SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Poczta Polska radzi jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV

Na stronie internetowej Poczty Polskiej ukazał się poradnik dotyczący abonamentu radiowo-telewizyjnego. Instytucja instruuje w nim m.in. jakie dokumenty są potrzebne do zwolnienia z opłaty w jej placówkach. 

fot. Shutterstock.com fot. Shutterstock.com

Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do jego rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych od opłat, pod warunkiem dopełnienia stosownych formalności. Stawki opłat abonamentowych są określane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i w tym roku wynoszą miesięcznie za radioodbiornik 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 27,30 zł. Osoby zobowiązane do uiszczania opłat abonamentowych, które do 25 stycznia 2024 roku opłacą abonament RTV za cały rok z góry, otrzymają zniżkę w wysokości 10 proc. Można również skorzystać z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Listonosz nie może kontrolować

W zależności od kraju, w Europie funkcjonują różne modele finansowania mediów publicznych. Zaangażowanie poszczególnych operatorów pocztowych w kontrolę opłat abonamentowych jest zjawiskiem powszechnym w Europie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w naszym kraju to Poczta Polska jest zobowiązana do rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przyjmowania i ewidencjonowania opłat abonamentowych oraz wykonania kontroli ich uiszczania. Formalności związanych z rejestracją odbiorników można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.

Poczta Polska dokonuje kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które wskazują w jaki sposób prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej. Jak zauważa instytucja, ważne jest, że żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Kontrolerzy muszą się wylegitymować podczas kontroli, a wzór legitymacji określa rozporządzenie.

Istnieje droga odwoławcza

Wcześniej Poczta Polska podała, że kontrolerów jest w całym kraju kilkudziesięciu. Skupiają się na firmach, a nie prywatnych gospodarstwach domowych. Aby kontrola była ważna, muszą mieć pewność, że ktoś posiada odbiornik zdolny do natychmiastowego odbioru sygnału. Nie wystarczy zatem zdjęcie anteny na balkonie czy tunera w samochodzie. Jak tłumaczyli w rozmowie z Wirtualnemedia.pl prawnicy z Kancelarii Prawnej Media, za niewpuszczenie kontrolera nie grożą żadne konsekwencje. Nie może wrócić na przykład z policją.

Poczta Polska, w ramach realizowanych zadań, prowadzi obsługę Klientów (bezpośrednią w placówkach, telefoniczną oraz korespondencyjną). Pisma wyjaśniające, skargi, reklamacje, wnioski są rozpatrywane na każdym etapie prowadzonej sprawy i postępowania. Każdy Klient może skorzystać z trybu odwołania się, wynikającego z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub ustawy o opłatach abonamentowych. W przypadku prowadzonej już egzekucji również na każdym etapie postępowania istnieje możliwość składania zarzutów i zażaleń, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty płatności klient może składać bezpośrednio do KRRiT. Źle przeprowadzona kontrola może doprowadzić do skutecznego odwołania się od ewentualnej kary. Szerzej tę ścieżkę przedstawiali w rozmowie z Wirtualnemedia.pl prawnicy.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową, całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest  dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat. Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej.

Jakie dokumenty potrzebne do zwolnienia?

Zgodnie z obowiązującym uregulowaniami prawnymi osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

W przypadku osób z niepełnosprawnością konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Jeśli dotyczy to osób niedowidzących niezbędne będzie okazanie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, lub orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekraczająca 15 proc.) lub zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające powyższe parametry.

Z opłat abonamentu zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi. Do uzyskania zwolnienia od opłat wystarczy książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej.

Emeryci powinni natomiast okazać dowód osobisty, potwierdzający ukończenie 60 lat oraz decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. Może to być odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury. Natomiast osoby w wieku przedemerytalnym powinny posiadać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego.

Bezrobotni nie muszą płacić

Z uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą skorzystać również osoby posiadające status bezrobotnych. W tym przypadku wystarczy przedstawić w placówce pocztowej zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedstawiono w placówce pocztowej dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia. W przypadku zwolnień okresowych należy pamiętać o konieczności zgłoszenia posiadania uprawnień na kolejny okres. Brak takiego zgłoszenia skutkuje koniecznością wnoszenia opłat abonamentowych za kolejne okresy.

Warto również zadbać o dopełnienie formalności związanych z aktualizacją danych osobowych i adresowych, zmianą liczby użytkowanych odbiorników RTV czy ich wyrejestrowaniem, a także zmianą miejsca użytkowania odbiornika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w sprawie abonamentu RTV można zadzwonić na infolinię Poczty Polskiej (43) 842 06 06 (opłata wg cennika operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–20:00.
 

Dołącz do dyskusji: Poczta Polska radzi jak uzyskać zwolnienie z abonamentu RTV

5 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Enter
Po przeczytaniu tego mam lepszą radę - nie należy nigdy niczego rejestrować i problemu nie ma bo on nie istnieje. Nawet teoretycznie gdyby jakiś konfident dokonał kontroli to po pierwsze powinien wykazać sprawność odbiornika i to że może on samodzielnie odbierać programy, a nawet jeśli by cudem to wykazał to musi udowodnić datę wejścia w jego posiadanie i pierwsze użytkowanie - "rejestracja" nie obowiązuje od momentu przyniesienia rzeczy do mieszkania.
7 0
odpowiedź
User
Paczkomat
Teraz rady? A przez 8 lat było nasyłanie kontrolerów i ściąganie kasy z ludzi. Czyli pocztą nadal rządzi pisiorstwo?
5 3
odpowiedź
User
jak to załatwić
Albo niech płacą wszyscy uzyskujący jakiś dochód miesięczny powiedzmy w kwocie 50 PLN na rok za radio i TV, emeryci 25 PLN a po 75 zwolnienie. A jak nie wszyscy to wprowadzić w publicznej reklamy podczas programów i filmów lub zakodować publiczne TV, poza wybranym pasmem informacyjnym np. i wprowadzić opłatę za kartę do dekodera np. 20 PLN za miesiąc dla wszystkich za pakiet odkodowanych kanałów publicznych.
2 1
odpowiedź