SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Telemedycyna - jak konsultacje online zmieniają opiekę zdrowotną?

Telemedycyna i możliwość kontaktu z lekarzem online zmieniła oblicze opieki zdrowotnej, oferując pacjentom z całego świata szybki i wygodny dostęp do specjalistycznej pomocy medycznej bez konieczności opuszczania domu. Niewątpliwy wpływ na wzrost popularności i rozpowszechnienie konsultacji online miała pandemia COVID-19, która wymagała znacznego ograniczenia kontaktów społecznych. Aktualnie, pomimo mniejszego zagrożenia i zniesienia obostrzeń, wielu pacjentów wciąż korzysta z możliwości zdalnej konsultacji z pracownikami służby zdrowia, a e-wizyty znajdują się w ofercie wielu przychodni i serwisów medycznych. Jakie korzyści zapewnia telemedycyna i czy jej rozwój wpływa na jakość opieki zdrowotnej?

Telemedycyna - definicja i zastosowanie

Telemedycyna to praktyka świadczenia usług medycznych na odległość przy użyciu technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Polega na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, takich jak komputery, smartfony, oraz internet, do diagnozowania, konsultowania, leczenia, monitorowania stanu zdrowia oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej pacjentów, którzy w trakcie konsultacji lekarskiej znajdują się poza gabinetem specjalisty.

Telemedycyna obejmuje różnorodne usługi, takie jak m.in.:
konsultacje online - przez wideo lub chat z lekarzem, umożliwiają omawianie objawów, przesyłanie plików, badań, zdjęć,
telekonsultacje - odbycie rozmowy telefonicznej, przydatne szczególnie przy omawianiu wyników badań, lub metod leczenia,
monitorowanie zdalne – pozwala na śledzenie stanu zdrowia pacjentów na odległość. Jest przydatne szczególnie w leczeniu chorób przewlekłych takich jak np. cukrzyca, astma, zaburzenia pracy serca,
prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - w systemie znajdują się informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, przepisanych leków, czy wyników badań.

Konsultacja online, lub telefoniczna, w wielu przypadkach może zastąpić wizytę w gabinecie lekarskim. Jeśli istnieją określone wskazania, pacjent może otrzymać e-receptę, zwolnienie lekarskie, skierowanie do lekarza specjalisty, lub na dalsze badania. Wielu specjalistów i placówek opieki zdrowotnej umożliwia odbycie wizyty online. Coraz większą popularnością cieszą się również serwisy medyczne, takie jak np. receptomat.pl, oferujące konsultację lekarską w szybkim i dogodnym terminie.

Nowa jakość opieki zdrowotnej

Telemedycyna wprowadziła nowy standard opieki zdrowotnej, wykorzystując najnowsze technologie do świadczenia usług medycznych na odległość. Konsultacja lekarska online ułatwia leczenie osobom zamieszkujących odległe regiony (szczególnie obszary wiejskie), pacjentom starszym, z ograniczoną mobilnością, lub przebywającym za granicą. Dodatkowo zwiększa efektywność systemów zdrowotnych, skraca czas oczekiwania na wizytę i ułatwia opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi, którzy mogą częściej konsultować się z lekarzem w celu omówienia aktualnych wyników badań i dostosowania dawki leków. W niektórych przypadkach, np. cukrzyca, czy astma, możliwe jest również zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu. Dlatego telemedycyna może wpłynąć na efektywniejsze leczenie, szybsze postawienie diagnozy i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, m.in. przez możliwość zapobiegania niektórym komplikacjom, dzięki wcześniejszej interwencji. Należy również wziąć pod uwagę, że możliwość szybkiego i łatwego kontaktu z różnymi specjalistami poprawia koordynację opieki i pomaga w całościowym podejściu do zdrowia pacjenta.

Jak działają konsultacje online?

Nieustające zainteresowanie konsultacjami online wskazuje na powszechną akceptację i zaufanie do tej formy opieki zdrowotnej. Telemedycynę uznaje się za efektywne rozwiązanie, które zaspokaja potrzeby wielu pacjentów poszukujących wygodnego dostępu do specjalistów bez konieczności opuszczania domu. E-wizyty znajdują się w ofercie wielu klinik, oraz serwisów medycznych, takich jak receptomat.pl, za pomocą których pacjent może odbyć konsultację online. Wizyta zdalna umożliwia rozpoznanie problemu zdrowotnego (w wielu przypadkach), udzielenie porady, a w razie konieczności lekarz może również wystawić receptę online, skierowanie na badania specjalistyczne lub e-zwolnienie.

Zdalna komunikacja z lekarzami zmniejsza nie tylko bariery geograficzne, ale często również umożliwia znacznie szybszy kontakt ze specjalistą. Dokładny przebieg konsultacji z lekarzem online zależy od specyfiki platformy lub kliniki, które mogą wykorzystywać inne aplikacje, serwisy, interfejsy użytkownika i oferować różne metody przeprowadzania e-wizyty. Wiele z nich umożliwia przesłanie specjaliście plików z dokumentacją medyczną, a konsultacja przeprowadzana jest przez telefon, chat, lub wideo.

Chociaż szczegóły procesu mogą się różnić, ogólny przebieg wizyty u lekarza online jest zwykle podobny. Cały proces rozpoczyna się od umówienia wizyty w dogodnym terminie i dokonania opłaty. W trakcie konsultacji online (lub telefonicznej) lekarz przeprowadza wywiad medyczny, zbierając informacje o stanie zdrowia pacjenta, objawach czy przebiegu dotychczasowego leczenia. W zależności od sytuacji wizyta może zakończyć się poradą lekarską, wystawieniem e-recepty, e-zwolnienia lub e-skierowania.

Korzyści płynące z telemedycyny i konsultacji online

Telemedycyna przynosi wielowymiarowe korzyści, zapewniając łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej, a tym samy usprawniając kontakt między pacjentem i lekarzem. Technologia umożliwia bardziej elastyczne zarządzanie czasem konsultacji oraz dostarcza narzędzi do monitorowania stanu zdrowia na odległość. To zwiększa efektywność interwencji medycznych i pozwala na bieżącą adaptację planów leczenia. Wprowadzenie telemedycyny do codziennej praktyki klinicznej stanowi również odpowiedź na rosnące oczekiwania pacjentów wobec nowoczesnej opieki zdrowotnej, która coraz częściej integruje innowacyjne rozwiązania cyfrowe.

Dostępność i wygoda

Konsultacje online znacząco zwiększają dostępność opieki zdrowotnej, umożliwiając pacjentom kontakt z lekarzami z dowolnego miejsca, a jedynym warunkiem jest dostęp do telefonu i/lub internetu. To szczególnie ważne dla osób mieszkających w odległych obszarach, z ograniczoną mobilnością lub utrudnionym dostępem do specjalistycznej opieki medycznej. Zdalne konsultacje eliminują potrzebę częstych podróży do przychodni czy szpitali, co jest nie tylko wygodne, ale także oszczędza czas i pieniądze pacjentów. Dodatkowo skorzystanie z niektórych serwisów medycznych, np. receptomat.pl, umożliwia uzyskanie pomocy lekarskiej w szybkim terminie, również w weekendy i święta.

Redukcja ryzyka zakażeń

Dostrzeżenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, wpłynęło na myślenie pacjentów i uznanie konsultacji online za bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych wizyt w placówkach medycznych. Jest to szczególnie ważne dla pacjentów z obniżoną odpornością, przewlekłymi schorzeniami i seniorów, którzy mogą otrzymać niezbędną opiekę bez narażania się na dodatkowe ryzyko.

Efektywność w zarządzaniu czasem i zasobami

Konsultacje online pozwalają placówkom medycznym na bardziej efektywne zarządzanie czasem i zasobami. Zazwyczaj lekarze mogą obsługiwać większą liczbę pacjentów w krótszym czasie, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia kolejek i oczekiwania na wizyty. Dodatkowo zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów pozwala na bieżące dostosowywanie planów leczenia bez konieczności odbywania regularnych wizyt w placówce stacjonarnej.

Wsparcie dla pacjentów z chorobami przewlekłymi

Telemedycyna jest szczególnie korzystna dla pacjentów z przewlekłymi chorobami, którzy potrzebują regularnego nadzoru medycznego. Konsultacje online umożliwiają łatwiejszy dostęp do lekarzy, dostosowywanie leczenia do aktualnego stanu zdrowia, czy szybsze weryfikowanie niepokojących objawów. Dzięki temu, w wielu przypadkach, możliwe jest zwiększenie efektywności terapii i poprawa jakości życia.

Personalizacja opieki

Dzięki technologii cyfrowej konsultacje online zapewniają spersonalizowaną opiekę. Lekarze mają łatwy dostęp do elektronicznych kart pacjentów, co ułatwia szybką analizę historii medycznej i dostosowanie podejścia terapeutycznego. Dodatkowo przy niektórych chorobach, np. cukrzyca, astma, problemy kardiologiczne, istnieje możliwość śledzenia wyników w czasie rzeczywistym oraz zintegrowanie ich z innymi aplikacjami zdrowotnymi.

Digitalizacja dokumentów medycznych

Cyfrowa dokumentacja medyczna, m.in. e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania, upraszcza procesy administracyjne, ale również, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych systemów, zwiększa bezpieczeństwo danych pacjenta. Cyfrowe dokumenty medyczne eliminują potrzebę fizycznego przechowywania i zarządzania papierowymi dokumentami, co ułatwia organizację i dostęp do ważnych informacji zdrowotnych. Należy jednak pamiętać, że digitalizacja dokumentów wiąże się z wyzwaniami, takimi jak potrzeba ciągłego doskonalenia systemów zabezpieczeń oraz szkolenia użytkowników z ich efektywnego wykorzystania.

Zmniejszenie kosztów opieki medycznej

Telemedycyna może pomóc zmniejszyć koszty związane z opieką zdrowotną, zarówno dla pacjentów, jak i dla systemów zdrowotnych, poprzez redukcję kosztów transportu, zmniejszenie liczby wizyt stacjonarnych oraz optymalizację wykorzystania zasobów medycznych.

Przyszłość telemedycyny

Wciąż rosnące zainteresowanie konsultacjami online oraz rozwój technologii cyfrowych pokazuje, że przyszłość telemedycyny ma potencjał do dalszego przekształcania globalnego systemu opieki zdrowotnej. Skierowany ku bardziej zintegrowanym, precyzyjniejszym i dostępnym rozwiązaniom umożliwi uzyskanie jeszcze wyższej efektywności.

Przewiduje się, że technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI), czy tzw. Internet Rzeczy Medycznych (IoMT - Internet of Medical Things) będą odgrywały coraz większą rolę w diagnozowaniu, monitorowaniu stanu zdrowia oraz personalizacji opieki, np. algorytmy AI mogą pomagać w interpretacji danych medycznych, przewidywaniu wyników leczenia i zapewnianiu spersonalizowanych zaleceń terapeutycznych.

Telemedycyna ma potencjał do dalszego zwiększania swojego zasięgu, obejmując nie tylko obszary wiejskie, ale również odległe regiony, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony. Rozwiązania telemedyczne mogą umożliwić szybki dostęp do specjalistów z całego świata, co jest szczególnie istotne w krajach rozwijających się, gdzie brakuje odpowiedniej infrastruktury medycznej.

Oczekuje się, że telemedycyna będzie coraz bardziej integrować się z tradycyjnymi formami opieki zdrowotnej, tworząc hybrydowe systemy, które łączą zalety obu podejść.

Źródła
Bonnie Kaplan, Revisiting health information technology ethical, legal and social issues and evaluation: Telehealth/Telemedicine and Covid-19, 2020
Oren J. Mechanic, Yudy Persaud, Alexa B. Kimball, Telehealth Systems, 2024
Jakub Laskowski, Klaudia Kister, Magdalena Mazur, Natalia Rektor, Aleksandra Małolepsza, Monika Zach-Źródlak, Lidia Rosa, Julia Czechowska, Paulina Bronst, Anna Szabrańska, Ocena usług zdalnych i zadowolenie pacjentów – badanie jakościowe, 2023