SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać ok. 15 proc. akcji, oferta warta 6,6-8,1 mld zł

W ramach debiutu giełdowego Allegro oferowane jest maksymalnie 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje po 43 zł od środy. Dodatkową pulę 15 proc. akcji będzie mógł kupić bank Morgan Stanley.

Francois Nuyts, prezes AllegroArticle

W opublikowanym właśnie prospekcie emisyjnym Allegro poinformowano, że w ofercie publicznej zostanie sprzedanych maksymalnie 187,83 mln akcji spółki, z czego do 28,57 mln to walory nowej emisji, z których sprzedaży firma chce pozyskać ok. 1 mld zł na zmniejszenie zadłużenia.

Pozostałe do 163,6 mln akcji Allegro chcą sprzedaż jego obecni właściciele. Fundusze Cidinan i Permira oferują po ok. 7 proc. obecnych walorów spółki, a Mepinan - ok. 1,5 proc. (ostateczne wartości będą zależeć od ceny sprzedawanych walorów).

W efekcie udział funduszy Cidinan i Permira w kapitale Allegro zmaleje z prawie 42 proc. do ok. 34 proc.

Od 35 do 43 zł za akcję Allegro, debiut warty 6,6-8,1 mld zł

Cenę jednostkową akcji Allegro wyznaczono w przedziale od 35 do 43 zł. Ostateczna cena i ostateczna liczba oferowanych walorów zostaną ustalone na podstawie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Ma ona potrwać do 29 września.

Natomiast inwestorzy indywidualni od 23 do 28 września będą mogli zapisywać się na kupno akcji Allegro po 43 zł za sztukę. Ma do nich trafić maksymalnie 5 proc. sprzedawanych walorów, jeśli zostaną złożone zapisy na więcej, nastąpi proporcjonalna redukcja zapisów.

Żeby ułatwić inwestorom indywidualnym zapisy, utworzono konsorcjum złożone  13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum.

Allegro spodziewa się, że po debiucie giełdowym w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26 proc. wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału).

Ponadto akcjonariusze Allegro zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. International jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowo maksymalnie 15 proc. istniejących akcji przeznaczonych do sprzedaży.

Przy cenie 43 zł za akcję wartość sprzedawanych akcji Allegro (bez ewentualnego pakietu dla Morgan Stanley) wynosi 8,08 mld zł, a przy cenie 35 zł - 6,57 mld zł.

Po zakończeniu oferty pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy Allegro zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od debiutu giełdowego, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków. Natomiast akcje należące do dyrektorów i członków kadry kierowniczej spółki oraz posiadaczy przyznane po debiucie giełdowym innym pracownikom w ramach programów motywacyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu giełdowego. Allegro przed tygodniem zapowiedziało, że akcje warte 10 tys. zł otrzyma każdy pracownik firmy.

Debiut giełdowy Allegro najwcześniej 12 października

W harmonogramie debiutu giełdowego Allegro zapisano, że pierwszy dzień notowań spółki na warszawskiej giełdzie przypadnie 12 października lub w zbliżonym terminie.  

- Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu - wylicza François Nuyts, prezes Allegro.

- Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Dlatego cieszymy się na myśl, że będziemy mogli już wkrótce przedstawić naszą propozycję inwestycyjną zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i inwestorom detalicznym w Polsce - dodaje.

Allegro z pewnością trafi do indeksu WIG-20 grupującego 20 spółek o największych wycenach. Być może zastąpi tam operatora telekomunikacyjnego Play, którego w pełni chce przejąć francuski telekom Illiad. Zaproponował 39 zł za akcję, co podniosło w poniedziałek kurs Play o 38 proc. Dwaj główni akcjonariusze polskiego telekomu zgodzili się na sprzedaż posiadanych walorów po takiej cenie.

Allegro wyprzedzi CD Projekt?

Wraz z debiutem giełdowym i emisją nowego pakietu akcji Allegro może stać się spółką na warszawskiej giełdzie z największą kapitalizacją.

Obecnie przy cenie 35 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 35 mld zł, a przy cenie 43 zł - 43 mld zł. Przy dodaniu walorów z nowej emisji wycena spółki wzrośnie odpowiednio do 36 i 44,2 mld zł.

Przy górnej cenie za akcję Allegro będzie najbardziej wartościową spółką na warszawskiej giełdzie. Od kwietnia br. to miano należy do producenta gier CD Projekt, którego kurs w ostatnich miesiącach zyskiwał m.in. dzięki bardzo dobrym wyniki z pierwszego kwartału br. oraz zapowiedziom gry „Cyberpunk 2077”. Na przełomie sierpnia i września kurs osiągnął rekordowy poziom po publikacji zwiastuna gry mobilnej „The Witcher: Monster Slayer”. W szczytowym momencie kurs wynosił 460 zł, co dawało kapitalizację w wysokości 44 mld zł.

We wtorek po południu za akcję CD Projekt płacono ok. 400 zł, przy takiej cenie kapitalizacja firmy wynosi 38,45 mld zł.

Mocno w górę wpływy i zysk, epidemia nie zaszkodziła

W pierwszej połowie br. Allegro osiągnęło wzrost przychodów netto z 1,17 do 1,77 mld zł oraz skorygowanego zysku EBITDA z 631 do 808 mln zł.

Wartość produktów sprzedanych na platformie (GMV) poszła natomiast w górę z 10,36 do 16,01 mld zł. Firma zwróciła uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., a w ub.r. o 25,4 proc.

- Przyspieszenie to było również widoczne na początku 2020 r., jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, gdy wartość GMV rosła w tempie wyższym niż w analogicznych okresach 2019 r. zarówno w styczniu, jak i lutym 2020 r. Od marca do maja, gdy sklepy stacjonarne były zamknięte przez wszystkie miesiące tego okresu lub ich część, Grupa odnotowała istotnie wyższy miesięczny wzrost GMV - o 47, 85 i 73 proc. odpowiednio w marcu, kwietniu i maju - opisała firma.

- W okresie od czerwca do sierpnia, czyli już po ponownym otwarciu sklepów stacjonarnych w Polsce, Grupa w dalszym ciągu odnotowywała znacznie wyższe tempo wzrostu wartości GMV niż w okresie bezpośrednio poprzedzającym zamrożenie gospodarki spowodowane epidemią COVID-19, które w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosło odpowiednio 57, 48 i 51 proc. - dodała.

12,3 mln kupujących, 2,1 mln korzysta z Allegro Smart!

Liczba aktywnych kupujących na w połowie br. wynosiła 12,3 mln, wobec 10,9 mln rok wcześniej i 11,4 mln na koniec ub.r.

- Baza sprzedających na Allegro obejmuje zarówno duże marki, takie jak P&G i Reckitt Benckiser, jak i sieci prowadzące sprzedaż detaliczną, w tym MediaMarkt i Carrefour, oraz szereg małych i średnich przedsiębiorstw - dodała firma. Zaznaczyła, że sprzedaż na jej platformie prowadzi łącznie ok. 117 tys. firm, a dziennie w drugiej połowie ub.r. i pierwszej połowie br. było zawieranych średnio 32 mln transakcji.

Jesienią ub.r. Allegro wprowadziło Allegro Smart! - usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów z serwisu. Na koniec 2018 roku korzystało z niego 684 tys. kupujących, na koniec ub.r. - 1,5 mln, a na koniec czerwca br. - 2,1 mln (czyli 17 proc. wszystkich aktywnych kupujących na platformie).

Allegro podkreśla, że Smart! przyczynia się do intensywniejszego korzystania z platformy zarówno przez nabywców, jak i sprzedawców. - Abonenci programu Smart! ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu. Klienci ci również dynamiczniej reagują na kampanie informacyjne i marketingowe Grupy, generując średni wzrost GMV na aktywnego kupującego będącego abonentem programu Smart! w wysokości 55% w trakcie pierwszych 12 miesięcy uczestnictwa w programie - opisano.

- Sprzedający oferujący swoje towary w ramach programu Smart! osiągnęli 5-krotnie wyższy wzrost GMV w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2020 r. od sprzedających, których oferta nie była objęta programem Smart! Oznacza to, że Smart! poprawia jakość sprzedających i przyspiesza działanie „koła zamachowego”, przy czym istnieją wciąż znaczne możliwości w zakresie stopnia wykorzystania tego narzędzia - dodała spółka.

W planach ekspansja zagraniczna, Allegro Smart! z potencjałem wzrostu

Wśród celów Allegro w najbliższym czasie oprócz rosnącego zadowolenia kupujących i sprzedających wymieniono wymieniono rozówj Allegro Smart! - Na dzień 30 czerwca 2020 r., jedynie 17 proc. aktywnych kupujących miało subskrypcje Smart!, co daje duże pole do wzrostu w przyszłości - zauważyła firma.

- Allegro zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać swoje sukcesy w obszarze dostaw, przez zwiększanie udziału dostaw realizowanych w ciągu jednego do dwóch dni, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw następnego dnia, dalszy rozwój sieci skrytek w terenie i punktów nadawczo-odbiorczych, ekspansję w obszarze innowacyjnych usług dostawczych, w tym zwiększenie udziału dostaw tego samego dnia oraz wprowadzenie dostaw „ultraszybkich” lub „natychmiastowych”. Te inicjatywy będzie wspierać uruchomienie Allegro Fulfilment, które będzie wykorzystywane jako narzędzie uzupełniające w wybranych przypadkach, jak w przypadku sprzedawców międzynarodowych i innych wybranych sprzedających, celem skrócenia czasu dostawy i zapewnienia precyzyjności realizacji obiecanych dostaw - opisano.

Jako inny cel wskazano dalszy rozwój w obszarze reklamy i porównywania cen. - Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej. Grupa uważa, że posiada atrybuty umożliwiające jej pozyskanie dużego udziału w rynku reklam cyfrowych poprzez skalowalne, zautomatyzowane i wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania wykorzystujące ruch i dane Grupy. Ponadto Grupa odnosi korzyści z działalności Ceneo, wiodącej porównywarki cenowej w Polsce, zwiększającej ruch przekierowywany do platformy e-commerce Grupy, oraz zapewniającej rozszerzony zasięg reklam - wyliczyła firma.

Allegro widzi też możliwości dalszego rozwoju w zakresie usług finansowych, które w ostatnich latach rozwijała we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in. bankami. Niedawno firm uruchomiła Allegro Pay, ofertę własnego fintecha Allegro, którego testy beta będą kontynuowane do końca br. - Grupa jest jednak przekonana, że istnieje duży potencjał integracji świadczonych usług finansowych z jej platformą podstawową, służącej lepszemu wykorzystaniu szans oferowanych przez polski rynek, którego wartość jest szacowana na ok. 300 mld PLN w całym obszarze kredytów konsumpcyjnych i pożyczek dla małych średnich przedsiębiorstw - dodano.

Firma zapowiada też ekspansję biznesową i geograficzną. - Grupa uważa, że istnieje wiele możliwości wzmocnienia jej obecności biznesowej w wybranych pokrewnych obszarach, które obejmują B2B, sprzedawców międzynarodowych oraz pokrewne piony rynkowe, w których Allegro obecnie nie prowadzi działalności lub prowadzi działalność na małą skalę, lub poprzez rozbudowę rozwiązań łańcucha wartości, takich jak usługi logistyczne. W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski - napisano w komunikacie.

Allegro przejęte za 3,25 mld dolarów, rok temu kupiło eBilet

Fundusze Permira, Mid Europa Partners i Cinven przejęły Allegro pod koniec 2016 roku, płacąc 3,25 mld dolarów. Przedtem przez 8 lat właścicielem firmy był fundusz Naspers, zapłacił za nią 950 mln funtów

Wiosną ub.r. Allegro przejęło firmę eBilet, za 80 proc. jej udziałów płacąc 88 mln zł. Z kolei jesienią 2018 roku wprowadziło usługę nielimitowanej liczby dostaw zakupów w modelu abonamentowym Allegro Smart. Od połowy marca do połowy czerwca w związku z epidemią koronawirusa można z niej było korzystać za darmo,

Allegro to najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce. Według badania Gemius/PBI w maju zanotowało 18,38 mln realnych użytkowników, 1,76 mld odsłon oraz 16 minut i 33 sekundy średniego dobowego czasu korzystania przez odwiedzającego, a aplikacja mobilna Allegro - 4,83 mln użytkowników.

Na początku br. Allegro w rankingu mierzącej ruch internetowy firmy Similarweb znalazło się na dziesiątym miejscu wśród platform e-commerce z całego świata.

2,4 mld zł wpływów i 399 mln zł zysku Allegro

W ub.r. Allegro.pl osiągnęło wzrost przychodów sprzedażowych o 31 proc. do 2,39 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 46,9 proc. do 1,18 mld zł jego zysk netto poszedł w górę z 230,08 do 399,02 mln zł.

Przychody firmy Allegro.pl z usług e-commerce zwiększyły się z 1,61 mld zł w 2018 roku do 2,08 mld zł, wpływy reklamowe - ze 128,1 do 165,69 mln zł, przychody ze sprzedaży towarów - z 62,79 do 115,21 mln zł, a pozostałe wpływy - z 25,95 do 30,42 mln zł.

Wpływy z e-commerce to przede wszystkim z prowizji od sprzedaży na platformie, a marketingowe - z opcji płatnej promocji ofert. W ostatnich latach Allegro podwyższało prowizję w niektórych kategoriach (jednocześnie rezygnowano z opłat za wystawianie ofert), a z początkiem czerwca br. zaczęło naliczać prowizję przy każdej transakcji od ceny z uwzględnieniem kosztu dostawy.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać ok. 15 proc. akcji, oferta warta 6,6-8,1 mld zł

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
ANALitic;)
W dobie ALIkonkurencji - troche późno;/
odpowiedź