SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Mniejszy zysk właściciela sieci Plus GSM

Zysk netto Polkomtela spadł w trzecim kwartale do 238 mln zł

Zysk netto Polkomtela w III kwartale 2004 spadł o 3,6 proc. do 238 mln zł w porównaniu do III kwartału 2003, narastająco po trzech kwartałach wzrósł o 22,4 proc. do 665,6 mln zł - poinformował Polkomtel w czwartkowym komunikacie.

W trzecim kwartale 2004 roku - podobnie jak w poprzednim kwartale - Polkomtel S.A. pozyskał największą liczbę klientów kontraktowych netto na rynku. Pozyskanie 328,8 tys. nowych abonentów zapewniło spółce udział w przyroście rynku post-paid na poziomie 71,7% i przyczyniło się do wzrostu bazy abonenckiej o 32,5% w porównaniu z odpowiednim okresem 2003 roku. Na koniec trzeciego kwartału br. sieć Plus GSM liczyła 3 123 tys. klientów kontraktowych, co zapewnia jej najwyższy udział w  tym segmencie rynku (34,4%). Również pod względem przychodów Plus GSM jest liderem w tej kategorii. Liczba użytkowników sieci netto wzrosła w minionym kwartale o 503,6 tys. i pod koniec analizowanego okresu wyniosła 6 507,9 tys.

"Wyniki po trzecim kwartale br. pozwalają na optymistyczne prognozy rozwoju spółki.  Znaczący wzrost liczby klientów Plus GSM, o 88,8% większy niż w trzech pierwszych kwartałach 2003 roku, oraz niezmiennie wyróżniający naszą sieć bardzo niski churn świadczą o tym, że nasza oferta produktowo-usługowa dla wszystkich segmentów rynku rozbudowywana jest we właściwym kierunku  - powiedział Jarosław Pachowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. - Realizując nasz nadrzędny cel, jakim jest stałe podnoszenie wartości firmy, oczekujemy dalszego wzrostu przychodów, zwiększenia wskaźników EBITDA oraz zysku finansowego netto. Inwestycje w rynek, poczynione w dwóch minionych kwartałach, pozwalają spodziewać się dynamicznego wzrostu istotnych wskaźników finansowych w najbliższych miesiącach i w 2005 roku."
 
Pomimo wysokich kosztów pozyskania znaczącej liczby nowych klientów kontraktowych w ostatnich dwóch kwartałach br., zysk netto Polkomtel S.A. w trzech pierwszych kwartałach br. wzrósł do poziomu 665,6 mln zł, czyli jest o 22,4% większy niż w trzech pierwszych kwartałach minionego roku. Przychody spółki w trzecim kwartale br. wyniosły 1 516,9 mln zł, czyli o 166,6 mln zł (12,3%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zwiększono wydatki na budowę sieci, poziom inwestycji wzrósł o 14% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku.

We wrześniu br. Polkomtel S.A. jako pierwszy na polskim rynku udostępnił swoim klientom kompleksową propozycję usług, jakie oferują zaawansowane technologie telefonii komórkowej łącznie z technologią UMTS. Łączna implementacja EDGE i UMTS miała na celu poszerzenie kręgu odbiorców usług trzeciej generacji.  Pozwoliła również na rozbudowanie kompleksowych mobilnych rozwiązań dla biznesu oraz atrakcyjnych multimedialnych usług dla klientów indywidualnych. Przykładem unikalnej usługi multimedialnej dostępnej dla użytkowników drugiej i trzeciej generacji jest Serwis Mobilny TVP, uruchomiony wspólnie z Telewizją Polską SA.

Poszukując nowych segmentów rynku, Polkomtel wprowadził w sierpniu br. nową telefonię komórkową pod nazwą Sami Swoi. Oferta skierowana jest do osób, które mieszkają w mniejszych miastach i na wsiach i nie mają jeszcze telefonu komórkowego. Dostępność, prostota rozwiązań oraz atrakcyjne ceny to cechy wyróżniające tej oferty. Dla potrzeb telefonii Sami Swoi stworzono największą w Polsce sieć dystrybucji produktów telefonii komórkowej.


Przychody w trzecim kwartale 2004 roku wyniosły 1 516,9 mln zł, czyli o 166,6 mln zł  (12,3%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (1 350,3 mln zł). Przychody w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku wzrosły do 4 241,0 mln zł - o 398,1 mln zł (10,4%) więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2003 roku (3 842,9 mln zł). Wzrost przychodów był spowodowany przede wszystkim wzrostem liczby klientów, a także ciągłego poszerzania pakietu usług pozagłosowych i ich intensywniejszego wykorzystywania przez klientów. Wzrost przychodów z tytułu tych usług wyniósł 18% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w trzecim kwartale 2004 roku 1 243,9 mln zł, czyli o 217,1 mln zł (21,1%) więcej niż w tym samym okresie w roku 2003 (1 026,9 mln zł). Koszty sprzedaży i koszty operacyjne wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku 3 418,6 mln zł, czyli o 516,5 mln zł lub 17,8% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (2 902,1 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży był związany przede wszystkim z intensywnym programem pozyskiwania nowych klientów oraz większym kosztem utrzymania dotychczasowych. Wzrost ten jest częściowo kompensowany przez redukcję kosztów ogólnych w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku, szczególnie w obszarze kosztów ubezpieczeniowych i administracyjnych (o 31%), utrzymania systemów IT (o ponad 18%), kosztów windykacji i złego długu (o 38%). Zoptymalizowano również koszty reklamy i koszty powiązane bezpośrednio z obsługą klienta.

Pomimo ograniczania kosztów stałych znaczący wzrost liczby pozyskiwanych klientów spowodował spadek EBITDA   o 84,0 mln zł (14,2%)  - z 592,6 mln zł w trzecim kwartale 2003 roku do 508,6 mln zł w tym samym okresie roku 2004. W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku EBITDA spadła o 71,2 mln zł (4,6%)  - z 1 541,2 mln zł w trzech pierwszych kwartałach 2003 roku do 1 470,0 mln zł  w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku.

Marża EBITDA  (EBITDA jako % dochodu) w trzecim kwartale 2004 roku wyniosła 33,5%, czyli 10,4 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego (43,9%). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku wyniosła 34,7%, czyli 5,4 punktu procentowego mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (40,1%)

W trzecim kwartale 2004 roku Zysk przed obciążeniami finansowymi wyniósł 299,4 mln zł, czyli o 26,3% mniej niż w tym samym kwartale roku 2003 (406,2 mln zł). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku zysk przed obciążeniami finansowymi wyniósł 854,1 mln zł, czyli o 12,9% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (981,2 mln zł). Spadek zysku był spowodowany wzrostem kosztów sprzedaży.

Zysk przed opodatkowaniem w trzecim kwartale 2004 roku wyniósł 302,1 mln zł, czyli 10,7% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (338,1 mln zł). Zysk przed opodatkowaniem w trzech pierwszych kwartałach roku 2004 wyniósł 848,5 mln zł, czyli 14,8% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (738,8 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem zawdzięczamy przede wszystkim redukcji kosztów finansowych, które z kolei zmniejszyły się dzięki niższym stratom z tytułu różnic kursowych. Redukcja kosztów finansowych o ponad 109,7 mln zł w trzech pierwszych kwartałach roku 2004 jest również wynikiem ograniczenia kosztów odsetek.

Zysk netto w trzecim kwartale 2004 roku osiągnął 238,0 mln zł, czyli 3,6% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (246,9 mln zł). Zysk netto w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku osiągnął 665,6 mln zł, czyli 22,4% więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2003 roku (543,9 mln zł). Wzrost zysku netto w trzech kwartałach 2004 jest związany głównie ze wzrostem zysku przed opodatkowaniem.

W trzecim kwartale 2004 roku liczba pozyskanych klientów brutto wyniosła 875,7 tys., czyli o 85,6% więcej niż w trzecim kwartale roku 2003 (471,9 tys.). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku liczba pozyskanych klientów brutto wyniosła 1 977,0 tys., czyli o 43,0% więcej niż w analogicznym okresie 2003 roku (1 382,4 tys.).

W trzecim kwartale 2004 roku sieć pozyskała 503,6 tys. nowych użytkowników netto, o 67,2% więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (301,1 tys.). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku sieć pozyskała 1 019,8 tys. nowych klientów, co odpowiada wzrostowi o 88,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (540,2 tys.).

Pod koniec trzeciego kwartału 2004 roku liczba użytkowników sieci wyniosła 6 507,9 tys., czyli o 27,8% więcej niż na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego (5 090,4 tys.). Z usługi abonamentowej korzystało 3 122,9 tys., a z usługi przedpłaconej 3 385,0 tys. klientów - wzrost odpowiednio o 32,5% i 23,8% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wzrósł w trzecim kwartale 2004 roku do 23,8%, i wyniósł o 10,0 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2003 roku (13,8%). Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) obniżył się w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku do 21,6%, co oznacza spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (23,2%). Spadek średniorocznego wskaźnika rezygnacji spowodowany był głównie odłączeniem w ubiegłym roku nieaktywnych użytkowników Simplusa.

Średni koszt pozyskania klienta (SAC)  w trzecim kwartale 2004 roku wyniósł 242,3 zł, czyli o 28,9% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (341,1 zł). W trzecim kwartale 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 429,8 zł - o 47,4% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (817,7 zł). Średni koszt pozyskania klienta usługi przedpłaconej w trzecim kwartale 2004 roku wyniósł 48,0 zł, czyli o 25,6% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (64,4 zł). Średni koszt pozyskania klienta (SAC) w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku wyniósł 274,5 zł, czyli o 12,1% mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (312,4 zł). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku średni koszt pozyskania klienta abonamentowego wyniósł 515,3 zł - o 30,1% mniej niż w analogicznym okresie 2003 roku (737,3 zł). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku średni koszt pozyskania klienta usługi przedpłaconej wyniósł 58,1 zł, o 1,3% mniej niż w tym samym okresie 2003 roku (58,9 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na użytkownika) w trzecim kwartale 2004 roku wyniosło 75,3 zł - w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 było niższe o 13,0% (86,6 zł). Średnie miesięczne ARPU w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku wyniosło 75,4 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym (84,7) stanowi o 11,0% redukcji. Spadek ARPU wynika przede wszystkim ze spadających cen rozmów telefonicznych związanych z wdrożeniem nowych ofert promocyjnych, zwłaszcza pakietów bezpłatnych minut i pakietów bezpłatnych SMS-ów.

Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w trzecim kwartale 2004 roku było na poziomie 132,2 zł i spadło o 11,8% w porównaniu z rokiem 2003 (149,9 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów usługi przedpłaconej w trzecim kwartale 2004 roku wyniosło 23,5 zł i spadło o 23,7% w porównaniu z tym samym okresem roku 2003 (30,7 zł).

Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku było na poziomie 133,6 zł i spadło o 9,1% w porównaniu z rokiem 2003 (146,9 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów usługi przedpłaconej w trzech pierwszych kwartałach 2004 roku wyniosło 24,8 zł i spadło o 13,6% w porównaniu z odpowiednim okresem roku 2003 (28,7 zł).

Całkowite zadłużenie bankowe firmy Polkomtel wyniosło na koniec trzeciego kwartału 2004 roku 849,2 mln zł, o 0,8% więcej w porównaniu z końcem trzeciego kwartału 2003 roku (842,3 mln zł). Wskaźnik dług/EBITDA  osiągnął pod koniec trzeciego kwartału 2004 roku poziom 0,42 i był o 10,4% wyższy w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2003 roku (0,38).

W trzecim kwartale 2004 roku Polkomtel zainwestował 211,4 mln zł, czyli o 14,0% więcej niż w trzecim kwartale 2003 roku (185,5 mln zł). W trzech pierwszych kwartałach 2004 roku Polkomtel S.A. zainwestował 572,5 mln zł, o 12,2% więcej niż w trzech pierwszych kwartałach 2003 roku (510,1). Od początków działalności Spółki w 1996 roku Polkomtel S.A. zainwestował w budowę sieci 6,9 mld zł (kwota ta nie obejmuje opłat koncesyjnych).

Prognozy na rok 2004 Oczekiwany jest dalszy wzrost przychodów, a także polepszenie wskaźnika EBITDA oraz wyniku finansowego netto. Polkomtel przewiduje wzbogacanie oferty produktowo-usługowej dla różnych segmentów rynku - od młodych użytkowników Simplusa po klientów korporacyjnych. Rosnąć będzie znaczenie usług wykorzystujących transmisję danych, co powinno prowadzić do wzrostu bazy abonenckiej.
Akcjonariuszami Polkomtel S.A. są: KGHM Polska Miedź S.A., PKN Orlen S.A., TDC Mobile International A/S i Vodafone Americas Inc. - po 19,61% akcji, PSE S.A. - 16,05%, Węglokoks S.A. oraz pozostali.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Mniejszy zysk właściciela sieci Plus GSM

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl