SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Przełom w dostępie do szybkiego internetu w Polsce

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przełom w dostępie do szybkiego internetu w Polsce

Projekt ustawy jest jednym z efektów prac zespołu "Polska Cyfrowa", powołanego przez prezesa Rady Ministrów w celu upowszechnienia dostępu do internetu w Polsce. Wejście w życie ustawy ma umożliwić realizację przedsięwzięć zawartych w "Planie stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego" oraz działań antykryzysowych. Jednym z ważnych elementów Planu jest zwiększenie popytu inwestycyjnego w sektorze telekomunikacji. Technologie informacyjne i komunikacyjne są czynnikiem silnie stymulującym wzrost gospodarczy i zwiększającym zatrudnienie.

Zgodnie z projektem, jednostki samorządu terytorialnego (jst) będą mogły prowadzić działalność telekomunikacyjną oraz budować sieci jako zadanie własne (fakultatywne). Podejmowanie takiej działalności przez jst będzie obwarowane spełnieniem przewidzianych w projekcie wymagań. Działalność ta nie będzie mogła zakłócać konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Założeniem projektodawców jest również, aby działalność jst w telekomunikacji sprzyjała pobudzeniu prywatnych inicjatyw inwestycyjnych. Projektowane przepisy ustalają zasady współkorzystania oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej przedsiębiorców w myśl zasady, że skoro infrastruktura ta została zbudowana za środki publiczne, powinna służyć ogółowi (zasada otwartej sieci). Zasady dostępu powinny być równe i przejrzyste.

Projekt wprowadza także możliwość realizowania działalności telekomunikacyjnej przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej (tj. przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą przesyłania, dystrybucji paliw lub energii oraz przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące jednostkami sektora finansów publicznych lub nadzorowane przez takie jednostki). Ponadto, przewiduje się obowiązek udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez te podmioty do ich podstawowej działalności.

Zaproponowano ułatwienia w zakresie lokalizacji szczególnej formy inwestycji, jaką są regionalne sieci szerokopasmowe (sieci szerokopasmowe realizowane przez samorząd województwa lub porozumienie jst, budowane ze środków UE). Ułatwienia te są konieczne z uwagi na fakt, że środki przekazywane na ten cel przez Unię Europejską powinny być wykorzystane w określonych terminach, w przeciwnym przypadku przepadają. Skrócenie ścieżki inwestycyjnej dla tych projektów umożliwi pełne wykorzystanie funduszy europejskich.

Założono znaczne ułatwienia dla inwestycji telekomunikacyjnych na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jako zasadę przyjęto, że plan taki nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności. Wyjątkiem będą względy bezpieczeństwa państwa, ochrony środowiska, zdrowia itp.

Nowe przepisy wprowadzają ułatwienia w dostępie do nieruchomości na potrzeby telekomunikacji (tzw. prawo drogi). W tym zakresie rozszerzono katalog podmiotów mogących żądać prawa drogi o jst prowadzące działalność w telekomunikacji oraz wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Przewiduje się, że starosta (po uzgodnieniu z prezesem UKE) będzie wydawał zezwolenie na zajęcie nieruchomości pod instalację urządzeń łączności publicznej.

Projekt ustawy liberalizuje przepisy dotyczące zajęcia pasa drogowego na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wykorzystania urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz związanych z ich eksploatacją. Zgodnie z przepisami, zarządca drogi powinien udzielić zgody na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie w nim infrastruktury i urządzeń telekomunikacyjnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych. Przewidziano zmniejszenie stawek maksymalnych za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych na potrzeby urządzeń telekomunikacyjnych.

Wprowadzono obowiązek lokalizowania kanałów technologicznych w pasie drogowym przy okazji budowy i przebudowy dróg publicznych, który realizowany będzie przez zarządców dróg.

Wprowadza się zmianę definicji inwestycji celu publicznego. Będzie nią przedsięwzięcie obejmujące działania wskazane w ustawie, bez względu na to, czy podmiot podejmujący te działania jest podmiotem prywatnym, czy publicznym. Projekt ponadto uchyla wymóg uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji celu publicznego z zakresu łączności innej niż infrastruktura o nieznacznym oddziaływaniu.

Dzięki ustawie łatwiejsze będzie inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną, zwiększy się konkurencja na tym rynku, a w konsekwencji nastąpi rozwój polskiego społeczeństwa informacyjnego i likwidacja wykluczenia cyfrowego. Powstanie szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej umożliwi rozwój e-usług (e-zakupy, e-bankowość, e-learning) - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Przełom w dostępie do szybkiego internetu w Polsce

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl