SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Marek Zagórski będzie nadal odpowiadał za cyfryzację

Za cyfryzację, czyli jeden z kluczowych elementów postępu technologicznego, postępu cywilizacyjnego, będzie nadal odpowiadał Marek Zagórski - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki. Będzie on bliżej współpracował ze mną, co myślę, że ułatwi realizację wielu projektów - dodał.

Marek Zagórski, fot. Ministerstwo CyfryzacjiArticle

W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty. Zlikwidowane zostało m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, którym dotychczas kierował Marek Zagórski.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany na piątkowej konferencji prasowej w Brukseli, czy po likwidacji ministerstwa cyfryzacji, znane jest już nazwisko osoby, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie w Polsce cyfryzacji.

- Tutaj oddając również zasługi i dziękując za znakomitą pracę chciałbym powierzyć te obowiązki dalej panu Markowi Zagórskiemu jako osobie bezpośrednio pracującej ze mną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - odpowiedział Morawiecki.

- Za cyfryzację, czyli jeden z kluczowych elementów postępu technologicznego, postępu cywilizacyjnego, wyrwania się z pułapki kryzysu gospodarczego po Covidzie będzie odpowiadał nadal pan minister Marek Zagórski. Jednocześnie też będzie bliżej, bardziej bezpośrednio współpracował ze mną, co myślę, że też ułatwi realizację wielu projektów - podkreślił premier.

- W tym przypadku będzie to nasza wspólna odpowiedzialność, żeby usługi publiczne zamieniać na usługi cyfrowe jak najszybciej, żeby ułatwiać życie obywatelom, żeby wzmacniać platformy cyfrowe po to, żeby przedsiębiorstwa polskie również stawały się coraz bardziej konkurencyjne - dodał szef rządu.

Zagórski ministrem cyfryzacji od 2018 roku

Ministerstwo Cyfryzacji samodzielnie funkcjonowało od końcówki 2015 roku, zostało wydzielone z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pierwszą szefową resortu była Anna Streżyńska, odwołano ją w styczniu 2018 roku.

Marek Zagórski przejął zarządzanie resortem, a na stanowisko ministra cyfryzacji został powołany w kwietniu 2018 roku. W latach 2006-2007 za rządów PiS był wiceministrem rolnictwa z rekomendacji Samoobrony, w latach 2015-2016 sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a w latach 2016-2018 pełnił taką funkcję w Ministerstwie Cyfryzacji.

W latach 1993-1997 należał do Partii Konserwatywnej, a od 1997 do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 1999-2001 kierował gabinetem politycznym ministra rolnictwa i rozwoju wsi Artura Balazsa. Jako członek SKL w wyborach w 2001 został wybrany na posła z okręgu białostockiego, z listy Platformy Obywatelskiej.

W wyborach prezydenckich w 2010 był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego, a także członkiem zespołu współtworzącego jego program polityczny. W 2011 roku bez powodzenia kandydował z listy Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w okręgu białostockim

W 2014 roku Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe rozwiązał się, wchodząc w skład partii Jarosława Gowina (wówczas funkcjonującej pod nazwą Polska Razem), a Marek Zagórski został jej wiceprezesem. W 2015 roku został wybranych do Sejmu z listy PiS w okręgu siedleckim.

Wiceministrem cyfryzacji pod koniec 2018 roku został Adam Andruszkiewicz. Natomiast Wanda Buk, wiceminister cyfryzacji od połowy 2018 do sierpnia br., z początkiem września została członkiem zarządu kontrolowanej przez Skarb Państwa spółki PGE.

Dołącz do dyskusji: Marek Zagórski będzie nadal odpowiadał za cyfryzację

4 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
mmm
pp.rr.aa.ww.oo prasowe po d od po wi ed zi al no sc ia ka r na za br an ia ad mi ni st ra to ro m portali uu.ss.uu.ww.aa.nn.ii.aa i bb.ll.oo.kk.oo.ww.aa.nn.ii.a krytyki

sp ro bu j wp is ac w op in ia ch na zw is ko na cz el ne go w m, sk ry pt ni e p rz ep us ci.
nie wo l no ni cz eg o wp is ac na sz e fa mm.aa.ff.ii dd.ii.gg.ii.tt.aa.ll.uu ss.zz.uu.mm.ii.cc.hh.oo.rr.aa je st nie ty ka ln y.

ws zy st ki e kr yt yc zn e sl o wa kt o re mo ga wy st ap ic w tr es ci na w m sa na cz ar ne j li sc ie sk ry pt u
mm.oo.dd.ee.rr.uu.jj.aa.cc.yy

czy bywa tutaj prokurator? udostepnie dowody, ja k sk ry pt an ty sp am ow y wy ko rz ys ty wa ny je st do bb.ll.oo.kk.oo.ww.aa.nn.ii.a ni ew yg od ny ch wp is ow. wi dz ic wi el o li te ro we wy ra zy ? ka zd y ni ew yg od ny ci ag zn ak ow, sl ow, mo z na do da c na cz ar na li st e.

mm.oo.dd.ee.rr.aa.tt.oo.rr mm.aa.ff.ii wi rt ua ln y ch me di ow no n st op ma nd ru je cc.zz.aa.rr.nn.aa ll.ii.ss.tt.aa, a by zm in im al iz ow ac kr yt yk e i dd.ee.mm.aa.ss.kk.oo.ww.aa.nn.ii.ee me ch an iz mo w mm.aa.ff.ii.jj.nn.yy.cc.hh ko nc er no w me di al n ch. w ok n ie kk.oo.mm.ee.nn.tt.aa.rr.zz.yy fi lt r, sk an er pp.rr.ee.ww.ee.nn.cc.yy.jj.nn.ii.ee ka su je te ks t be z ko mu ni ka tu, ta k na w m bo ja si e kr yt yk i.

do po ki in te rn et ow e, kk.oo.mm.ee.rr.cc.yy.jj.nn.ee fi r my me di al ne ni e be da pp.rr.zz.ee.ss.tt.rr.zz.gg.aa.cc pp.rr.aa.ww.aa, do po ty be de sp am ow al po ra da mi, w ja ki sp os ob po zb aw ia c je zy sk ow.
be z pr ob le mu ob ej de ka zd y, ja ki by nie by l sk ry pt an ty sp am ow y, wi ec wy si lk i po ws tr zy my wa ni a sa da re mn e.
sp ec od te le ko mu ni ka cj i, ko mp ut er ow, ek sp er t di gi ta lu i im pe ra to r in te rn et u de ri ck
odpowiedź
User
oo
nie daj sie ss.zz.pp.ii.ee.gg.oo.ww.aa.cc gg.ee.mm.ii.uu.ss.oo.ww.ii

na w m wi e le ni ew yg od ny ch sl ow w op in ia ch je st za ka za ne. st os uj do pr ze gl ad an ia do da te k bl ok er re kl am ad gu ar d, kto ry zn aj dz ie sz na ch ro me go og le co.m / we b st or e i ap ps ap pl e co.m (na te le fo nie, mu si sz wc ho dz ic z fi re fo ks, ki wi, y an de ks i sa fa ri br ow se r) wy la cz w ad gu ar d, w se kc ji tr yb uk ry ty, op cj e id en ty fi ka cj i pr ze gl ad ar ki a zn ik ni e sz li cz ni k om ja ko un ik al ny uz yt ko wn ik.

ch ro me go og le co.m / we b st or e, do da tek do pr ze gl ad ar ki um at ri ks i wy la cz w n im ws zy st ki e zb ed ne el em en ty po rt al i a ob ci az e nie pro ce so ra i r am mo c no sie zm ni ej sz y.

wy la cz se le kt yw ni e sa mo st ar tu ja ce wi de o do da tk ie m - di sa bl e ht ml 5 au to pl a y.

nie po tr af i sz na po rt al ac h ne ut ra li zo wa c ko mu ni ka to w o wy łą cz en ie bl ok ow an ia re kl am?
w ej dz na dd.oo.bb.rr.ee.pp.rr.oo.gg.rr.aa.mm.yy.ppll
po ko mp le ks ow e po ra dy jak się go po zb yć. wp i sz w wy sz uk iw ar ce do me nę, pl us mó j ni ck a tr af i sz.

mm.yy-mm.oo.bb.ii.ll.ee.pppll
po rt al dla pr ep ai do wc ow. ra nk in gi op er at or ow ofe rt na ka rte, pa ki et ow in te rn et ow ych.

de ri ck
odpowiedź
User
kinga
pp.rr.aa.ww.oo prasowe po d od po wi ed zi al no sc ia ka r na za br an ia ad mi ni st ra to ro m portali uu.ss.uu.ww.aa.nn.ii.aa i bb.ll.oo.kk.oo.ww.aa.nn.ii.a krytyki

sp ro bu j wp is ac w op in ia ch na zw is ko na cz el ne go w m, sk ry pt ni e p rz ep us ci.
nie wo l no ni cz eg o wp is ac na sz e fa mm.aa.ff.ii dd.ii.gg.ii.tt.aa.ll.uu ss.zz.uu.mm.ii.cc.hh.oo.rr.aa je st nie ty ka ln y.

ws zy st ki e kr yt yc zn e sl o wa kt o re mo ga wy st ap ic w tr es ci na w m sa na cz ar ne j li sc ie sk ry pt u
mm.oo.dd.ee.rr.uu.jj.aa.cc.yy

czy bywa tutaj prokurator? udostepnie dowody, ja k sk ry pt an ty sp am ow y wy ko rz ys ty wa ny je st do bb.ll.oo.kk.oo.ww.aa.nn.ii.a ni ew yg od ny ch wp is ow. wi dz ic wi el o li te ro we wy ra zy ? ka zd y ni ew yg od ny ci ag zn ak ow, sl ow, mo z na do da c na cz ar na li st e.

mm.oo.dd.ee.rr.aa.tt.oo.rr mm.aa.ff.ii wi rt ua ln y ch me di ow no n st op ma nd ru je cc.zz.aa.rr.nn.aa ll.ii.ss.tt.aa, a by zm in im al iz ow ac kr yt yk e i dd.ee.mm.aa.ss.kk.oo.ww.aa.nn.ii.ee me ch an iz mo w mm.aa.ff.ii.jj.nn.yy.cc.hh ko nc er no w me di al n ch. w ok n ie kk.oo.mm.ee.nn.tt.aa.rr.zz.yy fi lt r, sk an er pp.rr.ee.ww.ee.nn.cc.yy.jj.nn.ii.ee ka su je te ks t be z ko mu ni ka tu, ta k na w m bo ja si e kr yt yk i.

do po ki in te rn et ow e, kk.oo.mm.ee.rr.cc.yy.jj.nn.ee fi r my me di al ne ni e be da pp.rr.zz.ee.ss.tt.rr.zz.gg.aa.cc pp.rr.aa.ww.aa, do po ty be de sp am ow al po ra da mi, w ja ki sp os ob po zb aw ia c je zy sk ow.
be z pr ob le mu ob ej de ka zd y, ja ki by nie by l sk ry pt an ty sp am ow y, wi ec wy si lk i po ws tr zy my wa ni a sa da re mn e.
sp ec od te le ko mu ni ka cj i, ko mp ut er ow, ek sp er t di gi ta lu i im pe ra to r in te rn et u de ri ck
odpowiedź