SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zysk PGE spadł do 3014,12 mln zł. W 2011 r. ma znacząco wzrosnąć

PGE Polska Grupa Energetyczna spodziewa się wzrostu zysku na akcję w 2011 roku, w związku z wykupem udziałów mniejszościowych akcjonariuszy spółki, poinformował prezes Tomasz Zadroga. W 2010 roku zysk netto PGE na 1 akcję wyniósł 1,70 zł, wobec 2,23 zł przed rokiem.

Zysk PGE spadł do 3014,12 mln zł. W 2011 r. ma znacząco wzrosnąć

„Warto zwrócić uwagę, że istotnie zwiększyła się proporcja zysku grupy kapitałowej jaki przypisywany jest akcjonariuszom PGE w stosunku do zysku mniejszości. W roku 2011 dzięki  wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładając się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję" - powiedział Zadroga.

Spółka PGE Polska Grupa Energetyczna miała 3014,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 3370,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. Zysk netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym wyniósł 612,97 mln zł w 2010 roku wobec 966,51 mln zł w 2009 roku.

W komentarzu Zadroga podkreślił, że po wyeliminowaniu wpływu rekompensat KDT PGE osiągnęła na poziomie skonsolidowanym wynik nieco lepszy niż przed rokiem. „Pod względem wyników finansowych był to rok stabilizacji, w którym koncentrowaliśmy się na reorganizacji i restrukturyzacji grupy. Dobrze przygotowaliśmy się do spodziewanych wzrostów w kolejnych okresach" - podsumował prezes.

Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej PGE po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 roku ok. 6,50 mld złotych w porównaniu z 6,45 mld zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku 3,01 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku.

W komentarzu PGE podkreśliła, że w ciągu roku znacząco wzrósł wynik segmentu dystrybucji, co spowodowane było rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie, wyższym wolumenem dystrybuowanej energii oraz wpływem zmiany sposobu księgowania opłat przyłączeniowych. „Wzrósł także wynik segmentu energetyki odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych i związanych z tym wyższych przychodów z tytułu sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów" - czytamy dalej.

Z kolei w wynikach segmentu energetyki konwencjonalnej widać negatywny wpływ mniejszego wolumenu i nieco wyższych kosztów przy względnie stabilnych cenach, co zostało pokryte jednorazowym wpływem rozwiązania rezerwy na podatek od nieruchomości. „Wskutek tego wynik segmentu energetyki konwencjonalnej po wyłączeniu przychodów z tytułu rekompensat, był porównywalny z poprzednim rokiem" - czytamy w komentarzu.

PGE podaje, że segmenty obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych zrealizowanych marż, mniejszego wolumenu sprzedaży energii na rynku hurtowym oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia.


 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
I. Przychody ze sprzedaży 20.476.465 21.623.350 5.113.491 4.981.602
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 4.185.333 5.344.729 1.045.184 1.231.322
III. Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 4.276.250 5.378.534 1.067.888 1.239.110
IV. Zysk/strata netto 3.627.087 4.337.223 905.775 999.212
V. Całkowite dochody 3.628.924 4.296.508 906.234 989.832
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6.610.960 7.298.888 1.650.924 1.681.523
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7.468.274 -3.628.590 -1.865.017 -835.957
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4.111.761 1.898.319 -1.026.811 437.336
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -4.969.075 5.568.617 -1.240.904 1.282.902
X. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,7 2,23 0,42 0,51
XI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,7 2,23 0,42 0,51
XII. Aktywa trwałe 44.137.422 41.964.446 11.144.969 10.214.801
XIII. Aktywa obrotowe 7.328.945 12.477.640 1.850.603 3.037.252
XIV. Aktywa grupy zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7.572 5.712 1.912 1.390
XV. Aktywa razem 51.473.939 54.447.798 12.997.485 13.253.444
XVI. Kapitał własny 37.682.773 38.849.752 9.515.131 9.456.636
XVII. Kapitał podstawowy 18.697.837 17.300.900 4.721.318 4.211.309
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 7.199.809 9.762.322 1.817.996 2.376.302
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 6.591.357 5.835.724 1.664.358 1.420.506
XX. Średnioważona liczba akcji 1.776.646.943 1.513.947.249 1.776.646.943 1.513.947.249
XXI. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.730.090.000 1.869.760.829 1.730.090.000
XXII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 19,83 18,02 5,01 4,39
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 19,83 18,02 5,01 4,39
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszowi jednostki dominującej 37.083.954 31.168.324 9.363.925 7.586.857
X. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3.014.120 3.370.712 752.702 776.547
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Zysk PGE spadł do 3014,12 mln zł. W 2011 r. ma znacząco wzrosnąć

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl