SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Jak zaciągnąć kredyt w euro. Lista dóbr luksusowych

Kilkanaście tysięcy złotych dochodu i wkład własny - takie wymogi stawiają banki osobom, które chciałyby zaciągnąć kredyt w euro. Do tego dochodzi bardziej restrykcyjny niż w przypadku kredytów w złotych sposób wyliczania zdolności kredytowej. Dlatego kredyty w euro są dostępne tylko dla nielicznych. 

Jak zaciągnąć kredyt w euro. Lista dóbr luksusowych

Kredyty w euro ma obecnie w ofercie 11 banków. Na pierwszy rzut oka sytuacja nie wygląda więc źle. Niestety już pobieżna analiza dostępnej oferty każe w praktyce odrzucić trzy banki, które kredytu w euro udzielą tylko osobie, która w tej walucie osiąga dochód. Takie wymagania stawiają Alior Bank, BOŚ i Pekao SA. 

Musisz zarabiać kilkanaście tysięcy 

Pozostaje więc osiem banków: BZ WBK, Deutsche Bank, Getin Noble Bank, mBank, MultiBank, Nordea, Polbank i Raiffeisen. Tylko trzy z nich – BZ WBK, mBank i MultiBank – deklarują, że klientom ubiegającym się o taki kredyt nie stawiają żadnych dodatkowych warunków niż te, które obowiązują w przypadku kredytów w złotych, bądź wynikają z rekomendacji nadzoru. A ten, przypomnijmy, nakazuje m.in., aby rata kredytu walutowego stanowiła nie więcej niż 42% dochodu netto bez względu na wysokość osiąganych zarobków. W przypadku kredytów w złotych jest to 50% (dla zarabiających poniżej średniej) i 65% dla pozostałych. Nadzór rekomenduje ponadto, aby obliczając zdolność dla kredytów w walucie bank podnosił kwotę kapitału o 20% i przyjmował wyższą stopę procentową (co najmniej jak dla kredytu w złotych). 

Rekomendacje te już ograniczają dostępność kredytów w euro, a dodatkowe ograniczenia nałożyły same banki. Deutsche Bank i Nordea wymagają, aby dochód netto gospodarstwa był nie mniejszy niż 12 tys. zł netto. Mniej restrykcyjny jest Getin Noble Bank, który wymaga 6,8 tys. zł brutto dochodu na gospodarstwo. Aby dostać kredyt w euro w Raiffeisen Banku co najmniej jedna osoba w rodzinie musi zarabiać 3 tys. zł netto lub więcej. Jeśli o kredyt wnioskuje singiel to kwota ta rośnie do 5 tys. zł netto (analogiczne warunki obowiązują jednak w tym banku dla kredytów złotowych). 

Bank

Dodatkowe warunki, które należy spełnić, aby zaciągnąć kredyt w euro

Alior Bank

osiąganie dochodów w euro i/lub jedna osoba w gospodarstwie musi osiągać dochód na poziomie 15 tys. zł netto miesięcznie i być klientem private bankingu

BOŚ Bank

klient musi osiągać dochody w euro - max. LTV wynosi 70% (możliwość podwyższenia do 90% przy dodatkowym ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego)

BZ WBK

brak dodatkowych warunków

Deutsche Bank PBC

dochód gospodarstwa domowego minimum 12 tys. zł netto, maksymalny poziom LTV: dla domów i działek 90%, dla mieszkań 95%

Getin Noble Bank

dla osób uzyskujących dochód w walucie innej niż wnioskowana waluta kredytu wymagany dochód gospodarstwa domowego minimum 6 832 zł brutto

mBank/MultiBank

nie ma dodatkowych warunków dla kredytów walutowych

Nordea Bank

min. dochód na gospodarstwo domowe 12 tys. zł netto, max LtV 90%

Pekao SA

klient musi osiągać dochód w euro

Polbank EFG

minimalny wymagany dochód netto 10 tys. zł

Raiffeisen Bank

min. jedna osoba musi zarabiać 3 tys. zł netto dodatkowo w przypadku ubiegania się o finansowanie pow. 90% LtV i wniosku składanego przez "singla" dochód nie powinien być mniejszy niż 5 tys. zł netto, w przypadku kilku wnioskodawców łączny nie mniejszy niż 8 tys. zł netto; zasada dotyczy kredytów w PLN oraz EUR

Źródło: Banki

 

Zdolność mniejsza o 40%

Rekomendacje nadzoru oraz polityka poszczególnych banków powodują, że możliwa do uzyskania kwota kredytu w euro jest dla tego samego poziomu dochodów zdecydowanie niższa niż w przypadku kredytów w złotych. 3-osobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie 5 tys. zł netto może liczyć przeciętnie na 371 tys. zł kredytu w złotych i tylko 222 tys. zł w przypadku finansowania w euro.

Bank

Zdolność kredytowa*

Kredyt w PLN

Kredyt w EUR

Alior Bank

404 833 zł

n/d

Bank BGŻ 1

386 376 zł

n/d

Bank BPH

343 000 zł

n/d

Bank Millennium 2

387 952 zł

n/d

Bank Pocztowy

453 672 zł

n/d

BNP Paribas Bank

335 000 zł

n/d

BOŚ Bank

323 000 zł

n/d

BZ WBK

313 351 zł

208 341 zł

Citi Handlowy

422 000 zł

n/d

Credit Agricole

338 000 zł

n/d

Deutsche Bank PBC

325 000 zł

n/d

DnB NORD

300 210 zł

n/d

eurobank

398 000 zł

n/d

Getin Noble Bank

436 358 zł

285 784 zł

ING Bank Śląski

355 640 zł

n/d

Kredyt Bank

327 841 zł

n/d

mBank

370 900 zł

213 740 zł

MultiBank

370 900 zł

213 740 zł

Nordea Bank

386 600 zł

346 900 zł

Pekao SA

430 100 zł

253 800 zł

PKO BP

422 200 zł

n/d

Polbank EFG

335 140 zł

n/d

Raiffeisen Bank

362 000 zł

222 000 zł

Mediana

370 900 zł

222 000 zł

Średnia

370 786 zł

249 186 zł

Źródło: Banki, III 2012 r.

 

1 402 673 zł dla pracowników sektora finansowego

2 dla LTV w wysokości 100% - oferta dostępna pod warunkiem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

 

*Założenia: 3-osobowa rodzina o łącznych dochodach 5000 zł netto (dwie osoby pracują na umowę o pracę na czas nieokreślony). Kredytobiorcy mieszkają w mieście o liczbie mieszkańców 150 tys., nie spłacają żadnych kredytów i posiadają samochód.

Brak wkładu własnego, problem z kredytem 

Kolejnym ograniczeniem dla ubiegających się o finansowanie w euro może być konieczność przedstawienia wkładu własnego. Poza mBankiem, MultiBankiem i Raiffeisen Bankiem, wszystkie pozostałe banki wymagają w przypadku euro wkładu własnego. Wysokość tego wkładu wynosi, w zależności od banku, od 5% do 30%. Te same banki dla kredytów w złotych nie narzucają obowiązku posiadania wkładu własnego.

Bank

Maksymalne LtV

PLN

EUR

Alior Bank

120%

n/d

Bank BGŻ

100%

n/d

Bank BPH

80%

n/d

Bank Millennium

100%

n/d

Bank Pocztowy

100%

n/d

BNP Paribas Bank

90%

n/d

BOŚ Bank

80%

70%

BZ WBK

100%

80%

Citi Handlowy

90%

n/d

Credit Agricole

80%

n/d

Deutsche Bank PBC 1

100%

95%

DnB NORD

105%

n/d

eurobank

100%

n/d

Getin Noble Bank

100%

90%

Idea Bank

100%

n/d

ING Bank Śląski

90%

n/d

Kredyt Bank

100%

n/d

mBank

110%

110%

MultiBank

110%

110%

Nordea Bank

100%

90%

Pekao SA

100%

70%

PKO BP

100%

n/d

Polbank EFG

100%

80%

Raiffeisen Bank

100%

100%

Mediana

100%

90%

Średnia

98%

90%

Źródło: Banki, III 2012 r.

 

 

1 EUR: dla domów i działek - 90%, dla mieszkań - 95%

Marże w złotych zdecydowanie niższe niż w euro 

Ubiegając się o kredyt w euro trzeba też liczyć się z tym, że bank odmówi nam finansowania bez podania przyczyny, bądź będzie rekomendował zaciągnięcie kredytu w złotych. Z doświadczeń doradców Home Broker wynika, że takie sytuacje zdarzają się bardzo często, co powoduje, że ofertę kredytów walutowych trzeba traktować jako możliwe, ale nie na pewno dostępne rozwiązanie. Dlatego jeśli zależy nam na czasie, np. z powodu wpłaconego zadatku na zakup mieszkania, warto asekuracyjnie złożyć wniosek o finansowanie w złotych. Trzeba też dokładnie policzyć wszystkie koszty kredytu. Może się bowiem zdarzyć, że uwzględniając na przykład dodatkowe ubezpieczenie na życie czy od utraty pracy, a także bardzo ważny koszt spreadu walutowego, całkowita cena kredytu w euro nie będzie znacząco niższa od kredytu w złotych, co przesądzałoby za większą opłacalnością tego drugiego. Średnia marża kredytu w euro na 300 tys. zł (25% wkładu własnego) wynosi obecnie 3,5%, a oprocentowanie 4,68%. W przypadku kredytów w złotych jest to odpowiednio 1,25% i 6,21%.

Bank

Kredyt w PLN

Kredyt w EUR

Oprocentowanie

Marża

Oprocentowanie

Marża

Alior Bank 1

6,76%

1,80%

n/d

n/d

Bank BPH 2

5,97%

1,00%

n/d

n/d

Bank Millennium

6,15%

1,19%

n/d

n/d

Bank Pocztowy

6,21%

1,25%

n/d

n/d

Bank BGŻ 3

6,28%

1,30%

n/d

n/d

BNP Paribas Bank 3

6,21%

1,25%

n/d

n/d

BOŚ Bank 1

6,67%

1,70%

6,44%

5,20%

BZ WBK 2

5,95%

0,99%

3,04%

2,15%

Citi Handlowy

5,97%

1,00%

n/d

n/d

Credit Agricole

6,12%

1,15%

n/d

n/d

Deutsche Bank PBC

6,04%

1,10%

n/d

n/d

DnB NORD

7,63%

2,65%

n/d

n/d

eurobank

5,98%

0,99%

n/d

n/d

Getin Noble Bank

6,46%

1,54%

6,25%

4,65%

Idea Bank

7,47%

2,50%

n/d

n/d

ING Bank Śląski

5,98%

1,00%

n/d

n/d

Kredyt Bank

6,66%

1,70%

n/d

n/d

mBank

6,10%

1,20%

4,49%

3,50%

MultiBank

6,10%

1,20%

4,49%

3,50%

Nordea Bank

6,07%

1,10%

3,42%

2,40%

Pekao SA 1,5

6,33%

1,39%

4,94%

3,70%

PKO BP

6,39%

1,43%

n/d

n/d

Polbank EFG

7,26%

2,30%

n/d

n/d

Raiffeisen Bank

7,79%

2,80%

4,87%

3,49%

Mediana

6,21%

1,25%

4,68%

3,50%

Średnia

6,44%

1,48%

4,74%

3,59%

Źródło: Banki, III 2012 r.

 

 

 

1 kredyt w EUR dostępny jedynie dla osób osiągających dochody w tej samej walucie

2 od

3 marża PLN 0,99% dla pracowników sektora finansowego

4 0,90% przez 5 lat, potem 1,25% lub 1,19% w całym okresie kredytowania

5 ustalane indywidualnie

 Katarzyna Siwek, Magdalena Piórkowska
Home Broker 

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Jak zaciągnąć kredyt w euro. Lista dóbr luksusowych

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl