SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Jak długo Polacy korzystają z internetu?

Polacy równie dużo czasu spędzają w internecie zarówno w dni powszednie, jak i weekendy – wynika z badania Ipsos. Natomiast z sieci w ogólne nie korzysta ponad połowa osób w wieku 50 lat lub więcej.

Jak długo Polacy korzystają z internetu?

Od poniedziałku do piątku ponad jedna trzecia Polaków spędza w internecie najwyżej dwie godziny dziennie, a tylko 10 proc. – co najmniej cztery godziny. W weekendy czas korzystania z sieci nieco się wydłuża – 15 proc. osób spędza w mniej cztery godziny lub więcej.

Co ciekawe, korzystanie z internetu deklaruje więcej mężczyzn niż kobiet. Wśród osób do 30. roku życia w sieci nie surfuje najwyżej 20 proc., natomiast wśród ludzi mających 50 lat lub więcej – co najmniej połowa. 

CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU
W DNI POWSZEDNIE
OGÓŁEM PŁEĆ WIEK (w latach)
mężczyzna kobieta 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59
1 godzina 17% 14% 19% 11% 17% 13% 26% 23% 20% 7%
2 godziny 17% 18% 15% 28% 24% 30% 25% 19% 8% 3%
3 godziny 10% 12% 8% 21% 25% 19% 12% 6% 7% 0%
4 godziny 4% 5% 3% 9% 8% 6% 5% 4% 1% 1%
5 godzin 3% 4% 3% 11% 9% 5% 4% 1% 1% 1%
6 i więcej godzin 3% 3% 2% 6% 7% 6% 3% 1% 2% 0%
wcale 46% 43% 50% 13% 11% 19% 25% 46% 62% 87%
 
CZAS KORZYSTANIA         Z INTERNETU
W WEEKENDY
OGÓŁEM PŁEĆ WIEK (w latach)
mężczyzna kobieta 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 59
1 godzina 14% 12% 15% 4% 15% 6% 19% 23% 19% 5%
2 godziny 13% 12% 14% 11% 16% 24% 22% 17% 8% 3%
3 godziny 9% 10% 8% 19% 16% 21% 14% 7% 2% 1%
4 godziny 6% 9% 3% 19% 15% 9% 7% 4% 3% 1%
5 godzin 4% 5% 4% 16% 13% 9% 2% 1% 2% 0%
6 i więcej godzin 5% 8% 3% 15% 10% 8% 9% 3% 2% 0%
wcale 48% 43% 52% 15% 16% 21% 28% 45% 64% 89%


Poziom penetracji internetu wśród Polaków rośnie proporcjonalnie do wielkości miejscowości, w których żyją. Na wsi nadal ponad połowa osób nie korzysta z sieci. 

CZAS
KORZYSTANIA Z INTERNETU W DNI POWSZEDNIE
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
wieś miasto (<50,000) miasto (50,000-200,000) miasto (>200,000)
1 godzina 14% 17% 19% 20%
2 godziny 13% 16% 21% 20%
3 godziny 9% 12% 9% 11%
4 godziny 4% 4% 3% 4%
5 godzin 3% 3% 4% 4%
6 i więcej godzin 3% 3% 3% 2%
wcale 54% 44% 41% 39%
 
CZAS
KORZYSTANIA  Z INTERNETU W WEEKENDY
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
wieś miasto (<50,000) miasto (50,000-200,000) miasto (>200,000)
1 godzina 14% 12% 14% 14%
2 godziny 8% 13% 19% 17%
3 godziny 7% 12% 9% 10%
4 godziny 5% 8% 6% 6%
5 godzin 4% 4% 3% 7%
6 i więcej godzin 5% 4% 7% 6%
wcale 57% 47% 41% 40%

 

Zdecydowanie najczęściej z internetu korzystają uczniowie i studenci, wśród których jedynie kilka procent nie surfuje w sieci. Natomiast najrzadziej tego medium używają należący do najstarszych grup wiekowych emeryci i renciści.

CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU
W DNI POWSZEDNIE
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
pracuje zawodowo bezrobotny uczy się, studiuje emeryt rencista zajmuje
się
domem
1 godzina 23% 7% 15% 7% 7% 30%
2 godziny 25% 8% 25% 4% 0% 9%
3 godziny 11% 14% 27% 1% 3% 6%
4 godziny 4% 5% 7% 2% 0% 2%
5 godzin 3% 3% 11% 1% 0% 2%
6 i więcej godzin 3% 5% 8% 0% 0% 2%
wcale 30% 58% 6% 85% 90% 49%
 
CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU
W WEEKENDY
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
pracuje zawodowo bezrobotny uczy się, studiuje emeryt rencista zajmuje
się
domem
1 godzina 20% 4% 6% 4% 7% 26%
2 godziny 19% 8% 14% 4% 0% 13%
3 godziny 12% 9% 19% 1% 0% 2%
4 godziny 6% 5% 20% 3% 2% 0%
5 godzin 3% 3% 20% 1% 2% 4%
6 i więcej godzin 6% 9% 12% 0% 0% 6%
wcale 33% 61% 8% 86% 90% 49%


Wśród grup zawodowych najintensywniej z internetu korzysta inteligencja oraz wyższa kadra kierownicza i menedżerska
. Stosunkowo dużo czasu spędzają też w sieci pracownicy umysłowi i właściciele firm. 

CZAS KORZYSTANIA   Z INTERNETU W DNI POWSZEDNIE POZYCJA ZAWODOWA
inteligencja / wyższa kadra kierownicza i menedżerska pracow. umysłowi pracow. fizyczni właś.
firm
rolnicy
indywi-
dualni  
trudno powiedzieć  nieaktywni zawodowo
1 godzina 34% 28% 18% 26% 11% 29% 11%
2 godziny 29% 31% 20% 25% 33% 24% 9%
3 godziny 21% 15% 7% 17% 0% 5% 9%
4 godziny 8% 2% 4% 6% 11% 10% 3%
5 godzin 0% 5% 2% 4% 0% 10% 3%
6 i więcej godzin 5% 4% 1% 6% 0% 0% 3%
wcale 3% 14% 47% 17% 44% 24% 61%
 
CZAS KORZYSTANIA
Z INTERNETU
W WEEKENDY
POZYCJA ZAWODOWA
inteligencja / wyższa
kadra kierownicza
i
 menedżerska
pracow. umysłowi pracow.  fizyczni właściciele firm rolnicy indywid. trudno powiedzieć nieaktywni zawodowo
1 godzina 32% 19% 18% 26% 11% 19% 7%
2 godziny 18% 29% 13% 25% 11% 24% 7%
3 godziny 24% 15% 9% 13% 22% 5% 6%
4 godziny 5% 7% 6% 4% 11% 5% 7%
5 godzin 8% 2% 3% 4% 0% 5% 6%
6 i więcej godzin 8% 5% 7% 4% 0% 10% 4%
wcale 5% 22% 45% 25% 44% 33% 63%


Nie ma proporcjonalnego przełożenia wysokości zarobków na czas spędzany w sieci. Przy czym największy odsetek internautów jest wśród najbogatszych Polaków.

CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU W DNI POWSZEDNIE DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (% średniej)
< 50% 50% - 74% 75% - 89% 90% - 109% 110% - 149% > 149%
1 godzina 14% 10% 12% 16% 19% 19%
2 godziny 8% 16% 6% 21% 9% 27%
3 godziny 8% 10% 10% 12% 5% 11%
4 godziny 6% 4% 1% 2% 5% 6%
5 godzin 5% 1% 1% 1% 6% 7%
6 i więcej godzin 5% 4% 1% 3% 2% 1%
wcale 53% 55% 68% 45% 53% 29%
 
CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU W WEEKENDY DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE (% średniej)
< 50% 50% - 74% 75% - 89% 90% - 109% 110% - 149% > 149%
1 godzina 8% 9% 12% 13% 18% 11%
2 godziny 9% 5% 4% 16% 8% 24%
3 godziny 3% 11% 6% 12% 5% 11%
4 godziny 5% 9% 0% 6% 5% 9%
5 godzin 8% 3% 8% 4% 5% 4%
6 i więcej godzin 3% 9% 3% 4% 3% 7%
wcale 63% 54% 68% 46% 57% 33%


Najwyższa penetracja internetu występuje w regionie zachodnim
. Więcej internautów niż osób niekorzystających z sieci jest również w regionie wschodnim, Małopolsce, na Śląsku i w centrum. 

CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU W DNI POWSZEDNIE REGION
centralny wielko-polski śląski zachodni pomorski północno-wschodni wschodni mało-
polski
1 godzina 14% 15% 23% 15% 12% 13% 17% 21%
2 godziny 15% 13% 19% 20% 12% 14% 19% 20%
3 godziny 12% 10% 7% 14% 12% 11% 13% 6%
4 godziny 3% 3% 3% 7% 3% 1% 6% 6%
5 godzin 3% 3% 5% 3% 7% 3% 4% 1%
6 i więcej godzin 5% 1% 3% 2% 1% 1% 0% 4%
wcale 48% 55% 41% 38% 51% 56% 41% 42%
 
CZAS KORZYSTANIA Z INTERNETU W WEEKENDY REGION
centralny wielko-
polski
śląski zachodni pomorski północno-wschodni wschodni mało-
polski
1 godzina 12% 11% 14% 12% 10% 10% 13% 22%
2 godziny 14% 13% 14% 20% 5% 14% 14% 10%
3 godziny 11% 6% 8% 8% 10% 11% 13% 7%
4 godziny 6% 3% 6% 6% 6% 6% 10% 8%
5 godzin 2% 5% 4% 8% 8% 0% 6% 4%
6 i więcej godzin 5% 7% 8% 7% 4% 1% 3% 4%
wcale 49% 54% 46% 39% 55% 57% 41% 45%


Badanie przeprowadzono między 4 a 14 marca bieżącego roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1008 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowań dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,1% na poziomie ufności 0,9.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Jak długo Polacy korzystają z internetu?

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl