SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Haitong Bank: w 2017 r. warto kupić akcje Agory i Wirtualnej Polski

W ocenie analityków Haitong Bank 2017 rok, podobnie jak 2016, powinien być ciekawy i obfitować w wydarzenia ważne dla sentymentu inwestycyjnego. Widzą oni potencjał w sektorze deweloperów mieszkaniowych, budowlanym, medialnym oraz telekomunikacyjnym, zalecają niedoważanie sektorów energetycznego, górnictwa oraz detalicznego oraz są neutralni na segmenty bankowy, informatyczny, deweloperów komercyjnych i metalowy.

fot. Shutterstock.comArticle

Analitycy Haitong Bank wyróżnili kluczowe czynniki lokalne oraz globalne, które w nadchodzących latach wpłyną na rynki w ramach poszczególnych sektorów.

Jeśli chodzi o selekcję spółek, faworytami Haitong Bank, którzy oferują największy potencjał wzrostu kursu, są: Skarbiec, Elektrobudowa, Agora, Robyg, Trakcja, Wirtualna Polska, Alumetal oraz GTC. Wśród spółek, gdzie analitycy widzą największy potencjał spadków są Bogdanka, KGHM, CEZ, JSW, Enea i LPP. Spółki o największej prognozowanej stopie dywidendy w 2017 r. to Echo Investment (13,7 proc.), Skarbiec Holding (11 proc.), CEZ (8,6 proc.), Robyg (8,6 proc.), Dom Development (8,6 proc.) i Netia (6,8 proc.).

Według Haitong Bank, obecna wycena indeksów, zarówno WIG, WIG20, jak i mWIG40, odzwierciedla ich wartość fundamentalną, dlatego analitycy pozostają ostrożni jeśli chodzi o prognozę wzrostu indeksu. Wyceny spółek, które pokrywają, sugerują poziom indeksu WIG wynoszący ok. 49 974 pkt, dla WIG20 ok. 1 850 pkt, natomiast dla mWIG40 ok. 4 151 pkt.

Na gruncie lokalnym wśród najważniejszych czynników, które wpłyną na rynki, analitycy wymieniają przede wszystkim wykonanie budżetu państwa, który ma dość ambitne założenia jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB na poziomie 3,6 proc. (versus 3,2 proc. obecny konsensus). Wysoki poziom deficytu przy niższych wpływach podatkowych nie daje dużego pola manewru, co ostatecznie może otworzyć dyskusję o źródła dodatkowego finansowania, jak np. podatki sektorowe.

Kolejnym jest zachowanie się wskaźnika cen CPI, który po 28 miesiącach deflacji wrócił do poziomu 0 w listopadzie 2016 r. i powinien dalej rosnąć. Prognozowana przez rząd inflacja na poziomie ok. 1,3 proc. jest zbieżna z oczekiwaniami rynkowymi na poziomie ok. 1,4 proc. Powrót otoczenia inflacyjnego powinien być wspierający dla detalistów spożywczych, a także powinien otworzyć dyskusję w sprawie podwyżek stóp procentowych, których wzrost wpłynie pozytywnie na wyniki banków. Póki co, szeroki konsensus nie zakłada owych podwyżek, ale będzie to zależeć od tempa inflacji.

Następnym zagadnieniem jest uruchomienie wydatków inwestycyjnych w ramach nowego budżetu UE, którego przejście jest dzisiaj powodem spadku inwestycji i ich negatywnej kontrybucji do PKB. Biorąc pod uwagę bardzo duże kwoty przeznaczone na infrastrukturę oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, naturalnym beneficjentem powinny być spółki z sektora budowalnego oraz informatycznego. Natomiast analitycy Haitong zwracają uwagę, że duża konkurencja spodziewana na przetargach w tych sektorach powinna także wpłynąć negatywnie na marże.

Dodatkowo, Haitong Bank wymienia ryzyko wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, który negatywnie wpłynąłby na sektor handlu. Według analityków, potencjalnym największym beneficjentem zakazu handlu w niedziele mógłby być e-commerce.

Ważną okolicznością jest również wzrost pensji minimalnej do 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godz., która wraz z programem 500+ oraz spodziewanym wzrostem popytu na pracę związanym z projektami z nowej perspektywy UE, powinna utrzymać, a nawet wzmocnić presję płacową w Polsce.

Analitycy zwracają uwagę również na kursy walutowe, gdzie obecna słabość złotego względem EUR oraz USD wspiera eksporterów, natomiast jest negatywnym czynnikiem dla importerów oraz spółek rozliczających koszty czynszu w EUR.

Haitong wymienia także wynik prac nad reformą OFE, która według wypowiedzi rządu przebiega na podstawie komunikowanych wcześniej planów.

Analitycy wskazują również najważniejsze czynniki globalne. Po pierwsze, sukcesywne ograniczenie skupu aktywów przez EBC. Po drugie, jastrzębia retoryka FEB i zapowiedziana ścieżka trzykrotnych podwyżek stóp procentowych w USA w 2017 r. Kolejnym jest dynamika PKB w Chinach, która według Haitong będzie dalej się osłabiać w kierunku 6,5 proc. Następnym czynnikiem jest dalszy rozwój sankcji UE na Rosję. Dodatkowo, wybory we Francji, Niemczech oraz Holandii w 2017 r. Poza tym, rozpoczęcie procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zapowiadanej przez premier Therese May na marzec 2017 r. Dodatkowo, polityka gospodarcza Donalda Trumpa, która po pierwszych zapowiedziach została odebrana pozytywnie przez rynki finansowe.

Sektor medialny
Haitong przeważa ten sektor przez wzgląd na Agorę, jak i Wirtualną Polskę. Wśród kluczowych kwestii dla sektora wymienia tempo wydatków reklamowych, które ostatnio spadło wraz ze spowolnieniem PKB. Natomiast analitycy uważają, że jest to sytuacja przejściowa i powinna poprawić się w kolejnych kwartałach. Istotna dla branży jest również nowa ustawa medialna oraz podatek medialny, który ma małe szanse na wejście w życie w 2017 r. ze względu na konieczność zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Ponadto, Haitong spodziewa się w dalszym ciągu silnej konsumpcji w kinach, która powinna być wspierana przez rosnące wynagrodzenia, niskie bezrobocie oraz program 500+. Dodatkowo, wzrost konkurencji poprzez pojawienie się nowych kanałów na MUX8. Haitong zaleca „kupuj” dla Agory, a także dla Wirtualnej Polski, ze względu na ekspozycję na dwa strukturalnie rosnące segmenty: reklamy internetowej oraz e-commerce.

Sektor telekomunikacyjny
Haitong przeważa ten sektor głównie ze względu na Cyfrowy Polsat oraz Orange Polska. Natomiast ma neutralne nastawienie do Netii. Wśród kluczowych tematów na 2017 r. wskazuje uruchomienie inwestycji w sieć szerokopasmową z nowego budżetu UE, gdzie widzi Orange Polska jako potencjalnie największego beneficjenta. Kolejnymi zagadnieniami są zmiana retoryki regulatorów w stronę promocji inwestycji w infrastrukturę oraz podatek telekomunikacyjny, który w dalszym ciągu nie jest scenariuszem bazowym Haitong. Dodatkowo, obraz rynku po rejestracji prepaidowych kart SIM i potencjalna dalsza konsolidacja rynku.

Sektor finansowy
Analitycy Haitong Bank mają neutralne podejście do sektora finansowego, oczekując, że rok 2017 upłynie z jednej strony pod znakiem dalszej dyskusji o rozwiązaniu tematu kredytów hipotecznych walutowych oraz być może kolejnych regulacji dla sektora bankowego. Natomiast z drugiej strony, prognozy zysków banków mogą się poprawić ze względu na oczekiwanie wzrostu stóp procentowych w Polsce, wyższą inflację i wyższe tempo wzrostu PKB. Unikając ekspozycji frankowych, analitycy rekomendują "sprzedaj" dla Banku Millennium i mBanku oraz Komercni Banka. Spośród polskich spółek, według Haitong Bank, atrakcyjnie wygląda wycena Skarbiec Holding.

Sektor firm energetycznych
Haitong Bank z uwagi na zakładane rosnące ceny węgla i ceny energii elektrycznej w przyszłym i kolejnym roku, preferuje PGE, które wytwarza 70 proc. energii z własnego węgla brunatnego. Również Tauron posiadający własne kopalnie jest bardziej odporny na podwyżki cen węgla na rynku. Ponadto, struktura własnościowa dająca jedynie niewiele ponad 40 proc. Ministerstwu Energii na walnym zgromadzeniu chroni akcjonariuszy mniejszościowych przed negatywnymi decyzjami właściciela, które wymagają 75 proc. zgody na WZA. Analitycy nie stawiają na spółki Energa i Enea ze względu na oczekiwane wyższe koszty transportu węgla z kopalni w Bogdance do elektrowni w Kozienicach i Ostrołęce. Także z uwagi na zaangażowanie w projekt budowy nowego bloku, czy też zamianę w długim terminie dostaw węgla z Bogdanki na rzecz wyższych dostaw z PGG. Planowane akwizycje spółki Enea zwiększą jej dług i ograniczą możliwość wypłaty dywidend. Z kolei zakładane niższe ceny węgla w Europie implikują niższe ceny energii elektrycznej w Niemczech i Czechach.

Sektor firm górniczych
Analitycy mają negatywne nastawienie do sektora ze względu na zakładane niższe ceny węgla koksującego, które implikują ich negatywne spojrzenie na JSW. Wycena Bogdanki nie wydaje się być przeszacowana w porównaniu do międzynarodowych firm porównywalnych, nawet przy założeniu wyższych cen węgla. Haitong patrzy neutralnie na KGHM z uwagi na to, że nie wierzy, żeby sentyment do spółek górniczych i cen miedzi utrzymał się dłużej. Zakłada, że "efekt Trumpa" osiągnięty po wyborach w USA i dynamiczne zwyżki cen miedzi wygasną w kolejnych tygodniach.

Sektor informatyczny
Haitong jest neutralny do spółek informatycznych (producentów oprogramowania), faworyzuje Asseco Poland oraz jest neutralny dla Comarch. Wśród kluczowych tematów dla sektora na 2017 r. wskazuje uruchomienie kontraktów z nowego budżetu UE, które najprawdopodobniej zwiększy konkurencję oraz wpłynie negatywnie na rentowność. Poza tym wymienia presję płacową, obecnie bardzo widoczną wśród polskich informatyków, która może dalej wzrosnąć ze względu na podaż nowych kontraktów w sektorze publicznym.

Sektor spółek detalicznych
Pomimo silnej konsumpcji w Polsce, analitycy mają negatywne nastawienie do wycen spółek detalicznych, gdyż uważają, że w dużej mierze odzwierciedlają dobrą sytuację w handlu. Natomiast nie uwzględniają kilku realnych ryzyk, takich jak wprowadzenie zakazu handlu w niedziele, powrót podatku handlowego oraz słaby złoty, który z jednej strony negatywnie wpływa na marże brutto, a także zwiększa koszty czynszów. Dodatkowo, branża handlowa powinna odczuć dalszą presję na wynagrodzenia, która może się wzmocnić po podwyżce minimalnej pensji od 2017 r. Haitong rekomenduje "sprzedaj" dla LPP oraz "neutralnie" dla CCC.

Sektor nieruchomości mieszkaniowych
Analitycy mają pozytywne nastawienie do sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na najbliższy rok, zaś spółkami, które preferują są Robyg oraz Dom Development. Haitong oczekuje, że wolumen sprzedaży mieszkań na szerokim rynku pierwotnym w kraju w 2017 r. będzie nieco niższy niż w rekordowo zapowiadającym się 2016 r. Jednocześnie analitycy uważają, że wiodące podmioty z branży będą w stanie dalej zwiększać swój udział w rynku, kosztem mniejszych graczy i zanotować dodatnie dynamiki sprzedaży. Haitong Bank spodziewa się ponadto, że rynek mieszkaniowy w kraju pozostanie zbilansowany w najbliższych kwartałach, z jedynie lekką przewagą podaży, a ceny porównywalnych lokali będą stabilne. Analitycy oczekują neutralnego wpływu programu Mieszkanie Plus na popyt na nowe mieszkania w krótkim i średnim terminie.

Sektor nieruchomości komercyjnych
Haitong Bank ma neutralne nastawienie do sektora nieruchomości komercyjnych na najbliższy rok. Preferowaną spółką jest GTC. Analitycy oczekują, że wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozostanie na solidnym poziomie w 2017 r. Z rosnącym zainteresowaniem aktywami zlokalizowanymi na Węgrzech, w Rumunii oraz głównych krajach Europy Południowo-Wschodniej, gdzie stopy kapitalizacji mają jeszcze nieznaczny potencjał do dalszych spadków, w odróżnieniu od Polski i Czech. Haitong Bank uważa ponadto, że czynsze najmu powierzchni biurowych w Budapeszcie, Pradze i Belgradzie mają potencjał wzrostu w najbliższych kwartałach. W odróżnieniu od Warszawy, która w przyszłym roku nadal borykać się będzie ze znaczną podażą nowej powierzchni w segmencie.

Sektor budowlany
Analitycy Haitong są pozytywnie nastawieni do sektora budowlanego w roku 2017. Ich zdaniem przyspieszające inwestycje infrastrukturalne, mocny sektor budownictwa kubaturowego oraz zapowiadane wyższe inwestycje samorządowe powinny sprzyjać spółkom budowlanym, które skupią się na wzmacnianiu portfeli zamówień na przyszłe lata. Analitycy oczekują poprawy sentymentu na ogólnym rynku po słabym roku 2016 oraz spodziewają się, że ryzyka wzrostu cen pracy oraz materiałów powinny być ograniczone. Ze względu na ilość uruchomionych inwestycji na rynku infrastruktury kolejowej, analitycy preferują spółki kolejowe ze szczególnym uwzględnieniem spółki Trakcja, która oczekuje na kontrakty kolejowe z zabezpieczonym backlogiem na rok 2017. Analitycy również zwracają uwagę na nisko wycenioną Elektrobudowę, która może odzyskać zaufanie rynku w przyszłym roku i zmniejszyć dyskonto do spółek ze swojego sektora. Analitycy wciąż są pozytywnie nastawieni do spółki Budimex, która może pokazać bardzo dobre wyniki w przyszłym roku. Jednak jego wysoka wycena ogranicza rekomendację Haitong do "neutralnie".

Sektor przemysłowy
Analitycy, ze względu na różnorodność sektora, zalecają selektywne podejście do spółek przemysłowych. Haitong widzi potencjał w akcjach spółki Alumetal, która po chwilowych problemach z rentownością powinna pokazywać dobre wyniki w 2017 r., wspierane dodatkową sprzedażą z Węgier i mocnym rynkiem automotive w naszym regionie. Również pozytywne perspektywy ma spółka Stalprodukt, która czerpie korzyści z mocnego wzrostu cen cynku, którego wysoką cenę w dużym zakresie zabezpieczyła sobie na rok 2017. Natomiast Haitong Bank ma neutralne podejście do spółki Grupa Kęty, która po dobrym roku 2016 może nie mieć argumentów na kontynuowanie wzrostów w roku 2017.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Haitong Bank: w 2017 r. warto kupić akcje Agory i Wirtualnej Polski

8 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
pavv
Co im na mózg padło, że polecają zakup akcji bankruta? Ponadto co to za Hajto bank?
odpowiedź
User
Zibi
Jak chcesz stracić, zainwestuj w Agorę czy też w WP. A kto bogatemu zabroni?
odpowiedź
User
wart
Pogratulować analityków :-) Wiadomo już w jakim banku lepiej nie trzymac pieniędzy :-)
odpowiedź