SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie - jak to zrobić?

Wykupiłeś ubezpieczenie zdrowia i życia, ale zauważyłeś, że polisa jednak nie odpowiada twoim potrzebom w pełni? A może zwyczajnie nie masz chwilowo środków na opłacanie składki i chcesz zrezygnować z umowy? Zgodnie z prawem możesz złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie w dowolnym momencie trwania umowy. Sprawdź jak to zrobić i czy masz szansę na odzyskanie pieniędzy z polisy.

Article

Kiedy jest możliwa rezygnacja z polisy na życie?

Odstąpienie od ubezpieczenia na życie jest możliwe w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przez osobę prywatną i 7 dni, jeśli umowę podpisał przedsiębiorca (chyba, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia ustalone zostały inne terminy). Co istotne, jeśli ubezpieczyciel nie poinformował nas o możliwości odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tym prawie. Zerwanie umowy następuje w dniu, w którym odstąpienie zostanie dostarczone do towarzystwa ubezpieczeniowego. Po dostarczeniu dokumentów, polisa przestaje obowiązywać, a ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrócenia wpłaconej składki, pomniejszonej oczywiście o koszty ochrony za okres, w którym obowiązywało ubezpieczenie. Zgodnie z art. 830 § 1 k.c. “Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczający może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku - ze skutkiem natychmiastowym”. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie może mieć różne powody. Najczęściej wskazywane to:

 • składka ubezpieczeniowa okazała się zbyt wysoka,
 • znaleźliśmy atrakcyjniejszą ofertę (większy zakres ubezpieczenia, ciekawe pakiety dodatkowe etc.),
 • dostępny zakres ubezpieczenia okazał się niewystarczający,
 • firma wypłaciła zbyt niskie odszkodowanie lub nie wypłaciła go wcale i poczuliśmy się oszukani,
 • mamy przejściowe problemy finansowe i nie jesteśmy w stanie opłacać ubezpieczenia,
 • mamy możliwość skorzystania z tańszego ubezpieczenia grupowego, np. w miejscu pracy.

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia na życie? Wystarczy uzupełnić wzór.

Zanim zaczniesz przeglądać oferty ubezpieczenia na życie sprawdź, jak powinna wyglądać rezygnacja z ubezpieczenia, które już masz. Rezygnacja z ubezpieczenia na życie jest prosta, a każda firma posiada własny wzór takiego pisma w formie pdf na swojej stronie internetowej. Oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia może być również sporządzone ręcznie. Głównym problemem są tutaj koszty związane z zakupem nowego ubezpieczenia ochronnego. W tym miejscu pomocne mogą być porównywarki ubezpieczeń online, jak np. popularny serwis https://ocenapolis.pl/ubezpieczenia/zycie-porownywarka. Są to w pełni darmowe narzędzia, które umożliwią szybką analizę zalet, wad i kosztów polis oferowanych przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli jesteśmy pewni, że zmiana warunków obecnej polisy to za mało i chcemy z niej całkowicie zrezygnować, wystarczy złożyć wniosek o rezygnację z ubezpieczenia. Poprawnie wypełniony wzór rezygnacji z ubezpieczenia powinien zawierać:

 • dane osobowe, numer dowodu i adres osoby ubezpieczonej,
 • numer polisy ubezpieczeniowej,
 • oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia (odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy),
 • prośba o wypłatę i numer konta bankowego (jeśli ubiegamy się o zwrot części środków lub wykup ubezpieczenia),
 • datę i czytelny podpis osoby ubezpieczonej,
 • powód rezygnacji z umowy, choć nie jest to konieczne.

Pisemna rezygnacja z ubezpieczenia na życie nie zawsze jest konieczna. Ubezpieczyciel może sam wypowiedzieć nam umowę, jeśli na przykład składka (lub jej rata) nie została uregulowana w terminie określonym w umowie i klient nie zareagował na ponaglenia do zapłaty i ostrzeżenia o możliwości rozwiązania umowy. W uproszczeniu, brak opłacania składek skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy.

Jak wygląda rezygnacja z ubezpieczenia grupowego

Wiele osób nie widzi potrzeby posiadania ubezpieczenia grupowego np. w miejscu pracy czy na uczelni. Dlaczego? Zakres ubezpieczenia grupowego zależy od umowy podpisanej przez naszego przełożonego i bywa nieadekwatny do naszych potrzeb. W takiej sytuacji znacznie korzystniejszym, choć nieco droższym, wariantem będzie indywidualna polisa na życie. Do jej zakupu nie jest konieczna rezygnacja z ubezpieczenia grupowego, w końcu dwa ubezpieczenia to szansa na dwa odszkodowania. Niemniej, posiadanie kilku ubezpieczeń może być dość kosztowne. Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego wymaga wyłącznie złożenia odpowiedniego oświadczenia, które może złożyć szef lub każdy pracownik z osobna. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczenia grupowe może obejmować 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Kiedy ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, rezygnacja z ubezpieczenia na życie wymaga złożenia pisemnej rezygnacji, a wzór pisma bez problemu znajdziemy na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zerwanie umowy następuje również w innych przypadkach. Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie na czas określony, ale jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie, umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Firma ubezpieczeniowa ma prawo do zerwania umowy m.in. jeśli w umówionym terminie klient nie wpłacił składki lub jeśli ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność jeszcze przed zapłatą pierwszej składki składki.

Ile pieniędzy odzyskasz po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia zdrowia i życia?

Zdecydowałeś się na wypowiedzenie ubezpieczenia na życia i liczysz na odzyskanie części pieniędzy z polisy? Będzie to możliwe, jeśli polisa miała tzw. wartość wykupu, czyli minęło 2-3 lata od podpisania umowy, a w tym czasie systematycznie opłacaliśmy wszystkie składki. Wykup musi być poprzedzony odpowiednim wnioskiem, a termin jego złożenia zależy od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wartość wykupu jest określona w umowie (tylko niektóre firmy zgadzają się na zwrot całości wpłaconych składek), tam też znajdziemy wszystkie potrącenia, które wpłyną na obniżenie kwoty. Wśród nich wymienić można, m.in. opłatę za wykorzystany okres ubezpieczenia, koszty ryzyka, wynagrodzenie agenta czy tzw. opłata likwidacyjna. Dodatkowo składki zostaną nam zwrócone w wartości nominalnej, czyli bez odsetek, a inflacja roczna może nie zostać uwzględniona. Na zwrot niewykorzystanej składki towarzystwo ma 30 dni, a wypłata jest możliwa przelewem na wskazany rachunek bankowy. Jeśli chcemy, by nasze ubezpieczenie generowało dodatkowe pieniądze, warto zamiast standardowej polisy ochronnej wybrać polisę oszczędnościową lub inwestycyjną. Składki będą wyższe, ale część środków będzie gromadzona lub inwestowana w fundusze kapitałowe. Co nam to da? Ochronę zdrowia i życia, a do tego możliwość wypłaty oszczędności pod koniec umowy lub pomnożenia wartości wpłacanych składek.

Zawieszenie czy wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie?

Warto jednak dobrze przemyśleć, czy rezygnacja z polisy będzie dla nas opłacalna. Może ona wiązać się z utratą części zgromadzonych środków, co będzie szczególnie dotkliwe w przypadku długoterminowych ubezpieczeń mieszanych, czyli ochronno oszczędnościowych, posagowych czy inwestycyjnych. Wielu ubezpieczycieli przewiduje możliwość zawieszenia płacenia składek bez konieczności rezygnowania z umowy. Zazwyczaj mamy wtedy możliwość przejścia na tryb bezodsetkowy i zawieszenia płatności, ale nadal będziemy mogli korzystać z ubezpieczenia na wypadek choroby lub wypadku. Innym ciekawym rozwiązaniem jest zmiana częstotliwości opłacania składek (dzięki czemu możemy zyskać nawet rok bez opłat) lub zmiana oferty na mniej rozbudowaną lub rezygnacja z dodatkowych pakietów usług i rozszerzeń. Im mniej sytuacji będzie obejmowała polisa, tym tańsze będą składki. Dzięki temu, po rozwiązaniu problemów finansowych, będziemy mogli nadal korzystać z ubezpieczenia i unikniemy wszystkich formalności związanych z rezygnacją z umowy. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają na zmianę zakresu ochrony ubezpieczeniowej raz w roku. Niektóre firmy zgadzają się również na częściowe wypłaty wartości polisy.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej