Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2022-04-28

A A A POLEĆ DRUKUJ

Kształcenie kadr kluczem do sukcesu polskiego programu atomowego. Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie z francuskim Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej (I2EN)

 

Wspierając polskie wysiłki na rzecz budowy potencjału ludzkiego w obszarze energetyki jądrowej, Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) podpisał w Ambasadzie Francji w Warszawie, w obecności JE Frédérica Billet, Ambasadora Francji w Polsce, porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

Trzecie porozumienie – z Akademią Górniczo-Hutniczą – zostanie zawarte w najbliższych dniach.

Porozumienia te ustanawiają ramy dla wspólnych działań związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego, a ich celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym.  Chociaż relacje między I2EN a polskimi uczelniami rozwijane są od ponad 10 lat, rok 2022 stanowi ich punkt zwrotny po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, ale także ze względu na harmonogram polskiego programu jądrowego. Przewidywane w ramach porozumień działania obejmują wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, tworzenie programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizacja seminariów dla studentów prezentujących liczne możliwości rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej. W najbliższych dniach zostanie również podpisana umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (AGH).

Ambasador Francji w Warszawie, Jego Ekscelencja Frédéric Billet, powiedział: "Mam nadzieję, że te porozumienia przyczynią się do dalszego pogłębienia francusko-polskich stosunków akademickich. Chciałbym również powiedzieć, że polscy studenci zainteresowani przemysłem jądrowym są mile widziani we Francji, zarówno jeśli chodzi o studia, jak i staże i praktyki zawodowe w firmach sektora jądrowego czy udział w szkoleniach w obiektach jądrowych."

Zdaniem Karen Daifuku, dyrektor I2EN: "Aby polski program jądrowy zakończył się sukcesem, różne podmioty działające w sektorze jądrowym mają swoje obszary odpowiedzialności i muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Uczelnie, z którymi zawarliśmy porozumienia nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także wnoszą wiele innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii jądrowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do tego sukcesu."

 

Kontakt:

karen.daifuku@i2en.fr

Tel: +33669768199

 

 

Uniwersytet Warszawski:

Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największym polskim uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem badawczym i edukacyjnym w kraju. Wydział Fizyki UW jest uważany za jedną ze 100 najlepszych instytucji naukowych w dziedzinie fizyki na świecie. Prowadzone tam badania obejmują wszystkie gałęzie współczesnej fizyki, w tym fizykę jądrową. W oparciu o te zasoby, ponad dziesięć lat temu Wydział Fizyki, wspólnie z Wydziałem Chemii, zainicjował kształcenie kadr dla polskiego sektora energetyki jądrowej. Dążąc do doskonałości w edukacji i badaniach naukowych, Uniwersytet Warszawski chętnie łączy siły z partnerami o komplementarnych kompetencjach, aby zapewnić najwyższą jakość nauczania i badań naukowych.

Programy studiów w języku polskim i angielskim prowadzone przez Wydział Fizyki obejmują:

·        astronomię,

·        fizykę (z dedykowanym programem fizyka reaktorowa),

·        nanoinżynierię.

Programy studiów w języku polskim prowadzone przez Wydział Chemii to m.in.

·        chemia jądrowa i radiofarmaceutyki,

·        radiogenomika. 

 

Politechnika Warszawska:

Politechnika Warszawska jest najstarszą i najlepszą polską uczelnią techniczną, nawiązuje do tradycji polskich uczelni technicznych, które funkcjonowały w Warszawie - Instytutu Politechnicznego założonego w 1826 r. dzięki staraniom Stanisława Staszica i Szkoły Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda założonej w 1895 roku.

Politechnika Warszawska rozpoczęła samodzielną działalność w 1915 r., dzięki staraniom Towarzystwa Kursów Naukowych i Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy. Działając nieprzerwanie, Politechnika kształciła pokolenia inżynierów, mając przy tym coraz więcej osiągnięć naukowych i technicznych.

Początki kształcenia w zakresie techniki jądrowej sięgają 1959 r., kiedy to na Politechnice Warszawskiej uruchomiono pierwszy w Polsce W 1959 r. na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa uruchomiono pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynieria jądrowa.

Obecnie PW oferuje anglojęzyczne studia magisterskie w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz fizykę jądrową na Wydziale Fizyki.


 

 

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN):

Utworzony ponad 10 lat temu przez rząd francuski, I2EN jest organizacją branżową, która reprezentuje i koordynuje francuski sektor jądrowy we Francji i za granicą we wszystkich sprawach związanych z budowaniem potencjału ludzkiego w dziedzinie energii jądrowej. Skupiając wszystkie zainteresowane strony (ośrodki badawczo-rozwojowe, przemysł, organy regulacyjne i środowiska akademickie), I2EN służy jako pojedynczy punkt kontaktowy dla krajów pragnących rozwijać programy kształcenia i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej oraz korzystać z francuskiego doświadczenia w budowaniu potencjału ludzkiego w tej dziedzinie. Działalność Instytutu obejmuje:

·        proponowanie najlepszych rozwiązań edukacyjnych i szkoleniowych dostosowanych do potrzeb krajów partnerskich poprzez partnerstwa i usługi;

·        dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie budowania potencjału ludzkiego, aby przyczynić się do realizacji bezpiecznych i zrównoważonych programów energetyki jądrowej;

·        zapewnienie zdolności Francji do przyjmowania studentów międzynarodowych i specjalistów we francuskim przemyśle jądrowym i organizacjach badawczych;

·        akredytowanie francuskich dyplomów w dziedzinie energii jądrowej i wydawanie Znaku I2EN.

 

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ