SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Emitel zwiększył wpływy do 446,6 mln zł i zysk EBITDA o 32 mln zł. 230 mln zł od TVP, Cyfrowego Polsatu i Polskiego Radia

W ub.r. operator radiodyfuzyjny i radiotelekomunikacyjny Emitel zanotował wzrost przychodów o 5,9 proc. do 446,62 mln zł oraz skorygowanego zysku EBITDA z 290,54 do 316,65 mln zł. Natomiast dzięki dużemu spadkowi kosztów finansowych wynik netto poszedł w górę ze 136,26 mln zł straty do 32,86 mln zł zysku. Przychody firmy od Telewizji Polskiej wzrosły o 24,6 proc. do 104,41 mln zł - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Andrzej Kozłowski, prezes EmitelaArticle

Zdecydowaną większość przychodów przynosi Emitelowi emisja dostępnych naziemnie stacji telewizyjnych i radiowych. W ub.r. według standardu rachunkowości MSSF 15 wpływy z obsługi w tym zakresie kanałów telewizyjnych zwiększyły się z 228,76 do 252,9 mln zł, a z obsługi stacji radiowych zmalały z 94,76 do 94,48 mln zł.

Więcej stacji w DVB-T, spór z nadawcą Nowa TV

Emitel obsługuje emisję stacji dostępnych w naziemnej telewizji cyfrowej. Do wzrostu przychodów firmy z tego źródła przyczyniło się to, że pod koniec 2018 roku Telewizja Polska zaczęła wykorzystywać sloty przysługujące jej ma ósmym multipleksie: w ramach umowy z Emitelem wprowadziła tam TVP Rozrywka i TVP Sport HD, tak jak inni nadawcy z tego multipleksu płaci za to ok. 6 mln zł rocznie za kanał.

Niektórzy nadawcy w 2018 roku kwestionowali tę cenę, uzasadniając, że według ich badań faktyczny zasięg ósmego multipleksu jest o połowę niższy niż podaje Emitel. Wirtualna Polska (nadawca Telewizji WP ) i należąca do Grupy ZPR Media spółka TV Spektrum (nadająca Nowa TV, a także dostępny na innym multipleksie Fokus TV) zaczęły płacić Emitelowi dużo mniejsze kwoty, a ten pozwał je do sądu.

Pod koniec grudnia 2018 roku Wirtualna Polska zawarła ugodę z Emitelem, zobowiązała się zapłacić pierwotnie uzgodnioną cenę, bez odsetek za opóźnienie i kosztów sądowych. Natomiast spór sądowy z TV Spektrum toczy się dalej. - Odbyło się kilka rozpraw. Sąd wyznaczył kolejny terminy rozprawy na 20 maja 2020 roku, celem prowadzenia kolejnych dowodów z przesłuchania świadków - podał Emitel w sprawozdaniu z działalności.

Ponadto firma rozwija usługi z zakresie hybrydowej telewizji naziemnej (HbbTV), obsługuje takie serwisy m.in. dla Legii Warszawa i TVN. W sprawozdaniu zaznaczyła, że „liczy na dalszy rozwój HbbTV w Polsce i pracuje nad nowymi projektami we współpracy z nadawcami telewizyjnymi”.

Nowe umowy z Polskim Radiem

W segmencie radiowym Emitel odpowiada zarówno za obsługę emisji cyfrowej, jak i analogowej. W przypadku tej pierwszej rozszerza współpracę z Polskim Radiem, które w DAB+ oprócz swoich rozgłośni analogowych nadaje m.in. Czwórkę (od jesieni 2016 roku), Polskie Radio Chopin (od jesieni 2017 roku) i Polskie Radio Literatura (od połowy 2018 roku), a we wrześniu br. planuje uruchomić Radio Kierowców.

 - Nowe umowy przewidują rozszerzenie zakresu świadczonych usług o kolejne emisje, wcześniej nie obsługiwane przez spółkę. Spółka uruchomiła również nowe analogowe emisje radiowe i odnowiła umowy z pozostałymi, mniejszymi nadawcami - tak opisał Emitel współpracę z Polskim Radiem.

195 mln zł od TVP i Cyfrowego Polsatu

Trzech kontrahentów Emitela miało w ub.r. po więcej niż 10 proc. udziału w łącznych przychodach firmy.

Wpływy od Telewizji Polskiej zwiększyły się rok do roku z 83,8 do 104,41 mln zł (o 24,6 proc.), od Cyfrowego Polsatu - z 90,53 do 90,66 mln zł, a od Polskiego Radia - zmalały z 38,04 do 37,44 mln zł.

Łączne przychody od tych trzech nadawców wyniosły w ub.r. 232,52 mln zł, co wobec 212,38 mln zł oznacza wzrost o 9,5 proc.

Smart city w Piasecznie

Przychody Emitela z transmisji danych zwiększyły się w ub.r. z 21,41 do 21,49 mln zł, a pozostałe wpływy z umów z klientami zmalały z 14,49 do 14,05 mln zł. Firma w ub.r. w efekcie wygranego przetargu wdrożyła rozwiązania IPTV dla Orange Polska.

W zakresie transmisji danych operator skupia się na świadczeniu transmisji w technologii radiowej na obszarach, gdzie nie ma zasięgu internetu światłowodowego. - W 2019 roku spółka uruchomiła, między innymi, 135 łączy dla ATM, 20 łączy dla P4, 16 łączy dla DPD oraz łącza dla pozostałych klientów. Łącznie portfel łącz zwiększył się w 2019 roku o prawie 9 proc. - wyliczono w sprawozdaniu.

Emitel wchodzi też w segment internetu rzeczy i smart city. W ub.r. zrealizował swój pierwszy w pełni komercyjny projekt typu smart city w Piasecznie (chodziło o instalację i konfigurację sieci dla czujników parkowania, wypełnienia koszów na śmieci, temperatury i czujników zalewowych) oraz wygrał przetarg na dostarczenie nowoczesnych czujników do wodomierzy we Wrocławiu.

Strategia „wybuduj i wynajmij”

Przychody Emitela z wynajmu i dzierżawy infrastruktury wzrosły z 62,16 do 63,69 mln zł. Firma podkreśla, że w ub.r. oddała do użytku rekordową liczbę obiektów w ramach projektu „wybuduj i wynajmij”, na koniec ub.r. miała ich ponad 450. Ich najemcami są m.in. operatorzy sieci telekomunikacyjnych.

- Spółka stale rozszerza współpracę z operatorami komórkowymi w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury. Efektem tego jest dalsze zwiększenie obecności operatorów komórkowych na istniejących obiektach w 2019 roku, co pozytywnie przekłada się na wyniki finansowe spółki - zaznaczono w sprawozdaniu.

Ponadto Emitel instaluje rozwiązania DAS (Distributed Antenna System) w miejscach takich jak muzea, czy centra handlowe z przestrzenią biurową, a także zaczął pilotażowe wdrożenie DAS w formie latarni ulicznej na warszawskim Wilanowie.

Więcej na amortyzację, mniej na wynagrodzenia

Koszty operacyjne Emitela zwiększyły się znacznie mniej od przychodów - z 296,77 do 301,91 mln zł, czyli o 1,7 proc. Mocniej wzrosły wydatki na amortyzację (ze 140,59 do 163,09 mln zł), przez co ich udział w budżecie firmy przekroczył 50 proc.

Natomiast wydatki na usługi obce zmalały z 56,61 do 38,96 mln zł (m.in. ze względu na inną klasyfikację leasingu, wskutek której wydatki na najem skurczyły się z 33,82 do 9,82 mln zł), na wynagrodzenia - z 41 do 38,04 mln zł, na inne świadczenia pracownicze - z 12,65 do 12,43 mln zł, a pozostałe koszty rodzajowe - z 3,59 do 2,98 mln zł.

Mniejsze koszty finansowe poprawiły wynik netto

Zysk operacyjny Emitela poszedł w górę ze 107,59 do 139,93 mln zł, natomiast skorygowany zysk EBITDA (według nowego standardu rachunkowości MSSF 16) - z 290,54 do 316,65 mln zł.

Na wynik brutto i netto firmy mocno wpłynął spadek kosztów finansowych z 235,61 do 89,35 mln zł. W ub.r. spółka spłaciła 130,67 mln zł kredytów i 10,85 mln zł z tytułu obligacji, natomiast rok wcześniej było to 123,88 mln zł z kredytów i pożyczek oraz 121,68 mln z obligacji.

W efekcie w ub.r. zadłużenie kredytowe Emitela zmalało z 1,556 do 1,496 mld zł, a zobowiązania z obligacji - z 38,52 do 28,93 mln zł. Pojawiło się też 152,95 mln zł zobowiązań leasingowych związanych z wdrożeniem nowego standardu rachunkowości.

W drugiej połowie lutego br. spółka refinansowała swoje zadłużenie, pozyskując od sześciu banków 1,5 mld zł kredytu.

Wynik brutto Emitela poszedł w górę ze 115,79 mln zł straty w 2018 roku do 57,92 mln zł zysku w ub.r., a wynik netto - ze 136,26 mln zł straty do 32,86 mln zł zysku.

Właścicielem firmy jest fundusz inwestycyjny Alinda za pośrednictwem luksemburskiej spółki Ice Lemon. Pod koniec kwietnia zdecydowała ona, że zeszłoroczny zysk netto Emitela zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

W lutym br. Reuters podał, że Alinda rozważa wprowadzenie Emitela na warszawską giełdę, oferując jego akcje (część obecnych i z nowej emisji) o wartości ok. 150 mln euro. Wydaje się, że po dużych spadkach na rynkach kapitałowych z powodu epidemii ten plan jest obecnie mniej prawdopodobny.

W czasie epidemii Emitel w trybie zdalnym

W połowie marca w związku z epidemią koronawirusa Emitel przeszedł na zdalny tryb pracy i wprowadził zarządzanie kryzysowe. - Obserwowaliśmy i stosowaliśmy się do zaleceń władz ale w wielu przypadkach de-facto podejmowaliśmy działania z wyprzedzeniem w stosunku do rozporządzeń rządu. Ustalone zostały priorytety realizacji zadań, część projektów została natychmiastowo zamrożona. Całość działań w spółce była koordynowana przez specjalnie utworzony zespół zarządzania kryzysowego. Każdy dzień pracy rozpoczynała sesja tzw. war room meeting i przejście obszar po obszarze przez wszystkie kluczowe sprawy w firmie - opisuje dla Wirtualnemedia.pl Andrzej Kozłowski, prezes Emitela.

- Zmieniliśmy zasady przydzielania zadań by jak najbardziej ograniczyć potrzebę przemieszczenia się naszych zespołów technicznych. W normalnych okolicznościach, nasi inżynierowie pokonują rocznie setki tysięcy kilometrów. Rewolucyjne zmiany, które wprowadziliśmy, nie spowodowały najmniejszego uszczerbku dla jakości czy czasu usuwania awarii. W efekcie liczba wyjazdów interwencyjnych naszych specjalistów spadła o około 30 - podkreśla Kozłowski.

Zwraca uwagę, że w związku z epidemią Polacy więcej czasu spędzają przed telewizorami - w marcu według danych Nielsen Audience Measurement średni czas oglądania telewizji wydłużył się rok do roku o 53 minuty do 5 godzin i 13 minut.

Gorzej z projektami rozwojowymi

- Analizując pracę na przestrzeni ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o jakość i efektywność, wyniki wcale nie odbiegają od tych sprzed pandemii. Oczywiście ucierpiały projekty rozwojowe, a pracownikom brakuje bezpośrednich kontaktów w ramach zespołów - opisuje szef Emitela.

Dodaje, że firma nie planuje renegocjonowania umów ze swoimi kontrahentami. - Emitel współpracuje z firmami na całym świecie. Nasi dostawcy, pomimo ograniczeń starali się rzetelnie wywiązywać ze swoich zobowiązań i bardzo to doceniamy. Dlatego nie zamierzamy dokonywać rewizji relacji handlowych i będziemy stawiać na naszych obecnych partnerów starając się dostosować do nowych reguł gry - zapowiada Andrzej Kozłowski.

- Pandemia może odbić się na gorszych wynikach finansowych w tym roku - ale jest za wcześnie na precyzyjną diagnozę - zaznacza.

Emitel należy do amerykańskiego funduszu Alinda Capital Partners, jest największym operatorem naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, uczestniczy w tworzeniu inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

Dołącz do dyskusji: Emitel zwiększył wpływy do 446,6 mln zł i zysk EBITDA o 32 mln zł. 230 mln zł od TVP, Cyfrowego Polsatu i Polskiego Radia

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Jarosław
Może w końcu Emitel raczy wziąść pod uwagę sytuację w Nysie, gdzie sygnał TV naziemnej jest słaby ... Czekamy na poprawę sytuacji już kilka lat - i nic...
odpowiedź
User
zorientowany
W Nysie to najlepiej odbiera się czeskiej stacje z Pradziada.
odpowiedź