SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Raport: Badacze rynku o 2010 r. - prognozy na 2011 r.

Rok 2010 pod lupą branży badawczej. Komentują: Agnieszka Sora (GfK Polonia), Arkadiusz Wódkowski (PTBRiO), Jerzy Głuszyński (TNS Pentor), Adam Czarnecki (ARC), Marcin Duma (Homo Homini), Paweł Ciacek (SMG/KRC), Katarzyna Mojsiewicz (PBS DGA).

Raport: Badacze rynku o 2010 r. - prognozy na 2011 r.

Portal Wirtualnemedia.pl rozpoczyna serię podsumowań mijającego roku w mediach, reklamie, badaniach, internecie, PR i telekomunikacji. Na początek kończący się rok podsumowują przedstawiciele branży badawczej.

Jakie było najważniejsze wydarzenie w 2010 roku? Czego należy się spodziewać w branży w 2011? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w poniższym tekście.

2009 rok pod lupą ekspertów


Agnieszka Sora - Dyrektor Zarządzająca GfK Polonia

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
W 2010 roku brak było jakiegoś spektakularnego sukcesu. Za niespektakularny, acz warty odnotowania sukces, należy uznać kolejny Kongres Badawczy, który dzięki utrzymaniu wysokiego poziomu merytorycznego, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego konsekwencją było w tym roku zgromadzenie największej liczby uczestników.

Za porażkę, która niestety negatywnie odbiła się na reputacji i wiarygodności całej branży, należy uznać nietrafione badanie telefoniczne MB SMG/KRC w dniu wyborów i prognozę sporządzoną na jego podstawie, która znacznie odbiegała od wyników PKW.

Kryzys w 2010 roku
Wprawdzie po pierwszym półroczu wszystko wskazywało na brak wzrostu, ale prognozujemy, że cały rok przyniesie wzrost branży ok.10%. Z perspektywy GfK Polonia rok 2010 był bardzo udany, o kryzysie nie możemy mówić, tempo naszego wzrostu na pewno w tym roku jest znacznie wyższe niż w kilku latach poprzednich.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
Rok 2010 był jubileuszowym rokiem dla GfK Polonia, świętowaliśmy rocznicę 20–lecia naszej działalności na polskim rynku. W ciągu mijającego roku mieliśmy okazje do licznych spotkań z klientami, w trakcie których prezentowaliśmy nasze nowe rozwiązania metodologiczne, nowe podejścia badawcze oraz ekspertyzy dotyczące poszczególnych rynków i sektorów. Niewątpliwie sukcesem zakończył się projekt wprowadzenia skanerów w panelu gospodarstw domowych GfK Polonia, dzięki czemu 5000 gospodarstw codziennie kontaktuje się z nami i elektronicznie przesyła informacje o dokonanych zakupach. Poza tym wprowadziliśmy wiele innowacyjnych metod badawczych jak np. nowy zestaw narzędzi do badań typu NPD (New Product Development - GfK Volumetric, GfK Price Challenger), nową globalną segmentację shopperową (wprowadzoną przez polski zespół w ramach Grupy GfK), nową metodologię do badania satysfakcji i zaangażowania pracowników. Nowe własne rozwiązania stosujemy także w zakresie badań HealthCare, intensywnie rozwijamy nasz Panel Online, który liczy już ponad 80.000 członków i jest jednym z największych paneli w tej części Europy.

W październiku podsumowaliśmy nasze 20-lecie dużą konferencją, na której pokazaliśmy trendy konsumenckie zarówno odnoszące się do rynku globalnego, jak i polskiego, kierunki rozwoju handlu w Polsce, prognozy dotyczące rozwoju poszczególnych branż.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Na pewno będziemy bacznie obserwować konsolidacje 3 dużych firm badawczych, mianowicie MB SMG/KRC, TNS/OBOP i Pentor. Wiemy jak wygląda strategia globalna grupy Kantar, ale czy powstanie dedykowana firma zajmująca się badaniem mediów - Kantar Media, czy MB wchłonie media - to prawdopodobnie zobaczymy w nadchodzącym roku.

W 2011 rozstrzygnie się przetarg na badania telemetryczne dla TVP. Pytanie na które dzisiaj nie znamy odpowiedzi - czy nadal te badania będzie prowadził TNS OBOP? Z jednej strony będziemy odczuwać silną globalizację, z drugiej zaś pewnie będą się pojawiały kolejne małe firmy konsultingowo-badawcze, obsługujące 1-2 klientów.

Plany na 2011 rok
W 2011 planujemy dalszy, dynamiczny rozwój. Będziemy wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania badawcze, integrując dane i wiedzę z wielu różnych źródeł. Mamy kilka produktów międzynarodowych nad wdrożeniem, których już teraz pracujemy.

Będziemy kontynuować inwestycje szkoleniowe, mam tu na myśli zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne planowane dla naszych pracowników i konsultantów. Dla kilku naszych klientów GfK Polonia stała się centrum koordynacji projektów dla całego regionu CEE czy nawet CEEMEA, liczymy że dotychczasowe pozytywne doświadczenia naszych obecnych klientów i WOM przełożą się również pozytywnie na nasz biznes w 2011.Jer zy Głuszyński - Wiceprezes Zarządu TNS PENTOR

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
 Sukcesem branży, jak całej polskiej gospodarki, było przetrwanie pokryzysowego, a może nadal kryzysowego (a nie wykluczone, że może i kolejnego przedkryzysowego) roku. Branża badawcza z zasady jest bardzo wrażliwa nie tylko na koniunkturę gospodarczą, ale i sposób jej widzenia przez managerów. Niezależnie od niezłych wskaźników polskiej gospodarki (osławiona "zielona wyspa" z zeszłego roku) na lokalny rynek badań (szczególnie w firmach sieciowych) bardzo mocno oddziałuje sytuacja zewnętrzna. Kryzysy, a nawet tylko ich zapowiedzi, szybko skutkują redukcją budżetów badawczych i zwiększoną presją na obniżanie cen, a potem trzeba lat aby sytuacja mogła powrócić choćby do stanu wyjściowego.


W 2010 roku nie było więc spektakularnych sukcesów, ale nie odnotowano też chyba jakiś znaczących porażek.
Jak w każdym wyborczym roku, pojawiły się wprawdzie bardziej intensywnie niż zwykle narzekania na nietrafne sondaże polityczne, ale to w dużym stopniu efekt niekompetencji oceniających (którzy często skłoni są powtarzać zasłyszane opinie nie wnikając w ich uzasadnienia), dotyczy to tylko niewielkiego (wręcz śladowego) segmentu rynku badawczego, wreszcie, tak naprawdę, problem ten co najmniej w równym stopniu dotyczy zamawiających co i wykonawców sondaży (gdzie Ci pierwsi chętnie umywają ręce od konsekwencji oszczędzania na kosztach poniżej granicy bezpieczeństwa).       

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Branża badawcza nie ma spektakularnych liderów. Świadczy to, już od wielu lat, o jej normalności. Badania to z natury "gra zespołowa" gdzie liczą się przede wszystkim cechy dobrego rzemiosła, a nie personalne kreacje.

Kryzysowy okres nie sprzyja też kreowaniu np. wyższych standardów obsługi, czy wdrażaniu skuteczniejszych form zarządzania, bo to wszystko (przynajmniej w pierwszej fazie) generuje koszty. 

Kryzys w 2010 roku
Kryzys nie działa jednakowo na wszystkich uczestników rynku. Wielu przeszkadza, ale niektórym wręcz może pomagać. W najgorszej sytuacji są innowacyjne firmy wykonujące dużo badań ad hoc. Tu najłatwiej o utratę zleceń (a niekiedy nawet okresowo klientów), zmniejszanie budżetów, czy wymuszoną obniżkę cen.

Cały rynek badawczy pewnie nie będzie wiele mniejszy niż przed rokiem (zaważywszy zaś na większy niż w poprzednich latach przerób "pieniędzy unijnych" może się nawet nie zmniejszyć), ale na pewno stawka między głównymi uczestnikami rynku zarysuje się bardziej niż zwykle.

Odrywają  tu rolę także uwarunkowania globalne, np. fuzje sieciowych korporacji, reorganizacje, itp.  

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
TNS Pentor jest wykonawcą i wyłącznym dystrybutorem w Polsce sieciowego raportu TNS Digital Life, który stanowi bodaj najbardziej wnikliwą diagnozę użytkowników Internetu w Polsce. Atrakcyjności tym wyników dodaje bardzo szeroki (globalny) kontekst (badanie wg. ujednoliconej metodologii zrealizowano w 46 krajach na wszystkich kontynentach). Dotychczasowe prezentacje wyników (m.in. w ramach Salonu Naukowego Polityki, czy specjalnej prezentacji dla internetowych marketerów)wskazują, że raport na pewno stanowił będzie podstawowe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych aktywnością Polaków w Internecie.   
 
Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Będzie to zapewne kolejny rok, z jednej strony "lizania ran", z drugiej zaś szukania dla siebie "przewag konkurencyjnych" i poszukiwania, umacniania się w nowych rynkowych niszach.
Rynek badań jest bardzo dynamiczny. Głównie ze względów technologicznych (nowe środki pozyskiwania informacji) i społecznych (narastające zniechęcenie do udziału w badaniach). Możliwe są też w perspektywie jakieś formalne regulacje działalności badawczej (mające na przykład na celu ochronę obywateli przed niechcianymi zaproszeniami do udziału w badaniach).
Powinien  to być dobry  rok dla firm zdolnych do wykonywania wysoce profesjonalnych badań społecznych i ewaluacyjnych, na które  są zagwarantowane środki aż do 2013 roku.

Plany na 2011 rok
Robić swoje. Tylko lepiej, szybciej, bardziej efektywnie, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby naszych klientów.
Na pewno będziemy pamiętać o wysiłku na rzecz budowania wartości swojej marki, bo dla firmy świadczącej profesjonalne usługi jest to najważniejszy kapitał.


Dr Adam Czarnecki - Wiceprezes Zarządu ARC Rynek i Opinia
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku.
Za najważniejsze wydarzenie w branży badawczej można uznać kryzys, który w roku 2010 w nią uderzył. Przełożyło się to na redukcję cen badań. Było to nie zawsze z pożytkiem dla ich jakości.

Za niewątpliwą porażkę branży można uznać przygotowanie nietrafnych prognoz wyników tegorocznych wyborów prezydenckich i samorządowych. Niezbyt dobrze o branży świadczy też fakt, że „sondażownia”, słowo o pejoratywnym znaczeniu określające instytut badań rynku i opinii jest coraz powszechniej używane przez dziennikarzy i polityków w debacie publicznej.

Kryzys w 2010 roku
W 2009 roku kryzys ominął branżę badawczą w Polsce. Oczywiście można było w tym czasie zaobserwować pewne symptomy spowolnienia czy wyhamowania rynku. Wydawało się jednak, że w roku 2010 nastąpi wzrost budżetów firm na badania. Tak jednak się nie stało, a w 2010 roku branża boleśnie odczuła kryzys, którego skala trudna jest jeszcze do oszacowania. Obecnie można już mówić o globalnym kryzysie badań rynku i opinii, który uderzył zarówno w rynki wschodzące jak i rozwinięte.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
Jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej firmie w tym roku była zmiana organizacyjna jej struktury i wyodrębnienie pionu zajmującego się badaniami w Internecie. Od czerwca Krzysztof Szczerbacz jest w ARC Rynek i Opinia osobą odpowiedzialną za opracowanie strategii rozwoju i zarządzanie Epanel.pl – internetowym panelem respondentów należącym do ARC Rynek i Opinia.

Na świecie badania wykorzystujące Internet są od dawna popularnym sposobem uzyskiwania informacji na temat opinii konsumentów. Także w naszym kraju od pewnego czasu zauważalne jest rosnące zainteresowanie klientów tym rodzajem badań. Niemniej jednak rynek badań online w Polsce jest jeszcze bardzo płytki, dlatego widzimy duży potencjał Epanel.pl. Naszym zdaniem Internet jest nowym kanałem prowadzenia badań marketingowych, który nadąża za rzeczywistością. W 2011 roku chcemy rozwiać ten segment badań – wprowadzać nowe rozwiązania i jednocześnie udoskonalać stare.

Do sukcesów można zaliczyć fakt, że mimo panującego w branży kryzysu, udało nam się utrzymać starych i zdobyć nowych klientów. Jednym z najciekawszych nowych syndykatowych produktów badawczych z naszej oferty okazało się być w tym roku badania jakości obsługi klienta na infoliniach banków i w kontakcie przez e-mail. Było ono odpowiedzią na potrzeby rynku i wzbudziło ogromne zainteresowanie klientów. Badanie odbyło się w dwóch falach. Pierwsza miała miejsce w czerwcu, druga w październiku. Druga fala badania potwierdziła, że raport z niego jest dla instytucji finansowych cennym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania ich infolinii. Zawarte w nim informacje pomagają im poprawiać jakość obsługi klienta podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego. Świadczy o tym ogólna poprawa wyników banków w porównaniu z rezultatami osiągniętymi przez nie w pierwszej fali badania. Oznacza to, że wyniki badania mają praktyczne zastosowanie i charakter.

W tym roku jako firma mieliśmy szanse zobaczyć jak wyniki badań, które przeprowadziliśmy kilka lat wcześniej pomogły zbudować odpowiednią strategię promocji, a tym samym przysłużyły się do sukcesu kilku polskich przedsięwzięć o ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym charakterze. Mowa tu mianowicie o tegorocznej wystawie Expo w Szanghaju i polskim pawilonie, który bił rekordy popularności. ARC Rynek i Opinia o w 2007 roku przeprowadziło na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości badaniu dotyczące wizerunku Polski i Polaków w Chinach oraz preferencji Chińczyków związanych z wystawą Expo. Wyniki tego kompleksowego badania niewątpliwie przydały się nie tylko przy projektowaniu polskiego pawilonu, ale także podczas planowania polskich imprez towarzyszących tegorocznej wystawie EXPO w Szanghaju.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
W przyszłym roku przedstawiciele branży badawczej w Polsce będą musieli poszukiwać nowych sposobów, które w efektywny sposób pomogą im walczyć z kryzysem. Będą liczyć się nowe rozwiązania organizacyjne i nowatorskie podejście do projektów.

Wydaje się, że nieuniknionym jest radykalne przejście firm badawczych i ich klientów na badania online. Szczególnie w czasach kryzysu, ale nie tylko. Rzeczywistość społeczna zmienia się. Ludzie mają coraz mniej wolnego czasu, ich życie toczy się znacznie szybciej. Z coraz większą rezerwą odnoszą się do ankieterów przeprowadzających badania marketingowe. Z drugiej strony coraz więcej czasu spędzają w Internecie i podejmują tam wiele aktywności. Dlatego medium to staje się naturalnymi miejscem dotarcia do respondenta, a badania online realną alternatywą dla tych prowadzonych klasycznymi metodami.

Widzę też przyszłość przed tzw. panelami dostępowymi. Ich koncepcja polega to na tym, że klient tworzy panel z konsumentami sprzedawanych przez siebie dóbr lub usług. W dowolnym momencie, kiedy chce się czegoś dowiedzieć o ich zwyczajach lub preferencjach ma do nich łatwy dostęp.

Plany na 2011 rok
W przyszłym roku chcemy rozwijać naszą firmę. Umocnić pion badań online. Zaproponować też nowe rozwiązania i ofertę jeśli chodzi m.in. o badania z zastosowaniem technik obserwacyjnych, badania procesu obsługi klienta, a także badania cenowe.


Arkadiusz Wódkowski - Prezes Zarządu PTBRiO (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii)

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Kongres Badaczy jest największym sukcesem branży badawczej. Poza rekordową frekwencją (ponad 500 osób) tegoroczny kongres uzyskał najlepsze oceny merytoryczne w jedenastoletniej historii tej imprezy.

Inicjatywa zbadaj.to skierowana do studentów otwiera nowy rozdział w branży badawczej. Pozwoli na pozyskiwanie coraz lepszej kadry dla branży. Inicjatywa OFBOR i PTBRiO będzie odbywała się w każdym roku.

Porażką branży jest nieumiejętność jednoznacznego wyjaśnienia opinii publicznej kwestii pomiarów preferencji politycznych. Różnic pojęć sondaż, exit poll, prognoza wyborcza. Społeczeństwo ma więc prawo oceniać sondaże jako niespójne. Co ciekawe stanowią one margines działalności branży badawczej ale jednak wpływają na negatywny wizerunek całej branży. To zadanie wydaje się priorytetowe dla organizacji badawczych na najbliższy rok.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Pierwszy raz od wielu lat nie mam personalnego typu. Badacze koncentrują się na zadaniach, które z reguły nie są możliwe do publikacji. A więc robimy wiele ciekawych rzeczy, które pozostają anonimowe podobnie jak ludzie, którzy wywierają wpływ na rynek.

Kryzys w 2010 roku
Trudno mówić, że mieliśmy w branży badawczej kryzys. Przychody audytowane przez OFBOR pozostają na niezmiennym poziomie a uwzględniając rzesze nowych podmiotów można mówić o znaczącym przyroście. Rynek badawczy rośnie powoli i taką mam też prognozę na najbliższe lata. Właśnie dzięki kryzysowi możemy mówić o stabilizacji branży badawczej bo firmy szukają możliwości minimalizowania błędów decyzyjnych.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku   
Ogromnym naszym sukcesem były dla nas (ABM) wyniki badań wizerunku firm badawczych. Nie ukrywam, że były dla nas zaskoczeniem i wciąż nie wiem czy jakość usług i doradztwa, które świadczymy jest aż tak różna od średniej rynkowej czy po prostu konkurencja jest słabsza? Najbardziej cieszy mnie, że robię badania które nie idą do szuflady a ich efekty mogę oglądać na rynku. Zmiana strategii rozwoju, którą przeprowadziliśmy w 2008 roku (pełny outsourcing zatrudnienia) przeprowadziła nas przez kryzys i dała znaczącą poprawę finansów firmy. Najważniejsze, że klienci doceniają jakość naszej pracy i obsługi ich jako klientów.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Należy oczekiwać specjalizacji mniejszych firm bo nie ma już miejsca na nowe małe firmy oferujące usługi full service.
Badacze przychylnie będą akceptować podejście hybrydowe, czyli stosować różne metody dotarcia do respondentów.
Ogromną role odgrywać będzie holistyczność, czyli różne źródła w jednym projekcie badawczym. Dzięki temu marketerzy będą mieli większe poczucie bezpieczeństwa decyzji.

W najbliższych latach spotkamy się z coraz częstszym indywidualnym podejściem do badanego: wzrost znaczenia jakościowych badań indywidualnych.

Marketerzy preferują większy nacisk na rekomendacje: więcej interpretacji i osobistych rekomendacjach autorstwa badaczy.
Będziemy mieli do czynienia z ograniczaniem roli badanego: dotarcie do obszarów nieuświadamianych; więcej obserwacji; więcej pomiarów pasywnych. A więc czekają nas „badania bez respondentów”.

Plany na 2011 rok
Jako ABM planujemy zrównoważony rozwój. Jestem optymistą gdyż w tej chwili mam zlecenia z wyprzedzeniem na najbliższe trzy miesiące. 
 


Marcin Duma - Prezes Zarządu Homo Homini

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Do największych porażek należy zaliczyć straty wizerunkowe sektora w związku z fatalnie prowadzoną komunikacją przy kryzysie wokół wyników sondaży powyborczych w wyborach prezydenckich. Liderzy rynku podkreślali swoją nieomylność, bądź posypywali głowy popiołem. Pierwsza postawa zemściła się przy okazji wyborów samorządowych, kiedy okazało się, że metoda exit poll także jest obarczona błędem i nie zawsze trafia "w punkt". Drugi model zachowania zrobił z firm badawczych "chłopca do bicia" przy okazji niemal każdej nietrafionej prognozy wyborczej. Efektem nieumiejętnego zarządzania kryzysem wizerunkowym jest podważenie zaufania do badań opinii, a także utracenia szansy na edukację, że wyniki badań to obraz rzeczywistości w granicach błędu, a nie dokładne jej odwzorowanie.

Nie wykluczając odpowiedzialności poszczególnych firm główną odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponosi OFBOR, którego ta sytuacja wyraźnie przerosła i który w porę nie zapanował na kryzysem.

Za sukces uważam pierwsze, nieśmiałe próby reanimacji konkurencji cenowej na rynku badań, które w przyszłym roku mogą "przywrócić życie" na rynku badań.

Kryzys w 2010 roku
Polski rynek badania opinii cechują niewielkie obroty w stosunku do wielkości i populacji naszego kraju. Także ich wzrost jest mało dynamiczny. Jeżeli firmy badawcze nie zadbają o większą konkurencyjność i nie zrezygnują ze zbyt wysokich marż, to zabiegi o dynamiczne poszerzenie rynku i zwiększenie jego wartości spełzną na niczym. W mojej opinii branża badawcza ma kryzys już za sobą i niemal cały rok 2010 był czasem odrabiania strat po poprzednim raczej chudym roku 2009.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
W 2010 roku Instytut Homo Homini dołączył do czołówki firm badawczych działających na polskim rynku, sukcesom wizerunkowym opartym na obecności w mediach wtórują sukcesy w poszerzaniu grona klientów i rozwoju firmy. Zarówno obrót, jak i zyski spółki znacznie wzrosły w tym roku. Mijający rok to także dynamiczny rozwój struktury firmy i inwestycji w infrastrukturę, której wykorzystanie w przyszłym roku może dać Instytutowi istotną przewagę konkurencyjną.

Za największy sukces uważam bliskie rzeczywistym wynikom, prognozy przedwyborcze zarówno w wyborach prezydenckich, jak i samorządowych. To dowód, że dostarczane przez nas dane są wiarygodne i można w poczucie bezpieczeństwa, na ich podstawie podejmować te najistotniejsze decyzje.
 
Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Zwiększy się udział badań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Na znaczeniu będą zyskiwać badania internetowe i via internet. Możliwe, że szersze będziemy mieli doczynienia z szerszym wykorzystaniem badań poprzez urządzenia mobilne w tym przede wszystkim komórki. W przyszłym roku branże badawczą czeka także ostatni z serii testów wyborczych - wybory parlamentarne. Porażka lub sukces w ich oszacowaniu odciśnie swoje piętno na opinii o branży na parę najbliższych lat (kolejne wybory po 2011 będą dopiero w 2014). Nie chodzi tutaj tylko o wiarygodność wobec obecnych i potencjalnych klientów, ale także o opinię publiczną i jej skłonność do brania udziału w badaniach.

Liczę także, że statyczny rynek badań w wymiarze biznesowym straci trochę na swojej przewidywalności i stanie się bardziej konkurencyjny z korzyścią dla portfeli klientów.

Plany na 2011 rok
Nasze plany dotyczą bardzo wielu płaszczyzn. Planujemy, że rok 2010 pozwoli nam na osiągnięcie wyników finansowych plasujących nas w pierwszej 10-tce firm badawczych w Polsce. Mamy także ambitne plany rozbudowy naszej infrastruktury - między innymi stworzenie i otwarcie w pierwszym półroczu zupełnie nowego, opartego o najnowocześniejsze technologie call center. Ta inwestycja pozwoli nam na obsłużenie większej liczby projektów badawczych.

Planujemy także rozpocząć walkę o przejęcie strategicznych klientów z wybranych sektorów gospodarki - przymierzamy się wydania poważnej wojny dotychczasowym uczestnikom rynku na tych polach. Na razie nie mogę zdradzić o jakie branże chodzi, ale nasze przygotowania są już bardzo zaawansowane i myślę, że planowana przez nas operacja zakończy się sukcesem.
 Paweł Ciacek - Client Service Director, Millward Brown SMG/KRC

Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
Za sukces całej branży uznać trzeba (zapewne nie po raz pierwszy) kolejną edycję Kongresu Badaczy Rynku i Opinii. W tym roku uczestniczyło w nim więcej badaczy i klientów badań, niż w latach poprzednich. Poziom merytoryczny został oceniony jako najwyższy w historii kongresów. W tym roku Kongres otworzył Eric Salama szef grupy Katar, która jest trzecią co do wielkości na świecie grupą badawczą (należą do niej takie firmy, jak  Added Value, Millward Brown czy TNS). Kongres znalazł swoje trwałe miejsce na mapie największych i najbardziej liczących się wydarzeń branży marketingowej w Polsce. Czas, żeby zaczął regionalną ekspansję.

Za porażkę uznać należy sposób w jaki ciała przedstawicielskie branży badawczej poradziły sobie, a raczej nie poradziły sobie z komentarzami odnośnie sondaży politycznych. Brak wyraźnego stanowiska branży wobec mediów i reaktywna polityka krytykująca telefoniczne sondaże polityczne pokazała słabość naszego środowiska w wypracowywaniu wspólnego stanowiska i konsekwentnej jego obrony. Mam nadzieję, że się to zmieni. Okazją do tej zmiany będzie raport specjalnej komisji, która przyglądała się przez ostatnie miesiące wynikom sondaży i oceniła rzetelność firm, które sondaże przedwyborcze prowadziły. Komisja ma również wypracować rekomendacje co do prowadzenia sondaży oraz sposobu ich publikacji.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Trudno chyba tutaj o jednoznaczne wskazanie spektakularnych zmian osobowych w branży. Rynek jest raczej stabilny pod tym względem.

Kryzys w 2010 roku
2010 to dobry rok dla branży badawczej. Zdecydowanie można mówić o powrocie wzrostowych tendencji. Dla wielu firm badawczych z pewnością będzie to rok udany.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
W tym roku obchodziliśmy 20 lat istnienia firmy. Przyjemnie jest obserwować fakt, że pomimo tego, że firma ma już tyle lat cały czas zachowuje młodego, przedsiębiorczego ducha. Cały czas sie rozwijamy i nie chodzi mi tutaj tylko o wymiar finansowy (choć ten rok zdecydowanie będziemy mogli zaliczyć do jednego z bardziej udanych w naszej historii), ale i dotyczący innowacyjnego myślenia. Wypracowane w Polsce rozwiązania badawcze znajdują uznanie również poza naszym krajem. Wprowadziliśmy kilka narzędzi jakościowych takich jak IdeaCard, czy BrandEgo, ktore zostały zaadaptowane w całej sieci MB. Wyznaczamy nowe trendy pokazując w jaki sposób możemy wykorzystać nowe technologie w pracy badawczej, np. IdeaBlog, narzędzie służące do moderowania wywiadów jakościowych w internecie, interaktywny pulpit multimedialny MS surface do badań jakościowych, szereg schematów badawczych przy zastosowaniu technologii eyetracker. Mocno pracujemy nad badaniami implicite opartymi na testach reakcji i skojarzeń. Przy tym wszystkim niezmiernie cieszy to, że pracujemy w składzie, który jest sprawdzony od lat, do którego sukcesywnie dołączają młodzi i otwarci ludzie.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Trudno jest jednoznacznie ocenić, jaki będzie 2011 rok w branży badawczej. Jeśli utrzyma się koniunktura na świecie, to z pewnością branża badawcza będzie rozwijać się w kierunku nowych mediów i myślenia o nowych mediach. Tradycyjne, ilościowe badania face-to-face będą coraz częściej uzupełniane wynikami opartymi o wywiady w internecie. Myślę, że będzie się też zmieniało środowisko, w jakim prowadzone są badania. Wywiady będą musiały, częściej niż dotychczas, stanowić ciekawe i wciągające doświadczenie nie tylko dla badacza i klienta, ale i dla respondenta. Respondent (podobnie jak i konsument) będzie wymagał od nas tego, żebyśmy więcej wysiłku wkładali w to, żeby go angażować, może i bawić bawić w procesie badawczym. Czasy kiedy respondenci wytrzymywali 40 minut suchych pytań odchodzą w przeszłość.

Plany na 2011 rok
Chcemy dalej inwestować w innowacje zarówno w badaniach jakościowych, jak i w badaniach ilościowych. Będziemy cały czas rozwijali nasze narzędzia w badaniach implicite. Będziemy także więcej czerpać z wiedzy o konsumentach, którą zgromadziliśmy jako firma, czyli bardziej będziemy inwestowali w umiejętne przetwarzanie danych, które już mamy i w przekazywanie Klientom naszej rynkowej, eksperckiej wiedzy.


Katarzyna Mojsiewicz - Dyrektor ds Rozwoju, Członek Zarządu PBS DGA
Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
W ramach pozytywnych trendów roku 2010 na pewno warto odnotować tegoroczną zmianę formuły Kongresu PTBRiO, odświeżenie jego merytorycznej zawartości i mocniejsze nastawienie na prezentowanie najnowszych trendów badawczych, innowacji produktowych i technologicznych. Wzmocniona rola  Kongresu jako miejsca, gdzie obserwujemy ciekawe, świeże spojrzenia na badania to ważny sygnał całego środowiska. Jakkolwiek możliwe mody to przejściowe, to jednak inspirujące zarówno badaczy jak i Klientów.

Największa tegoroczna porażka to dalsze, zdecydowane pogłębianie się negatywnego wizerunku badań rynku w oczach opinii publicznej (ośrodki badawcze jako „sondażownie”, u respondenta brak poczucia rzeczywistego wpływu na wynik badania).

Tegoroczne, wiosenne wybory prezydenckie pokazały, że choć w teorii polaryzacja poglądów i zaangażowanie respondentów sprzyjają trafności wyniku, praktyka uczy pokory badawczej.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
To bardzo owocny rok badaczy- „poszukiwaczy, innowatorów i kreatorów”. To rok tych, którzy będąc partnerem biznesowym naszych Klientów potrafili wykorzystać swój warsztat badawczy i najnowsze trendy by nie tylko „zbadać opinie”, ale nawiązać interakcję z badanym. Dokładnie zrozumieć konsumenta  i zrobić to w dobrej cenie i czasie.

Kryzys w 2010 roku
Po okresie niepewności branża wydaje się z spokojnie wyglądać 2011 roku. Mamy jednak kilka pogłębiających się tendencji, które obserwowaliśmy w tym roku na rynku. W wymiarze finansowym budżety przesunęły się nieco z komunikacji marketingowej w stronę sprzedaży. Dalej poszerzał się udział projektów finansowanych ze środków unijnych/samorządowych/administracyjnych. W wymiarze produktowym Klient oczekuje coraz szybszej i bardzo precyzyjnej informacji o rynku. „Ryzyko” nie ma najlepszej prasy, zarówno w marketingu jak i sprzedaży. Wreszcie, ostatni rok to czas optymalizacji narzędzi badawczych, poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Nowe sposoby dotarcia do informacji, które mogą stworzyć przewagę konkurencyjną, są mile widziane.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
W tym roku obchodziliśmy okrągłą 20-tą rocznicę istnienia firmy. Bardzo cieszymy się, że rynek docenia markę PBS. W 2010 roku w rankingu PTBRIO PBS DGA zdobyła pozycję największej polskiej firmy badawczej. Została także laureatem nagrody Gazele Biznesu. Największą nagrodą jest dla nas jednak dobra opinia naszych Klientów, dlatego poszerzyliśmy portfolio produktów wykorzystując nasze doświadczenie w badaniach. W tym kierunku chcemy stabilnie podążać.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
Od lat wieszczona ewolucja metodologiczna i rozwój narzędzi internetowych stał się faktem. Klient (a za nim rynek badań) idzie dużo dalej: rozwijają się badania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (np. RFID, podczerwień), wirtualna etnografia i pogłębione badania jakościowe oparte na wielopoziomowej interakcji z badanym, łączone techniki badawcze (np. CATI+CAWI). W 2011 ten trend pogłębi się. Jako branża będziemy jeszcze szerzej szukać narzędzi, które wychodzą poza deklaracje respondentów, dokładniej zrozumieć ich świat i jego potrzeby.

Poza tym rynek będzie rósł szybciej niż w tym roku, więc przygotowujemy się na obsługę budżetów badawczych, gdzie jakość i cena mają znaczenie.

Plany na 2011 rok
Z perspektywy strategii PBS, a więc budowania długofalowej współpracy, Klient potrzebuje nowoczesnych metod, różnorodności badawczej i strategicznej wiedzy branżowej. I na tym koncentrujemy się w 2011 roku.
 


 Jacek Otffinowski, prezes Ipsos
 Najważniejsze wydarzenie, sukces i porażka branży w 2010 roku
- Najważniejszym wydarzeniem jest bez wątpienia fuzja TNS i Pentor RI, która  w 2011 roku doprowadzi do korekty układu sił na rynku. Będzie ciekawiej.
- Sukcesem jest brak naprawdę masowych zwolnień.
- Najbardziej spektakularną porażką były przestrzelone wyniki prognoz wyborczych. O mały włos nie doprowadziło to do pogłębienia kryzysu zaufania do branży jako całości.

Człowiek lub ludzie, którzy w 2010 roku wywarli największy wpływ na rynek
Rynek jest w stanie stagnacji, więc raczej trudno znaleźć kandydata do tytułu człowieka roku. Co najwyżej możnaby się zastanowić nad uhonorowaniem managerów firm obchodzących okrągłe urodziny.

Kryzys w 2010 roku
Kryzys trwa. Na dokładne dane trzeba jeszcze poczekać, ale rynek raczej nie rośnie. Presja na obniżanie kosztu projektów w długofalowej perspektywie jest w równym stopniu stymulacją dla innowacyjności jak i zagrożeniem dla jakości. Powstają firmy-krzaki, którym coraz częściej zdarza się wygrywać przetargi, w których jedynym kryterium jest ostateczna cena, a doświadczenie, metodologia czy utrzymywanie standardów branżowych nie ma znaczenia.

Najważniejsze wydarzenia i sukcesy Państwa firmy w 2010 roku
Naszym największym osiągnięciem była konsolidacja zespołu i powrót na drogę organicznego wzrostu. O sukcesie będziemy jednak - mam nadzieje - mówić dopiero w 2011 roku.

Co wydarzy się w branży w 2011 roku
2011 rok będzie czasem dynamicznego rozwoju badań wymagających użycia nowych technologii, czy wręcz zrewidowania podejścia do relacji "respondent/konsument - firma badawcza". Nie jest tajemnicą, że zmienia się rola Internetu w badaniach, przede wszystkim ze względu na wzrost znaczenia wirtualnych społeczności.

Plany Państwa firmy na 2011 rok
Są zgodnie z przewidywanymi tendencjami :)

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Raport: Badacze rynku o 2010 r. - prognozy na 2011 r.

5 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
lato
genialne podsumowanie - gratulacje!!!
odpowiedź
User
lato
super podsumowanie, dotarłem do 2 eksperta, zainwestujcie w korektę :D
odpowiedź
User
SocjoPR
Nie wiem kto wpadł na pomysł tak topornego przygotowania podsumowania roku. Zamiast przydługich wypowiedzi poszczególnych prezesów, którzy mają mozliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami proponowałbym jednie zgrabny artykuł z wypowiedziami poszczególnych przedstawicieli rynku.
W obecnej formie nie da się przez ten materiał przebrnąć!
A w ogóle co to za firmy: PTBRiO i ARC Rynek i Opinia?!?
odpowiedź