SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Dwie trzecie funduszy w czerwcu pod kreską

Podobnie jak miesiąc wcześniej, w czerwcu większość funduszy odnotowała straty. Najsłabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich i polskich.

Dwie trzecie funduszy w czerwcu pod kreską

Czerwiec na minusie zakończyły 142 fundusze, wartość jednostek 9 nie zmieniła się, a 276 zanotowało jej spadek. Zatem co trzeci fundusz otwarty przyniósł w ostatnim miesiącu straty. Biorąc pod uwagę wartości średnie w poszczególnych kategoriach, najwyższe stopy zwrotu przyniosły inwestorom fundusze dłużnych papierów wartościowych denominowanych w USD – 2,8 proc. Ta kategoria funduszy jest też zresztą najlepsza patrząc na zyski za drugi kwartał i całe pierwsze półrocze 2010 roku, notując wyniki na poziomie, odpowiednio: 17,9 i 21 proc.

Średnie stopy zwrotu funduszy wg kategorii

grupa

miesiąc

kwartał

półrocze

rok

dłużne dolarowe

2,8%

17,9%

21,0%

17,7%

dłużne zagraniczne (PLN)

1,8%

13,1%

12,1%

9,4%

dłużne eurowe

1,2%

6,8%

3,5%

2,7%

dłużne dolarowe (USD)

0,3%

-0,3%

1,6%

10,0%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

0,3%

-2,3%

-2,3%

5,2%

rynku pieniężnego

0,2%

0,8%

2,6%

5,3%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

0,0%

1,6%

6,4%

17,5%

dłużne złotowe papiery skarbowe

-0,1%

0,0%

4,1%

7,6%

dłużne złotowe uniwersalne

-0,3%

-0,4%

3,6%

7,7%

dłużne eurowe (EUR)

-0,4%

-0,5%

2,5%

9,4%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR)

-0,5%

-6,4%

-3,2%

17,5%

akcji globalnych rynków wschodzących

-0,5%

-4,2%

-1,8%

19,4%

stabilnego wzrostu polskie

-1,9%

-2,6%

2,0%

11,7%

akcji amerykańskich

-2,7%

-0,4%

4,2%

16,4%

mieszane polskie

-3,2%

-3,9%

0,5%

15,5%

akcji europejskich rynków wschodzących

-3,3%

-4,6%

1,7%

24,7%

akcji europejskich rynków wschodzących MiŚ

-3,4%

-7,1%

-1,6%

18,0%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

-4,0%

-5,8%

0,9%

20,5%

akcji polskich małych MiŚ

-4,1%

-6,1%

4,0%

26,8%

mieszane europejskich rynków wschodzących

-4,3%

-4,7%

-1,0%

10,5%

akcji polskich uniwersalnych

-4,8%

-6,2%

0,6%

24,8%

akcji amerykańskich (USD)

-4,9%

-12,9%

-9,4%

11,6%

 

Źródło: Analizy Online.

 

To oczywiście zasługa wielokrotnie przywoływanego w naszych komentarzach wpływu, jaki na wyniki funduszy inwestujących w zagraniczne aktywa wywierają zmiany kursów walutowych, w tym przypadku USD/PLN. W czerwcu – licząc wg średnich kursów NBP – złoty osłabił się względem amerykańskiej waluty o 2,3 proc., zaś od początku roku o blisko 19 proc. Jak widać niemalże pokrywa się to z wynikami, jakie prezentują fundusze. Sam wpływ zmiany wartości poszczególnych składników ich portfeli miał kosmetyczny wpływ, co pokazują wyniki tych samych funduszy, z tym że w ujęciu dolarowym, czyli przed przeliczeniem na złote: 0,3 proc. w miesiąc, -0,3 proc. w kwartał, 1,6 proc. od początku roku.

To właśnie osłabienie złotego względem dolara i euro stoi w większości przypadków za wynikami tych funduszy, które ubiegły miesiąc zakończyły nad kreską. Pierwsze cztery miejsca należą do funduszy zagranicznych papierów dłużnych (szczegóły w tabeli poniżej). Pomimo generalnie niezbyt ciekawej sytuacji na europejskich parkietach, których indeksy oscylowały w czerwcu w okolicach lub nieco poniżej zera, fundusze europejskich rynków rozwiniętych średnio zanotowały zysk w wysokości 0,3 proc. Fundusze globalnych rynków rozwiniętych wyszły na zero. Pozostałe kategorie funduszy akcyjnych odnotowały straty. Najsłabiej wypadły fundusze akcji amerykańskich. Dla tamtejszych giełd czerwiec był nieprzychylny – Dow Jones stracił 3,6 proc., a S&P500 5,4 proc. W ujęciu dolarowym zakończyły więc miesiąc na 4,9-proc. minusie. Licząc w złotych, czyli nawet po uwzględnieniu wzrostu kursu USD/PLN, strata wyniosła 2,7 proc.

 

Zmiany indeksów GPW (na 30 czerwca br.)

indeks

miesiąc

kwartał

półrocze

rok

WIG

-5,15%

-7,20%

-1,48%

29,50%

WIG20

-6,69%

-9,00%

-4,93%

21,94%

mWIG40

-3,97%

-4,90%

1,18%

34,16%

sWIG80

-6,12%

-11,66%

-1,00%

17,82%

 

Źródło: Analizy Online.

 

Na tle innych parkietów w naszym regionie, giełda warszawska wypadła w czerwcu relatywnie słabo. Stąd straty funduszy akcji czy mieszanych, inwestujących większą część aktywów w Polsce. Wśród monitorowanych przez nas kategorii funduszy, fundusze polskich akcji uplasowały się na przedostatnim miejscu (tuż przed funduszami akcji amerykańskich), przynosząc uczestnikom straty , które średnio sięgnęły 4,8 proc. Odrobinę lepiej zaprezentowały się fundusze polskich akcji małych i średnich spółek, które straciły 4,1 proc. Dla porównania, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących zanotowały stratę rzędu 3,3 proc. Podsumowując, w czerwcu wszystkie fundusze akcji polskich zanotowały straty – najmniejszą Idea Akcji (-1,3 proc.), a największą Skarbiec-Akcja
(-6,8 proc.). Drugi kwartał z wynikiem powyżej zera, zakończył tylko jeden fundusz – Allianz Akcji Plus, który jednostka uczestnictwa zyskała na wartości 5,5 proc. (największą stratę, podobnie jak w czerwcu, odnotował Skarbiec-Akcja: -10,4 proc.). W całym pierwszym półroczu 2010 dwucyfrowymi zyskami mogą pochwalić się trzy fundusze: wymieniany już Allianz Akcji Plus (13,7 proc.), Quercus Agresywny (12,6 proc.) i Idea Akcji (10,6 proc.). Spośród pozostałych blisko 30 funduszy, 18 zakończyło półrocze na minusie, przy czym największą stratę przyniósł Skarbiec-Akcja (-5,7 proc.).

W czerwcu, drugi miesiąc z rzędu, ujemną średnią stopę zwrotu zanotowały fundusze polskich dłużnych papierów wartościowych – dla funduszy złotowych papierów skarbowych strata wyniosła -0,1 proc., a dla funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych -0,3 proc. Pierwsze z nich II kwartał zakończyły na zero, zaś drugie ze stratą rzędu 0,4 proc. Obawy o kondycję globalnej gospodarki niestety nie pozostały bez wpływu także na ceny obligacji. Przecena polskich aktywów dotknęła bowiem nie tylko akcje, ale również papiery dłużne. Może to sugerować, że obserwowana do niedawna hossa (a przynajmniej jej kulminacja) dla tych funduszy już się zakończyła. Złym prognostykiem jest dla nich także zmiana nastawienia przez Radę Polityki Pieniężnej (pod koniec czerwca odbyło się pierwsze jej posiedzenie pod przewodnictwem Marka Belki), która zdaniem części ekonomistów oznacza przygotowywanie gruntu pod podwyżkę stóp procentowych jesienią, a to nie wróży dobrze cenom obligacji, które mogą dalej spadać, gdy wraz ze stopami będą rosły ich rentowności.


Bernard Waszczyk, Open Finance

Fundusze akcji polskich

 

 

FUNDUSZ

RATING

PUNKTY

Stopa zwrotu

z 12 miesięcy

Stopa zwrotu

z 3 lat

Stopa zwrotu

z 5 lat

Stopa zwrotu

z 7 lat

Idea Akcji (Idea FIO)

****

4,60

31,00%

-31,70%

63,53%

-

Noble Akcji (Noble Funds FIO)

***

4,00

30,76%

-32,13%

-

-

UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)

***

4,00

26,18%

-33,99%

46,87%

158,52%

Arka Akcji FIO

***

3,88

23,01%

-38,33%

51,28%

206,88%

Allianz Akcji (Allianz FIO)

***

3,88

16,74%

-27,26%

30,15%

-

Legg Mason Akcji FIO

***

3,72

20,67%

-37,61%

69,68%

146,04%

Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO)

***

3,62

15,07%

-36,31%

42,36%

129,42%

Lukas Akcyjny (Lukas FIO)

***

3,60

27,67%

-35,18%

-

-

BPH Akcji (BPH FIO Parasolowy)

***

3,26

23,00%

-42,81%

29,10%

107,36%

Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)

***

3,06

37,40%

-41,66%

42,86%

141,09%

ING Akcji Plus (ING FIO)

***

3,00

17,27%

-44,70%

-

-

PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)

***

3,00

13,52%

-43,69%

-

-

KBC Akcyjny (VIP SFIO)

***

3,00

27,54%

-45,57%

-

-

ING Akcji  (ING FIO)

**

2,94

17,50%

-44,89%

16,67%

85,31%

Novo Akcji (Novo FIO)

**

2,90

17,72%

-43,97%

22,80%

84,56%

KBC Akcyjny (KBC FIO)

**

2,80

31,16%

-45,77%

-

-

DWS Akcji Dużych Spółek FIO

**

2,62

21,66%

-39,38%

13,03%

65,20%

DWS Akcji Plus FIO

**

2,60

15,96%

-51,69%

11,65%

79,69%

Millennium Akcji (Millennium FIO)

**

2,54

16,73%

-47,35%

14,99%

56,62%

FORTIS Akcji (Fortis FIO)

**

2,36

25,39%

-52,40%

27,16%

-

PZU Akcji KRAKOWIAK FIO

**

2,20

23,00%

-45,63%

22,11%

76,07%

Amplico Akcji (Krajowy FIO)

**

2,08

23,47%

-53,79%

13,86%

-

PKO Akcji - FIO

*

1,82

12,20%

-56,29%

-12,52%

41,06%

Pioneer Akcji Polskich (Pioneer FIO)

*

1,80

26,88%

-52,18%

-0,41%

56,58%

Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO)

*

1,40

22,46%

-54,49%

-

-

 

Fundusze mieszane

 

FUNDUSZ

RATING

PUNKTY

Stopa zwrotu

z 12 miesięcy

Stopa zwrotu

z 3 lat

Stopa zwrotu

z 5 lat

Stopa zwrotu

z 7 lat

PKO Zrównoważony Plus (Parasolowy FIO)

****

4,80

10,84%

-1,68%

-

-

UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)

***

4,08

17,49%

-16,91%

35,26%

92,76%

BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO Parasolowy)

***

3,98

18,02%

-15,90%

34,37%

79,76%

Arka Zrównoważony FIO

***

3,76

18,65%

-26,91%

37,93%

119,59%

Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO)

***

3,60

9,93%

-18,35%

27,79%

66,58%

Noble Mieszany (Noble Funds FIO)

***

3,40

18,80%

-13,44%

-

-

Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)

**

3,20

6,47%

-18,98%

-

-

Aviva Investors Zrównoważony (Aviva Investors FIO)

**

3,00

23,28%

-19,25%

-

-

ING Zrównoważony  (ING FIO)

**

2,90

14,71%

-23,35%

17,00%

56,68%

KBC Aktywny (KBC FIO)

**

2,80

18,91%

-23,97%

12,25%

46,90%

Lukas Dynamiczny Polski (Lukas FIO)

**

2,80

20,83%

-20,86%

-

-

SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)

**

2,60

9,98%

-26,67%

-

-

DWS Zrównoważony FIO

**

2,44

13,92%

-29,46%

13,37%

45,86%

ING Zrównoważony Plus (ING FIO)

**

2,40

14,62%

-25,45%

-

-

PZU Zrównoważony FIO

**

2,40

17,07%

-25,71%

-

-

Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO)

**

2,34

8,85%

-35,36%

6,75%

43,20%

Millennium Zrównoważony (Millennium FIO)

**

2,22

10,25%

-29,14%

8,37%

33,98%

PKO Zrównoważony - FIO

*

1,92

7,63%

-31,26%

-4,44%

32,71%

Pioneer Zrównoważony (Pioneer FIO)

*

1,76

19,04%

-30,60%

0,79%

34,12%

 

Fundusze stabilnego wzrostu

 

FUNDUSZ

RATING

PUNKTY

Stopa zwrotu

z 12 miesięcy

Stopa zwrotu

z 3 lat

Stopa zwrotu

z 5 lat

Stopa zwrotu

z 7 lat

Idea Stabilnego Wzrostu (Idea FIO)

****

4,60

23,20%

24,26%

76,78%

-

Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas FIO)

***

3,50

11,09%

-5,32%

35,65%

73,67%

Legg Mason Senior SFIO

***

3,46

8,92%

1,16%

35,53%

63,26%

Arka Stabilnego Wzrostu FIO

***

3,40

14,28%

-4,77%

36,32%

79,04%

Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva Investors FIO)

***

3,20

11,67%

-1,28%

40,85%

-

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva Investors FIO)

***

3,04

15,07%

-10,79%

29,11%

64,97%

BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy)

***

3,00

17,71%

1,68%

37,68%

-

KBC Stabilny (KBC FIO)

***

2,92

16,31%

-4,94%

25,33%

59,23%

PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)

**

2,80

9,24%

-0,59%

-

-

Skarbiec - III Filar (Skarbiec FIO)

**

2,72

7,25%

-7,66%

26,61%

52,06%

ING Stabilnego Wzrostu  (ING FIO)

**

2,60

11,72%

-8,95%

22,79%

53,50%

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO

**

2,60

8,91%

-12,14%

21,71%

48,71%

SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL FIO)

**

2,40

7,25%

-8,80%

-

-

DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO

**

2,30

9,85%

-10,08%

17,28%

46,03%

FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis FIO)

**

2,20

12,11%

-12,26%

22,38%

-

ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING FIO)

**

2,20

11,60%

-9,36%

-

-

Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)

**

2,00

8,40%

-13,53%

11,78%

-

Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)

**

1,76

7,88%

-14,49%

19,24%

34,34%

Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)

**

1,76

13,20%

-19,67%

12,64%

-

PKO Stabilnego Wzrostu - FIO

*

1,52

7,74%

-18,55%

5,26%

31,87%

Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO)

*

1,44

11,65%

-17,27%

6,57%

-

Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)

*

1,20

-5,02%

-23,68%

2,46%

-

Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO)

*

1,20

13,15%

-19,09%

-

-

 

Fundusze papierów dłużnych

 

FUNDUSZ

RATING

PUNKTY

Stopa zwrotu

z 12 miesięcy

Stopa zwrotu

z 3 lat

Stopa zwrotu

z 5 lat

Stopa zwrotu

z 7 lat

BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)

****

4,80

13,71%

41,87%

-

-

SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO)

****

4,80

12,27%

38,56%

-

-

Idea Obligacji (Idea FIO)

****

4,60

15,22%

36,93%

44,87%

55,95%

PKO Obligacji Długoterminowych - FIO

****

4,60

7,32%

40,85%

-

-

BPH Obligacji 1 (BPH FIO Parasolowy)

****

4,56

11,35%

33,01%

39,91%

54,46%

Arka Obligacji FIO

***

3,70

7,34%

19,30%

28,42%

45,53%

UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO)

***

3,68

12,66%

24,16%

31,75%

46,47%

Amplico Obligacji (Krajowy FIO)

***

3,48

17,04%

25,68%

37,13%

-

Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO)

***

3,40

5,80%

19,80%

-

-

Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO)

***

3,36

8,01%

24,08%

30,27%

42,43%

PKO Obligacji - FIO

***

3,30

8,18%

21,15%

25,20%

33,96%

Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)

***

3,26

6,39%

18,04%

28,11%

41,14%

KBC Obligacyjny (VIP SFIO)

***

3,20

7,53%

17,81%

-

-

KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO)

***

3,20

7,57%

17,40%

23,90%

40,80%

PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO)

***

3,20

8,86%

25,09%

-

-

ING Obligacji  (ING FIO)

***

3,16

6,50%

16,27%

22,60%

33,14%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO

***

3,10

4,71%

13,80%

18,95%

33,09%

Pioneer Obligacji (Pioneer FIO)

***

3,04

4,61%

11,05%

18,87%

31,33%

Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)

***

3,00

14,15%

22,91%

-

-

ING Obligacji Plus (ING FIO)

***

3,00

6,52%

16,18%

-

-

Legg Mason Obligacji FIO

***

3,00

6,15%

13,75%

17,93%

30,66%

Noble Skarbowy (Noble Funds FIO)

***

3,00

6,16%

15,00%

-

-

Skarbiec - Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO)

**

2,96

8,47%

16,44%

21,07%

26,72%

Millennium Papierów Dłużnych (Millennium FIO)

**

2,88

4,98%

11,96%

17,23%

28,65%

DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO

**

2,20

5,56%

8,48%

13,65%

22,33%

Allianz Obligacji (Allianz FIO)

**

1,80

-6,55%

12,69%

15,82%

-

Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO)

*

1,20

4,04%

-0,38%

3,84%

14,29%

 

Fundusze rynku pieniężnego

 

FUNDUSZ

RATING

PUNKTY

Stopa zwrotu

z 12 miesięcy

Stopa zwrotu

z 3 lat

Stopa zwrotu

z 5 lat

Stopa zwrotu

z 7 lat

UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO)

****

5,00

7,68%

19,39%

28,76%

41,98%

Amplico Pieniężny (Krajowy FIO)

***

4,00

8,26%

17,56%

26,32%

-

Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO)

***

4,00

7,76%

16,60%

-

-

BPH Skarbowy (BPH FIO Parasolowy)

***

4,00

5,59%

17,42%

25,00%

-

Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO)

***

3,50

6,16%

16,75%

24,57%

36,94%

KBC Pieniężny (KBC FIO)

***

3,50

6,06%

15,75%

24,32%

37,03%

PKO Skarbowy - FIO

***

3,50

6,49%

17,19%

24,63%

35,08%

Allianz Pieniężny (Allianz FIO)

***

3,00

4,31%

14,91%

-

-

Arka Ochrony Kapitału FIO

***

3,00

6,17%

13,73%

22,27%

34,38%

ING Gotówkowy  (ING FIO)

***

3,00

4,96%

13,99%

21,83%

34,27%

ING Gotówkowy Plus (ING FIO)

***

3,00

4,42%

12,96%

-

-

Legg Mason Pieniężny FIO

***

3,00

4,77%

12,64%

20,61%

32,50%

Lukas Lokacyjny (Lukas FIO)

***

3,00

4,57%

11,46%

-

-

Millennium Pieniężny (Millennium FIO)

***

3,00

4,93%

13,15%

21,05%

32,37%

Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO)

***

3,00

4,91%

13,10%

21,01%

33,31%

PKO Rynku Pieniężnego - FIO

***

3,00

4,18%

12,82%

20,55%

-

PZU Gotówkowy FIO

***

3,00

4,42%

13,36%

-

-

Skarbiec - Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO)

***

3,00

4,11%

14,76%

22,55%

33,99%

SKOK Rynku Pieniężnego FIO

***

3,00

4,12%

13,23%

20,82%

-

DWS Płynna Lokata FIO

*

1,30

3,40%

8,53%

16,92%

27,51%

SKARBIEC - GOTÓWKOWY (Skarbiec FIO)

*

1,00

3,05%

7,33%

15,01%

-

DWS Płynna Lokata Plus FIO

*

1,00

3,60%

-5,42%

2,27%

13,15%

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Dwie trzecie funduszy w czerwcu pod kreską

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl