SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Można zarobić na zaliczkach uproszczonych

Zaliczki uproszczone to sposób na zwiększenie płynności w przedsiębiorstwie poprzez obniżenie podatku. Ich wybór przez przedsiębiorcę powinien być jednak poprzedzony gruntowną analizą przychodów i kosztów w kontekście opłacalności tej metody. Przedsiębiorcy mają na to czas do 20 lutego 2012r.

Można zarobić na zaliczkach uproszczonych

Zaliczki na podatek dochodowy co do zasady płacone są one w okresach miesięcznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został dochód. Zaliczkę za dany okres obliczamy od dochodu osiągniętego od początku roku odliczając zaliczki zapłacone za poprzednie okresy stąd co miesiąc występuje  inna wielkość zaliczki. A czy jest możliwe wpłacanie zaliczek w równych miesięcznych ratach? Taka możliwość istnieje, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na taki uproszczony sposób i w odpowiednim czasie poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego (do 20 lutego roku podatkowego). Zaliczki uproszczone są relatywnie popularne wśród przedsiębiorców. W ostatnich latach utrzymuje się stała liczba przedsiębiorców, którzy decydują się na ten sposób.

Rok

Podatnicy PIT

Podatnicy  CIT

2007

28728

9565

2008

34112

10849

2009

31878

10522

2010

30784

10369

2011

32259

10682

Źródło: Ministerstwo Finansów

Podatek uzależniony od dochodu sprzed dwóch lat…
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, uproszczony sposób wpłacania zaliczek polega na tym, iż co miesiąc wpłaca się zaliczkę obliczoną nie na podstawie bieżącego dochodu ale w oparciu o  dochód wykazany  w  latach wcześniejszych (art. 44 ust. 6b-6i ustawy o PIT). Sposób ten jest następujący: miesięczna wielkość zaliczki płaconej w 2012r. będzie wynosiła 1/12 kwoty obliczonej  przy zastosowaniu skali podatkowej, lub podatku liniowego, jeśli podatnik korzysta z tej formuły opodatkowania, od dochodu wykazanego w zeznaniu za 2010r. Jeśli w 2010 r. podatnik wykazał dochód niepowodujący  zapłaty podatku bądź stratę należy sięgnąć do dochodu za 2009r. Jeśli rok 2009 zamknął się  stratą lub wygenerowany dochód był zbyt niski, aby powstał obowiązek podatkowy wpłata uproszczonych zaliczek jest niemożliwa. Przykładowo, dla podatnika opodatkowanego  liniowo,  który w 2010r. wykazał dochód w wysokości 120000zł. zaliczka uproszczona płacona w 2012 wyniesie 1900zł. (1/12 x 120000 x 19%). Na podobnych zasadach z zaliczek uproszczonych mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (art. 25 ust. 6-10 ustawy o CIT).

…to korzyści podatkowe
Czy taki system może być korzystny dla przedsiębiorców? To zależy od sytuacji konkretnego podatnika. Jeśli planowany dochód w 2012 r. będzie znacznie przewyższał ten, na podstawie którego będzie obliczana zaliczka uproszczona a więc dochód z 2010r. albo 2009r., opłacalność tego systemu będzie znacząca. W tej sytuacji podatnik będzie wpłacał zaliczki zaniżone a uregulowanie faktycznego zobowiązania nastąpi dopiero z końcem  kwietnia  2013r. Odwrotna sytuacja – niższy dochód w 2012 r. w porównaniu do roku 2010 lub 2009 spowoduje, że metoda staje się nieopłacalna. A więc podatnik decydujący się na wybór zaliczek uproszczonych musi dokładnie przeanalizować planowane przychody i koszty w 2012. Korzyści podatkowe będą tym większe im większa dysproporcja między dochodem roku bieżącego i roku, na podstawie którego podatnik będzie liczył zaliczkę uproszczoną. Przykładowo jeśli w 2010r. dochód podatnika wyniósł 120000zł a przewidywany dochód na 2012r. wyniesie 500000zł, różnica między sumą zaliczek uproszczonych a zaliczek faktycznych wyniesie 72200zł (19% x 500000 – 19% x 120000). Środki te stanowią nieoprocentowany kredyt, który pozostaje do dyspozycji przedsiębiorcy do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Inną korzyścią wynikającą z wyboru zaliczek uproszczonych jest ograniczenie ryzyka podatkowego związanego z powstaniem zaległości podatkowej. Wyobraźmy sobie sytuację kiedy przedsiębiorca gubi fakturę sprzedaży  danego miesiąca. Niezaewidencjonowanie tej faktury w danym miesiącu  powoduje że zaliczka za ten miesiąc jest zaniżona a ceną za to są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – 14% w skali roku. W przypadku wyboru zaliczek uproszczonych wystąpienie takiej sytuacji nie jest obarczone ryzykiem zapłaty odsetek ponieważ zaliczka nie jest uzależniona od bieżącego dochodu.

Uproszczone zaliczki nie dla wszystkich
Uproszczony sposób wpłacania zaliczek nie jest jednak  możliwy w przypadku wszystkich przedsiębiorców. Otóż, z tego sposobu nie mogą skorzystać podatnicy którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy. A zatem skierowany jest tylko do tych, którzy rozpoczęli działalność w 2010r. lub wcześniej.

Wymagane zgłoszenie w urzędzie skarbowym
Wybór zaliczek uproszczonych, który wiążący jest przez cały rok podatkowy, wymaga złożenia pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego. Zawiadomienie to wywiera skutki na lata następne, co oznacza, że jeśli podatnik chce kontynuować w kolejnym roku ten sposób rozliczeń nie musi o tym informować urzędu skarbowego. Jeśli zaś chce zmienić formę wpłacania zaliczek, zasadne jest złożenie odpowiedniej informacji w urzędzie skarbowym.

Joanna Szlęzak-Matusewicz, analityk Tax Care

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Można zarobić na zaliczkach uproszczonych

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl