SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polkomtel podsumowuje pierwsze półrocze br.

Polkomtel zamknął pierwsze półrocze 2003 z bardzo dobrymi wynikami. Wzrost przychodów i zysku netto, a także inne wskaźniki, są na poziomie odpowiadającym wcześniejszym założeniom

Polkomtel S.A. zamknął pierwsze półrocze 2003 z bardzo dobrymi wynikami. Wzrost przychodów i zysku netto, a także inne wskaźniki, są na poziomie odpowiadającym wcześniejszym założeniom. Choć sytuacja makroekonomiczna zmusza wiele przedsiębiorstw i klientów indywidualnych do oszczędności, także w wydatkach na telekomunikację, przychody sieci Plus GSM ponownie wzrosły. Plus GSM pozostaje niekwestionowanym liderem wśród klientów korporacyjnych. Według badań Polish Market Review prawie połowa z listy 500 największych przedsiębiorstw w Polsce korzysta z usług tej właśnie sieci. Wpływa to pozytywnie na poziom przychodów oraz wskaźnik ARPU (średni przychód na użytkownika).

W drugim kwartale 2003 roku nastąpiła dalsza poprawa wyników finansowych spółki. Mimo silnej konkurencji Polkomtel wciąż utrzymuje wysoką rentowność i intensywnie rozbudowuje sieć. Jest to możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu kosztami. Pomimo wciąż rosnącej liczby klientów, w pierwszej połowie 2003 roku nie wzrosły koszty osobowe, zmniejszono wydatki na usługi zewnętrznych konsultantów, a także znacznie (o ponad 60%) zredukowano koszty złego długu. Poprawa wyników finansowych pozwala ograniczać koszty finansowania spółki. Malejące zadłużenie, redukcja stóp procentowych oraz silniejszy kurs złotówki pozwoliły na ograniczenie kosztów finansowych netto o blisko 50 mln zł.

Spółka konsekwentnie realizuje swą strategię, której ważnymi elementami jest dopasowywanie oferty produktowej do oczekiwań i potrzeb użytkowników. Innowacyjny system taryf został z entuzjazmem przyjęty przez naszych klientów, zarówno nowopozyskanych, jak i dotychczasowych. Wśród licznych specjalistycznych usługi dla klientów korporacyjnych ze szczególnym zainteresowaniem spotyka się oferta usług konwergentnych, integrujących usługi właściwe telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wiadomości multimedialne (MMS) to jeden z ostatnich przejawów poszerzania palety usług i produktów dla użytkowników Simplusa.

"Klienci stają się coraz bardziej wymagający, a naszą ambicją jest sprostać ich oczekiwaniom" - podkreślił Jarosław Pachowski, prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. - "Nowe technologie nie mogą być celem samym w sobie, lecz muszą stać się podstawą rozwoju usług użytecznych w pracy i w życiu codziennym. Koszty funkcjonowania sieci i rozwoju nowych technologii są wysokie, dlatego musimy je racjonalizować i podnosić efektywność naszej pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się na zaostrzenie warunków wobec nieaktywnych użytkowników Simplusa, co doprowadziło do rozstania z 355 tys. grupą klientów, którzy klientami byli tylko w sensie statystycznym. Sukces statystyczny nas nie interesuje, a zaoszczędzone środki na pewno wykorzystamy dla dobra naszych aktywnych klientów. Udostępniamy im nowe usługi, zwłaszcza tzw. niegłosowe i nowe rozwiązania ze sfery obsługi klienta, dzięki którym codzienne korzystanie z telefonu staje się coraz prostsze, efektywniejsze, a także tańsze."

Przychody w drugim kwartale 2003 r. wyniosły 1.290,1 mln zł, o 11,7 proc. więcej niż w drugim kwartale 2002 roku (1.154,7 mln zł). Przychody w pierwszej połowie 2003 r. sięgnęły 2.492,6 mln zł, o 10,4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2002 roku (2.258,2 mln zł). Wzrost przychodów w 2003 r. spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą klientów, jak również rozwojem usług niegłosowych.

Koszty sprzedaży i koszty pozostałe wyniosły w drugim kwartale 2003 roku 938,9 mln zł, o 11,4 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (842,5 mln zł). Koszty te w pierwszej połowie 2003 roku osiągnęły poziom 1.875,2 mln zł, o 14,6 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2002 (1.636,4 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany był głównie intensywnym programem pozyskiwania nowych użytkowników, kosztami utrzymania dotychczasowych klientów, a przez to wyższymi całkowitymi kosztami aparatów telefonicznych i akcesoriów, wzrostem kosztów połączeń z sieciami innych operatorów (interconnect), co było efektem zwiększonego ruchu międzysieciowego i wprowadzenia rozliczeń z tytułu ruchu międzysieciowego krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Wzrost tych pozycji wynika głównie z rosnącej bazy klientów.

Zysk operacyjny w drugim kwartale 2003 roku wyniósł 320,4 mln zł, o 1,2 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (316,7 mln zł), a w pierwszej połowie 2003 roku - 574,9 mln zł, o 7,3 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2002 (620,4 mln zł). Spadek zysku operacyjnego spowodowany był wzrostem kosztów związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów.

EBITDA w drugim kwartale 2003 roku wyniosła 508,5 mln zł, o 5,7 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (481,1 mln PLN), a w pierwszej połowie 2003 roku - 948,6 mln zł, o 0,3 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego (946,0 mln PLN).

Marża EBITDA (EBITDA jako % przychodów) wyniosła w drugim kwartale 2003 roku 39,4%, tj. o 2,2 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (41,7%). Marża EBITDA wyniosła w pierwszej połowie 2003 roku 38,1%, tj. o 3,8 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (41,9%).

Zysk przed opodatkowaniem w drugim kwartale 2003 roku wyniósł 280,9 mln zł, o 71,6 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (163,7 mln zł), a w pierwszej połowie 2003 roku - 400,7 mln zł, o 0,5 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (398,6 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem spowodowany był głównie spadkiem kosztów finansowych w zawiązku z wciąż redukowanym zadłużeniem i niższą deprecjacją złotówki.

Zysk netto w drugim kwartale 2003 roku osiągnął poziom 214,1 mln zł, o 114,0 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (100,0 mln zł), a w pierwszej połowie 2003 roku - 297,0 mln zł, o 2,9 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2002 (288,5 mln zł). Wzrost zysku netto spowodowany był głównie wzrostem zysku przed opodatkowaniem.

W drugim kwartale 2003 roku sieć zmniejszyła liczbę użytkowników o 49,8 tys. W drugim kwartale 2002 roku sieć pozyskała 221,4 tys. użytkowników. W pierwszej połowie 2003 roku - sieć pozyskała 239,0 użytkowników, o 41,7 proc. mniej niż w pierwszej połowie roku 2002 (410,0 tys.). Spadek liczby klientów w drugim kwartale 2003 roku był efektem egzekwowania regulaminowych warunków świadczenia usług wobec klientów SIMPLUSa. Regulaminowe odłączanie nieaktywnych użytkowników pozwoli firmie na zmniejszenie kosztów ich utrzymania.

Na koniec drugiego kwartału 2003 roku liczba użytkowników wyniosła 4,79 mln, czyli o 24,3 proc. więcej niż na koniec drugiego kwartału roku poprzedniego (3,85 mln). Z usługi abonamentowej korzystało 2,30 mln, a z usługi przedpłaconej 2,49 mln klientów (wzrost odpowiednio o 12,7 proc. i 37,4 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego). Dynamiczny wzrost liczby użytkowników usługi przedpłaconej jest zgodny z trendami obserwowanymi na wielu rynkach telefonii komórkowej. Dynamika wzrostu była jednak nieco niższa ze względu na odłączenie nieaktywnych użytkowników SIMPLUSa.

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wzrósł w drugim kwartale 2003 roku do 40,0 proc., i wyniósł o 22,7 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (17,3 proc.). Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wzrósł w pierwszej połowie 2003 roku do 28,0 proc., t.j. o 9,1 punktów procentowych więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (18,9 proc.). Wzrost wskaźnika churn spowodowany był głównie przez deaktywację 355 tys. nieaktywnych użytkowników SIMPLUSa.

Średni koszt pozyskania klienta (SAC) wyniósł w drugim kwartale 2003 roku 273,6 zł, o 0,7 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (271,7 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 297,2 zł, o 1,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (291,9 zł). Wzrost kosztów pozyskania klienta spowodowany był bardziej agresywnym programem pozyskiwania nowych użytkowników, zarówno w segmencie klientów abonamentowych, jak i SIMPLUSa. Średni koszt pozyskania klienta dla klientów abonamentowych wyniósł w drugim kwartale 2003 roku 659,9 zł, o 22,8 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (537,3 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 696,7 zł, o 17,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (591,0 zł). Średni koszt pozyskania klienta dla klientów SIMPLUS to w drugim kwartale 2003 roku 65,8 zł, o 45,0 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (45,4 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 55,5 zł, o 40,2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2002 roku (39,6 zł).

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na użytkownika) w drugim kwartale 2003 roku wyniosło 84,9 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 było niższe o 14,9 proc. (99,8 zł), a w pierwszej połowie 2003 roku 83,7 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 było niższe o 16,6 proc. (100,3 zł). Spadek ARPU wynika przede wszystkim ze spadających cen rozmów telefonicznych związanych z wdrożeniem nowych ofert promocyjnych, zwłaszcza pakietów bezpłatnych minut i pakietów bezpłatnych SMSów. Wpływ na spadek ARPU miała także zmiana struktury bazy klientów, gdzie udział klientów SIMPLUSa osiągnął 51,9 proc., o 10,6 punktów procentowych więcej w porównaniu do stanu na koniec pierwszego kwartału 2002. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w drugim kwartale 2003 roku wyniosło 149,1 zł i spadło o 4,8 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (156,5 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w pierwszej połowie 2003 roku było na poziomie 145,4 zł i spadło o 6,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (155,2 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów SIMPLUSa w drugim kwartale 2003 roku wyniosło 28,0 zł i spadło o 16,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (33,4 zł), (jednocześnie rosnąc o 3,3% w stosunku do średniego miesięcznego ARPU dla klientów SIMPLUSa w pierwszym kwartale 2003 roku (27,1 zł)), a w pierwszej połowie 2003 roku - 27,6 zł i spadło o 18,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2002 (33,7 zł).

"Miniony kwartał to bardzo ważny okres dla naszej firmy. Podjęta została decyzja o zmianie polityki wobec niektórych grup klientów. Odłączono 355 tysięcy nieaktywnych użytkowników SIMPLUSa, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów." - powiedział Finn Schkolnik, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Polkomtel S.A. - "To działanie miało znaczący wpływ na naszych lojalnych klientów, którym mogliśmy zaoferować innowacyjne i atrakcyjniejsze plany taryfowe. Ponadto w drugim kwartale poprawiliśmy nasze wyniki operacyjne, co pomogło nam zredukować zadłużenie."

Całkowite zadłużenie firmy Polkomtel wyniosło na koniec pierwszej połowy 2003 roku 1.014,6 mln zł, o 25,7 proc. mniej w porównaniu z końcem pierwszej połowy 2002 roku (1.365,0 mln zł). Wskaźnik dług/EBITDA osiągnął poziom 0,53 i był o 26,4 proc. niższy w porównaniu z końcem pierwszej połowy 2002 roku (0,72). Redukcja zadłużenia to przede wszystkim rezultat bardziej efektywnych inwestycji oraz dobrych wyników operacyjnych.

W drugim kwartale 2003 roku Polkomtel zainwestował 171,5 mln zł, o 10,6 proc. mniej niż w drugim kwartale roku 2002 (191,7 mln zł). W pierwszej połowie 2003 roku Polkomtel zainwestował 324,6 mln zł. Poziom inwestycji był o 13,9 proc. niższy niż w pierwszej połowie roku 2002 (377,2 mln zł). Niższy poziom inwestycji był spowodowany wyższą efektywnością rozbudowy sieci GSM. Od rozpoczęcia działalności firmy w 1996 roku nakłady inwestycyjne Polkomtel sięgnęły 5,7 mld zł (bez opłat koncesyjnych).

Prognozy na rok 2003: Przewidujemy wzbogacenie oferty produktowo usługowej dla różnych segmentów rynku - od młodych użytkowników Simplusa po klientów korporacyjnych. Obejmie ona także usługi wykorzystujące transmisję danych. Zakładany udział Polkomtel S.A. we wzroście rynku osiągnie co najmniej 33%. W przypadku Polkomtel S.A., pozwoli to na wzrost przychodów, które na koniec 2003 roku powinny przekroczyć poziom 5 miliardów zł. Prognozy są oparte na bieżących przewidywaniach, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić.
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Polkomtel podsumowuje pierwsze półrocze br.

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl