38 zł

16 718,75 zł

 

woj. podkarpackie

3 251,05 zł

295,55 zł

14 777,50 zł

 

Białystok

4 225,10 zł

384,10 zł

19 205,00 zł

 

gminy sąsiadujące z Białymstokiem

3 868,70 zł

351,70 zł

17 585,00 zł

 

woj. podlaskie

3 512,30 zł

319,30 zł

15 965,00 zł

 

Gdańsk*

5 718,35 zł

519,85 zł

25 992,50 zł

 

gminy sąsiadujące z Gdańskiem*

5 221,70 zł

474,70 zł

23 735,00 zł

 

woj. pomorskie*

4 725,05 zł

429,55 zł

21 477,50 zł

 

Katowice

4 695,35 zł

426,85 zł

21 342,50 zł

 

gminy sąsiadujące z Katowicami

4 284,50 zł

389,50 zł

19 475,00 zł

 

woj. śląskie

3 873,65 zł

352,15 zł

17 607,50 zł

 

Kielce

4 537,78 zł

412,53 zł

20 626,28 zł

 

gminy sąsiadujące z Kielcami

3 686,65 zł

335,15 zł

16 757,49 zł

 

woj. świętokrzyskie

3 072,21 zł

279,29 zł

13 964,58 zł

 

Olsztyn

4 730,55 zł

430,05 zł

21 502,50 zł

 

gminy sąsiadujące z Olsztynem

4 227,58 zł

384,33 zł

19 216,25 zł

 

woj. warmińsko-mazurskie

3 724,60 zł

338,60 zł

16 930,00 zł

 

Poznań

5 604,50 zł

509,50 zł

25 475,00 zł

 

gminy sąsiadujące z Poznaniem

4 639,80 zł

421,80 zł

21 090,00 zł

 

woj. wielkopolskie

3 866,50 zł

351,50 zł

17 575,00 zł

 

Szczecin

4 339,50 zł

394,50 zł

19 725,00 zł

 

gminy sąsiadujące ze Szczecinem

4 127,20 zł

375,20 zł

18 760,00 zł

 

woj. zachodniopomorskie

3 914,90 zł

355,90 zł

17 795,00 zł

 
 

Źródło: obliczenia Home Broker
* dla woj. pomorskiego limity obowiązują do końca IV kw. 2013 r.

 

Na najniższe dopłaty w miastach wojewódzkich liczyć mogą rzeszowianie (18,66 tys. zł przy limicie cenowym na poziomie 4105,20 zł za mkw), a mniej niż 20 tys. zł maksymalna kwota pomocy wyniesie też w Opolu, Białymstoku, Lublinie oraz Gorzowie i Zielonej Górze. W pozostałych miastach wojewódzkich będzie to kwota od 20 do 25 tys. zł (od 400 do 500 zł na mkw nieruchomości).

W MdM wprowadzono rozróżnienie na gminy przyległe do miast wojewódzkich i resztę województwa. I tu mamy ciekawostkę, bo limity i dopłaty wcale nie będą najwyższe w okolicach Warszawy, a w gminach sąsiadujących z Gdańskiem, gdzie do programu kwalifikować się będą mieszkania w cenie do 5221,70 zł, a maksymalna dopłata wynieść może 23,7 tys. zł. Od podwarszawskich gmin wyższe limity mieć będą jeszcze miejscowości pod Poznaniem, Krakowem, a nawet pod Łodzią.

Najniższe limity obowiązywać będą w województwach ściany wschodniej oraz woj. świętokrzyskim. Lubelskie jest jedynym województwem, w którym limit cenowy będzie niższy niż 3 tys. zł (2970,37 zł). Dopłata do jednego mkw wyniesie tam 270,03 zł, a maksymalna łączna kwota pomocy 13,5 tys. zł (50,1 proc. dopłaty dla Warszawy).

Wsparcie będzie miało formę wkładu własnego do kredytu hipotecznego (przy czym kredyt musi być zaciągany w złotych, na przynajmniej 15 lat i stanowić co najmniej połowę ceny zakupu mieszkania), nie skorzystają więc z niego osoby nabywające mieszkanie za gotówkę. Kupowane mieszkanie musi być pierwszym dla danej osoby i służyć jedynie celowi mieszkaniowemu. Nabytego mieszkania nie będzie można sprzedać szybciej niż po pięciu latach, taki krok grozi obowiązkiem zwrotu części dopłat.

W projekcie ustawy znalazł się także zapis mówiący, iż w przypadku przekroczenia w danym roku limitu pieniędzy przeznaczonych na program, BGK wstrzyma przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z terminem na dany rok. Banki będą musiały wówczas zaprzestać sprzedaży tego rodzaju kredytów i poczekać na początek roku. Na kolejne lata (od 2014 do 2018 r.) przeznaczono na Mieszkanie dla Młodych od 600 do 762 mln zł. Przyjmując średnią dopłatę w kwocie 20 tys. zł oznacza to, że roczny budżet wystarczy na 30-40 tys. kredytów rocznie. Taka liczba raczej nie powinna zostać przekroczona. Wprawdzie Rodzina na Swoim w szczytowym okresie cieszyła się większą popularnością (ponad 50 tys. kredytów rocznie), ale warto pamiętać, że obejmowała ona także rynek wtórny i przez pewien czas miała wyższe limity cenowe.


Marcin Krasoń, Home Broker

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Dla kogo Mieszkanie dla Młodych? Dopłaty w stolicy dwa razy wyższe niż na Lubelszczyźnie

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl