SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wydatki KRRIT wzrosną w tym roku o 16 mln zł. Krajowy Instytut Mediów planuje ponad 5 mln zł zysku

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła ustawę budżetową na 2023 r. Środki, którymi dysponować będzie minister kultury wyniosą 7 mld 416 mln 803 tys. zł. O 16 mln zł wyższe mają być w tym roku wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Z kolei Krajowy Instytut Mediów planuje osiągnięcie ponad 5 mln zł zysku netto.

Maciej Świrski (fot. KRRiT)Article

W czwartek senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2023 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, m.in. Kancelaria Prezydenta RP; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka powiedziała, że "wydatki budżetu państwa dla cz. 24, czyli kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 wynoszą 6 mld 882 mln 601 tys. zł i wykazują  stosunku do kwot z ustawy budżetowej z 2022 r. wzrost o 33,2 proc.".

"Wydatki budżetu państwa zapisane w części budżetowej to niejedyne wydatki, którymi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowym i znaczącym źródłem zasilającym resort kultury w środki na finansowanie zadań z różnych dziedzin kultury jest Fundusz Promocji Kultury, którego to wydatki na 2023 r. wyniosą 259 mln zł. Przy resorcie kultury funkcjonuje jeszcze Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków - od 1 stycznia 2018 r. - którego przychody pochodzą z kar pieniężnych wymierzanych w związku z popełnieniem przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Planowane na 2023 r. wydatki tego funduszu to 1 mln 530 tys. zł" - poinformowała.

Przekazała, że "w projekcie ustawy na rok 2023 zaplanowano również w kwocie 273 mln 672 tys. zł wydatki budżetu środków europejskich na realizację projektów z udziałem środków UE - w głównej mierze z tytułu realizacji projektów w III perspektywie MF EOG i NMF oraz VIII osi POIiS - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".

Resort kultury z budżetem ponad 7,4 mld zł

"Uwzględniając powyższe źródła, środki, którymi w 2023 r. dysponować będzie Minister wyniosą 7 mld 416 mln 803 tys. zł. Podkreślenia wymaga również fakt, że w tak zaplanowanym budżecie na rok 2023 planowany udział nakładów na kulturę z uwzględnieniem w całości wydatków cz. 24 w wydatkach budżetu państwa wynosi 1,17 proc. i wykazują w stosunku do kwot z ustawy budżetowej 2022 r. wzrost o 29,6 proc." - podała.

Zwinogrodzka wskazała, że "zaplanowane na rok 2023 wydatki cz. 24 to w szczególności środki na utrzymanie placówek oświatowych, burs i internatów szkolnictwa artystycznego, archiwów państwowych, państwowych instytucji kultury, współprowadzonych przez MKiDN samorządowych instytucji kultury, uczelni artystycznych, Polskiego Instytut Sztuki Filmowej, Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polskiej Agencji Prasowej S.A.".

"W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 w wydatkach cz. 24 - ujęte zostały w kwocie 427 mln 658 tys. zł wydatki na realizację wieloletnich programów takich jak: +Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie+, +Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy+, +Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE+ oraz +Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025+".

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik zaprezentował informację dot. projektu budżetu Kancelarii Prezydenta RP na rok 2023 w częściach dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Poinformował, że w sumie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżecie "zapisano kwotę 39 mln 450 tys. zł". Z czego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 2 mln 450 tys. zł, które przeznaczone zostaną na realizację wydaktów remontowych w ramach dalszych prac ochrony i opieki nad najważniejszymi obiektami zabytkowymi, które są w zarządzie Kancelarii Prezydenta.

"To planowane zwiększenie w stosunku do roku 2022 wydatków remontowych o kwotę 1 mln 510 tys. zł z uwagi na to, że obiekty zabytkowe są dobrami kultury narodowej i stanowią ponad połowę wszystkich administrowanych przez Kancelarię Prezydenta RP obiektów. Wymagają ciągłej troski, starań i działań, które utrzymają w odpowiednim stanie technicznym te budynki, zgodnie ze wszystkimi wymogami, które dzisiaj obowiązują" - wyjaśnił Ćwik.

W częście dotyczącej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa proponowana kwota to 37 mln zł. "Wzrost o 7 mln zł" - podał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP.

KIM ze środkami inwestycyjnymi od premiera

Doradca dyrektora Krajowego Instytutu Mediów Maciej Puto przedstawił na komisji plany finansowe KIM. Powiedział, że "z punktu widzenia planu finansowego 2023 rok instytut zaplanował przychody na poziomie 62,5 mln zł. 39 mln zł ma pochodzić z organu założycielskiego, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, natomiast pozostałe przychody w wysokości 23,5 mln zł mają pochodzić z pozostałej sprzedaży (9 mln 740 zł) i sprzedaży papierów wartościowych, które stanowią fundusz własny instytutu na działania, które realizujemy i które mają wspierać nasze badania". Poinformował, że są to papiery dłużne o wartości prawie 60 mln zł.

"W przyszłym roku zaplanowane są koszty na poziomie 57 mln 328 tys. zł. Planujemy osiągnięcie wyniku brutto w wysokości 5 mln 184 tys. zł" - poinformował. Puto pytany przez Senatora Aleksandra Pocieja (KO) o skarbowe papiery wartościowe, które ma KIM, odpowiedział, że to środki przyznane na wniosek KIM przez premiera na budowę panelu radiowego, telewizyjnego i rozbudowę zasobów teleinformatycznych. "To są środki inwestycyjne dla nas" - wyjaśnił.

Pociej dopytywał, dlaczego są to środki własne, skoro jest to dotacja z Kancelarii Premiera. "Dostaliśmy zasilenie środkami w postaci papierów wartościowych. Teraz, żeby móc skorzystać i sfinansować nasze działania musimy te papiery wartościowe spieniężać i przeznaczać na działanie, natomiast one stanowią nasz fundusz własny. Pozostałe środki przychodzą do nas w wyniku świadczonych usług bezpośrednio, a środki stanowiące fundusz są na to, żebyśmy mogli rozwijać nasze usługi, niezależnie od sprzedaży, którą realizujemy" - tłumaczył.

Przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska pytała przedstawiciela Ministerstwa Finansów obecnego na komisji skąd taka formuła. Karol Czajkowski, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów tłumaczył, że te papiery wartościowe zostały przekazane KIM już w 2021 r., a w tym roku następuje dopiero ich sprzedaż. Przekazania dokonano na podstawie art. 8 ustawy budżetowej, w którym upoważnia się ministra finansów do przekazania na polecenie premiera skarbowych papierów wartościowych.

"Podejrzewam, że może chodzić o to, że w ustawie o finansach nie ma przepisów pozwalających na udzielenie dotacji KIM. Jest tylko przepis mówiący, że o ile odrębne ustawy stanowią inaczej można taką dotację przyznać, a w tym przypadku nie ma ustawy, która by pozwalała przekazać taką dotację" - powiedział Czajkowski. Jak wyjaśnił, zgodnie z ustawą o finansach publicznych instytucje gospodarki budżetowej nie mogą otrzymać dotacji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Zdaniem Pocieja, "ustawy przekazujące masę pieniędzy do telewizji, przechodziły tryb, który podlega kontroli parlamentu, a tutaj właśnie po cichu bez robienia ustawy na zasadzie ogólnej można było przekazać prawie 60 mln papierami wartościowymi po cichu". "Żeby nie wzniecać kontrowersji, dowiadujemy się tego właśnie dzisiaj na komisji" - dodał.

Budżet KRRiT na 2023 r. to 36 mln zł

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski poinformował, że KRRiT dysponuje w budżecie na 2023 r. kwotą 36 mln 403 tys. zł. "Z tego wpływy z opłat za koncesję 30 mln 920 tys. zł, wpływy z tytułu opłat prolongacyjnych 4 mln 980 tys. zł, wpływyw z tytułu wpisu do rejestru programów rozpowszechnianych i wprowadzanych w systemach teleinformatycznych 280 tys. zł" - mówił Świrski.

Dodał, że "planowana wielkość dochodów budżetowych jest porównywalna z planem na rok 2022, który wynosił 36 mln 272 tys. zł". "Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe zostały one zaplanowane na kwotę 84 mln 392 tys. zł, w tym na bieżącą działalność KRRiT, Biura KRRiT - 36 mln 771 tys. zł, na realizację projektu Telemetria Polska kwota 48 mln 121 tys. zł. Zaplanowana kwota wydatków jest wyższa o 16 mln 407 tys. zł" - podał przewodniczący KRRiT.

Dwie poprawki do ustawy budżetowej złożyli senatorowie KO: Bogdan Borusewicz oraz Barbara Zdrojewska. Przewodnicząca senackiej komisji kultury Barbara Zdrojewska złożyła poprawkę, która ma na celu "usunięcie regulacji, która zakłada przekazanie jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych w całości".

Za poprawką opowiedziało się 4 senatorów, 1 był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Poprawka została przyjęta.
Sentor Borusewicz złożył poprawkę zmierzającą do zwiększenia dofinansowania Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku o kwotę 4 mln zł.

Za poprawką opowiedziało się czterech senatorów, 1 był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Poprawka została przyjęta.

Dołącz do dyskusji: Wydatki KRRIT wzrosną w tym roku o 16 mln zł. Krajowy Instytut Mediów planuje ponad 5 mln zł zysku

4 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Janosik
Przewałom KIM niedługo zabraknie skali. Już kosztowali podatnika ponad 1 Sasina. Na polskim rynku jest kilka firm, które 10 razy lepiej i taniej zrobiłyby wszystko co robią ci cwaniacy.
odpowiedź
User
K.
Bizancjum w tej KRRiTv
odpowiedź
User
23213123213
Ta fota z flagą NATO to jakiś żart? :D
odpowiedź