SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Fiskus nie zdradzi tajemnicy podatkowej adwokatowi

Akta podatkowe objęte są tajemnicą skarbową, co w konsekwencji skutkuje ściśle kontrolowanym dostępem do ich zawartości. Wgląd do dokumentacji skarbowej, niezawierającej przy tym informacji bankowej, posiadają tylko nieliczni, do których nie zalicza się adwokatów reprezentujących np. kontrahentów przedsiębiorcy.

Tajemnica skarbowa obejmuje większość informacji zawartych w dokumentacji podatkowej. Dotyczy to zarówno indywidualnych danych zawartych w składanych przez podatników deklaracjach podatkowych, jak również różnego rodzaju akt dokumentujących nie tylko przeprowadzane postępowania podatkowe, ale także np. czynności sprawdzające, czy kontrolę podatkową.

Istotnym wydaje się także, aby zaznaczyć, że najpilniej strzeżoną tajemnicą są informacje bankowe, do których dostęp mają naprawdę nieliczni. Ponadto, informacje te, po ich wykorzystaniu są wyłączane na podstawie stosownej adnotacji z akt sprawy i przechowywane w specjalnie przystosowanych do tego celu kasach, szafach pancernych lub w urządzeniach służących ochronie informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, którym na podstawie odrębnych przepisów przyznano certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne.

Tajemnica skarbowa potwierdzona złożonym przyrzeczeniem

Do  przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązani są nie tylko pracownicy urzędów skarbowych (izb skarbowych) czy odpowiednio innych organów podatkowych, jak np. burmistrz ale także osoby odbywające np. staż lub praktykę w organach podatkowych. Warto w tym miejscu zauważyć, że osoby te jako potwierdzenie,  iż są świadome ciążącego  na nich obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej,  składają na piśmie przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy. Ponadto, należy podkreślić, że zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub odbywanej praktyki zawodowej.  Złamanie powyższej tajemnicy grozi odpowiedzialnością karną.

Adwokat musi złożyć wniosek dowodowy

Nie oznacza to jednak, że do informacji objętych tajemnicą skarbową nie uzyskają dostępu osoby trzecie. Ordynacja Podatkowa zawiera całą listę instytucji, które mogą uzyskać dostęp do akt podatkowych. Nie ma jednak wśród nich wymienionego adwokata. Nawet w czasie trwającego postępowania, czy to na gruncie zawodowym czy osobistym, adwokat strony przeciwnej nie uzyska samodzielnie dostępu do informacji, jakie o podatniku posiada urząd skarbowy. Nie oznacza to jednak, że nie będzie mógł zrobić tego pośrednio w ramach wystąpienia z wnioskiem dowodowym do sądu. W takiej sytuacji, jeżeli sąd uzna, że wniosek jest zasadny sam wystąpi do fiskusa z żądaniem udzielenia informacji.W myśl artykułu 298 Ordynacji Podatkowej, akta niezawierające informacji bankowych organy podatkowe udostępniają:

• ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
• innym organom podatkowym;
• organom kontroli skarbowej;
• pracownikom wywiadu skarbowego;
• Najwyższej Izbie Kontroli – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
               Najwyższej Izbie Kontroli;
• sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora
               funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w związku 
               z toczącym się postępowaniem;
• Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
               Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru
               Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie
              Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie
               funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
               postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji
               niejawnych;
• Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego
               zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
               dowodów;
• biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej
               – w zakresie określonym przez organ podatkowy;
• wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców – w zakresie prowadzonych 
               postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium
               Rzeczypospolitej Polskiej;
• Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – w związku z prowadzonym postępowaniem
oraz wydawaniem opinii prawnej;
• organom nadzoru górniczego – w celu weryfikacji pomiaru ilości urobku rudy miedzi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin; 
• innym organom – w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


 Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care

Dołącz do dyskusji: Fiskus nie zdradzi tajemnicy podatkowej adwokatowi

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl