SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Cyfrowy Polsat z 4,4 mld zł zysku w 2021 roku. Ma 6,1 mln abonentów

W czwartym kwartale ub.r. grupa Cyfrowy Polsat zanotowała wzrost wpływów sprzedażowych o 0,5 proc. do 3,265 mld zł i zysku netto z 333,7 do 326,7 mln zł. W całym roku dzięki sprzedaży Polkomtel Infrastruktury osiągnęła rekordowe 4,414 mld zł zysku netto. Na koniec ub.r. firma miała 6,12 mln klientów abonamentowych, płacili średnio ok. 5 proc. więcej niż przed rokiem.

Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego PolsatuArticle

W całym ub.r. przychody sprzedażowe grupy Cyfrowy Polsat, od września ub.r. działającej pod marką Grupa Polsat Plus, zwiększyły się o 4 proc. - z 11,962 do 12,444 mld zł.

Więcej od klientów, mniej ze stawek międzyoperatorskich i sprzedaży sprzętu

Wpływy firmy ze sprzedaży detalicznej do klientów indywidualnych i biznesowych w czwartym kwartale wzrosły rok do roku z 1,66 do 1,731 mld zł, a całorocznie - z 6,48 do 6,767 mld zł. W raporcie zaznaczono, że na ten wzrost oprócz „skutecznej realizacji strategii budowania wartości klienta” wpłynęło przejęcie w połowie ub.r. przez spółkę zależną Polkomtel, operatora sieci Plus, kontrolnego pakietu udziałów operatora wirtualnego Premium Mobile.

Przychody hurtowe grupy Cyfrowy Polsat w całym ub.r. zwiększyły się z 3,527 do 3,679 mld zł, ale w samym czwartym kwartale nastąpił spadek z 1,044 do 1,007 mld zł. Firma wyjaśnia, że o ile w górę poszły wpływy z reklamy i sponsoringu, o tyle zmalały wpływy z połączeń międzyoperatorskich, po wdrożeniu obniżki stawek MTR i FTR w całej Unii Europejskiej.

Wpływy ze sprzedaży sprzętu całorocznie zmalały z 1,597 do 1,45 mld zł, a tylko w czwartym kwartale ub.r. - z 424,4 do 408,1 mln zł. Cyfrowy Polsat powtórzył wyjaśnienie z poprzedniego sprawozdania kwartalnego: mimo zniesienia ograniczeń covidowych w handlu, w punktach sprzedaży firmy jest mniej klientów niż przed epidemią.

Przychody sprzedażowe określone jako pozostałe w czwartym kwartale ub.r. wyniosły 194,4 mln zł, o 0,4 mln zł mniej niż przed rokiem.

Koszty 3 proc. w górę

Wydatki operacyjne grupy Cyfrowy Polsat w czwartym kwartale ub.r. zwiększyły się o 2,9 proc. do 2,811 mld zł, a w całym roku wzrosły o 2,3 proc. do 10,305 mld zł.

W zeszłym kwartale zdecydowanie najmocniej w górę poszły koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich - z 615 do 801,7 mln zł. - Przede wszystkim na skutek rozpoznania kosztów wynikających z zawarcia umowy dotyczącej użytkowania infrastruktury mobilnej sprzedanej na rzecz Cellnex Poland - wyjaśniono w sprawozdaniu.

Transakcję sfinalizowano w lipcu - Cyfrowy Polsat i Polkomtel za 99,99 proc. udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura, do której należy m.in. 7 tys. stacji nadawczych i ok. 37 tys. różnych systemów on-air wykorzystywanych przez sieć Plus, zainkasowały od funduszu Cellnex ok. 7,07 mld zł.

- Dodatkowo odnotowaliśmy wzrost kosztów roamingu międzynarodowego związany z większą liczbą podróży zagranicznych naszych klientów w porównaniu z rokiem 2020. Z drugiej strony wzrost ten został częściowo zniwelowany przez spadek kosztów rozliczeń międzyoperatorskich, związany z regulacyjną obniżką stawek MTR/FTR - dodano w raporcie.

Z drugiej strony po sprzedaży Polkomtel Infrastruktury kwartalne wydatki grupy Cyfrowy Polsat na amortyzację, utratę wartości i likwidację zmalały o 23,4 proc. do 461,2 mln zł. Z kolei koszty własne sprzedanego sprzętu zmniejszyły się o 6,2 proc. do 337,2 mln zł.

Wydatki na treści w zeszłym kwartale wzrosły o 9,8 proc. do 531,4 mln zł („przede wszystkim w wyniku rozpoznania wyższych kosztów produkcji własnej i amortyzacji praw sportowych oraz kosztów licencji filmowych”), a na dystrybucję, marketing, obsługę i utrzymanie klienta - też o 9,8 proc., do 284,8 mln zł (m.in. w związku z większymi działaniami reklamowymi wspierającymi jesienią ub.r. rebranding kluczowych marek grupy Cyfrowy Polsat).

Z kolei kwartalne nakłady na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników zwiększyły się o 2,1 proc. do 271,3 mln zł.

3,7 mld zł zysku ze sprzedaży Polkomtel Infrastruktury

Całoroczne wyniki zyskowności grupy Cyfrowy Polsat mocno zwiększyła sprzedaż Polkomtel Infrastruktury. W trzecim kwartale ub.r. firma zaksięgowała z tego tytułu 3,69 mld zł zysku netto.

Wydatki finansowe w całym ub.r. zmalały z 333 do 178,8 mln zł, m.in. dzięki niższym kosztom spłaty kredytu. - Ponadto w czwartym kwartale 2021 roku rozpoznaliśmy zysk z tytułu korzystnej zmiany wyceny instrumentów zabezpieczających (IRS) w następstwie podwyższenia przez NBP w czwartym kwartale 2021 roku stóp procentowych łącznie o 165 punktów bazowych - dodano w sprawozdaniu.

Pozostałe koszty operacyjne w zeszłym kwartale sięgnęły 24,4 mln zł, ponieważ firma utworzyła rezerwy na poczet wcześniejszych kar nałożonych na jej spółki zależne przez prezesa UOKiK.

Całoroczna strata netto z działalności inwestycyjnej zmalała ze 113,1 do 26,9 mln zł, a w czwartym kwartale wynik poszedł w górę z 11,5 mln zł straty do 4,2 mln zł zysku. Wynika to głównie z mniejszego niż przed rokiem osłabienia się złotego do euro.

Całoroczny zysk EBITDA poszedł w górę z 4,192 do 7,67 mld zł, zysk operacyjny - z 1,886 do 5,796 mld zł, a zysk netto - z 1,146 do 4,414 mld zł. Bez uwzględnienia sprzedaży Polkomtel Infrastruktury skorygowany zysk EBITDA zwiększył się z 3,565 do 3,652 mld zł.

W samym czwartym kwartale ub.r. skorygowany zysk EBITDA zmalał z 1,127 mld zł do 891,2 mln zł, ponieważ nie uwzględniono już 177,7 mln zł zysku EBITDA spółki Polkomtel Infrastruktura. Zysk operacyjny spadł z 524 do 419,8 mln zł, a zysk netto zwiększył się z 326,7 do 333,7 mln zł.

Więcej abonentów indywidualnych, mniej biznesowych

Na koniec ub.r. grupa Cyfrowy Polsat miała sprzedanych klientom indywidualnym w modelu abonamentowym 13,465 mln jednostkowych usług (RGU), o 2,2 proc. więcej niż przed rokiem.

To efekt wzrostu w segmencie telefonii mobilnej o 6,6 proc. do 6,195 mln RGU. - Jest to efekt skutecznej realizacji strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta, w tym usług 5G, znajdujących się w naszej ofercie od maja 2020 roku. Równolegle skutecznie dbamy o satysfakcję klientów, co przekłada się na niski wskaźnik odpływu klientów (churn). Dodatkowym czynnikiem, który w analizowanym okresie przyczynił się do wzrostu była akwizycja spółki Premium Mobile - wyliczyła firma w sprawozdaniu.

Natomiast w pionie płatnej telewizji nastąpił spadek o 1,7 proc. do 5,264 mln RGU. Liczba RGU internetowych zwiększyła się minimalnie - o 0,1 proc. do 2,006 mln.

Średnia liczba RGU na klienta indywidualnego wzrosła z 2,19 do 2,23, a liczba abonentów - o 0,7 proc. do 6,047 mln. W ub.r. klient abonamentowy miesięcznie płacił firmie średnio 68,2 zł (na koniec roku było to już 69,1 zł), wobec 64,5 zł rok wcześniej.

Liczba RGU sprzedanych w modelu prepaidowym zwiększyła się o 1,9 proc. do 2,667 mln, z czego tych telefonicznych - o 3,7 proc. do 2,537 mln. Średni przychód miesięczny na usługę w ub.r. wynosił 16,2 zł, o 4,5 proc. więcej niż w 2020 roku.

W segmencie B2B, w którym działa głównie Netia, należąca w 100 proc. do Cyfrowego Polsatu od jesieni ub.r., na koniec ub.r. obsługiwano 68,9 tys. klientów, 0,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Natomiast średni przychód od każdego zwiększył się całorocznie o 0,7 proc. do 1 390 zł.

Zygmunt Solorz: 5G to dla nas priorytet

- Dziś 5G sieci Plus dociera do ponad 19 mln mieszkańców naszego kraju i dalej budujemy naszą najlepszą i najszybszą sieć 5G. Technologia 5G będzie miała w przyszłości ogromne znaczenie dla wszystkich mieszkańców Polski. Będzie mocno wspierała rozwój gospodarki 4.0., cyberbezpieczeństwa, płatności elektronicznych czy rozwiązań w chmurze i big data, co pozwoli wejść naszemu krajowi na kolejny etap rozwoju cyfrowego i cywilizacyjnego - wyliczył Zygmunt Solorz w liście do akcjonariuszy.

- To dla nas obecnie priorytet - podkreślił.

- Na koniec 2021 roku liczba stacji 5G Plusa wzrosła do 3000, zapewniając zasięg 5G w 800 miejscowościach, zarówno tych większych, jak i mniejszych. Sieć 5G Plusa, jako jedyna w kraju, działa w paśmie 2600 MHz TDD, wydzielonym tylko na potrzeby tej technologii. Rozwiązanie to sprawia, że Plus oferuje najszybsze 5G w Polsce o maksymalnej szybkości technologicznej do 600 Mb/s - dodał Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu.

7,8 mld zł długu netto

Na koniec ub.r. grupa Cyfrowy Polsat miała 11,452 mld zł zadłużenia brutto, na które składało się przede wszystkim 8,739 mld zł kredytu terminowego (6,208 mld zł do spłaty w 2024 roku) i dwie serie obligacji.

Z drugiej strony firma dysponowała 3,644 mld zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w efekcie jej zadłużenie netto wynosiło 7,807 mld zł.

Wiosną ub.r. grupa Cyfrowy Polsat porozumiała się z grupą CCC do kupna 10 proc. akcji eObuwia za 500 mln zł, zaznaczył, że traktuje to jako inwestycję finansową. - Ze ściśle określonym sposobem i momentem ewentualnego wyjścia z inwestycji, którym zgodnie z intencją stron byłaby pierwsza oferta publiczna eobuwie.pl (IPO), planowana na 2022 lub 2023 rok, w zależności od warunków rynkowych i innych istotnych czynników - opisano w komunikacie firmy.

Natomiast pod koniec listopada Cyfrowy Polsat sfinalizował wezwanie na akcje ogłoszone w październiku. Kupił 11,77 mln swoich akcji po 35 zł za sztukę, zapłacił 411,89 mln zł.

Pod koniec grudnia grupa Cyfrowy Polsat ogłosiła, że w ramach strategii do 2026 roku zamierza zainwestować 5,5 mld zł w projekty energetyczne, a przez najbliższe trzy lata będzie wypłacać dywidendę wynoszącą minimum 1 zł na akcję. Firma zawarła też przedwstępne umowy kupna pakietów w trzech innych spółkach z holdingu Zygmunta Solorza, wyda na nie ponad 1 mld zł.

Zygmunt Solorz ma akcje stanowiące 49,46 proc. kapitału i 60,53 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu. W środę na koniec sesji kurs firmy wynosił 28,60 zł, co daje kapitalizację w wysokości 18,29 mld zł.

Od trzech lat Cyfrowy Polsat wypłaca dużo wyższe dywidendy niż wcześniej. W 2019 roku przekazał akcjonariuszom 594,8 mln zł (w tym 341 mln zł Zygmuntowi Solorzowi), a na przełomie 2020 i 2021 roku - 639,5 mln zł (z czego 367 mln zł Solorzowi), a w drugiej połowie ub.r. - 767,4 mld zł (379,6 mln zł Solorzowi).

Dołącz do dyskusji: Cyfrowy Polsat z 4,4 mld zł zysku w 2021 roku. Ma 6,1 mln abonentów

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
*
Na pewno też najlepszy obecnie kanał informacyjny czyli Polsat News i coraz lepszą Interia.
odpowiedź
User
Ekonom jak mynyster
Z 333,7 do 326,7 to jest spadek zysku netto a nie wzrost jak nas wprowadza w błąd redaktor.
To spadek o ponad dwa procent.
odpowiedź
User
Rz
Mógłby uratować "Rzepe" bo Hajdar skutecznie ja dozyna.
odpowiedź