SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Grupa Polsat Plus i Zygmunt Solorz chcą skupić akcje za 2,9 mld zł

Grupa Polsat Plus podpisała ze swoim większościowym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem i jego spółką Reddev dotyczące wspólnego nabywania akcji w ramach wezwania. Chcą nabyć 82,9 mln walorów po 35 zł za akcję. - Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy - komentuje Solorz.

Zygmunt SolorzArticle

Grupa Polsat Plus (do sierpnia br. działająca pod nazwą Cyfrowy Polsat) w ramach porozumienia z Zygmuntem Solorzem i jego spółką Reddev Investments Limited w ramach wezwania chcą kupić maksymalnie 82,904 mln akcji Grupy Polsat Plus po 35 zł za sztukę. Wezwanie ma zostać ogłoszone we wtorek 28 września.

Zarząd Grupy Polsat Plus szacuje, iż całościowy koszt wezwania nie przekroczy łącznej kwoty 2,93 mld zł.

2,9 mld zł za 19,96 proc. akcji Grupy Polsat Plus

Jak podano, zarząd zdecydował także o ustanowieniu wymaganego prawem zabezpieczenia w związku z ogłoszeniem wezwania w kwocie nie większej niż 2,91 mld zł i w tym zakresie o zawarciu umowy, której przedmiotem będzie zlecenie bankowi wystawienia gwarancji bankowej oraz możliwość zaciągnięcia przez spółkę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie odpowiadającej kwocie zabezpieczenia, z którego środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na finansowanie ceny nabycia akcji spółki nabywanych w ramach wezwania.

Rada nadzorcza Grupy Polsat Plus wyraziła zgodę na ogłoszenie wezwania, pozyskanie zabezpieczenia oraz zawarcie porozumienia. Zgodnie z porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w ramach wezwania będą Reddev oraz Grupa Polsat Plus.

"Z uwagi na ograniczenia nałożone na spółkę przez Kodeks spółek handlowych, podmiotem nabywającym akcje spółki w ramach wezwania będzie również Reddev. Reddev nie ma intencji nabywania akcji spółki w ramach wezwania, jednak zdecydował się współpracować ze spółką i wspierać spółkę w przeprowadzeniu wezwania w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że spółka nie może samodzielnie przeprowadzić wezwania" - napisano w komunikacie.

Nabycie akcji w ramach wezwania będzie uwarunkowane podjęciem przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w kwocie co najmniej 2,91 mld zł.

Zygmunt Solorz wyjaśnia, dlaczego chce skupić akcje Grupy Polsat Plus

- Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami Grupy. Może uznać, że skoro Grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze Grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie, którą wspólnie dotychczas zbudowaliśmy - wyjaśnił Zygmunt Solorz w oświadczeniu.

Podkreślił, że Grupa Polsat Plus jest obecnie w bardzo ważnym momencie. - Nasi klienci mierzą się  z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach - stwierdził.

- Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana - zapewnił.

- Ostatnie nasze działanie w obszarze telekomunikacji - partnerstwo z firmą Cellnex Telecom, mające na celu jak najszybszą i efektywną kosztowo rozbudowę sieci 5G w Polsce, pozwala mi stwierdzić, że wizja, jaką sobie założyłem, jest skutecznie realizowana i przynosi zaplanowane i zamierzone efekty - przypomniał Solorz.

Cena w wezwaniu na akcje Cyfrowego Polsatu nie jest zbyt atrakcyjna; odzew może być umiarkowany

Wezwanie na 100 proc. akcji Cyfrowego Polsatu, zapowiedziane przez samą spółkę i kontrolowaną przez Zygmunta Solorza Reddev, stanowi zaskoczenie dla rynku. Analitycy oceniają, że cena 35 zł na akcję w wezwaniu jest tylko 7 proc. powyżej wtorkowej ceny rynkowej, więc nie spodziewają się dużego odzewu inwestorów. Do podjęcia decyzji o dalszym zaangażowaniu, oczekują przedstawienia planów rozwoju grupy.

"Naszym zdaniem dość niespodziewana wiadomość, rynek mógł oczekiwać jakiegoś transferu gotówki po transakcji z Cellnexem, ale raczej dywidendy niż buybacku połączonego z wezwaniem na 100 proc. Wejście w nowe biznesy poza telekomunikacją i mediami samo w sobie nie powinno być nowością, Cyfrowy kupił np. udziały w spółce eObuwie; jednak być może oznaczać to też większe zaangażowanie np. w projekt atomowy w ZE PAK. Premia 7 proc. powyżej ceny rynkowej nie wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, przez to nie spodziewamy się szerokiego odzewu inwestorów, widzimy to bardziej jako chęć zwiększenia udziału przez głównego akcjonariusza niż plany wycofania spółki z giełdy" - poinformował PAP Biznes Łukasz Kosiarski, analityk BM Pekao.

Także Konrad Księżpolski, analityk Haitong Banku ostrożnie podchodzi do wezwania.

"Cena ogłoszonego wezwania na poziomie 35 zł jest 7 proc. wyższa niż wczorajsza cena zamknięcia i powinna oczywiście pozytywnie wpłynąć na cenę akcji CPS. Jednak klucz sprawy jest znacznie szerszy niż tylko komentarz, czy cena 35 zł jest uczciwa. W naszym ostatnim raporcie z 2 września '21 w Cyfrowym Polsacie pt. Co zrobić z gotówką TowerCo? omówiliśmy możliwe opcje wydawania ponad 6 mld zł gotówki netto z transakcji TowerCo. Spekulowaliśmy, że ze względu na już silną pozycję rynkową na rynku telekomunikacyjnym/medialnym, Cyfrowy ma bardzo ograniczone możliwości fuzji i przejęć. Z drugiej strony sugerowaliśmy lub spekulowaliśmy, że właściciel Cyfrowego Polsatu – Zygmunt Solorz – może chcieć zaangażować Cyfrowy Polsat w inne projekty nietele/medialne, naszym zdaniem zielona energia to realna opcja" - ocenia Konrad Księżpolski, analityk Haitong Bank.

"Chociaż Reddev bierze udział w wezwaniu, Zygmunt Solorz skomentował, że wolałby, aby Reddev nie brał udziału w wezwaniu, co oznacza, że Zygmunt Solorz tak naprawdę nie chce wykupić wszystkich inwestorów mniejszościowych i traktuje to wezwanie głównie jako opcję dla inwestorów mniejszościowych i naszym zdaniem oznacza to, że Cyfrowy Polsat nie rozważa podwyższenia ceny wezwania powyżej 35 zł. Zaoferowanie mniejszościowym inwestorom opcji wyjścia postrzegamy jako pozytywny ruch, ale wolelibyśmy, aby opcja wyjścia była oferowana wraz z zapowiadanymi planami rozwoju" - dodał.

W ocenie analityka Haitong Banku, oferowana cena 35 zł jest nieco niższa od naszej obecnej FV 36,7 zł, ale wciąż dość zbliżona do ATH (all-time high) Cyfrowego na poziomie 37,08 zł. W przeszłości Cyfrowy Polsat już pokazał i udowodnił, że dość skutecznie buduje udziały w rynku i tworzy wartość dla akcjonariuszy. Ale jeśli naprawdę angażuje się w projekty użyteczności publicznej, może być traktowany jako konglomerat, a nie czysty kapitał telekomunikacyjny/medialny, a zatem może być handlowany z pewnym dyskontem w stosunku do podobnych spółek.

Grupa Polsat Plus na giełdzie od 13 lat

Grupa Polsat Plus zadebiutowała na giełdzie wiosną 2008 roku. - Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a  kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy - przypomniał Zygmunt Solorz.

- Osobiście jednak głęboko wierzę w Grupę Polsat Plus i jej przyszłość i zapraszam wszystkich chętnych do współuczestniczenia ze mną, w roli akcjonariuszy, w budowie przyszłości Grupy Polsat Plus. Deklaruję, że będę działał z równym zaangażowaniem i dbaniem o wartość Grupy dla wszystkich jej interesariuszy, tak jak dotychczas robiłem to przez minione niemal 30 lat - zapewnił Solorz.

W poniedziałek na koniec sesji kurs Grupy Polsat Plus wynosił 32,68 zł, co przekłada się na kapitalizację w wysokości 20,9 mld zł.

Do Zygmunta Solorza i jego spółek inwestycyjnych TiVi Foundation i Reddev Investments Limited należy obecnie 375,74 mln walorów stanowiących 58,75 proc. kapitału i 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu.

Z pozostałych akcjonariuszy Grupy Cyfrowy Polsat największymi są otwarte fundusze emerytalne: OFE Nationale-Nederlanden (34,15 mln akcji), OFE Aviva Santander (30,07 mln), OFE PZU Złota Jesień (17,61 mln) i OFE Aegon (10,89 mln).

Grupa Polsat Plus w drugim kwartale br. osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 10,4 proc. do 3,16 mld zł, a jej zysk netto zwiększył się z 290,7 do 541,7 mln zł. W całym pierwszym półroczu 2021 roku miała 6,1 mld zł przychodów i 932,1 mln zł zysku netto. Abonent za usługi firmy miesięcznie płaci średnio już 91,4 zł, a klient prepaidowy - 22 zł.

Do grupy kapitałowej należą m.in. Telewizja Polsat, Grupa Interia, Eleven Sports i Netia.

Grupa Polsat Plus dokupiła akcji Netii i zainwestowała w eobuwie

W ostatnich miesiącach Cyfrowy Polsat przejął znaczące pakiety akcji Netii, której większościowym akcjonariuszem jest od trzech lat. Na przełomie czerwca i lipca w ramach wezwania nabył 78,99 mln walorów stanowiących ok. 23,5 proc. kapitału Netii po 7 zł za sztukę. Na przełomie lipca i sierpnia przymusowo wykupił pozostałe 2,18 proc., stając się jedynym akcjonariuszem spółki.

W pierwszej połowie lipca Cyfrowy Polsat i jego spółka zależna Polkomtel, operator sieci Plus, sprzedały 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura firmie Cellnex Poland. Wartość transakcji to 7,07 mld zł.

Wiosną Cyfrowy Polsat porozumiał się z grupą CCC do kupna 10 proc. akcji eObuwia za 500 mln zł, zaznaczył, że traktuje to jako inwestycję finansową. - Ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia z inwestycji, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl (IPO), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników - opisano w komunikacie firmy.

W ub.r. największą inwestycją holdingu Zygmunta Solorza było przejęcie Grupy Interia od Bauer Media za 422 mln zł, jesienią jej dział reklamy włączono do Polsat Media, zintegrowano te z redakcje Polsatu i Interii.

We wrześniu Telewizja Polsat kupiła od Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych 50,52 proc. udziałów spółki TV Spektrum (to nadawca kanałów Fokus TV i Nowa TV), stając się jej jedynym właścicielem. Natomiast na początku br. Polsat nabył ok. 60 proc. udziałów firmy Tako Media, która produkuje dla nadawcy seriale (m.in. paradokumentalne) i programy. Przejęta spółka zmieniła nazwę na Polot Media.

W czerwcu walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało, że spółka w dwóch transzach wypłaci rekordową w swojej historii dywidendę - 767,5 mln zł, po 1,20 zł na akcję. Nowymi członkami rady nadzorczej firmy zostali jej większościowy akcjonariusz Zygmunt Solorz, jej były prezes Tobias Solorz, prawnik Jarosław Grzesiak i rektor UW Alojzy Nowak.

Solorz właścicielem nie tylko Grupy Polsat Plus

Zygmunt Solorz jest też większościowym akcjonariuszem Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin i Elektrimu oraz jedynym akcjonariuszem Plus Banku, ma też udziały w wielu mniejszych spółkach. Zasiada w radach nadzorczych części z nich.

Solorz od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najbogatszych Polaków.

Dołącz do dyskusji: Grupa Polsat Plus i Zygmunt Solorz chcą skupić akcje za 2,9 mld zł

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Pl
Sprzedał nadajniki Plusa żeby mieć na atom.
odpowiedź
User
Adrian
Sprzedał nadajniki Plusa żeby mieć na atom.


Atom to ok. 3 mld zł z jego strony. Tyle to on ma z dywidend CP.
odpowiedź
User
Paweł
Sprzedał nadajniki za 7mld, żeby skupić akcję za 2,9mld. Może jednak nie o to chodziło.
odpowiedź