SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Wpływy grupy Empik wzrosły o 18 proc. Prawie połowa z książek, e-commerce o 30 proc. w górę

W ub.r. grupa kapitałowa Empik osiągnęła wzrost wpływów sprzedażowych o 17,9 proc. do 1,79 mld zł i 58,66 mln zł zysku netto. Z jej głównych pionów najmocniej, o 30,1 proc., urósł sprzedażowo e-commerce. Natomiast w tych samych sklepach stacjonarnych nastąpił spadek, co firma tłumaczy zakazem handlu w niedziele.

Article

Przychody sprzedażowe netto grupy Empik z działalności kontynuowanej zwiększyły się z 1,52 mld zł w 2017 roku do 1,79 mld zł w ub.r. Jednocześnie koszt sprzedanych materiałów i towarów poszedł w górę z 910,65 mln zł do 1,107 mld zł (czyli o 21,5 proc.), a koszty operacyjne - z 536,35 do 631,36 mln zł (o 17,7 proc.).

Przełożyło się to na spadek zysku EBITDA ze 123,5 do 120,6 mln zł, zysku operacyjnego z 72,34 do 57,66 mln zł i zysku brutto z 60,57 do 46,77 mln zł. Rentowność sprzedaży brutto zmalała z 40 do 38 proc.

- Spadek wynikał głównie z realizacji strategii Grupy polegającej na dynamicznym wzroście sprzedaży poprzez rozwój nowych kategorii i rozpoczęcia współpracy z partnerami, oferując im sprzedaż ich produktów poprzez stronę empik.com. Wdrożenie nowych kategorii i platformy marketpalce wymagały zwiększenia zatrudnienia, co przełożyło się na wyższe koszty. Wzrosły również koszty logistyczne i wydatki na marketing - wyliczono w sprawozdaniu finansowym grupy Empik

Natomiast zysk netto firmy zwiększył się z 32,24 do 58,66 mln zł, głównie dzięki osiągnięciu w ub.r. 11,89 mln zł wpływów z podatku dochodowego, wobec 28,33 mln zł wydatków rok wcześniej.

Do grupy kapitałowej oprócz Empiku należy szereg spółek zależnych, m.in. zajmujące się sprzedażą i dystrybucją książek i prasy Mole, Pol Perfect (Empik ma 94 proc. jej udziałów) i Platon (75 proc. jej udziałów Empik przejął dwa lata temu), się dystrybucją i sprzedażą internetową Virtualo, Livro i E-Muzyka (80 proc. udziałów tej ostatniej spółki Empik kupił pod koniec 2017 roku).

Empik jest też właścicielem Grupy Wydawniczej Foksal, powstałej na początku 2013 roku z połączenia wydawnictw W.A.B., Wilga i Buchmann.

Więcej sklepów, ale zakaz handlu w niedziele osłabia sprzedaż

Zdecydowanie najwięcej grupa Empik zarabia w segmencie sprzedaży detalicznej, który tworzą w firmie przede wszystkim salony Empik i księgarnie Mole Mole. W ub.r. przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 1,13 mld zł, co wobec 1,08 mld zł rok wcześniej daje wzrost o 4,6 proc.

- W roku 2018 był kontynuowany proces transformacji, mający na celu optymalizację struktury asortymentowej, polityki cenowej i komunikacji marketingowej. W 2018 roku kontynuowany był również proces przekształcania salonów Empik w innowacyjny format sklepu, tzw. Future Store, który charakteryzuje się nowoczesnym wystrojem oraz zastosowaniem urządzeń multimedialnych ułatwiających klientom zakupy - opisano w sprawozdaniu z działalności grupy Empik.

Firma zaczęła też testować format Papiernik by Empik - małych sklepów z artykułami papierniczymi, szkolnymi, biurowymi i kreatywnymi, uruchamianych m.in. w mniejszych centrach handlowych. W ub.r. otworzony dziewięć takich punktów, m.in. w Warszawie, Legionowie, Gdańsku i Poznaniu.

Ponadto Empik mocniej wszedł w sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne - w sierpniu ub.r. przejął specjalizującą się w tym platformę internetową Going. Wydał na to 7,41 mln zł, z czego 3,88 mln zł to cena 100 proc. udziałów, 2,62 mln zł - kwota dokapitalizowania spółki, a 906,8 tys. zł - wartość wzajemnej opcji wykupu.

W ciągu roku liczba punktów sprzedaży grupy Empik zwiększyła się z 263 do 291 (a ich łączna powierzchnia z 97,45 do 101,98 metrów kwadratowych, czyli o 4,6 proc.). I to ona odpowiada głównie za wzrost wpływów ze sprzedaży detalicznej, bo - jak podała firma w raporcie - w porównywalnej grupie sklepów sprzedaż zmalała. - Co jest skutkiem wejścia w życie w 2018 roku przepisów zakazujących handlu w niedziele - zaznaczono.

Zmalała rentowność sprzedaży detalicznej firmy - zysk przed opodatkowaniem spadł z 79,43 do 67,52 mln zł. Wynika to przede wszystkim ze wzrostów wydatków na świadczenia pracownicze (ze 151,79 do 176,29 mln zł), na najem i utrzymanie pomieszczeń (ze 126,16 do 138,2 mln zł) oraz na amortyzację (z 23 do 39,04 mln zł).

E-commerce ze wzrostem wpływów i straty

Pion e-commerce grupy Empik osiągnął wzrost przychodów sprzedażowych o 30,1 proc. Te od klientów zewnętrznych poszły w górę z 357,23 do 464,66 mln zł, a wewnątrzgrupowe - z 8,9 do 16,26 mln zł.

- Bardzo duże dynamiki odnotowały nowe kategorie rozwijane tylko w kanale sprzedaży internetowej: sport, elektronika, dom i ogród, dziecko, zdrowie i uroda. Grupa w ramach segmentu osiągnęła wzrost przychodów w obszarze muzyki cyfrowej. Szczególnie imponująca dynamika miała miejsce w przypadku dystrybucji klasycznych nośników CD oraz współpracy w ramach serwisu Plus Music - wyliczono w sprawozdaniu.

Jednocześnie mocno wzrosły koszty operacyjne segmentu: nakłady na świadczenia pracownicze z 20,9 do 31,21 mln zł, na marketing - z 18,56 do 27,25 mln zł, a koszty określone jako pozostałe - z 36,98 do 46,52 mln zł.

W konsekwencji zysk EBITDA spadł z 11,29 do 8,75 mln zł. Przy doliczeniu kosztów amortyzacji (19,14 mln zł w 2017 roku, 22,98 mln zł w ub.r.) strata pionu e-commerce pogłębiła się z 7,76 do 14,25 mln zł.

Hurt i wydawnictwa w górę po kupnie hurtowni Platon

Segment hurtowy i wydawniczy grupy Empik osiągnął wzrost przychodów aż o 57 proc. do 232 mln zł. Firma zaznacza, że z jednej strony to efekt przejęcie sieci hurtowni Platon, a z drugiej - dynamicznego rozwoju sprzedaży gier planszowych oraz produktów dla dzieci i młodzieży.

Duża część książek Grupy Wydawniczej Foksal i innych produktów własnych Empiku trafia do jego sklepów stacjonarnych i internetowych. W skali roku przychody pionu hurtowo-wydawniczego ze sprzedaży w ramach grupy kapitałowej wzrosły ze 126,5 do 129,62 mln zł.

Natomiast po kupnie hurtowni Platon wpływy od zewnętrznych klientów podskoczyły z 79,18 do 193,39 mln zł. W br. Empik przejął pozostałe 25 proc. udziałów spółki Platon, płacą za nie 1,58 mln zł.

Sprzedaż książek i prasy w górę

Prawie połowa przychodów grupy Empik pochodziła w ub.r. ze sprzedaży książek. Wpływy z tego źródła w punktach stacjonarnych wyniosły 489,32 mln zł, w internecie - 163,07 mln zł, a w kanale hurtowo-wydawniczym - 173,25 mln zł. W sumie było to 825,65 mln zł, 46 proc. łącznych wpływów firmy.

- Zmiany w asortymencie produktowym w spółce Empik następowały zgodnie ze strategią przyjęta przez zarząd: wzmocniona została silna pozycja w kategorii „książka”, która odnotowała sprzedaż wyższą o 1,6 proc. niż w roku 2017 - podkreślono w sprawozdaniu.

Zmalały natomiast wyniki sprzedażowe zmalały w pozostałych kategoriach produktów określanych jako wydawnicze - z wyjątkiem prasy. Przychody z produktów muzycznych wyniosły w ub.r. 147,79 mln zł, z prasy - 107,81 mln zł, a z filmów - 53,44 mln zł.

- W obrębie kategorii niewydawniczych nastąpił duży wzrost w rozwijanych kategoriach: lifestyle, rozrywka rodzinna oraz artykuły papiernicze - wyliczyła firma. W przypadku tej ostatniej sprzedaż stacjonarna najmocniej dominuje nad internetową (w ub.r. wpływy z tej pierwszej to 173,67 mln zł, a z drugiej - tylko 7,67 mln zł). W kategorii zabawek już ponad jedna trzecia wartości sprzedaży (44,68 mln zł w ub.r.) jest realizowana w sieci, a pozostała część (76,64 mln zł) w sklepach stacjonarnych.

E-commerce dominuje natomiast w przypadku sprzedaży biletów - w ub.r. w sieci zanotowano 15,38 mln zł przychodów, a w punktach stacjonarnych - 1,9 mln zł. Serwis Empik Foto, oferujący usługi i produkty związane ze zdjęciami, wygenerował w ub.r. 31,8 mln zł wpływów.

Więcej na marketing i pracowników, inwestycje głównie w sklepy stacjonarne

Koszty operacyjne grupy Empik procentowo wzrosły niewiele mniej od jej przychodów - o 17,7 proc., z 536,35 do 631,36 mln zł. - Wyższe koszty wynikają z rozwoju działalności Grupy, w szczególności nowych otwarć salonów sprzedaży detalicznej - skomentowała firma.

Ponad jedna trzecia jej wydatków idzie na pracowników. Koszty w tym zakresie zwiększyły się o 24,8 proc. do 230,38 mln zł. Jest to związane nie tylko z otwieraniem kolejnych punktów sprzedaży, lecz także przejęciem spółek Mole Mole, Platon i E-Muzyka.

Z kolei wydatki dotyczące budynków wzrosły o 9,8 proc. do 144,57 mln zł, na działalność operacyjną sklepów - o 26,8 proc. do 101,7 mln zł, na marketing - o 16 proc. do 66,75 mln zł, a na amortyzację - o 45,9 proc. do 62,95 mln zł.

Zmalały jedynie pozostałe koszty operacyjne (z 31,16 do 25,02 mln zł), ponadto firma w ub.r. nie utworzyła żadnych odpisów dotyczących utraty wartości sklepów (w 2017 roku wyniosły one 8,06 mln zł).

Wydatki inwestycyjne grupy Empik zwiększyły się w skali roku z 71,58 do 93,34 mln zł. Zdecydowana większość poszła na segment detaliczny (52,13 mln zł w 2017 roku, 76,06 mln zł w ub.r.), natomiast nakłady w tym zakresie na e-commerce zmalały z 18,66 do 16,05 mln zł.

- Wydatki zostały poniesione z tytułu rozbudowy magazynu centralnego a także otwarć nowych sklepów i renowacji istniejących oraz dalszego rozwoju platformy empik.com - podsumowano.

240 mln zł zadłużenia finansowego, spłacona pożyczka od właściciela

Na koniec ub.r. zobowiązania grupy Empik z pożyczek i kredytów wynosiły prawie 240 mln zł. W części długoterminowej zmalały w ciągu roku z 275,05 do 226,3 mln zł, a w krótkoterminowej - wzrosły z 1,86 do 13,12 mln zł.

Jedynym udziałowcem Empiku jest Bookzz Holdings Limited. Przejął firmę w połowie 2016 roku i zdjął z warszawskiego rynku giełdowego, a kilka miesięcy później dokapitalizował kwotą 215,53 mln zł.

Firma w sprawozdaniu oceniła, że spadek wskaźniku jej skonsolidowanego zadłużenia wynika z restrukturyzacji rozpoczętej w 2016 roku. - Empik stał się spółką matką dla całej działalności operacyjnej, a podmioty, które nie wkomponowały się w wizję rozwoju obraną przez zarząd i inwestorów, zostały sprzedane - przypomniano. W latach 2015-2016 Empik Media & Fashion, należący jeszcze do funduszy Eastbridge i Penta Investments, sprzedał lub zamknął kilka sieci sklepów odzieżowych (m.in. Aldo, Esprit i Smyk) oraz sieć szkół językowych Empik School.

W maju ub.r. Empik uzyskał 50 mln zł kredytu bankowego na ogólne cele korporacyjne, ma go spłacić w pięciu ratach od stycznia br. do stycznia 2023 roku. Wcześniej wziął 120 mln zł limitu kredytowego w innym banku. Natomiast w marcu br. spłacił 43,3 mln zł pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Bookzz Holdings Limited.

Właściciel zdecydował, że zeszłoroczny zysk Empiku zostanie przeznaczony na pokrycie strat spółki z wcześniejszych lat.

Dołącz do dyskusji: Wpływy grupy Empik wzrosły o 18 proc. Prawie połowa z książek, e-commerce o 30 proc. w górę

7 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
były klient
po tych tęczowych deklaracjach już nic tam nie kupię
odpowiedź
User
wujek
po tych tęczowych deklaracjach już nic tam nie kupię


A gdzie kupujesz? Pewnie w Polskiej biedronce? I patriotycznym RED IS BAD? I kasę trzymasz w Skokach z siedzibą w Luksemburgu?
odpowiedź
User
AW
Zbyt agresywnie promują książki. Ja wolę u nich kupować TYLKO muzykę.
odpowiedź