SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wydawnictwo Gofin przy 45,7 mln zł wpływów miało 11,3 mln zł zysku. Więcej z internetu, mniej z prasy

W ub.r. Wydawnictwo Podatkowe Gofin przy wzroście wpływów o 0,8 proc. zanotowało spadek zysku netto z 14,07 do 11,33 mln zł. Zmalały przychody z „Gazety Podatkowej” i czasopism, a wzrosły z produktów internetowych.

Article

Przychody Wydawnictwa Podatkowego Gofin z czasopism wyniosły w ub.r. 28,1 mln zł, co wobec 28,56 mln zł rok wcześniej oznacza spadek o 1,6 proc. - Nadal zdecydowanie najwięcej przychodów uzyskujemy z tytułu sprzedaży Biuletynu Informacyjnego (ok. 23,4 proc.), a z tytułu sprzedaży wszystkich pięciu czasopism łącznie z przychodami ze sprzedaży czasopism w wersji elektronicznej uzyskujemy ok. 79 proc. - podała firma w sprawozdaniu z działalności.

Wpływy z dziennika „Gazeta Podatkowa” zmalały natomiast w skali roku z 6,91 do 6,61 mln zł (to 4,4 proc. w dół). Za to przychody z programów i serwisów internetowych poszły w górę o 12 proc. do 10,17 mln zł.

- Sprzedaż czasopism w roku 2018 oscylowała na poziomie roku poprzedniego. Podobne wyniki zanotowała sprzedaż „Gazety Podatkowej” - zaznaczono w sprawozdaniu.

Z usług reklamowych wydawca miał w ub.r. 376,6 tys. zł, z poligraficznych - 63,7 tys. zł, a z pozostałych - 90,4 tys. zł, wobec odpowiednio 344,6, 98,5 i 79,6 tys. zł rok wcześniej. Natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wzrosły w skali roku z 72 do 76,5 tys. zł.

Koszty w górę o 6 proc., połowa na wynagrodzenia

W ub.r. koszty operacyjne Wydawnictwa Podatkowego Gofin wyniosły 32,33 mln zł, po wzroście o 6 proc. z 30,49 mln zł w 2017 roku. Nieco ponad połowa tej kwoty idzie na wynagrodzenia - wydatki w tym zakresie wzrosły w skali roku z 15,71 do 16,43 mln zł (czyli o 4,6 proc. W firmie pracuje obecnie 176 osób, w sprawozdaniu stwierdzono, że w skali roku zatrudnienie nieznacznie wzrosło.

Koszty usług obcych poszły w górę rok do roku z 6,72 do 7,36 mln zł, zużycia materiałów i energii - z 4,32 do 4,67 mln zł, a amortyzacji - z 585,5 do 614,2 tys. zł.

Przełożyło się to na spadek zysku sprzedażowego z 14,85 do 13,36 mln zł. Pozostałe wskaźniki rentowności zmalały mocniej, głównie z uwagi na wzrost pozostałych kosztów operacyjnych z 16,3 do 351,9 tys. zł oraz kosztów finansowych z 683 tys. zł do 1,77 mln zł. Te ostatnie w ub.r. w całości stanowiła aktualizacja wartości aktywów finansowych, w sprawozdaniu nie określono, o które konkretnie aktywa chodzi. Zmalały też przychody finansowe - z 2,97 do 2,47 mln zł.

W konsekwencji zysk operacyjny firmy zmniejszył się z 15,06 do 13,25 mln zł, zysk brutto - z 17,35 do 13,96 mln zł, a zysk netto - z 14,07 do 11,33 mln zł.

- Mimo osiągnięcia niewątpliwie dobrych wyników gospodarczych, trzeba uznać że rok 2018 był dla nas trudny i wymagał wielkiego nakładu sił i inwencji wszystkich pracowników - zaznaczono w sprawozdaniu.

18,6 mln zł na dywidendę, przestroga przed „trudniejszymi latami”

Po 50 proc. udziałów Wydawnictwa Podatkowego Gofin mają prezes firmy Czesław Sławski i Alina Sławska. Pod koniec czerwca na walnym zgromadzeniu zdecydowali, że z zeszłorocznego zysku brutto 11,09 mln zł zostanie im wypłacone w dywidendzie. Dodatkowo dla akcjonariuszy przeznaczono 7,51 mln zł z kapitału zapasowego z zysku we wcześniejszych latach. Dywidenda została wypłacona na początku lipca.

Na co pójdzie reszta zysku? 1,65 mln zł na kapitał zapasowy, 200 tys. zł na darowizny („na cele społecznie użyteczne wedle uznania zarządu” - napisano w uchwale akcjonariuszy), a 40 tys. zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Mimo bardzo dobrych jak na wydawnictwo prasowo-internetowe wyników w ub.r. władze spółki w sprawozdaniu zawarły mało optymistyczną prognozę. - Przed nami coraz trudniejsze lata i dlatego musimy podjąć jak największe wysiłki, aby chronić Gofin przed skutkami - jak się wydaje - niekończących się lat kryzysowych w zdecydowanej większości firm w kraju, do których będziemy docierać w kolejnych latach z coraz lepszą ofertą produktów - napisały.

Jakie są wyniki innych wydawców prasowo-internetowych?

W ub.r. grupa kapitałowa Polska Press zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 0,8 proc. do 426,3 mln zł oraz 9,64 mln zł zysku netto (wobec 4,76 mln zł rok wcześniej). Samo wydawnictwo Polska Press osiągnęło wzrost przychodów z reklam o 2,8 proc., natomiast jego wpływy ze sprzedaży prasy i usług poligraficznych zmalały o 7,5 proc.

Wydawnictwo Bauer w ub.r. zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 6,2 proc. do 464,33 mln zł, natomiast jego zysk netto zmalał ze 119,8 do 94,39 mln zł. Firma wydała 19,5 mln zł na aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, toczyły się wobec niej działania prawne na łączną kwotę 7,75 mln zł.

W ub.r. Edipresse Polska, jedna z kilku spółek, w których grupa Edipresse realizuje swoją działalność mediową w Polsce, zanotowała spadek przychodów sprzedażowych netto o 5,7 proc. do 153,66 mln zł i 26,44 mln zł straty netto, z czego 20,3 mln zł jest księgowym efektem restrukturyzacji prawnej grupy polegającej na przeniesieniu udziałów między spółkami w naszym kraju. Firma odpisała 8,34 mln zł należności od Ruchu. Cała grupa kapitałowa Edipresse Polska zanotowała w ub.r. 175,04 mln zł przychodów (po spadku o 5,9 proc. w skali roku) i 9,91 mln zł straty netto.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.

W ub.r. wydawnictwo Burda Media Polska zanotowało spadek wpływów sprzedażowych o 8,2 proc. do 145 mln zł, a jego zysk netto zmalał z 2,65 mln zł do 679 tys. zł, do czego przyczyniły się odpisy zapasów i należności. Mocno zmniejszyły się przychody ze sprzedaży magazynów i książek, a minimalnie wzrosły wpływy reklamowe. Liczba pracowników zmalała o 19.

W ub.r. firma ZPR Media, wydająca wówczas „Super Express”, miała 50,49 mln zł wpływów ze sprzedaży prasy i książek, 19,36 mln zł z reklam prasowych, 8,83 mln zł z internetowych i 3,12 mln zł z telewizyjnych. Dokonała 9,2 mln zł odpisów dotyczących głównie należności od Ruchu. Łącznie zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 47,4 proc. do 130,62 mln zł, wskutek sprzedaży spółek telewizyjnych i magazynów.

Infor Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej” i związanych z nim serwisów internetowych, zanotował wzrost przychodów sprzedażowych o 1,7 proc. do 59,48 mln zł. Wynik netto firmy zmalał z 1,87 mln zł zysku do 2,04 mln zł straty, głównie wskutek odpisania 6,41 mln zł należności od Ruchu.

Bonnier Business Polska, wydawca „Pulsu Biznesu” i Grupy Bankier.pl, w ub.r. osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 4,5 proc. do 62,27 mln zł oraz kosztów operacyjnych o 11 proc. do 59,5 mln zł. Zwiększyły się jej wpływy z e-commerce i reklam, natomiast zmalały ze sprzedaży „Pulsu Biznesu” i eventów. Wydawca dostał 3 mln zł dywidendy od spółki zależnej Prawomaniacy.

Spółka Vistera wydająca miesięcznik „Vogue Polska” w ub.r. zanotowała 19,64 mln zł wpływów sprzedażowych, 25,23 mln zł kosztów operacyjnych i 5,63 mln zł straty netto. W br. chce zwiększyć nakład magazynu i pozyskać do niego nowych reklamodawców.

W ub.r. Niezależne Wydawnictwo Polskie, wydawca tygodnika „Gazeta Polska”, zanotował 18 mln zł przychodów sprzedażowych (wobec 15,09 mln zł rok wcześniej), a wynik netto spółki poprawił się z 539,9 tys. zł straty do 311,9 tys. zł zysku. Zarząd firmy podkreśla, że dzięki uruchomieniu własnego działu sprzedaży reklam wpływy z tego źródła zwiększyły się o 33,2 proc. Narzeka natomiast na duży wzrost kosztów druku i ogromną presję płacową na rynku pracy.

W ub.r. firma Spes wydająca „Nasz Dziennik” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 8 proc. do 18,21 mln zł, a jej wynik netto pogorszył się w skali roku z 1,56 do 3,12 mln zł. Spółka zatrudnia 89 osób, ograniczyła koszty usług obcych, a więcej wydała na wynagrodzenia oraz zużycie materiałów i energii.

W ub.r. Polska Agencja Prasowa zanotowała wzrost skonsolidowanych przychodów sprzedażowych o 4 proc. do 52,56 mln zł oraz 3,65 mln zł straty netto (wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej). Zmalały przychody ze sprzedaży serwisów ogólnoinformacyjnych i ekonomicznych oraz Centrum Prasowego, a wzrosły z PAP Foto, obsługi medialnej i wynajmu. Na koniec ub.r. firma zatrudniała 401 osób.

W ub.r. spółka Forum wydająca „Gazetę Polską Codziennie” zanotowała spadek przychodów sprzedażowych o 6,7 proc. do 14,75 mln zł oraz 1,75 mln zł straty netto, wobec 32,3 tys. zł zysku rok wcześniej. Wydawca liczy na pozyskanie nowych reklamodawców i wpływy z obecności na kongresach gospodarczych.

Z kolei wydawnictwo Marquard Media Polska zanotowało spadek przychodów sprzedażowych o 24,3 proc. do 29,12 mln zł oraz 665 tys. zł zysku netto (wobec 10,58 mln zł straty rok wcześniej). Firma liczy, że w efekcie restrukturyzacji od drugiej połowy br. nie będzie już potrzebowała wsparcia finansowego od swojego właściciela.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Wydawnictwo Gofin przy 45,7 mln zł wpływów miało 11,3 mln zł zysku. Więcej z internetu, mniej z prasy

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Marketer
Całkiem fajna firma 👍 Stabilne i zdywersyfikowane przychody, rentowność > 30%. Gratulacje i powodzenia na przyszłość.
odpowiedź
User
Kuba
Ohooo to się Prezes R. zdenerwuje jak mu menadzery doniosom. Tylko który będzie taki odważny:D
odpowiedź