SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

2,9 tys. pracowników w Telewizji Polskiej. Pensje zasadnicze 8 proc. w górę

Na koniec ub.r. w Telewizji Polskiej pracowały 2 893 osoby, o 20 mniej niż przed rokiem. Średnie zarobki zasadnicze wzrosły o 7,9 proc. do 11 317 zł.

siedziba Telewizji Polskiej, fot. AKPAArticle

W ub.r. liczba pracowników Telewizji Polskiej zmniejszyła się z 2 913 do 2 893, a liczba etatów - z 2888,95 do 2 876,08. Zatrudnienie w spółce było o ponad 100 pracowników i etatów niższe niż planowane przed rokiem.

W Telewizji Polskiej w ub.r. zatrudniono 274 nowych pracowników. Równocześnie ze spółką rozstało się 289 osób: 90 przeszło na emeryturę,, dwie na renty 61 odeszło za porozumieniem stron, 54 złożyły wypowiedzenia, dwóm wypowiedzenia złożyła firma, 80 pożegnało się z innych przyczyn (m.in. wygaśnięcia umowy, np. zawartej na czas określony lub próby, czy śmierci).

Mniej pracowników w centrali TVP, więcej w oddziałach

W centrali Telewizji Polskiej liczba pracowników zmniejszyła się przez rok z 2 234 do 2 193, a liczba etatów - z 2222,95 do 2188,2.

Tyle samo osób co przed rokiem pracowało w centrum usług produkcyjnych (403) i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (202). W TVP Technologie liczba pracowników wzrosła z 218 do 228, w biurze programowym - ze 132 do 142, a w biurze spraw korporacyjnych - z 78 do 88. Natomiast w ośrodku dokumentacji i zbiorów programowych nastąpił spadek ze 168 do 117 pracowników.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Natomiast w oddziałach regionalnych liczba pracowników wzrosła z 679 do 700, a liczba zajmowanych przez nich etatów - z 665 do 687,9. Najwięcej osób pracuje w oddziale krakowskim (87), katowickim (69) i poznańskim (64).

Przybyło dziennikarzy

Liczba etatów zajmowanych przez dyrektorów i wicedyrektorów zwiększyła się w ub.r. z 99,5 do 100, a przez doradców zarządu - z 4,25 do 4,95.

Większe wzrosty nastąpiły w kategorii dziennikarzy (z 298 do 318,25) oraz pracowników gospodarczych i obsługi (z 52,75 do 57,75). Natomiast liczba etatów zajmowanych przez konserwatorów urządzeń telewizyjnych zmalała z 51,6 do 38,35.

W ub.r. średnie wynagrodzenie zasadnicze pracowników etatowych Telewizji Polskiej wynosiło 11 317 zł, co wobec 10 491 rok wcześniej oznacza wzrost o 7,9 proc. To zarobki bez uwzględnienia nagród indywidualnych i jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw i odszkodowań, rekompensat, ekwiwalentów urlopowych, wynagrodzeń z klauzuli konkurencyjnej, honorariów z umów o dzieło i wynagrodzeń bezosobowych.

Półtora miesiąca temu działająca w TVP „Solidarność” porozumiała się z prezesem spółki co do podwyżek wynagrodzeń. Ustalono, że nadawca podwyższy budżet płacowy o 7,4 proc. (związkowcy chcieli wzrostu o 16,1 proc.) oraz ma zwiększyć liczbę etatów w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Telewizja Polska z 51 mln zł straty. Rekompensata kosztowała 184 mln zł

W ub.r. Telewizja Polska zanotowała 50,7 mln zł straty netto, pod kreską była pierwszy raz od 2016 roku. Co prawda jej przychody wzrosły mocniej od wydatków operacyjnych, ale obsługa rekompensaty abonamentowej przyniosła aż 184 mln zł kosztów.

Przychody Telewizji Polskiej zwiększyły się w ub.r. o 9,5 proc. do 3,56 mld zł, z czego wpływy sprzedażowe netto - z 3,15 do 3,14 mld zł. Natomiast koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby poszły w górę z 88,2 do 166,3 mln zł, a wynik ze zmiany stanu produktów poszedł w dół z 19 mln zł zysku do 17,9 mln zł straty

Inflacja zjadła 10 proc. rekompensaty

Większość budżetu nadawcy od kilku lat stanowi rekompensata abonamentowa z budżetu państwa. W ub.r. wyniosła nominalnie 1,79 mld zł, Telewizja Polska jak co roku otrzymała ją wiosną w formie obligacji skarbowych wyemitowanych przez ministra finansów (osobne transze dostają Polskie Radio i regionalne rozgłośnie publiczne). Obligacje nie są oprocentowane, a TVP sprzedaje je w ciągu kilku miesięcy od otrzymania, dlatego w warunkach wysokiej inflacji może uzyskać ceny znacząco niższe od nominalnej wartości

Skutek? - Średnie dyskonto przy sprzedaży obligacji wyniosło 10,3 proc., a zatem faktyczna wartość pozyskanych z tej puli środków była o 184,5 mln zł niższa - podała TVP w sprawozdaniu.

Licząc z bieżącymi opłatami abonamentowymi (295,8 mln zł) TVP z abonamentu nominalnie pozyskał i zaksięgował jako wpływy 2,12 mld zł, ale rzeczywiście do spółki trafiło 1,9 mld zł.

Budżet nadawcy w ub.r. zasiliło też wpisanie do bilansu znacznie mniejszych pochodzących od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: 30,27 mln zł z rozliczenia amortyzacji praw autorskich, 8,19 mln zł z rozliczenia kosztów amortyzacji środków trwałych z nakładów inwestycyjnych w latach 2021-2022 w oddziałach regionalnych, 0,8 mln zł rozliczenia kosztów amortyzacji wozu do transmisji w wysokiej rozdzielczości HD i 0,42 mln zł kosztów amortyzacji środków trwałych związanych z tworzeniem Biblioteki Centralnej Mediów Publicznych.

TVP: 845 mln zł z reklam i sponsoringu

Przychody Telewizji Polskiej z reklam i sponsoringu sięgnęły w ub.r. 845 mln zł, o 0,5 mln zł więcej niż rok wcześniej. Były znacznie wyższe niż w najmocniej obciążonym covidem 2020 roku (wtedy wyniosły 770 mln zł), ale niższe niż w 2018 i 2019 roku (odpowiednio 912 i 874 mln zł).

Ostatni raz ponad miliard zł z reklam i sponsoringu nadawca uzyskał ponad dekadę temu - 1,16 mld zł w 2011 roku.

Nadawca w sprawozdaniu abonamentowym zwrócił uwagę, że już w 2021 roku reklama internetowa pod względem wartości wyprzedziła w Polsce telewizyjną. - W 2022 r. mogliśmy zaobserwować umocnienie tej tendencji, przy czym wyraźnie widać, że telewizja straciła udziały nie tylko na rzecz Internetu, ale również reklamy zewnętrznej oraz kina. W perspektywie najbliższych lat należy spodziewać się dalszych, systematycznych spadków udziału reklamy telewizyjnej w rynku, okresowo spowalnianych np. przez transmisje dużych wydarzeń sportowych - napisano.

- Mimo iż wartość całego rynku reklamy telewizyjnej rok do roku spadła, TVP S.A. udało się zachować poziom przychodów z 2021 roku - zaznaczono. Pod koniec ub.r. nadawca transmitował piłkarskie mistrzostwa świata, natomiast rok wcześniej latem pokazywał Euro 2020 i najważniejsze zawody z letnich igrzysk olimpijskich.

Wyższy zysk operacyjny TVP

Wydatki operacyjne Telewizji Polskiej zwiększyły się o 5 proc. do 3,28 mld zł. Kwotowo najmocniej poszły w górę koszty usług obcych - z 856,5 mln do 1,02 mld zł.

Nakłady na wynagrodzenia wzrosły z 592,2 do 644,2 mln zł, na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze - z 94,1 do 99,5 mln zł, a koszty amortyzacji - z 323,9 do 367,3 mln zł.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

Natomiast wydatki na zużycie materiałów i energii zmniejszyły się z 383,9 do 367,5 mln zł, a koszty rodzajowe określone jako pozostałe - z 577,4 do 489,5 mln zł.

Przychody z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych zmalały z 69 do 64,3 mln zł, a koszty w tym zakresie poszły w górę ze 172,7 do 225,4 mln zł.

Na poziomie sprzedażowym zysk Telewizji Polskiej wzrósł ze 130,6 do 283,2 mln zł, a na poziomie operacyjnym - z 47,2 do 126,9 mln zł.

Strata przez koszty obligacji i odsetek

Rentowność brutto i netto nadawcy obciążyły przede wszystkim koszty finansowe, które poszybowały z 36,5 do 243,3 mln zł. Strata z rozchodu aktywów finansów (przede wszystkim obligacji skarbowych) poszła w górę z 17,5 do 203,7 mln zł, a koszty odsetek - z 9,9 do 30,5 mln zł.

Działanie w warunkach dużo wyższych stóp procentowych pozwoliło też spółce zarobić więcej z odsetek - przychody w tym zakresie zwiększyły się z 1,3 do 23,9 mln zł.

Wynik brutto TVP zmalał z 15,1 mln zł straty do 89,2 mln zł, a wynik netto - z 3,9 mln zł zysku do 50,7 mln zł straty. Strata netto byłaby wyższa, gdyby nie 38,5 mln zł ujemnych kosztów z tytułu podatku dochodowego (w 2021 roku spółka zapłaciła 11,2 mln zł

Minister kultury i dziedzictwa narodowego, który z ramienia Skarbu Państwa nadzoruje właścicielsko Telewizję Polską, postanowił, że jej zeszłoroczna strata netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

W poniższej grafice bieżący rok obrotowy to 2022, a poprzedni - 2021

Pierwsza strata TVP od 2016 roku

Rentowność netto Telewizji Polskiej była ujemna pierwszy raz od 2016 roku, kiedy strata wyniosła 176,4 mln zł. Przy czym wtedy, w pierwszym roku prezesury Jacka Kurskiego, spółka nie dostała jeszcze rekompensaty, a z bieżących opłat abonamentowych wpłynęło do niej 366 mln zł.

W kolejnych latach przy dużych wzrostach wpływów osiągała zyski netto. W 2017 roku jej przychody zwiększyły się z 1,47 do 1,78 mld zł, a zysk wyniósł 0,6 mln zł. Rok później przy 2,21 mld zł wpływów miała 3,5 mln zł zysku, w 2018 roku przychody poszły w górę do 2,71 mld zł, a zysk do 89,1 mln zł. Natomiast w 2020 roku wpływy TVP sięgnęły ,04 mld zł, a zysk netto 198,3 mln zł.

TVP ma wyjść na zero

W br. Telewizja Polska spodziewa się znaczącego wzrostu przychodów z abonamentu i rekompensaty (z 2,12 do 2,7 mld zł), przede wszystkim w związku z podwyższeniem nominalnej kwoty rekompensaty dla wszystkich mediów publicznych z 1,95 do 2,7 mld zł. Pula została już podzielona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji: TVP dostała 2,35 mld zł, Polskie Radio - 187 mln zł, a 17 spółek radiofonii regionalnej - 165 mln zł.

Wpływy TVP z reklam i sponsoringu mają wzrosnąć z 844,7 do 850,4 mln zł, a wynik ze zmiany stanu produktów - z 17,9 mln zł straty do 120,5 mln zł zysku.

Nadawca prognozuje wzrost kosztów operacyjnych z 3,28 do 3,87 mld zł oraz spadek pozostałych wydatków operacyjnych z 248,6 do 185,5 mln zł i kosztów finansowych z 243,3 do 239,5 mln zł.

Zysk sprzedażowy nadawcy ma wzrosnąć z 283,2 do 376,5 mln zł, a wynik brutto i netto wyjść na zero.

Dołącz do dyskusji: 2,9 tys. pracowników w Telewizji Polskiej. Pensje zasadnicze 8 proc. w górę

23 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Niko
Kłamcy i oszuści z TVP podnoszą sobie pensje a setki tysięcy nauczycieli żyją w coraz większej nędzy, ale pis dba tylko o swoich.
odpowiedź
User
???
Czyli teraz średnio w lokalnych oddzialach 8 tys. na reke
odpowiedź
User
ciekawy
A co z nibyzwolnionymi w zeszłym roku dyrektorami, majacymi zakaz wstępu do ośrodków? Pozostaną dożywotnimi rentierami z naszych podatków, panie prezesie uroczy?
odpowiedź