SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zaskakująco głęboki spadek inflacji. Nie będzie podwyżek stóp procentowych

Zaskakująco głęboki spadek inflacji w czerwcu do 4,2% z 5,0% w maju był dużym, ale bardzo pozytywnym zaskoczeniem dla rynku.

Zaskakująco głęboki spadek inflacji. Nie będzie podwyżek stóp procentowych

Ta informacja połączona z projekcją inflacji banku centralnego pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) na spokojną kontynuację przyjętej na początku czerwca strategii - oczekiwania na rozwój wydarzeń i obserwacji skutków dotychczasowych podwyżek.

Najważniejszym czynnikiem działającym antyinflacyjne w czerwcu było wyhamowanie wzrostu cen w kategorii 'żywność i napoje bezalkoholowe', do czego przyczynił się oprócz naturalnej w tym okresie roku sezonowej obniżki cen warzyw i owoców o tej porze roku, ale także zwiększona podaż na rynku warzyw w wyniku wstrzymania importu warzyw z Polski przez Rosję. W ubiegłym miesiącu wyraźnie odczuwalny był także spadek cen paliw w wyniku obniżek cen ropy na światowych giełdach, ale ten czynnik był przewidywany i nie stanowił zaskoczenia.

Większy niż oczekiwano spadek cen nastąpił natomiast w kategorii łączność. Prawdopodobnie wynikał z promocyjnych ofert na rynku telefonii komórkowej po zmianie wizerunku jednej z sieci. Pozostałe kategorie nie przyniosły tymczasem zaskoczenia - czerwiec nie był okresem tradycyjnej intensyfikacji spadków cen w kategoriach odzież i obuwie. Sezonowy wzrosty cen odnotowano jedynie w kategoriach napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0.6%m/m).

Dzisiejsze dane o inflacji w połączeniu z lipcową projekcją inflacji NBP znacząco łagodzą fatalny obraz, który pojawił się po majowym odczycie na poziomie 5,0%. Dodatkowo kolejne miesiące powinny wyglądac znacznie lepiej, a inflacja - mimo możliwych minimalnych wyskoków miesięcznych w górę - będzie jednak zmierzać w kierunku 2,5-proc. celu NBP. Efekt ten dodatkowo przyspieszy rosnąca od początku 2012 r. baza statystyczna.

Analizując ostatnią projekcję inflacji banku centralnego oraz dzisiejsze dane o CPI należy ocenić, że neutralne w ostatnich tygodniach nastawienie Rady Polityki Pieniężnej będzie utrzymane. Oznacza to, że ewentualne kolejne podwyżki stóp procentowych oddalają się i jeśli jednak nastapią, to dopiero pod koniec roku.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze opinie ekspertów:

"Szacunek czerwcowej inflacji za czerwiec ponownie zaskoczył. Po odnotowanym w maju poziomie 5,0% r/r, dynamika w czerwcu wyniosła 4,2% r/r, dzięki spadkowi cen odnotowanemu m/m o 0.4%. Jest to pierwszy spadek CPI w skali miesiąca odnotowany od sierpnia 2010 roku. Odnotowany odczyt potwierdza scenariusz zakładający spadki wskaźnika CPI od drugiej połowy bieżącego roku, potwierdzając jednocześnie iż do końca roku, możemy oczekiwać skokowych zmian wskaźnika. Wskazywaliśmy na ryzyko wynikające z szacowania cen żywności, które wynikało po pierwsze z niepewności związanej z wpływem nowej metodologii dotyczącej cen produktów sezonowych jak również konsekwencjami i trwałością spadków cen warzyw w wyniku zakażenia bakterią E. Coli żywności w Europie Zachodniej. Większy niż oczekiwano spadek cen w kategoriach łączności, który wynikał z promocyjnej oferty na rynku telefonii komórkowej, był kolejnym istotnym czynnikiem kontrybuującym do sp adku cen konsumenta ogółem. Pozostałe kategorie nie przyniosły zaskoczenia. Czerwiec nie był okresem intensyfikacji spadków cen w kategoriach odzież i obuwie (okres wakacyjny powinien przynieść presję w dół na ceny z tej kategorii), spadki cen transportu i paliw były ograniczone. Sezonowy wzrosty cen odnotowano w kategoriach napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0.6%m/m). Dane o inflacji w połaczeniu z projekcją inflacji NBP, łagodzą obraz pro inflacyjny który wisiał nad ścieżką inflacji po majowym odczycie. Nie wykluczamy, iż kolejne miesiące (ze względu na efekty sezonowe i ryzyka wynikające z nich dla żywności oraz czynniki egzogeniczne – głównie PLN oraz ceny ropy) przyniosą „próbę" lekkich wzrostów wskaźnika, po czym szukać będziemy ruchów w stronę górnego ograniczenia celu inflacyjnego NBP. Do końca roku szacunki CPI obarczone będą istotnym ryzykiem i zmiennością. Struktura bazy z początku ! roku przyniesie dalszy istotny spadek CPI w styczniu 2012 roku (tym bardziej, jeśli wpływ administracyjnych zmian cen będzie ograniczony). W obliczu ostatniej projekcji inflacji i PKB, dzisiejsze dane wspierają obecne nastawienie Rady Polityki Pieniężnej. Istotna zmienność wskaźnika (najpierw wzrost do 5.0%, a następnie spadek do 4.2%) nie pozwoli na jednoznaczne i wiążące deklaracje w kontekście polityki monetarnej. Niemniej jednak perspektywy kształtowania się wskaźnika CPI sugerują, iż perspektywy podwyżek stóp ulegają zawężeniu" - ekonomistka Banku Pekao SA Aleksandra Bluj.

"Dzisiejszy odczyt wpisuje się w scenariusz inflacyjny zakładający, że w maju nastąpił tegoroczny szczyt inflacji, a w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen będzie spadać. Kluczowe dla perspektyw dla polityki monetarnej będzie tempo wyhamowywania inflacji. Jeżeli będzie ono w kolejnych miesiącach tak szybkie jak w czerwcu, to stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do końca 2011 r. Jeżeli z kolei skala wyhamowywania inflacji będzie umiarkowana, to RPP zdecyduje się na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych (o 25pb, prawdopodobnie we wrześniu), aby sprowadzić inflację do celu w średnim okresie. W naszym scenariuszu bazowym w dalszym ciągu spodziewamy się głównej stopy NBP na koniec 2011 r. na poziomie 4.75%" - ekonomista Banku BPH Piotr Łysienia.

„Inflacja mierzona indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych wyhamowała w czerwcu do 4,2% r/r z 5,0% r/r w maju, co było wynikiem niższym od naszych oczekiwań oraz konsensusu rynkowego. Wyskok inflacji w maju okazał się więc jednorazowy i zgodnie z oczekiwaniami maj był miesiącem szczytu wskaźnika CPI. Podobnie jak w kilku poprzednich miesiącach największy wpływ na poziom wskaźnika CPI miały ceny żywności, które w maju zaskoczyły pozytywnie (-1,8% m/m).W dużym stopniu jest to zjawisko sezonowe, ponieważ tanieją owoce i warzywa. W czerwcu tego roku efekt ten mógł być spotęgowany zamieszaniem z bakteriami e.coli, a także zmianami metodologicznymi w wyliczeniu zmian cen owoców i warzyw sezonowych. Same warzywa potaniały w czerwcu o 14,4% m/m. Zmiany cen większości komponentów były zgodne z oczekiwaniami, jednak zaskoczyła kolejna zniżka cen w kategorii łączność. W rezultacie inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii ustabil izowała się prawdopodobnie na poziomie z maja – 2,4% r/r. Presja inflacyjna ze strony popytu utrzymuje się więc na relatywnie niskim poziomie. Dane te wpisują się w scenariusz wyhamowywania inflacji w kolejnych miesiącach. Druga połowa roku przyniesie stopniowy spadek wskaźnik CPI, jednak w dalszym ciągu będzie się on znajdował powyżej górnej granicy odchyleń od celu. Należy jednak pamiętać, że zmiany metodologiczne w wyliczaniu zmian cen produktów sezonowych mogą powodować zwiększoną zmienność w niektórych miesiącach. Dane te wspierają również przeciwników dalszego zacieśniania polityki monetarnej. E. Chojna-Duch, członkini RPP powiedziała, że dalsze podwyżki stóp procentowych mogłyby zagrozić wzrostowi gospodarczemu. W naszej ocenie cykl podwyżek stóp procentowych zbliża się do końca. Nie wykluczamy jeszcze jednej podwyżki stóp pod koniec roku, jeśli nastąpi przyspieszenie inflacji bazowej" - ekonomista Ban! ku Millennium Grzegorz Maliszewski.

„Zgodnie z oczekiwaniami po majowym szczycie czerwiec przyniósł wyhamowanie wzrostu cen towarów i usług w Polsce, przy czym należy podkreślić że tempo wyhamowania okazało się znacznie głębsze od prognoz. Stało się to w głównej mierze za sprawą istotnego spowolnienia (w ujęciu rocznym) wzrostu cen w kategorii 'żywność i napoje bezalkoholowe', do czego przyczynił się oprócz sezonowej obniżki cen warzyw i owoców o tej porze roku także tzw. kryzys niemiecki na rynku warzyw, w tym wstrzymanie importu warzyw z Polski przez Rosję. W kolejnych miesiącach wskaźnik inflacji będzie ulegał dalszej stopniowej obniżce i w grudniu br., według moich prognoz, ma szansę ukształtować się poniżej górnej granicy odchyleń od celu NBP. Jeśli scenariusz wyhamowywania inflacji będzie się materializował, to przy jednoczesnych oznakach spowalniania tempa wzrostu gospodarczego w drugiej połowie br. i wciąż mało zadowalającej sytuacji na rynku prac y, RPP nie podniesie stóp procentowych do końca br. Czynnikiem powstrzymującym Radę przed dalszymi podwyżkami stóp może okazać się także eskalacja problemów zadłużeniowych w strefie euro. Nie jest wykluczone, że obecny cykl zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce zakończy się ze stopą referencyjną na obecnym poziomie, tj. 4.5%. " - główny ekonomista Banku Pocztowego, Monika Kurtek.

"Inflacja w czerwcu okazała się być dużo niższa od prognozowanego przez analityków 4,8% r/r i wyniosła 4,2%. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,4%. Tak jak się spodziewaliśmy, sprawcą niespodzianki jest niska dynamika cen żywności, zapewne spowodowana konsekwencjami zakażeń bakteryjnych w Niemczech i być może wahaniami sezonowymi. Podobne duże spadki w innych krajach regionu wyraźnie sugerują tę pierwszą przyczynę. Jeżeli to się potwierdzi, spadek inflacji może się okazać krótkookresowy i zniknąć wraz z wygasaniem „bakteryjnego" problemu i jesiennymi wzrostami cen najbardziej dotkniętych problemem warzyw i owoców. W nieco mniejszym stopniu niż oczekiwaliśmy spadły ceny paliw, natomiast pozytywną niespodzianką jest łączność. Sądzimy, że mimo znacznego spadku inflacji CPI, inflacja bazowa pozostała niezmieniona na poziomie 2,4% pokazując na stabilną presję inflacyjną. Niska inflacja wspiera nasz scenariusz, że najbliższe podwyżki st&oacut e;p będą miały miejsce nie wcześniej niż na przełomie roku. RPP nie przejmie się istotnie tymi danymi, tak jak nie zareagowała na skokowy wzrost inflacji sprzed miesiąca, tym bardziej, że do czasu posiedzenia decyzyjnego pojawią się jeszcze dane za lipiec. Podsumowując, wpływ czerwcowych danych na postrzeganie inflacji będzie zapewne znacznie mniejszy niż skala niespodzianki." - główny ekonomista banku BGK Tomasz Kaczor.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Zaskakująco głęboki spadek inflacji. Nie będzie podwyżek stóp procentowych

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl