SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Dom mediowy UM zwiększył stratę o 93 proc. Przychody spadły o 3,5 proc.

Wpływy sprzedażowe domu mediowego UM (należącej do IPG Mediabrands) spadły w 2019 roku o 3,5 proc., do 135,55 mln zł. Spółce nie udało się odrobić straty netto z 2018 roku, zwiększając ją o 93 proc., do 3,32 mln zł.

Monika Bronowska / fot. materiały prasoweArticle

Przychody ze sprzedaży domu mediowego UM wyniosły na koniec 2019 roku 135,55 mln zł i były niższe od tych uzyskanych w 2018 roku o 3,5 proc. W tym wpływy sprzedażowe od jednostek powiązanych zmalały z 9,88 mln zł do 8,06 mln zł.
Agencja na rynku krajowym wypracowała przychody w kwocie 124,82 mln zł, na usługach eksportowych - 10,73 mln zł.

Koszty prowadzonej działalności spadły w omawianym okresie z 143,77 mln zł do 138,94 mln zł. W tym koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się z 14,98 mln zł do 14,81 mln zł.

Na usługi obce spółka wydała w 2019 roku 128,02 mln zł (wobec 133,43 mln zł rok wcześniej), na zużycie materiałów i energii – 251,4 tys. zł (wobec 207,8 tys. zł rok wcześniej).

Wydatki na wynagrodzenia wzrosły z 7,85 mln zł do 8,44 mln zł mimo że średnie zatrudnienie etatowe zmalało z 61 do 60 osób.

Wynagrodzenie zarządu, w którym obecnie zasiadają Monika Bronowska (prezes) i Mikołaj Zglenicki (członek) wzrosło z 431,7 tys. zł w 2018 roku do 461,4 tys. zł.

Zysk brutto na koniec 2019 roku wyniósł 11,42 mln zł wobec 11,71 mln zł rok wcześniej.

Wzrosła strata ze sprzedaży  - z 3,27 mln zł do 3,39 mln zł, strata z działalności operacyjnej zwiększyła się z 2,54 mln zł do 2,7 mln zł.

Wzrosła też strata brutto – z 1,86 mln zł do 2,58 mln zł, a strata netto – z 1,72 mln zł do 3,32 mln zł.

W gronie klientów Nestle

Dom mediowy UM jest udziałowcem w Magna Global Polska (33 proc. udziałów) i w Reprise Media (50 proc. udziałów).

Magna Global miała w 2019 roku 126,2 tys. zł przychodów i zysk netto w wysokości 62,92 zł. Wpływy sprzedażowe Reprise Media wyniosły 62,63 mln zł a zysk netto - 2,33 mln zł.

W ocenie zarządu zawartej w sprawozdaniu złożonym w KRS spółka osiągnęła założone na rok 2019 cele finansowe i prezentuje dobrą i stabilną kondycję. Podkreślono, że jej podstawowym celem w 2019 roku był konsekwentny rozwój kompetencji w obszarze digital. W ub.r. kontynuowano rozbudowę Connection Panel. Przeprowadzono kolejną falę badania Wave 9. Rozbudowano ofertę badawczą efektywności z wykorzystaniem analizy cookies.

W ramach podnoszenia kompetencji pracowników zrealizowano również program szkoleniowy, który obejmował takie zagadnienia jak: trening umiejętności prezentacyjnych, strategia marki, strategia i planowanie w digitalu, Display Advertising, SEM, Video Advertising, social media & content marketing, mobile marketing, programmatic, e-commerce, mobile marketing, strategia i planowanie w mediach offline’owych, skuteczny manager, efektywna praca w programie R, MBTI czyli jak budować na różnicach.

Do grona klientów agencji w 2019 roku dołączyły takie firmy, jak ETi (wiosna 2019 roku) oraz Mattel i Nestle (współpraca rozpoczęta z początkiem 2020 roku). Wśród klientów utraconych są m.in. PZU i Link4. Agencja na stałe zajmuje się obsługą m.in. MediaSaturn, Johnson&Johnson, Orkla.

W tym roku UM planuje poszerzać kompetencje o nowe obszary działalności,  takie jak badania konsumenckie, niestandardowe formy aktywności mediowej (sponsoring, product placement), podnoszenie efektywności sprzedaży w sklepach,  kreacja i produkcja formatów reklamowych oraz treści video oraz rozwój programmatic buying.

Czytaj więcej: Wygraj 10 tys. dolarów